Bron:

| 6226 x gelezen

Een diepgaand interview in negen delen van Simon McGrath met prof. Ian Lipkin, Columbia University, New York

Microbe Discovery Project Blog – Deel 1 van 9

Dr. Ian Lipkin is directeur van het Centre for Infection and Immunity van de Columbia Universiteit in New York en zet wereldwijd de toon op het gebied van het ontdekken van pathogenen. Hij is wel omschreven als ’s werelds meest gevierde virusjager’ en ‘een man voor wie virussen zich niet kunnen verbergen’.

De website van de Columbia Universiteit vermeldt dat Dr. Lipkin en zijn team ‘meer dan 500 pathogenen hebben ontdekt en getypeerd, waaronder het Bornavirus, het West-Nijlvirus, het Lujovirus, het humaan rhinovirus C, het van vissen afkomstige reovirus en het van honden afkomstige hepacivirus.’

Het CFI (Chronisch Vermoeidheids Inititief) is een non-profit organisatie die gefinancierd wordt door de Hutchins Family Foundation, en heeft samengewerkt met Dr. Lipkin, zijn collega Dr. Mady Hornig en andere onderzoekers. Men heeft een groot biomedisch onderzoek opgezet en ten uitvoer gebracht naar het chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS), ook bekend als Myalgische Encefalomyelitis ( ME), op zoek naar pathogenen en naar de ontregeling van het immuunsysteem in bloedplasma, witte bloedcellen en het ruggenmergvocht.

Dr. Lipkin en Dr. Hornig hebben net een onderzoek afgerond van bloedplasma en ruggenmergvocht. Hun team heeft nog geen pathogenen gevonden die duidelijk verband houden met de ziekte, maar zij hebben wel enkele intrigerende immunologische biomarkers ontdekt in het bloedplasma en het ruggenmergvocht, die wijzen op ontregeling van het immuunsysteem bij ME/cvs patiënten.

De resultaten daarvan zijn nog niet gepubliceerd, maar dr. Lipkin is er heel enthousiast over. Ze betreffen veranderingen in de niveaus van cytokinen, eiwitten die boodschappers zijn van het immuunsysteem. Hij zegt: “Ik denk dat de gegevens over cytokinen waar we mee zullen komen, duidelijk zullen aantonen dat er hier sprake is van een organisch probleem”.

Dr. Lipkin neemt aan dat deze duidelijke ontregeling van het immuunsysteem veroorzaakt of geactiveerd wordt door een infectueus of een microbieel agens, en hij wil het verantwoordelijke agens vinden.

Zijn team onderzoekt nu witte bloedcellen van ME/cvs patiënten en hij is van plan onderzoek te doen naar het darmmicrobioom, als volgende stap in een uitgebreid onderzoeksprogramma met medewerking van zijn collega Dr. Mady Hornig, die de functie van hoofdonderzoeker bekleedt bij het onderzoek.

Dr. Hornig is directeur van Translational Research aan het Center for Infection and Immunity, en buitengewoon hoogleraar epidemiologie. Zij is internationaal erkend om haar klinisch onderzoek naar de rol van microben, de immuniteit en xenobiotica in relatie tot aandoeningen als autisme, schizofrenie, PANDAS, stoornissen met aandachtstekort of hyperactiviteit (ADHD) en het chronisch vermoeidheidsyndroom.

Dr. Lipkin en Dr. Hornig zijn van plan het microbioom van het darmkanaal van ME/cvs patiënten te onderzoeken in een breed en diepgaand onderzoeksprogramma naar virussen, bacteriën en schimmels waarbij zij zoeken naar de oorzaak van de ontregeling van het immuunsysteem die ze hebben ontdekt bij ME/cvs.

 

 

Verklarende woordenlijst

cytokinen: ketens aminozuren die biologische signalen van cel tot cel kunnen doorgeven. Spelen een rol in het afweersysteem. Worden vooral geproduceerd door monocyten, macrofagen en lymfocyten.

darmmicrobioom de verzameling van micro-organismen die leven in het maag-darmkanaal die bestaat uit bacteriën, virussen en schimmels.

microbioom : het geheel van microben, hun genetische elementen (genomen), en de omgevingswisselwerking in een bepaalde omgeving

PANDAS auto-immune neuropsychiatrische aandoeningen bij kinderen die verband houden met infectie door streptokokken

translationeel onderzoek onderzoek naar het proces waarbij mRNA wordt vertaald

in eiwitten

West-Nijlvirus virus dat de West-Nijlziekte veroorzaakt. Dit is een door muggen overgebrachte virusziekte en maakt vooral onder vogels zijn slachtoffers, maar kan ook zoogdieren zoals mensen en paarden aantasten

xenobiotica lichaamsvreemde factoren

© Vertaling ME/cvs Vereniging en ME-gids.net


Lees ook

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Geen Evenementen
Recente Links