Bron:

Artsenkrant, de Imperatief en WUCB

| 7996 x gelezen

Monsterboetes weg, sanctie blijft

In beroep moeten de dokters Uyttersprot en Coucke hun torenhoge administratieve boetes niet ophoesten, maar wel nog steeds het netto terug te betalen bedrag van bijna 100.000 euro. Dat dit vonnis ziekenfondsartsen reduceert tot ‘loketbedienden’, doet bij insiders de wenkbrauwen fronsen.

In eerste instantie moesten Coucke en Uyttersprot een recordsom betalen van in totaal 635.000 euro, administratieve boetes inbegrepen. Coucke kreeg het maximum van 150% administratieve boete, Uyttersprot 100%. Aan die laatste boetes ontsnappen beide artsen in beroep, vooral om juridische redenen blijkbaar. Ze moeten ‘maar’ 98.000 euro neerleggen.

Intrigerend is de rol van de adviserend geneesheer. Die komt door het vonnis op losse schroeven te staan, luidt een eerste reactie van Marc Moens (Bvas). Coucke en Uyttersprot schreven immers medicatie voor die door de adviserend artsen ‘gedekt’ was, maar hun fiat volstaat kennelijk niet voor de terugbetaling van dit soort medicatie.

“Los van deze zaak hebben we ons bij het responsabiliseringsdebat al ten tijde van Frank Vandenbroucke sterk verzet tegen deze interpretatie. Dan kunnen immers artsen stelselmatig gestraft worden omdat ze te goeder trouw geneesmiddelen voorschrijven en daarbij afwijken van indicaties in het belang van de patiënt. Men kan hen dan geneesmiddelen doen terugbetalen, zelfs al zien ziekenfondsartsen in eerste instantie

geen graten in de voorschriften.”

Cassatie

Als ziekenfondsartsen die origineel de voorschriften goedkeurden, daar nadien nog op kunnen terugkomen, is het hek van de dam”, besluit Moens. De Bvas-juristen beraden zich over de volgende stappen.

Dokter Bernard Hepp, hoofd van de dienst geneeskundige evaluatie en controle, onthoudt zich van zijn kant van opmerkingen. “Ik mag hierover niets zeggen”, laat hij Artsenkrant weten, “er is immers nog steeds cassatieberoep mogelijk.” Uiteraard komt het definitieve vonnis meteen op de agenda van zijn comité als dat een weerslag heeft op het functioneren van de adviserend geneesheren.

Pascal Selleslagh

© Artsenkrant 2197, dinsdag 8 november 2011, pagina 1.


RIZIV boete aan het adres van Dr. Coucke herleid tot 140.000€

Dokter Coucke gaat tegen deze uitspraak in beroep omwille van de onwettigheid ervan. De klacht is destijds door het RIZIV geformuleerd op basis van onterecht aangerekende prestaties (consultaties). Er zijn door Dr. Coucke echter nooit onterecht prestaties aangerekend. Het RIZIV beboet dus via de regeling voor prestaties maar de boete slaat in feite op voorgeschreven medicatie die volgens het RIZIV onterecht is voorgeschreven; nochtans is alle voorgeschreven medicatie vooraf door de adviserend geneesheer goedgekeurd.

Dokter Coucke gaat in beroep naar de Raad van State. Hij is eveneens van plan de adviseurs van de ziekenfondsen die destijds de aanvragen goedkeurden aan te klagen met betrekking tot hun verantwoordelijkheid in de verschillende patiëntendossiers en de daarbij horende aanvragen tot terugbetaling van medicatie.

Wat de mogelijke schorsing bij de Orde der Geneesheren betreft: ook daar is nog geen uitspraak. Er zijn opnieuw 3 experten door de Orde aangesteld die samen met de verdediging van Dr. Coucke de wetenschappelijkheid van de toegepaste behandelingen moeten bepalen.

Twee van de drie experten, Dr. Didier Ebo en Dr. D. Bouillon zijn reeds gewraakt omwille van hun betrokkenheid en/of samenwerking met artsen uit de CVS-referentiecentra.

De Orde komt blijkbaar maar niet tot een uitspraak over het al dan niet schorsen van Dokter Coucke. Heel wat patiënten hebben al afgesproken actie te voeren indien de Orde toch zou beslissen Dr. Coucke te schorsen!

Noot: deze nota is geplaatst met goedkeuring van Dr. Coucke en mag verspreid worden.

© Wake-Up Call Beweging


Een merkwaardig vonnis

Er doen allerlei geruchten de ronde over het arrest Uyttersprot vs Riziv dat diende voor de Kamer van Beroep van het Riziv. Daarom deze verduidelijking.

