Dossiers, rapporten

Allerhande dossiers, rapporten over ME.

| 11468 x gelezen

Met bijna 40 jaar medisch onderzoek dat het belang aantoont in de behandelingen van een brede waaier van ernstige ziekten, is het niet verwonderlijk dat Co-Q10 wel eens beschreven werd als “de miraculeuze vitamine” en “de nieuwe bron van jeugd”. Co-enzym Q10 (Co-Q10) is een vitamine-achtige voedingsstof die aanwezig is in vrijwel elke cel van het lichaam en is een essentiële component van het vermogen van elke cel om energie te produceren. Het is ook een krachtig antioxidant – een chemische stof die de…

| 39283 x gelezen

Wat is XMRV? Wat is de link tussen XMRV en ME/CVS, fibromyalgie en andere neuro-immuun ziektes? Waar kan ik op XMRV getest worden? Hoe wordt XMRV overgedragen? Wordt XMRV door de lucht overgedragen? Wat betekent het als ik besmet ben met XMRV? Hoe kan ik me als vrijwilliger opgeven voor klinische trials en onderzoek?  Waarom werd XMRV gezocht bij neuro-immuunziektes? Vanwaar haalde het Whittemore Peterson Institute de bloedstalen gebruikt in deze studie? Kan je ME/CVS oplopen? Als ik zwanger ben of denk over zwanger…

| 3153 x gelezen

Myalgische Encefalomyelitis / Chronisch Vermoeidheidssyndroom – ME/CVS – is een uiterst invaliderende chronische multi-systeem, multi-symptoom, multi-orgaan ziekte. Deze aandoening bestaat reeds generaties lang, maar recentelijk is de prevalentie dramatisch toegenomen. De getroffenen zien hun leven in duigen vallen in een bestaan vol chronische pijn en uitputting, evenals tal van andere symptomen. Zonder behandeling kunnen deze symptomen jaren aanhouden of permanent aanwezig blijven. Introductie De aandoening is niet zeldzaam: het aantal patiënten in Europa wordt op 2 miljoen geschat. Dit cijfer is allicht het topje…

| 1972 x gelezen

Het Voorlichtingsdossier ME/CVS geeft een stand van zaken m.b.t. het wetenschappelijk onderzoek naar Myalgische Encephalomyelitis / Chronisch Vermoeidheid Syndroom – Anno 2007. Het is een aanzet tot de beleidsmatige uitwerking van aangepaste maatregelen ter verbetering van de huidige situatie van ME/CVS-patiënten in België. Dit dossier is opgesteld door MEAB vzw, Myalgic Encephalopathy Association Belgium. Dit is een nieuwe vzw die opkomt voor de belangen van het groot aantal patiënten in België met ME/CVS. Inhoud van het Voorlichtingsdossier: DEFINITIE: WAT IS MYALGISCHE ENCEPHALOMYELITIS (ME) / CHRONISCH…

| Bron: ME/CVS Vereniging en Frank Twisk

| 2493 x gelezen

Drs. M.P. Koolhaas, H. de Boorder en de bekende Belgische psychologe Prof. Dr. E. van Hoof concluderen in een binnenkort te verschijnen publicatie dat de effectiviteit van CGT bij ME/CVS in de dagelijkse praktijk per saldo niet positief is. Lees verder onderaan dit artikel een kritische kijk van Frank Twisk: de werkelijke succescijfers van CBT en GET Effectiviteit van CGT bij ME/CVS niet positief Bron: ME/CVS Vereniging Van de honderd respondenten meldde slechts 2% dat men zich na afloop van de therapie naar eigen…

| 2800 x gelezen

­Bezint eer ge bemint… Begin vorig jaar naam is, onder aanvoering van Rich Carson (van ProHealth.com), een initiatief gestart om op termijn de naam CVS te doen laten verdwijnen. Goed nieuws, ben je in eerste instantie geneigd te denken…Maar al snel werd duidelijk dat ik te vroeg gejuicht had. ME stond niet langer voor Myalgische Encephalomyelitis, maar voor Myalgische Encephalopathie (hersen-/zenuwziekte). Na een storm van protesten (van met name “ME-veteranen”), werd uiteindelijk een vreemd en risikovol kompromis voorgesteld: een (drie)dubbele naam-standaard!  In het voorstel…

| 2760 x gelezen

University of Miami ME/CFS Researcher Nancy Klimas, MD, Explains Complexity of Chronic Fatigue Syndrome in Terms That Anybody Can Understand The following article highlights the work of Dr. Nancy Klimas, MD, an international leader in ME/CFS research, and features her succinct explanation of the basic mechanisms involved in ME/CFS. It is reproduced with kind permission from the Spring 2007 issue of University of Miami Medicine, the magazine of the Leonard M. Miller Schol of Medicine at the University of Miami (FL), where Dr. Klimas…

| 1158 x gelezen

Bron: RIZIV Datum: 8 november 2006 Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft in 2002 met vijf universitaire ziekenhuizen een revalidatieovereenkomst afgesloten voor de financiering van hun respectievelijke referentiecentra voor patiënten met het Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). De bedoelde CVS-overeenkomsten leggen aan de referentiecentra een aantal opdrachten op. In de eerste plaats moeten de centra zorgen voor een diagnostische en therapeutische oppuntstelling van patiënten die op vermoeden van CVS door hun huisarts naar de centra verwezen zijn. Daarnaast wordt van de centra onder andere verwacht dat…

| 1231 x gelezen

Bron: Gezondheid.be Datum: 11-10-2006 In de kijker: een greep uit onze vele dossiers… Fibromyalgie betekent letterlijk: pijn van spier- en bindweefsel. Deze ziekte doet bij de patiënten en bij het medische corps tal van vragen rijzen. (Dossier 1-9-2005) Fibromyalgie   Volgens recente epidemiologische gegevens zou een aanzienlijk percentage van de bevolking aan Fibromyalgie lijden. Naar schatting lijdt 5% van de patiënten van de huisarts en 12% van de patiënten van een reumatoloog aan deze ziekte. Fybromyalgie betekent letterlijk: pijn van spier- en bindweefsel. Deze…

| 1025 x gelezen

Bron: Immunesupport.com Datum: 18 augustus 2006 This is a summary of a highly detailed, sourced text describing measurable organic abnormalities that researchers and specialists have identified in testing of Chronic Fatigue Syndrome (Myalgic Encephalomyelitis) patients.1 (By Jodi Bassett) IntroductionFor various reasons, many of the articles on Myalgic Encephalomyelitis [CFS] in the mainstream media (and even some of the medical texts on the illness) unequivocally proclaim not only that there are no tests which can be utilized to help confirm an ME diagnosis, but that…