Bron:

| 6107 x gelezen

UITKOMST OVERLEG UWV EN STEUNGROEP ME EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID OVER PROBLEMEN BIJ DE WAO-, WAJONG- en WAZ-(HER)KEURINGEN VAN MENSEN MET ME/CVS

Op 2 december 2005 en 18 januari 2006 heeft overleg plaatsgevonden tussen de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en het UWV. Aanleiding voor het overleg waren signalen dat bij de arbeidsongeschiktheidskeuringen van ME-patiënten op onterechte gronden geen of onvoldoende rekening gehouden werd met hun beperkingen.

Het UWV werd daarbij vertegenwoordigd door Dr. H. Kroneman, medisch adviseur en waarnemend directeur sociaal-medische zaken en de Steungroep door Drs. Y. Jansen en Drs. G. de Meijer, respectievelijk voorzitter van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en coördinator van het Informatie- en Meldpunt Herkeuringen van de Steungroep.

Aanleiding voor het overleg waren signalen dat bij de arbeidsongeschiktheidskeuringen van ME-patiënten op onterechte gronden geen of onvoldoende rekening gehouden werd met hun beperkingen. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid en de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. De Tweede Kamer heeft hierover twee moties aangenomen.*

De knelpunten, genoemd in de notitie Wat gaat er mis bij de (her)keuring van mensen met ME/CVS?** van de Steungroep, zijn besproken mede aan de hand van een aantal individuele gevallen, waarover de Steungroep informatie heeft verzameld en overgelegd. De bespreking leidde tot de gezamenlijke vaststelling dat in bepaalde gevallen door verzekeringsartsen inderdaad oneigenlijke argumenten gebruikt zijn die een onbevooroordeelde en zorgvuldige beoordeling van de mogelijkheden en beperkingen van mensen met ME/CVS in de weg hebben gestaan. Deze argumenten zijn in detail besproken. Ze hebben voor een deel te maken met een gebrek aan kennis over en met een verkeerde visie op de ziekte ME/CVS, voor een deel met een onjuiste interpretatie van het medisch arbeidsongeschiktheidscriterium en voor een deel met een onjuiste toepassing van de Standaard Verminderde arbeidsduur.

In verband hiermee zijn de volgende afspraken gemaakt:

1.

De notitie van de Steungroep ‘Wat gaat er mis bij de (her)keuring van mensen met ME/CVS?’ wordt besproken in het College van Stafverzekeringsartsen van het UWV. De heer Kroneman zal op de bijeenkomst van stafverzekeringsartsen:

•  een aantal onjuiste uitspraken van verzekeringsartsen, zoals door de Steungroep gesignaleerd, presenteren en van kritisch commentaar voorzien;

•  Casus behandelen als voorbeelden hoe het niet moet;

•  Een casus (rapportage bezwaarverzekeringsarts) behandelen als voorbeeld hoe het wel moet, met een juiste toepassing van de Richtlijn Medisch Arbeidsongeschiktheidscriterium;

•  Nogmaals wijzen op het rapport van de Gezondheidsraad over ME/CVS.

Hierbij maakt de Steungroep de kanttekening dat dit een nuttig rapport is, niet in het minst vanwege de erkenning van ME/CVS als ziekte daarin. Maar als het gaat om de stand van de wetenschappelijke kennis over ME/CVS is het rapport volgens de Steungroep een beperkte momentopname. Na verschijnen is een reeks belangrijke onderzoekresultaten gepubliceerd. Zie bijlage 4 bij ‘Wat gaat er mis bij de (her)keuring van mensen met ME/CVS?’. Ook zou volgens de Steungroep goed duidelijk gemaakt moeten worden dat cognitieve gedragstherapie (CGT) bij een deel van de patiënten niet werkt en dat, ook als CGT wel succesvol is, patiënten meestal nog beperkingen over houden. De heer Kroneman is het ermee eens dat ook deze boodschap aan de verzekeringsartsen overgebracht moet worden.

2.

Het onderwerp zal ook besproken worden met de gezamenlijke bezwaarverzekeringsartsen van het UWV. Inhoud: zie punt 1.

3.

Het UWV overweegt om in de toekomst een vertegenwoordiger van de Steungroep uit te nodigen voor een bijeenkomst van regiostafverzekeringsartsen en/of bezwaarverzekeringsartsen.

4.

Het UWV stelt ME-patiënten wier beoordeling in het verleden is afgedaan met het argument dat er geen sprake is van ziekte of gebrek in de gelegenheid de beoordeling door het UWV over te laten doen. Binnenkort komt hiervoor een nadere regeling over de precieze groep mensen bij wie een nieuwe beoordeling plaats zou moeten vinden. Zodra de regeling er is wordt de Steungroep hiervan op de hoogte gesteld.

De Steungroep dringt erop aan dat de UWV-regeling het volgende inhoudt:

•  dat de keuring in al die gevallen waarin verzekeringsartsen verkeerde argumenten hebben gebruikt overgedaan wordt

én

– dat alle mogelijke betrokkenen hiervan op de hoogte gesteld worden

én

•  dat er dan ook echt een inhoudelijk nieuwe beoordeling van stoornissen, beperkingen en handicaps plaatsvindt en niet alleen een correctie van verkeerde formuleringen en argumenten.