Op 25 oktober zond de Kamer van Beroep haar vonnis in de zaak van Dr. Anne Marie Uyttersprot vs het Riziv. Het vonnis heeft verstrekkende gevolgen want de verantwoordelijkheid van voorschrijvende artsen blijkt een stuk groter dan gedacht.

Het vonnis in eerste aanleg werd nietig verklaard: de samenstelling van de kamer in Eerste aanleg, waarin een arts van de CM zetelde die betrokken en aanleggende partij is in deze zaak, was niet volgens de regels en de arts moest inderdaad gewraakt worden. De Kamer van Beroep heeft dit bevestigd. Daarmee werd ook het eerste vonnis nietig verklaard. Dokter Uyttersprot haalt in deze dus gelijk: de CM wil de zaak manipuleren en het proces was opgezet spel.

Wat de sanctie betreft geeft de Kamer van Beroep dokter Uyttersprot ook gelijk en oordeelt dat deze aanvankelijk te hoog was. Daarom wordt de boete van 100% gelicht en blijft enkel het netto terug te betalen bedrag van ongeveer 98.000 € over. Of hoe je gelijk kunt krijgen en toch verliezen.

Belangrijkste is echter dat de rechtbank de advocaat van het RIZIV in zijn hoogst eigenaardige interpretatie van de functie van de adviserende geneesheer. De rol van de adviserende geneesheer zou beperkt zijn tot een administratieve functie die geenszins beslissende bevoegdheid heeft bij het al dan niet toekennen van een toestemming voor de terugbetaling van gereglementeerde medicatie. Daar kan je een aantal vragen bij stellen. Betekent dit echt dat de verzekeringsartsen er voor Piet snot bijzitten? Wil men hiermee hun onkunde en gebrek aan kennis maskeren? Of manipuleert het Riziv zijn eigen jobdescription voor verzekeringsartsen?

Overigens blijkt het arrest Uyttersprot een letterlijk doorslagje te zijn van het arrest Coucke dat op heel andere gronden gevoerd werd. Zo wordt dokter Uyttersprot ervan beschuldigd onvolledige dossiers te hebben gemaakt in het Waasland ziekenhuis, een plek waar ze nog nooit een voet gezet heeft.

De artsenorganisaties en de raadslieden van dokter Uyttersprot beraden zich na dit merkwaardige vonnis over de te volgen procedure. Wordt zeker vervolgd.

Marc van Impe

© De Imperatief, 2 november 2011


Petities: Help MEe!

Steun Dr. Uyttersprot

 

Protest tegen boete RIZIV voor

Dr. Coucke &

Dr. UyttersprotGeef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
1
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
1
2
02 mei
02/05/2024    
15:00 - 22:00
ME/CFS Symposium Air date: Thursday, May 2, 2024, 9:00:00 AM Time displayed is Eastern Time, Washington DC Local iCalendar:  Add an upcoming event to your [...]
08 mei
08/05/2024    
21:30 - 23:45
Dr. Putrino and Dr. Wood will explain their ongoing research and the current study, which has high potential to generate new knowledge and to help [...]
11 mei
11/05/2024    
14:00 - 16:00
Save the date! Op zaterdag 11 mei plannen we een Millions Missing bewustmakingsactie in het centrum van Brussel van 14 tot 16 uur. De precieze [...]
15 mei
15/05/2024 - 16/05/2024    
Hele dag
Unite to fight 2024. De eerste en grootste door de community gedreven conferentie over ME/cvs en Long Covid. Gratis tickets voor online webinar, een tweedaagse [...]
17 mei
17/05/2024    
18:00 - 23:00
The PolyBio is Symposium: register now to hear updates on our LongCovid, ME/CFS and related chronic illness projects & clinical trials: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Od4HsQn-Thq87EreSse-6w#/registration
23 mei
23/05/2024    
14:00 - 16:00
Ben je statutair ambtenaar en vaak afwezig op het werk door ziekte? Dan kan, wanneer je zogenaamde ‘ziektedagen’ zijn opgebruikt, een ziektepensioen ter sprake komen. [...]
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
Events on 11/05/2024
Events on 15/05/2024
Events on 17/05/2024
Events on 29/05/2024
Datum/Tijd Evenement
23/05/2024
14:00 - 16:00
Infomoment: wat verandert er aan het ziektepensioen voor ambtenaren?
29/05/2024
16:00 - 18:00
Webinar: alles wat je altijd al wilde weten over EDS en HSD
03/06/2024
14:00 - 16:00
Pais op naar Den Haag!
Nieuwspoort, Den Haag
Recente Links