FOD Sociale Zekerheid voor Personen met een handicap

De Directie-generaal Personen met een handicap is hoofdzakelijk belast met de toekenning van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (volwassenen) na een medisch onderzoek en een onderzoek van de inkomsten.

Ze levert ook:

  • attesten af zodat de personen die medisch erkend worden als personen met een handicap hun rechten kunnen laten gelden op fiscale en sociale maatregelen
  • parkeerkaarten en verminderingskaarten op het openbaar vervoer af.

Zij voert tenslotte ook nog medische onderzoeken uit om de handicap bij kinderen vast te stellen met het oog op de toekenning van de bijkomende kinderbijslag aan hun ouders.

Met al uw vragen over de rechten van personen met een handicap kan u zich wenden tot:

CONTACT CENTER (van 8u30 tot 16u30)

Tel: 0800 987 99

Fax: 02/509.81.85

Mail: HandiN@minsoc.fed.be

Adres : FOD Sociale Zekerheid

Directie-generaal Personen met een handicap

Administratief Centrum Kruidtuin

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50, bus 150

1000 Brussel