Solve CFS Biobank

Categorie:

The CFIDS Association of America werd in 1987 opgericht. Het werkt aan hun missie om CVS wereldwijd bekend te maken, diagnosticeerbaar, behandelbaar en te voorkomen door onderzoek te stimuleren gericht op vroege opsporing, objectieve diagnose, en doeltreffende behandeling van CVS dmv uitgebreide publieke, private en commerciële investeringen.

De SolveCFS Campaign werd in 2009 gelanceerd om deze inspanningen te bevorderen. In maart 2010 richtte men de SolveCFS BioBank op, een verzamelplaats voor bloed en weefselstalen en klinische informatie om de ontdekking van een biomarker te bevorderen.