Bron:

Artsenkrant nr. 1788

| 3102 x gelezen

Bron: Artsenkrant (België)

Datum: 27.10.2006 – Nr. 1788

Patiënten behandeld in de vijf CVS-referentiecentra gaan significant vooruit inzake levenskwaliteit maar het effect op hun beroepsmatig functioneren is een stuk minder. Minister Rudy Demotte vindt dat het beleid van de referentiecentra bijsturing vereist.

De vijf referentiecentra voor het chronisch vermoeidheidssyndroom werden wettelijk verankerd in 2002 via een financieringsovereenkomst met het Riziv. Voor de vijf centra samen is een jaarlijkse enveloppe voorzien van 1,7 miljoen euro.

Het Riziv heeft nu de laatste hand gelegd aan een evaluatierapport van de centra. In afwachting van de publicatie daarvan lichtte minister Demotte al een tip van de sluier op in de Kamercommissie Volksgezondheid.

De revalidatiebehandeling bestaat conform de Riziv-overeenkomst minimaal uit cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie. De evaluatiestudie leert dat die behandeling leidt tot een vaak statistisch significante verbetering van de CVS-klachten en de levenskwaliteit. Anderzijds lijkt ze, gemiddeld genomen, geen effect te hebben op de cardiorespiratoire inspanningscapaciteit van de patiënten en op hun beroepsmatig functioneren.

Al lang moe

“De resultaten zijn globaal dan ook minder goed dan verwacht”, aldus Demotte. Men moet er wel rekening mee houden dat de behandelde patiënten vaak reeds heel lang chronisch vermoeid zijn, gemiddeld reeds vijf jaar, terwijl het duurcriterium voor CVS volgens de definitie van de CDC’s zes maanden is.Het is volgens Demotte dan ook de bedoeling om op basis van de conclusies van het evaluatierapport het tot nu toe gevoerde beleid inzake CVS bij te sturen. Het college van geneesheren-directeurs van het Riziv heeft ter zake een beleidsplan opgesteld, dat nu aan het Verzekeringscomité zal worden voorgelegd. Enerzijds stelt het college een aantal aanpassingen voor die aanleiding zouden moeten geven tot een vluggere doorstroming van de patiënten. Anderzijds moet de eigenlijke revalidatie niet langer perifeer in het thuismilieu van de patiënten wordt verstrekt.

Ludwig Verduyn

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Geen Evenementen
Recente Links