ME Research UK

ME Research UK is een Britse stichting met als belangrijkste doel wetenschappelijk onderzoek te financieren naar de oorzaken, gevolgen en behandelingen van ME/CVS. Ze hebben ook een missie die het volgende inhoudt:

  • bewustmaking van de nood aan biomedisch onderzoek naar ME/CVS wereldwijd
  • het aanbrengen van hoogwaardige informatie over alle aspecten van de ziekte voor een breed publiek: samenvatten en beoordelen van wetenschappelijke literatuur, informeren over beleidsagenda
  • conferenties organiseren over biomedisch onderzoek naar ME/CVS

Interessant: Onderzoeksdatabank met meer dan 3000 onderzoekspublicaties over ME/CVS