Wetenschap voor Patiënten

Categorie:

Wetenschap voor Patiënten is een initiatief van MS Vereniging Nederland,
Vereniging Osteogenesis Imperfecta, ME/cvs Vereniging en Science
Alliance.

Het stimuleren van de uitwisseling van kennis tussen wetenschappers en
patiënten; dat is waar het project Wetenschap voor Patiënten (WvP) om
draait. In samenwerking met patiëntenverenigingen geven wetenschappers
korte videocolleges over actuele thema’s van het specifieke ziektebeeld
spreken. Met regelmaat worden deze gepubliceerd op YouTube.

Bekijk de ME/cvs Video’s: http://www.youtube.com/user/WetenschapvMEcvsVer/