België

ME(cvs) politiek en sociaal in België.

| 5735 x gelezen

Bron: Annemie Turtelboom (Vlaams Politica VLD)Datum: 08-08-2006 De minister van Volksgezondheid startte een project met verschillende centra op voor CVS-patiënten. Eind maart 2006 zou het eindrapport verschijnen, maar de minister zei dat deze pas in september ging voleindigd zijn. Annemie vraagt naar de resultaten van de evaluatie van dit project. Document hier te downloaden of hieronder te lezen. Vraag van mevrouw Annemie Turtelboom aan de heer R. Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de evaluatie van de referentiecentra voor patiënten die lijden…

| 6037 x gelezen

VOORSTEL VAN RESOLUTIE AAN DE FEDERALE REGERING betreffende de problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroom ingediend door de heren Koen Bultinck, Guy D’haeseleer, Hagen Goyvaerts en mevrouw Frieda Van Themsche 2 juli 2006 Document ook in .pdf fromaat: klik hier VOORSTEL VAN RESOLUTIETOELICHTING Dames en heren, Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is een ernstige, invaliderende aandoening, die nog steeds op weinig begrip kan rekenen en vaak in de anonimiteit schuilt. CVS is sinds 1969 erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie als “Benign Myalgic Encephalomyelitis” onder code 323, en…

| 5803 x gelezen

Bron: Margriet Hermans (Vlaams Politica VLD)Datum: 15-05-06 Margriets dagboek: Hoe lang moeten CVS/ME patiënten nog in de kou blijven? Deze Zaterdag vond in Antwerpen expo een succesvolle CVS/ME bijeenkomst plaats waarbij de aandacht wordt gevestigd op het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS genoemd), een ziekte die meer dan 30.000 landgenoten zwaar treft. Senator Margriet Hermans steunt het eisenpakket dat de patiënten en de CVS vereniging naar voor brachten en ze doet een oproep aan alle andere parlementairen over de partijgrenzen heen om het zelfde te doen…

| 7620 x gelezen

Bron: Annemie Turtelboom (Vlaams Politica VLD)Datum: 8 mei 2006 Schriftelijke vraag van mevr. A. Turtelboom aan de heer R.  Demotte, minister van sociale zaken en volksgezondheid, met betrekking tot de evaluatie van de referentiecentra voor patiënten die lijden aan het Chronisch Vermoeidheidssyndroom. België telt vijf gespecialiseerde derdelijns referentiecentra voor patiënten die lijden aan het Chronisch Vermoeidheidssyndroom. Het gaat meer bepaald om de referentiecentra CVS van UZ Leuven, UZ Antwerpen, UZ Gent, UCL en AZ-VUB. Zij zorgen voor een multidisciplinaire, diagnostische en therapeutische dienstverlening ten aan…

| 7320 x gelezen

Bron: Annemie Turtelboom (Vlaams Politica VLD)Datum: 7 februari 2006 Mondelinge vraag van mevr. A. Turtelboom aan de heer R.  Demotte, minister van sociale zaken en volksgezondheid, met betrekking tot de evaluatie van de referentiecentra voor patiënten die lijden aan het Chronisch Vermoeidheidssyndroom.  Het RIZIV heeft een overeenkomst met vijf gespecialiseerde derdelijns referentiecentra voor patiënten die lijden aan het Chronisch vermoeidheidssyndroom. Het gaat meer bepaald om de referentiecentra CVS van UZ Leuven, UZ Antwerpen, UZ Gent, UCL en AZ-VUB. Deze overeenkomst regelt de financiering door…

| 7779 x gelezen

Voorstel van resolutie – van de dames Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge en An Michiels en de heren Felix Strackx en Erick Tack- betreffende de problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroomVerslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de heer Steven Vanackere. Zitting 2005-2006, 26 oktober 2005 Stuk 450 – nr. 2 – Verslag In navolging van het Voorstel van resolutie van de dames Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge en An Michiels en de heren Felix Strackx en Erik Tack…

| 7017 x gelezen

Petitie ten behoeve van ME/CVS patiënten redt het niet in het Vlaamse Parlement! Speelt het wellicht een rol dat de indieners lid zijn van het Vlaams Belang? Voorstel van resolutie van de dames Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge en An Michiels en de heren Felix Strackx en Erik Tack betreffende de problematiek van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Voorstel van resolutie (Gemeenschapsaangelegenheid) Stuk 450 (2004-2005) – Nr. 1 Procedureverloop 06-07-2005 ingediend 06-07-2005 naar voorzitter 06-07-2005 te behandelen in commissie   Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en…

| 10950 x gelezen

Hier een link naar het verslag van de hoorzitting in het Vlaams Parlement omtrent een verzoek over de behandeling van CVS-patiënten in België (15.02.2005) Bron: ME-CVS Documentatiecentrum van Sjaak Smeenk…