Bron:

| 4462 x gelezen

Sasha Nimmo, ME Australia, 8 september 2016


© Griffith University

Wetenschappers uit Queensland onderzochten bloed van patiënten met matige en ernstige Myalgische Encefalomyelitis (ME).

Ze gebruikten de International Consensus Criteria (ICC) om de diagnose te stellen. Bij de ernstig zieke ME patiënten vond men 37 genen die duidelijk te hard werkten en 55 genen die duidelijk te traag werkten in vergelijking met gezonde controlepersonen. Maar, er was geen verschil in de genexpressie van proteïnekinase tussen matig zieke ME patiënten en gezonde mensen.

“Deze recente studie toont aan dat deze nieuwe bevindingen van groot belang zijn voor de diagnose van CVS/ME en het mogelijke ziektebeeld. Dit onderzoek
beschrijft voor de allereerste keer ontdekkingen over een ontregeling van het kinase-gen die veranderingen teweegbrengt in de functie van calciumionen. Dit
onderzoek heeft zich gebaseerd op vroegere belangrijke studies die we hebben gepubliceerd over calciumkanalen in CVS/ME,” schrijven de wetenschappers op hun Facebookpagina.

De studie door Chack, Staines, Johnston and Marshall-Gradisnik,

Dysregulation of Protein Kinase Gene Expression in NK Cells from Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis Patients

, werd gepubliceerd in het tijdschrift Gene Regulation and Systems Biology, juli 2016.

(De auteurs verwijzen naar CVS/ME in hun onderzoek maar de criteria die ze gebruiken, de ICC, “adviseren dat enkel de naam ‘Myalgische Encefalomyelitis’
mag gebruikt worden voor patiënten die beantwoorden aan de ICC omdat elke welbepaalde duidelijke ziekte een eigen duidelijke naam moet hebben. Diegenen die
aan de ICC-criteria voldoen, hebben ME; diegenen die er niet aan beantwoorden, blijven in de bredere CVS-classificatie.”)

Natural killer (NK) celdisfunctie, vooral verminderde NK-activiteit, is een consistente bevinding in patiënten met ME, volgens de wetenschappers van het
National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases (NCNED) en Menzies Health Institute aan de Griffith Universiteit in Australië.

In deze studie waren er 92 proteïnekinase-genen anders gereguleerd in de NK-cellen van ME-patiënten, in vergelijking met gezonde niet-vermoeide
controlepersonen. Deze genen zijn betrokken bij cellen die informatie doorgeven en die cellen treffen ook metabole processen bij ontstekingen.

Wat zijn proteïnekinasen?

Proteïnekinasen zijn sleutelregulatoren van de celfunctie die één van de grootste en meest functionele diverse genfamilies vormt.

Door fosfaatgroepen toe te voegen om een substraat van proteïne te bekomen, de proteïnekinasen sturen de activiteit, plaats en algehele functie van veel
proteïnen (eiwitten), en dienen om de activiteit te orkestreren van bijna alle cellulaire processen. Kinasen zijn vooral prominent in signaaltransductie en
coördinatie van complexe functies zoals de cel cyclus.(zie Cell Signal)

Bij ernstig zieke ME-patiënten kan disfunctie van proteïnekinase-genen bijdragen tot beperkingen in intracellulaire signalisatie en effectorfunctie van
NK-cellen.

In de studie zegt men dat terwijl dit een functionele beperking aantoont bij de cytotoxische activiteit van NK-cellen en immunologische disfunctie, kinasen
overal in het lichaam aanwezig zijn en kunnen te maken hebben met andere symptomen van ME.

“De kinase-genen geïdentificeerd in deze studie, controleren een groot aantal processen in het lichaam binnenin cellen die

  • de synaptische functie aantasten;
  • signaaltransductie;
  • inflammatoire reactiepaden;
  • celdood (apoptose);
  • spiercontractie;
  • assemblage van de spoel van de microtubuli in het cytoskelet;
  • circadiaans ritme;
  • calciumtransport;
  • en signalering van stikstofoxide.

Er werden metabole effecten gevonden, vooral het reactiepaden van genexpressie van insuline.

