Merck Manual (online medisch handboek)

Merck zet zich in voor het beste in de geneeskunde: ‘bringing out the best in medicine’. Met dat voor ogen stelt Merck als service aan de samenleving alle Merck Manuals zonder winstoogmerk beschikbaar.

  • Legt ziektes uit, wie ze kan krijgen, de verschijnselen, hoe ze worden vastgesteld, hoe ze voorkomen kunnen worden en hoe ze behandeld kunnen worden; geeft ook informatie over prognose.
  • Gebaseerd op het meest geraadpleegde medische naslagwerk—The Merck Manual—maar in alledaagse taal geschreven door 300 voortreffelijke auteurs.

  • Door Merck & Co., Inc. gratis aangeboden via internet als service aan de samenleving.