Vlaams Patiëntenplatform

Het Vlaams Patiëntenplatform VZW is een onafhankelijke koepelorganisatie van momenteel 89 patiëntenverenigingen uit Vlaanderen die streeft naar een toegankelijke zorg op maat voor de patiënt en zijn omgeving. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wenst dat de patiënten op actieve wijze deelnemen aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg. De projecten van het Vlaams Patiëntenplatform vzw worden gedragen door afgevaardigden uit de patiëntenverenigingen. Op het Vlaams Patiëntenplatform heb je toegang tot thema’s zoals patiëntenrechten, medicatie, verzekeringen, werkgelegenheid, chronisch zieken,…