Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, opgericht in 1994, behartigt de belangen van ME-patiënten op het gebied van werk, school en studie, arbeidsongeschiktheid, uitkeringen en voorzieningen en geeft hierover informatie en advies. De Steungroep is de enige organisatie voor ME-patiënten die zich specifiek met dit werkterrein bezighoudt.