ME/CFS Schweiz

De primaire doelstelling van de ME/CFS Schweiz is betrokken personen en hun familie en het grote publiek te informeren over deze nog grotendeels onbehandelbare en zelfs voor veel artsen onbekende ziekte.

In verschillende Zwitserse steden zijn er regelmatig zelfhulpgroepsbijeenkomsten, waar constructief ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Daarnaast zijn er ook landelijke bijeenkomsten en natuurlijk ontvangt ieder lid jaarlijks het belangrijkste nieuws per gewone post.

Lid van Europese ME Alliantie (EMEA)