Let’s do it for ME!

Let’s do it for ME
is een door patiënten gedreven campagne om bewustzijn te creëren en essentiële fondsen te werven voor een expertisecentrum voor translationeel biomedisch ME onderzoek aan de University of East Anglia. Het centrum zal voorzien in klinisch onderzoek, diagnose en behandeling voor patiënten en opleiding en voorlichting voor medisch personeel; en werkt samen met internationale biomedische onderzoekers. De campagne werd opgezet door ME patiënten die willen dat dat de uitkomsten van onderzoek van hoge kwaliteit resulteren in een beter begrip van de onderliggende pathologie en in de ontwikkeling van doeltreffende behandelingen.