Care for Us vzw

Care for us is een vzw met de volgende doelstelling:

  • het verstrekken van hulp en bijstand aan chronisch zieke, niet kapitaalkrachtige zorgvragers door gebruik te maken van principes uit de natuurlijke gezondheidszorg
  • het zelf organiseren en/of het bekostigen van de deelnameprijs voor deze zorgvragers aan gezondheidsweken en weekends in binnen- en buitenland
  • het zelf organiseren en/of bekostigen van toegangskaarten voor het bijwonen van informatieavonden rond een gezonde levensstijl, gegeven door hiervoor bevoegde gezondheidstherapeuten
  • het op zich nemen van een gedeelte van de kostprijs voor manuele en niet-manuele therapieën binnen de natuurlijke gezondheidszorg
  • het bekostigen van natuurlijke producten ter bevordering van de levenskwaliteit van deze zorgvragers
  • het verstrekken van voeding en andere materiële behoeften aan hen die zich in uiterste financiële nood bevinden

GVA, 2/2/15: VZW Care For Us stuurt mensen met ME/CVS gratis op vakantie.