National ME/FM Action Network (Canada)

Het National ME/FM Action Network is een Canadese geregistreerde charity organisatie die bestaat uit vrijwilligers die internationaal de hand uitstrekken en toegewijd is om het medische en algemene publiek te helpen in het vragen naar meer aandacht voor Myalgische Encefalomyelitis / Chronisch Vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie (ME/CVS en FMS) door middel van support, belangenverdediging, voorlichting en onderzoek en het publiceren van een driemaandelijkse nieuwsbrief “QUEST” die vervat zit in een jaarlijks abonnement.

Het Canadese National ME/FM Action Network is de drijvende kracht geweest achter de totstandkoming van een consensusdocument van deskundigen op het gebied van (ME/CVS).