Reactiepaden van eiwitfosforylering en eiwitmodificatie kwamen vooral naar voren bij een
genetische associatieanalyse.

“Kinasestoornissen suggereren een waarschijnlijk bewijs van een ontstekingsprofiel en andere ontregelingen van fysiologische mechanismen, die aan de basis
liggen van de overal verspreide ontstekingsmechanismen in bijna elke cel.”

 

Definitie van ernstige ME

De ernst van ME werd gedefinieerd door Dr. Bells invaliditeitsschaal die gaat van 100% (geen symptomen) tot 0% (ernstige symptomen).

Patiënten die “gemiddelde ME” hadden scoorden meer dan 30%. Ernstig zieke ME-patiënten scoorden minder dan 30% en waren aan huis gebonden of bedlegerig..

De invaliditeit van de patiënten werd ook door de patiënten zelf bepaald waarbij ze de vermoeidheidsschaal gebruikten oftewel de fatigue severity scale
(Measuring Health and Disability: Manual for WHO Disability Assessment Schedule, World Health Organization 2010) en de SF-36 vragenlijst.

Volgende stap

Deze studie toont aan dat verminderde neurologische en motorische controle veel voorkomende symptomen zijn die samengaan met ME en dit suggereert dat de
ontregeling in de signalering van calcium (Ca2+) en kinase in het centrale zenuwstelsel verder onderzocht moet worden, gezien de grote afhankelijkheid van
Ca2+ signalering van gliale en neuronale celfunctie en hun potentiële rol in het pathomechanisme van ME.

Om meer studies van de Griffith Universiteit te lezen, hier is een lijst van publicaties.

© ME Australia. Vertaling Kathy, redactie Zuiderzon en Abby, ME-gids.


Dysregulation of Protein Kinase Gene Expression in NK Cells from Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis Patients

Anu Chacko, Donald R. Staines, Samantha C. Johnston and Sonya M. Marshall-Gradisnik
Gene Regulation and Systems Biology
2016:10
85-93
Original Research. Published on 28 Aug 2016
DOI: 10.4137/GRSB.S40036

Background:
The etiology and pathomechanism of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) are unknown. However, natural killer (NK) cell dysfunction,
in particular reduced NK cytotoxic activity, is a consistent finding in CFS/ME patients. Previous research has reported significant changes in
intracellular mitogen-activated protein kinase pathways from isolated NK cells. The purpose of this present investigation was to examine whether protein
kinase genes have a role in abnormal NK cell intracellular signaling in CFS/ME.

Method:
Messenger RNA (mRNA) expression of 528 protein kinase genes in isolated NK cells was analyzed (nCounter GX Human Kinase Kit v2 (XT); NanoString
Technologies) from moderate (n = 11; age, 54.9 ± 10.3 years) and severe (n = 12; age, 47.5 ± 8.0 years) CFS/ME patients (classified by the 2011
International Consensus Criteria) and nonfatigued controls (n = 11; age, 50.0 ± 12.3 years).

Results:
The expression of 92 protein kinase genes was significantly different in the severe CFS/ME group compared with nonfatigued controls. Among these, 37 genes
were significantly upregulated and 55 genes were significantly downregulated in severe CFS/ME patients compared with nonfatigued controls.

Conclusions:
In severe CFS/ME patients, dysfunction in protein kinase genes may contribute to impairments in NK cell intracellular signaling and effector function.
Similar changes in protein kinase genes may be present in other cells, potentially contributing to the pathomechanism of this illness.

© Chacko et al., 2016. Gene Regulation and Systems Biology. Libertas Academica Limited.

Hoe citeren?

Chacko et al. Dysregulation of Protein Kinase Gene Expression in NK Cells from Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis Patients.Gene Regulation and Systems Biology 2016:10 85–93 doi: 10.4137/GRSB.S40036.

[HTML] [PDF]

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Datum/Tijd Evenement
17/03/2024
14:00 - 16:00
Ligbetoging Brussel Long Covid, ME/cvs, POTS
,
19/04/2024
00:00
Nederlandse Long COVID Dag 2024
Recente Links