Bron:

| 4701 x gelezen

David Tuller © Anil van der Zee

20 juli 2023.

UPDATE: Niet lang nadat ik de brief met ons verzoek om een correctie had verstuurd, kreeg ik rechtstreeks antwoord van professor Murray, de hoofdredacteur van Psychological Medicine, die commentaar had gegeven op de lengte van ons eerste verzoek om een correctie. Hier is het:

Van: Robin Murray

Datum: 20 juli 2023 om 9u02

Beste XXXX

Zegt. “Beste David Tuller,

Bedankt voor uw verdere brief waarin u ons aanbod afwijst om een brief van u en uw collega’s te publiceren.

We zullen geen verdere actie ondernemen.”

**********

OORSPRONKELIJK BERICHT

Ik heb onlangs een paar brieven gestuurd naar belangrijke tijdschriften met het verzoek om correcties in artikelen die de geschatte prevalentie van functionele neurologische stoornissen in een baanbrekend onderzoek uit 2010 in hun vakgebied verkeerd hebben weergegeven. Tot nu toe heeft één tijdschrift, NeuroImage: Clinical, daarmee ingestemd. Anderen lijken terughoudender. Ik ontving de volgende niet-responsieve reactie van Psychological Medicine, het tijdschrift dat de aantoonbaar frauduleuze PACE “herstel”-paper publiceerde in 2013. Deze verheven publicatie blijft weigeren om evidente fouten te erkennen. Ik heb gereageerd namens de groep van ons die streeft naar deze noodzakelijke correcties.

**********

Reactie van iemand bij Psychological Medicine

Beste David,

De hoofdredacteur zegt:

“Dank u voor uw recente lange brief over functionele neurologische stoornissen.  Ik heb begrepen dat deze brief eerder een algemene uiteenzetting van uw opvattingen weergeeft dan een specifieke kritiek op het artikel gepubliceerd in Psychological Medicine door Diez et al. (2021). De correspondentierubrieken in ons tijdschrift gaan met name over artikelen die eerder in ons tijdschrift verschenen.  Uw brief gaat echter meer over artikelen die Stone en zijn collega’s in andere tijdschriften hebben gepubliceerd.

Daarom ben ik bang dat uw brief niet in aanmerking komt voor publicatie in Psychological Medicine. Als u echter een korte brief wilt schrijven waarin u specifiek commentaar geeft op het artikel van Diez et al. (2021), dan zouden we dat graag in overweging nemen. Het mag niet meer zijn dan 500 woorden en 9 referenties inclusief Diez et al.”

**********

Onze reactie

Beste XXXXX-

Bedankt voor het doorgeven van het bericht van de hoofdredacteur. Namens onze groep antwoord ik u rechtstreeks als gekozen doorgeefluik van informatie. Graag onderstaande reactie terugsturen naar de redactieleiding. (Ik heb beide hoofdredacteuren, de leden van onze groep, en de senior en corresponderende auteur van de paper in kwestie in cc gezet).

Hoewel we de welwillende houding van Psychological Medicine ten opzichte van het publiceren van een brief van 500 woorden met maximaal negen referenties als correspondentie waarderen, zijn we toch verrast. Voor zover wij weten, bleek uit onze brief geen interesse van onze kant.

De onderwerpregel van onze brief was “verzoek om correctie in paper uit 2021 over functionele neurologische stoornissen”. Dat leek op dat moment expliciet genoeg. Dat gold ook voor de laatste zin van ons verzoek: “De aanhaling in Diez et al. – of beter gezegd, de vanzelfsprekende verkeerde aanhaling – moet worden gecorrigeerd.”

Het lijkt erop dat de hoofdredacteur (wie van de twee ook deze zaak behandelt) de lengte van onze brief misschien ontmoedigend vond. Wat de bron van de verwarring ook is, hij heeft het mis als hij zegt dat ons “verzoek om correctie” een “algemene verklaring van [onze] standpunten was en geen specifieke kritiek op het artikel dat gepubliceerd is in Psychological Medicine”. Om ons punt te herhalen: De specifieke kritiek op het artikel in Psychological Medicine was dat het de categorisch onware bewering had verspreid dat de meest gezaghebbende studie over de prevalentie van FNS had aangetoond dat deze diagnose de op één na meest voorkomende diagnose was in poliklinieken neurologie.

