Bron:

| 5709 x gelezen

Bron: Frank TwiskDatum: 7 september 2006

Email aan Tweede Kamerleden commissie Volksgezondheid n.a.v. Netwerkuitzending op 6 september 2006 over de juridisch-financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ME/CVS.

Verslag en heruitzending Netwerk, zie forum

Geacht Kamerlid,Woensdag j.l. belichtte Netwerk de juridisch-financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid als ge-volg van M.E./CVS en de wijze waarop het UWV en andere inkomenverzekeraars met de “aandoening” M.E./CVS omgaan.Onlangs werd uit wetenschappelijke studies onder meer weer duidelijk dat:

1 M.E/CVS-patiënten een specifieke hartritmestoornis hebben, waardoor de vultijd van het hart aanzienlijk korter is en er dus aanzienlijk minder bloed in het lichaam ingepompt wordt (gevolg: zeer laag bloedvolume)
   
  (Naschitz J et al – 2006 –  Electrocardiol.)
   
2 dat M.E.-patiënten die aan kanker en aan hartfalen overlijden bijna 25 jaar eerder overlijden dan de gemiddelde mens!
   
  Doodsoorzaak

Leeftijd bij

overlijden

M.E./CVS-patiënt

Leeftijd bij

overlijden

gemiddeld

verschil
   
  Kanker  47,8 j 72,0 j 24,2 j  
  Hartfalen 58,7 j 83,1 j 24,4 j
  Zelfmoord 39,5 j 48,0 j 8,5 j
   
  (Jason L.A, et al-2006 – Health Care for Women International)
   

 

 

Gaarne vragen wij U erop toe te zien dat:

1

M.E./CVS onder de naam M.E. erkend wordt

(CVS heeft een te vage definitie).

2

de wetgeving m.b.t. WAO/WIA door het UWV uitgevoerd wordt.

3

de lichamelijke invalshoek nu eindelijk een kans krijgt in de vorm van een expertisecentrum M.E., dat uitgaat van een harde klinische diagnose en gepubliceerd, wetenschappelijk onderzoek naar biomedische afwijkingen.

4

de ZonMw-onderzoeksgelden voor ME/CVS besteed worden overeenkomstig de besluitvorming in de Tweede Kamer.

Tot slot nog dit:Deze week werd duidelijk dat de “deskundigen” van het Nijmeegse Expertisecentrum Chronische Vermoeidheid (tevens hoofdauteurs van het CVS Rapport van de Gezondheidsraad !) een studie zullen uitvoeren naar “rehabilitatie” ten behoeve van inkomensverzekeraars.(Bleijenberg G et al. -The efficacy and predicting variables of a multidisciplinary disability resolution (MDR) program for CFS patients recieving long term disability benefits from income protection insurers – http://www.trialregister.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=618)Saillante details:

  • Men geeft toe dat gedragstherapie (lees: gedrags-en-graduele-inspannings-therapie) niet toereikend is, om de vermoeidheid (alle andere symptomen zijn blijkbaar al lang niet meer relevant) en mate van arbeidsongeschiktheid te beïnvloeden.

  • Men stelt onomwonden dat juridische geschillen met inkomensverzekeraars het effekt van de “therapie” negatief beïnvloeden.

  • Het UWV is een van de sponsors van dit onderzoek dat uitsluitend in het belang is van partikuliere inkomensverzekeraars.

Dit alles duidt op sterke belangenverstrengeling tussen inkomensverzekeraars, het UWV en onze "vermoeidheidsexperts".

Hoogachtend,

Frank Twisk, Limmen

Namen van de andere ondertekenaars (150+) uit privacy-overwegingen weggelaten.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Geen Evenementen
Recente Links