5.

Het UWV werkt aan bijstelling van de ‘Standaard Verminderde Arbeidsduur’. Daarbij wordt op voorhand geen aansluiting gezocht bij de visie van zeven bezwaarverzekeringsartsen, die gepubliceerd is in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (2004 nummer 11). Zodra de gewijzigde Standaard in concept klaar is zal deze ook aan de Steungroep worden voorgelegd (evenals aan een aantal andere deskundigen).

6.

De Steungroep houdt de vinger aan de pols wat betreft de keuringen van mensen met ME/CVS. Wanneer er weer onterechte beoordelingen worden gesignaleerd wil het UWV dat graag vernemen.

7.

Het UWV zal de implementatie van het verzekeringsgeneeskundig protocol over ME/CVS, dat de commissie WIA van de Gezondheidsraad in 2006 zal publiceren, gepaard laten gaan met een coachings- of bijscholingsronde onder de verzekeringsartsen van het UWV.

8.

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en het UWV vinden het belangrijk dat onderzoek plaatsvindt naar stoornissen en beperkingen bij ME/CVS. Het doel hiervan is om, met behulp van het ICF-begrippenkader*** dat centraal staat bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling voor WAO, WAJONG, WAZ en WIA, duidelijk te maken wat de gevolgen van de ziekte kunnen zijn. Beide organisaties pleiten ervoor een dergelijk onderzoek op te nemen in het ME/CVS-programma van ZONMW.

9.

Het UWV gaat na of het begrip ‘zachte diagnose’ vervangen kan worden door meer zakelijke, neutrale begrippen.

10.

Het UWV gaat de ‘dubbele keuring’ evalueren en zal daarbij ook de bevindingen van de Steungroep** betrekken.

De Steungroep is van mening dat de dubbele keuring óf moet worden afgeschaft óf worden toegepast in al die gevallen waarin bij de eerste keuring flink wordt afgeweken van de eerdere keuring, ongeacht de diagnose.

11.

Half juni vindt een vervolgoverleg tussen de Steungroep en het UWV plaats. Ook kunnen dan de eerste ervaringen met de WIA-keuringen uitgewisseld worden. Verder zal dan besproken worden wat er met de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek naar ME/CVS en werk is gedaan en/of nog gedaan kan worden. Dit onderzoek is enkele jaren geleden in opdracht van het UWV uitgevoerd door TNO Arbeid (nu TNO Kwaliteit van Leven).

 

* Motie Vendrik 1, aangenomen 26-04-2005 (28 333 Nr. 56) en Motie Vendrik 2, aangenomen 30-06-2005 (30034, 302118 nr, 52)

** Ynske Jansen, Wat gaat er mis bij de (her)keuring van mensen met ME/CVS? Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, Groningen, januari 2006

***International Classification of Functioning, Disability and Health, Wereldgezondheidsorganisatie

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
1
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
1
2
02 mei
02/05/2024    
15:00 - 22:00
ME/CFS Symposium Air date: Thursday, May 2, 2024, 9:00:00 AM Time displayed is Eastern Time, Washington DC Local iCalendar:  Add an upcoming event to your [...]
08 mei
08/05/2024    
21:30 - 23:45
Dr. Putrino and Dr. Wood will explain their ongoing research and the current study, which has high potential to generate new knowledge and to help [...]
11 mei
11/05/2024    
14:00 - 16:00
Save the date! Op zaterdag 11 mei plannen we een Millions Missing bewustmakingsactie in het centrum van Brussel van 14 tot 16 uur. De precieze [...]
15 mei
15/05/2024 - 16/05/2024    
Hele dag
Unite to fight 2024. De eerste en grootste door de community gedreven conferentie over ME/cvs en Long Covid. Gratis tickets voor online webinar, een tweedaagse [...]
17 mei
17/05/2024    
18:00 - 23:00
The PolyBio is Symposium: register now to hear updates on our LongCovid, ME/CFS and related chronic illness projects & clinical trials: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Od4HsQn-Thq87EreSse-6w#/registration
23 mei
23/05/2024    
14:00 - 16:00
Ben je statutair ambtenaar en vaak afwezig op het werk door ziekte? Dan kan, wanneer je zogenaamde ‘ziektedagen’ zijn opgebruikt, een ziektepensioen ter sprake komen. [...]
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
Events on 11/05/2024
Events on 15/05/2024
Events on 17/05/2024
Events on 29/05/2024
Datum/Tijd Evenement
23/05/2024
14:00 - 16:00
Infomoment: wat verandert er aan het ziektepensioen voor ambtenaren?
29/05/2024
16:00 - 18:00
Webinar: alles wat je altijd al wilde weten over EDS en HSD
03/06/2024
14:00 - 16:00
Pais op naar Den Haag!
Nieuwspoort, Den Haag
Recente Links