Bron:

| 5139 x gelezen

In twee open brieven reageert dr. Maes op de rol die Prof. Bernard Himpens (KU Leuven) voor de Koninklijke Academie voor de Geneeskunde in België in het “debat” rond ME/CVS opeist en het advies dat toediening van immunoglobulinen zinloos is bij ME/CVS-patiënten. Dr. Maes wijst erop dat hier sprake is van ernstige collusie.

Immunoglobulinen worden (o.a. door dr. Francis Coucke en dr. Michael Maes) voorgeschreven aan patiënten die zelf te weinig antistoffen aanmaken.

In een een interview van Prof. Himpens met de Artsenkrant (p. 6) claimt hij een rol voor de Koninklijke Academie en adviseert dat corticoste­roïden, groeihormoon en gammaglobulines geen nut hebben in de be­han­deling van CVS en fibromyalgie.

(Intro o.b.v. Frank Twisk)

Koninklijke Academie wil rol in publiek debat

Groeihormoon doet cvs niet krimpen

Artsenkrant 2136. 4 februari 2011. (p. 6)

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde oordeelt dat corticosteroïden, groeihormoon en gammaglobulines geen nut hebben in de behandeling van chronischevermoeidheidsyndroom (cvs) en fibromyalgie. Dat advies kwam er op vraag van de Provinciale Geneeskundige Commissie van Oost-Vlaanderen.

[…]

Het advies over cvs en fibromyalgie werd opgesteld door experts als Bert Aertgeerts, Marc Bogaert en Paul Cosyns, die nagingen wat de beschikbare richtlijnen (van Eular, het Britse Nice en het Belgische KCE) en overzichtsartikelen te vertellen hadden over het onderwerp. De conclusie luidt dat bewijs van de werkzaamheid van corticosteroïden, immunoglobulines en groeihormoon ‘zwak tot afwezig’ is. Omdat het bovendien gaat om middelen met belangrijke ongewenste effecten, vindt de academie dat het voorschrijven van deze middelen niet gerechtvaardigd is.

Bernard Himpens onderstreept dat het feit dat patiënten heel tevreden zijn over hun arts, niet noodzakelijk iets zegt over de effectiviteit van de behandeling. Dat zie je ook bij alternatieve geneeskunde. “Maar bij alternatieve geneeskunde is het de patiënt die betaalt en is het niet de gemeenschap die opdraait voor de kosten”, stelt hij.


Voor de open brieven van dr. Maes, enerzijds aan het adres Vlaams Agentschap  Zorg en Gezondheid, anderzijds aan prof. Himpens zelf, in bijlage aangevuld een artikel van Coucke en Maes, waarin zij een patiënte met succes behandelden met immunoglobulinen, klik op onderstaande afbeelding:Aan de Heer Administrateur-Generaal

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Chris vander Auwera

Ellipsgebouw

Koning Albertlaan 35 bus 33

1030 Brussel


7-2-2011


Re: klacht tegen de heer B. Himpens, Koninklijke Academie voor Geneeskunde


Mijnheer de Administrateur-Generaal,


Hierbij leg ik klacht neer tegen de heer B. Himpens wegens het misbruiken van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van Belgie om zich te mengen in een openbare polemiek en daarbij openlijk partij kiest voor het gedachtengoed dat zijn Universiteit (KUL) uitdraagt in dit conflict.

Ingesloten een open brief gericht aan de Heer B. Himpens, Koninklijke Academie voor Geneeskunde, naar aanleiding van zijn tussenkomst in naam van de Koninklijke Academie om geneesheren die patienten met CVS biologisch behandelen te brandmerken als uitvoerders van een slechte geneeskunde.

Dit is een zeer ernstige vorm van collusie: hierbij draagt de Heer B. Himpens het idee uit van zijn Universiteit (KUL) om concurrerende geneesheren te kortwieken en om dit doel te bereiken benoemd hij in naam van de Koninklijke Academie een commissie die in zijn totaliteit een collusie is en waarvan de leden niet eens experten zijn.

Ik wens dan ook uw antwoord binnen de twee weken dat U de verklaringen in de Artsenkrant van de Heer B. Himpens in naam van de Koninklijke Academie van Geneeskunde terugtrekt. U kan uw antwoord naar mijn email richten.

