Bron:

| 4479 x gelezen

Bron: Annemie Turtelboom (Vlaams Politica VLD)
Datum: 7 februari 2006

Mondelinge vraag van mevr. A. Turtelboom aan de heer R.  Demotte, minister van sociale zaken en volksgezondheid, met betrekking tot de evaluatie van de referentiecentra voor patiënten die lijden aan het Chronisch Vermoeidheidssyndroom. 

Het RIZIV heeft een overeenkomst met vijf gespecialiseerde derdelijns referentiecentra voor patiënten die lijden aan het Chronisch vermoeidheidssyndroom. Het gaat meer bepaald om de referentiecentra CVS van UZ Leuven, UZ Antwerpen, UZ Gent, UCL en AZ-VUB. Deze overeenkomst regelt de financiering door de verplichte ziekteverzekering van een multidisciplinaire, diagnostische en therapeutische tenlasteneming ten behoeve van de patiënten die getroffen zijn door deze aandoening. Eind maart 2006 lopen de revalidatie-overeenkomsten af.
Deze verlenging van de overeenkomsten is er gekomen doordat de statistische evaluatiestudie met betrekking tot de werking van deze centra en de outcome van hun behandelingen, over een voldoende lange periode moest kunnen uitgevoerd worden en dus niet klaar kon zijn voor een inhoudelijke beslissing voor eind juni 2005.

De centra hebben in overleg met de verzekeringsinstellingen een aantal parameters vastgelegd waarmee het behandelingseffect op de symptomen en de levenskwaliteit van de patiënt gemeten wordt, zowel voor als na de behandeling. Ook zou nagegaan worden of en in welke mate er een differentieel behandelingseffect kan worden vastgesteld op grond van factoren zoals de mate van comorbide psychopathologie, de duur van de ziekte en het familiaal voorkomen.

Deze evaluatie moet een aantal problemen uitklaren, meer bepaald de problematiek van de wachtlijsten, een consensus indien mogelijk over de meest efficiënte behandeling, criteria om patiënten toe te laten tot de centra, een definitieve terugbetalingsregeling, een duidelijke samenwerking met de eerste en tweede lijn in de gezondheidszorg.

Voor een aantal overleg zal het ook nodig zijn om overleg te plegen met andere ministers, voor tewerkstelling met minister Vanvelthoven, voor thuishulp met de bevoegde ministers in de gemeenschapsregeringen.
Graag vernam ik van de minister:

  1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de evaluatiestudie?
  2. Werd vooruitgang geboekt met betrekking tot de vraag naar de beste behandelingsmethode?
  3. Zal een oplossing worden geboden voor een aantal prangende problemen zoals de wachtlijsten?
  4. Is het mogelijk om een definitieve terugbetalingregeling te bekomen? Worden daarvoor de nodige voorbereidingen getroffen?
  5. Zal de evaluatiestudie een invloed hebben op het al dan niet erkennen van CVS als een reden voor arbeidsongeschiktheid?
  6. Wordt overleg gepleegd met andere ministers, meer bepaald de ministers van tewerkstelling en welzijn, teneinde gelieerde problemen een goede oplossing te geven ?
  7. Zal er duidelijkheid zijn over de verlengingen van en de modaliteiten van de overeenkomsten voor eind maart 2006 ?

Annemie Turtelboom
Volksvertegenwoordiger

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Geen Evenementen
Recente Links