Blue Ribbon Campaign for ME/CFS

Een organisatie gerund door vrijwilligers, ME/cvs-patiënten, met als missie

  • de mededeling dat ME/CVS een ernstige lichamelijke aandoening is centraliseren en promoten
  • fondsen werven voor bewustmaking en exclusief biomedisch onderzoek, inclusief de ontwikkeling van een weefselbank.
  • een einde stellen aan de stigmatisering van ME/CVS-patiënten
  • biomedisch onderzoek, diagnose en behandeling promoten en mogelijk maken
  • belangen verdedigen van patiënten voor erkenning van de overheid in termen van financiële ondersteuning, medicatie (e.g. Ampligen) en dekking van behandelingen, support en hulp bieden voor ME/CVS-patiënten en hun families
  • als een overkoepelende organisatie fungeren om andere ME/CVS-organisatie in de wereld te ondersteunen