ME politiek en sociaal

ME Politiek en sociaal.

| 5957 x gelezen

Bron: Het Nieuwsblad. Joris Herpol Datum: 24-08-06 Pientere uitvindingen helpen gehandicapten Wedstrijd Handicap International beloont uitvinders WEMMEL – Handicap International organiseert de wedstrijd Kus voor een Klus. Die beloont uitvinders van voorwerpen die het leven van gehandicapten vergemakkelijken. Mindervaliden hebben het vaak niet makkelijk om dagelijkse voorwerpen te gebruiken. Griet Berlanger uit Wemmel heeft het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). Ze heeft zwakke spieren en is snel vermoeid. ,,Het is vaak al zeer moeilijk om in de keuken iets klaar te maken”, ervaart Griet. ,,Een gewone…

| 5052 x gelezen

Bron: http://www.cg-raad.nl/wmo/20060802.html Datum: 3 augustus 2006 De eigen bijdragen voor individuele voorzieningen voor gehandicapten en chronisch zieken dreigen met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) explosief te stijgen. Dit concludeert de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) na eigen onderzoek. Lees het volledige artikel…

| 5807 x gelezen

Bron: Annemie Turtelboom (Vlaams Politica VLD)Datum: 08-08-2006 De minister van Volksgezondheid startte een project met verschillende centra op voor CVS-patiënten. Eind maart 2006 zou het eindrapport verschijnen, maar de minister zei dat deze pas in september ging voleindigd zijn. Annemie vraagt naar de resultaten van de evaluatie van dit project. Document hier te downloaden of hieronder te lezen. Vraag van mevrouw Annemie Turtelboom aan de heer R. Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de evaluatie van de referentiecentra voor patiënten die lijden…

| 6199 x gelezen

VOORSTEL VAN RESOLUTIE AAN DE FEDERALE REGERING betreffende de problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroom ingediend door de heren Koen Bultinck, Guy D’haeseleer, Hagen Goyvaerts en mevrouw Frieda Van Themsche 2 juli 2006 Document ook in .pdf fromaat: klik hier VOORSTEL VAN RESOLUTIETOELICHTING Dames en heren, Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is een ernstige, invaliderende aandoening, die nog steeds op weinig begrip kan rekenen en vaak in de anonimiteit schuilt. CVS is sinds 1969 erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie als “Benign Myalgic Encephalomyelitis” onder code 323, en…

| 5886 x gelezen

Bron: Margriet Hermans (Vlaams Politica VLD)Datum: 15-05-06 Margriets dagboek: Hoe lang moeten CVS/ME patiënten nog in de kou blijven? Deze Zaterdag vond in Antwerpen expo een succesvolle CVS/ME bijeenkomst plaats waarbij de aandacht wordt gevestigd op het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS genoemd), een ziekte die meer dan 30.000 landgenoten zwaar treft. Senator Margriet Hermans steunt het eisenpakket dat de patiënten en de CVS vereniging naar voor brachten en ze doet een oproep aan alle andere parlementairen over de partijgrenzen heen om het zelfde te doen…

| 7681 x gelezen

Bron: Annemie Turtelboom (Vlaams Politica VLD)Datum: 8 mei 2006 Schriftelijke vraag van mevr. A. Turtelboom aan de heer R.  Demotte, minister van sociale zaken en volksgezondheid, met betrekking tot de evaluatie van de referentiecentra voor patiënten die lijden aan het Chronisch Vermoeidheidssyndroom. België telt vijf gespecialiseerde derdelijns referentiecentra voor patiënten die lijden aan het Chronisch Vermoeidheidssyndroom. Het gaat meer bepaald om de referentiecentra CVS van UZ Leuven, UZ Antwerpen, UZ Gent, UCL en AZ-VUB. Zij zorgen voor een multidisciplinaire, diagnostische en therapeutische dienstverlening ten aan…

| 7400 x gelezen

Bron: Annemie Turtelboom (Vlaams Politica VLD)Datum: 7 februari 2006 Mondelinge vraag van mevr. A. Turtelboom aan de heer R.  Demotte, minister van sociale zaken en volksgezondheid, met betrekking tot de evaluatie van de referentiecentra voor patiënten die lijden aan het Chronisch Vermoeidheidssyndroom.  Het RIZIV heeft een overeenkomst met vijf gespecialiseerde derdelijns referentiecentra voor patiënten die lijden aan het Chronisch vermoeidheidssyndroom. Het gaat meer bepaald om de referentiecentra CVS van UZ Leuven, UZ Antwerpen, UZ Gent, UCL en AZ-VUB. Deze overeenkomst regelt de financiering door…

| 6136 x gelezen

UITKOMST OVERLEG UWV EN STEUNGROEP ME EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID OVER PROBLEMEN BIJ DE WAO-, WAJONG- en WAZ-(HER)KEURINGEN VAN MENSEN MET ME/CVS Op 2 december 2005 en 18 januari 2006 heeft overleg plaatsgevonden tussen de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en het UWV. Aanleiding voor het overleg waren signalen dat bij de arbeidsongeschiktheidskeuringen van ME-patiënten op onterechte gronden geen of onvoldoende rekening gehouden werd met hun beperkingen. Het UWV werd daarbij vertegenwoordigd door Dr. H. Kroneman, medisch adviseur en waarnemend directeur sociaal-medische zaken en de Steungroep door…

| 7904 x gelezen

Voorstel van resolutie – van de dames Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge en An Michiels en de heren Felix Strackx en Erick Tack- betreffende de problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroomVerslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de heer Steven Vanackere. Zitting 2005-2006, 26 oktober 2005 Stuk 450 – nr. 2 – Verslag In navolging van het Voorstel van resolutie van de dames Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge en An Michiels en de heren Felix Strackx en Erik Tack…

| 10173 x gelezen

Uit het verslag van het overleg van H. Kroneman, medisch adviseur en waarnemend directeur sociaal-medische zaken van het UWV met Y. Jansen en G. de Meijer, respectievelijk voorzitter en coördinator van het Informatie- en Meldpunt Herkeuringen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, Groningen 2 december 2005 […] De bespreking van dit onderwerp vindt verder plaats aan de hand van een reeks uitspraken van verzekeringsartsen zoals die door ME-patiënten aan het Meldpunt van de Steungroep zijn doorgegeven. Deze zijn te vinden in bijlage 2 van…