België

ME(cvs) politiek en sociaal in België.

| 4462 x gelezen

Voormalig Senator Nele Lijnen van Open VLD heeft een hart voor de langdurig chronisch zieken en luistert goed naar de patiënten: in 2013 maakte ze dat reeds duidelijk met haar degelijk opgestelde resoluties die blijk geven van een goede dossierkennis. Hopelijk volgt de nieuwe Minister van Volksgezondheid Maggie De Block en tevens partijgenote dit goede voorbeeld. Nele Lijnen die nu verkozen is als Volksvertegenwoordiger zet zich verder in voor de kwetsbare groepen patiënten met ME/CVS, fibromyalgie en Lyme. Daarom stuurde ze op 20 oktober…

| 2205 x gelezen

Op donderdag 2 oktober had de Wake Up Call Beweging (WUCB) een gesprek met de heer Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). Aanleiding voor dit gesprek was het Persbericht: Psychologen bedanken voor RIZIV – conventie Chronisch Vermoeidsheidssyndroom “Finaal betalen patiënten de rekening”. Vanaf 1 september start het RIZIV met een nieuwe regeling voor patiënten met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). Die houdt in dat kinesitherapie en cognitieve gedragstherapie worden terugbetaald. De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen weigert zich echter…

| 2243 x gelezen

Opiniestuk. 5 september 2014. ‘CVS diagnose centra gaan van start op 1 september’, zo schrijft de Artsenkrant op datum van 2 juli 2014. Wat de artsenkrant niet schrijft is dat de overeenkomst die het RIZIV hiervoor afsloot met een aantal ziekenhuizen dateert van 16 september 2013 en ondertussen dus reeds een jaar oud is. Het begrip ‘start’ is wanneer het CVS betreft betrekkelijk relatief want de centra mogen officieel dan wel van start gaan, de patiënten zelf, die blijven in hold. Dat het Chronisch…

| 3641 x gelezen

De nieuwe, multidisciplinaire, diagnostische centra voor CVS in België gaan van start op 1 september 2014. Dit zal niet op gejuich onthaald worden door de vele ME/CVS-patiënten. Dit artikel is een kritiek op de RIZIV-overeenkomst voor die nieuwe CVS-centra. Wat zijn de problemen? Wat is CVS en wie komt in aanmerking voor de behandeling? Wat is het doel van de nieuwe centra? Wat zegt de wetenschap? Wie krijgt de schuld? Wie heeft er inspraak? Kernachtig kan men stellen dat de centra niet in regel…

| 3250 x gelezen

Op 11 maart 2014 werd het verzoekschrift van de Wake Up Call Beweging (WUCB) ‘erkenning en betere geneeskunde door onderzoek’ behandeld door de (Federale) Commissie voor de Verzoekschriften. Deze Commissie heeft toen besloten om zich voor informatie tot de bevoegde minister te wenden en om eveneens een kopie van het verzoekschrift te bezorgen aan de Commissie voor de Sociale Zaken en dit op datum van 23 april 2014. De Minister heeft dan binnen de opgelegde tijdspanne van 6 weken een antwoord geformuleerd met betrekking…

| 3522 x gelezen

Oude wijn in nieuwe zakken De CVS-referentiecentra werden gesloten omdat CGT en GET niet bleken te werken. Maar ondanks hun eigen slechte resultaten, ondanks andere studies én patiëntenervaringen die wijzen op het potentiële gevaar van CGT en GET, en ondanks dat de patiëntenverenigingen geen vragende partij zijn maar ijveren voor erkenning van biomedische afwijkingen en dito aanpak, blijft men steevast dezelfde heilloze koers varen. In september gaan “nieuwe” multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS open om opnieuw CGT en GET aan te bieden. Diagnostische CVS-centra…

| 3442 x gelezen

Senator Nele Lijnen (Open vld), die zich onafgebroken inzet voor ME, CVS en Lyme, wat zich vertaalde in Voorstellen tot Resoluties voor ME en Lyme en een rondetafel over Lyme, stelde op 14 februari en 4 april 2014 wederom een reeks vragen aangaande de ME, CVS en Lyme problematiek aan de Minister van Volksgezondheid Onkelinx. Er zijn reeds voorlopige antwoorden beschikbaar. Hartelijk dank aan Senator Lijnen voor haar blijvende engagement in deze materie. Lees ook Verslag en presentaties van de ronde tafel over Lyme…

| 2908 x gelezen

Zoals u al wist, vond op woensdag 19 maart 2014 een hoorzitting over CVS plaats in De Kamer, op initiatief van Maya Detiège van de Sp.a, die voorzitter is van de Commissie Volksgezondheid. We gaven u reeds een overzicht van beschikbaar materiaal hieromtrent, evenals mediaberichten. Ondertussen is het officiële en integrale verslag van De Kamer zelf beschikbaar gesteld, die u hieronder kunt teruglezen. Wij danken graag Marc Van Impe voor zijn stem in naam van de patiënten tegenover de gevestigde belangen die krampachtig vasthouden…

| 3063 x gelezen

Op 5 en 25 februari 2014 stelde senator Bert Anciaux van de SP.A aan Minister van Volksgezondheid Onkelinx enkele vragen m.b.t. de classificatie van ME en CVS, de late detectie van de ziekte van Lyme, en het onterecht classificeren van ME en CVS als psychische aandoeningen door verzekeringsmaatschappijen. Hartelijk dank aan Bert Anciaux voor zijn engagement in deze problematiek. Lees ook Vraag om uitleg van Senator Bert Anciaux over het conflict tussen het RIZIV en CVS-arts Dr. Coucke Vraag Bert Anciaux (Sp.a): CVS –…

| 2956 x gelezen

Dat de ME, CVS en Lyme problematiek momenteel een hot item is, blijkt uit de vele vragen die erover gesteld worden op politiek niveau. Op 10 januari 2014 diende senator Dirk Claes (CD&V) een vraag in m.b.t. de diagnosestelling van Lyme i.p.v. ME of CVS. En op 5 februari 2014 diende senator André du Bus de Warnaffe (cdH) op zijn beurt vragen in over de ziekte van Lyme. De vragen met bijhorende antwoorden van Minister van Volksgezondheid Onkelinx kunt u hieronder lezen. Schriftelijke vraag…