We merkten op dat Diez et al. – “Reduced limbic microstructural integrity in functional neurological disorder” [“Verminderde limbische microstructurele integriteit in functionele neurologische stoornis”] – de volgende zin bevatte: “Gedurende een groot deel van de 20e eeuw werd functionele neurologische (conversie)stoornis (FNS) gemarginaliseerd in de neurologie en psychiatrie, ondanks het feit dat het de tweede meest voorkomende reden is voor neurologische doorverwijzing en aanzienlijke kosten voor de gezondheidszorg met zich meebrengt.” Zoals we ook opmerkten, verwees de zin “Who is referred to neurology clinics?-the diagnoses made in 3781 new patients,” [Wie wordt doorverwezen naar neurologische klinieken? de diagnoses gesteld bij 3781 nieuwe patiënten] naar een paper uit 2010 van Stone et al. die in 2010 gepubliceerd werd in Clinical Neurology and Neurosurgery“.

Ons verzoek om een correctie legde in detail uit dat de bewering “op één na meest voorkomend” berustte op de verdrievoudiging van het feitelijke prevalentiecijfer van Stone et al. voor FNS, voorheen conversiestoornis genoemd, van 5,5% naar 16%. In feite vonden Stone et al. dat conversiestoornis/FNS de achtste meest voorkomende diagnose was, niet de op één na meest voorkomende. We schreven hier uitgebreid over, niet om de hoofdredacteur te overdonderen maar om de onweerlegbare argumenten voor een correctie te documenteren.

In onze brief merkten we op dat de senior en corresponderende auteur van Diez et al., Dr. Perez, er onlangs mee instemde om exact dezelfde onjuiste vermelding te corrigeren op basis van exact hetzelfde citaat in een artikel waarvan hij de hoofdauteur was, gepubliceerd in een ander belangrijk tijdschrift. In dat geval reageerde de redactie van het tijdschrift, NeuroImage: Clinical, met een indrukwekkende voortvarendheid en bood aan om zo snel mogelijk een corrigendum te publiceren dat was voorgesteld door Dr. Perez en zijn coauteurs.

We hebben er ook op gewezen dat professor Michael Sharpe – de hoofdauteur van Stone et al. en een huidig lid van de redactie van Psychological Medicine – medeauteur is van het gedeelte over conversiestoornissen op UpToDate, de site voor gezondheidsvoorlichting. In dit gedeelte, dat in juni vorig jaar werd bijgewerkt, wordt Stone et al. aangehaald, omdat de prevalentie van conversiestoornissen in poliklinieken neurologie 6% is. Dit gegeven in UpToDate is duidelijk niet consistent met de bewering in Diez et al.. dat dezelfde studie FNS als de op één na meest voorkomende diagnose had gevonden, die berustte op de bewering dat de prevalentie 16% was.

Wat onze mening over FNS ook moge zijn, de feiten hier zijn duidelijk. Stone et al. ondersteunt niet de bewering dat FNS de op één na meest voorkomende diagnose is in poliklinieken neurologie, zoals iedere lezer van deze baanbrekende paper zou moeten begrijpen. Daarom verzoeken wij nogmaals dat Psychological Medicine en de auteurs van Diez et al. zich houden aan de standaardprincipes van wetenschappelijke verantwoording en ethiek en de onbetwiste foutieve citatie van Stone et al. corrigeren.

We hopen dat deze brief ons standpunt helpt verduidelijken.

Met vriendelijke groet, David

David Tuller (corresponding author)
Center for Global Public Health
School of Public Health
University of California, Berkeley
Berkeley, CA, USA

© David Tuller voor Virology Blog. Vertaling admin, redactie NAHdine, ME-gids.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Geen Evenementen
Recente Links