Massachusetts CFIDS/ME & FM Association

De Massachusetts CFIDS/ME & FM Association is een van de ouste vrijwilligers patiëntenverenigingen in e VS. Hun organisatie werd opgericht in 1985 en wil tegemoetkomen aan de noden van CFIDS/ME (Chronische Vermoeidheid en Immuun Ddisfunctie Syndroom / Myalgische Encefalopathie) en FM (Fibromyalgie) patiënten, hun familie en geliefden. Ze zetten zich ook in om geïnteresseerde zorgverleners voor te lichten en te betrekken. Ze streven ernaar het grote publiek in te lichten zodat CFIDS/ME en FM erkend en begrepen worden als reële, ernstige en erg invaliderende ziekten.