Met bijzondere hoogachting,


Michael Maes, M.D.,Ph.D.

dr.michaelmaes@hotmail.com


Aan Prof. Dr. B. Himpens

Voorzitter Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

Hertogstraat 1

1000 Brussel

02-5502300 begin_of_the_skype_highlighting            02-5502300      end_of_the_skype_highlighting

 

6-2-2011

 

Re: de deelname van de Koninklijke Academie aan de discussie betreffende CVS

 

Mijnheer de Voorzitter,

 

Via de Artsenkrant verneem ik dat de Academie wil deelnemen aan het “debat” betreffende CVS. U hebt daarom een aantal “experten” benoemd om zich uit te spreken over behandelingen betreffende CVS die o.a. toegepast worden door Dr. F. Coucke.

Van experten benoemd door de Koninklijke Academie zou men mogen verwachten dat ze onafhankelijk zijn en experten ter zake en integere wetenschappers zijn.

De door U aangestelde experten voldoen niet aan deze vereisten.

  1. Deze experten zijn werkzaam aan de drie Vlaamse Instellingen die ook de CVS-referentiecentra huisvesten die onder betaling van het RIZIV de behandeling van het RIZIV propageren, namelijk dat CVS dient behandeld te worden met CBT en GET.
  2. Zoals U weet wordt de wetenschappelijke impact uitgedrukt in impact factoren. Ik meen dat de impactfactoren van M. Boogaert en B. Aertgeerts niet hoger zijn dan een H-index van 20 en dat hun citaties ook niet bijster hoog liggen, namelijk < 1.200. Gelieve me te melden indien ik hier verkeerd zou zijn.
  3. Dr. P. Cosyns heeft zowaar een hogere H-index en een groter aantal citaties. Dit komt nochtans enkel omdat hij hoog scoort door de inclusie van mijn artikelen in zijn CV. Bovendien dient vermeld dat deze hoogleraar niet eens een aggregaat voor het hoger onderwijs heeft behaald, waardoor velen zich afvroegen hoe hij tot hoogleraar werd benoemd. Maar eens hoogleraar begon hij zijn CV op te bouwen gebaseerd op het werk van anderen: hij eiste van zijn assistenten, voornamelijk mijzelf, om co-auteur of zelfs de eerste auteur te zijn op artikelen waar hij niets aan toe had bijgedragen en niets van af wist. U dient te weten dat dit in de wetenschappelijke wereld als een misdrijf (intellectuele oneerlijkheid) wordt aanzien: een auteur moet bijgedragen hebben tot het schrijven en bedenken van het artikel.
  4. Blijkbaar worden in dit land deze mensen als experten van de Koninklijke Academie benoemd en mogen zij uitspraken doen over andermans werk. Dat deze “experten” spreken in de naam van de Academie en tevens lid zijn van de Orde der Geneesheren en de CVS-referentiecentra speelt blijkbaar geen enkele rol. Collusies worden door U toegelaten.
  5. Afgaand op de gepubliceerde artikelen is geen van deze drie “experten” een expert op het gebied van CVS. Het minste wat met van een Academie zou mogen verwachten is dat U deskundigen benoemt die een goed wetenschappelijk CV ter zake hebben.


Gelieve nota te nemen van bijgevoegd artikel, waarvan Dr. Coucke mede­auteur is en dat aantoont dat immunoglobulines in specifieke gevallen een obligate therapie voor ME/CVS moeten zijn. Goed te weten is dat deze casus door de Universiteit van Leuven werd aanzien als een “hysterica” en dat ze werd doorgestuurd voor psychotherapie terwijl deze patiënte eigenlijk leed aan een ernstige vorm van ME/CVS en werd genezen dankzij o.a. immunoglobulines.

 

Hierbij eis ik dan ook dat U de door de Academie gemaakte uitspraken terugtrekt, aangezien onjuist en uitgebracht door mensen die niet deskundig zijn ter zake.

 

Met bijzondere hoogachting,

 

Michael Maes, M.D., Ph.D.

nieuw boek: Nooit meer moe, CVS ontmaskerd (23-2-2011).

 

Eén reactie

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
11 mei
11/05/2023 - 12/05/2023    
Hele dag
Conferentie over ME/cvs georganiseerd door UZ De Charité te Berlijn, bedoeld voor artsen en wetenschappers. Alle info: https://www.medpoint-gmbh.de/me-cfs-conference-2023 Programma: download PDF    
Events on 11/05/2023
11 mei
Geen Evenementen
Recente Links