Nederland

ME(cvs) politiek en sociaal in Nederland.

| 4028 x gelezen

Verborgen epidemie vereist een medische aanpak ME is een ziekte die onder meer gepaard gaat met spier- en gewrichtspijnen, grote geheugen- en concentratieproblemen en totale uitputting. ME-klachten nemen toe door inspanning. In de publiciteitscampagne van de Amerikaanse overheid wordt de impact van ME vergeleken met die van AIDS-patiënten in het eindstadium, kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan en MS-patiënten. Een groep ME-patiënten dringt er via een open brief (en verzoekschrift) bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op aan om inzake ME/CVS een duidelijke koerswijziging…

| 7356 x gelezen

Bron: Frank TwiskDatum: 7 september 2006 Email aan Tweede Kamerleden commissie Volksgezondheid n.a.v. Netwerkuitzending op 6 september 2006 over de juridisch-financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ME/CVS. Verslag en heruitzending Netwerk, zie forum Geacht Kamerlid,Woensdag j.l. belichtte Netwerk de juridisch-financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid als ge-volg van M.E./CVS en de wijze waarop het UWV en andere inkomenverzekeraars met de “aandoening” M.E./CVS omgaan.Onlangs werd uit wetenschappelijke studies onder meer weer duidelijk dat: 1 M.E/CVS-patiënten een specifieke hartritmestoornis hebben, waardoor de vultijd van het hart aanzienlijk korter is…

| 4652 x gelezen

Bron: http://www.cg-raad.nl/wmo/20060802.html Datum: 3 augustus 2006 De eigen bijdragen voor individuele voorzieningen voor gehandicapten en chronisch zieken dreigen met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) explosief te stijgen. Dit concludeert de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) na eigen onderzoek. Lees het volledige artikel…

| 5696 x gelezen

UITKOMST OVERLEG UWV EN STEUNGROEP ME EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID OVER PROBLEMEN BIJ DE WAO-, WAJONG- en WAZ-(HER)KEURINGEN VAN MENSEN MET ME/CVS Op 2 december 2005 en 18 januari 2006 heeft overleg plaatsgevonden tussen de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en het UWV. Aanleiding voor het overleg waren signalen dat bij de arbeidsongeschiktheidskeuringen van ME-patiënten op onterechte gronden geen of onvoldoende rekening gehouden werd met hun beperkingen. Het UWV werd daarbij vertegenwoordigd door Dr. H. Kroneman, medisch adviseur en waarnemend directeur sociaal-medische zaken en de Steungroep door…

| 9934 x gelezen

Uit het verslag van het overleg van H. Kroneman, medisch adviseur en waarnemend directeur sociaal-medische zaken van het UWV met Y. Jansen en G. de Meijer, respectievelijk voorzitter en coördinator van het Informatie- en Meldpunt Herkeuringen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, Groningen 2 december 2005 […] De bespreking van dit onderwerp vindt verder plaats aan de hand van een reeks uitspraken van verzekeringsartsen zoals die door ME-patiënten aan het Meldpunt van de Steungroep zijn doorgegeven. Deze zijn te vinden in bijlage 2 van…