Bron:

| 2442 x gelezen

Het Vlaams Patiëntenplatform zetelt in het Observatorium voor de Chronische Ziekten. Een werkgroep van dit Observatorium is bezig met een grondige analyse van de maximumfactuur (MAF), de maatregel die ervoor zorgt dat iemand jaarlijks slechts een bepaald maximumbedrag moet uitgeven aan medische kosten. Om te onderzoeken welke kosten niet worden opgenomen in deze maximumfactuur (en dus volledig ten laste blijven van de patiënt) hebben we de hulp van onze verenigingen (voor ME: Wake Up Call Beweging en ME vereniging) nodig.

Het Vlaams Patiëntenplatform organiseert een onderzoek naar het gebruik van vitaminen/mineralen en voedingssupplementen waarbij het de bedoeling is dat een groot deel daarvan in de toekomst mee in aanmerking zou komen bij het totaal aan medische kosten in het kader van de maximum factuur (MAF).

Het is dan ook aan te bevelen dat iedereen die al dan niet op voorschrift van een arts gebruik maakt van bepaalde vitaminen/mineralen en voedingssupplementen aan dit onderzoek meewerkt.

We hebben dus jouw hulp hierbij nodig!

In een eerste fase wil de werkgroep graag zoveel mogelijk voorbeelden verzamelen van niet-terugbetaalde vitaminen/mineralen en voedingssupplementen. Later zullen ook andere categorieën van niet-terugbetaalde producten of verstrekkingen onderzocht worden. 
 
Indien de patiënten in je vereniging gebruik maken van vitaminen/mineralen of voedingssupplementen die niet worden terugbetaald, dan zouden we je willen vragen om op het formulier zoveel mogelijk informatie in te vullen over deze producten. Op die manier krijgt de werkgroep zicht op de kosten die ten laste blijven van de patiënt en kan gezocht worden naar een mogelijke oplossing. 
 
Hieronder kan je de volgende documenten downloaden:

Laat je zeker niet afschrikken door de details die gevraagd worden op het formulier. Indien je niet beschikt over de gevraagde informatie (bv. wetenschappelijke artikels) dan volstaat het om enkel de gegevens in te vullen die je wel kent. We vragen wel om een inspanning te doen om toch zoveel mogelijk van de gevraagde informatie te verzamelen, omdat dit een beter zicht geeft op de specifieke situatie van de patiënten in kwestie.

Als je een bepaald product neemt op voorschrift van een arts kan die wellicht ook helpen bij het geven van enige informatie. Een andere mogelijkheid is om via e-mail even contact op te nemen met de producent van het produc en hierbij te vragen naar wetenschappelijke referenties over de toepassing van het product dit in het kader van een mogelijke erkenning door het RIZIV wat betreft de maximum factuur.

Indien je niet zeker bent of een bepaald product onder vitaminen/mineralen of voedingssupplementen valt, kan je het gewoon in een willekeurige tabel invullen en zal de werkgroep nadien de juiste categorie bepalen. We willen zeker benadrukken dat het beter is om zeer beperkte informatie toch door te geven, dan dat het product in kwestie ontbreekt in ons dossier.

 

Ingevulde formulieren moeten ten laatste op 31 oktober 2014 bezorgd worden aan het Vlaams Patiëntenplatform, aan Lode De Bot (lode.debot[at]vlaamspatientenplatform.be) of An De Cock (an.decock[at]vlaamspatientenplatform.be). 

Belangrijk: Je ontvangt deze oproep mogelijk ook nog via andere kanalen, bv. via je ziekenfonds. De gegevens worden allemaal op dezelfde manier verwerkt, het volstaat dus om je ingevuld formulier aan één van de betrokken partijen te bezorgen.

Praktisch:

Hoe vul en dien ik het formulier in?

  • Het elektronische formulier vind je in bijlage of is te downloaden op de website (http://vlaamspatientenplatform.be/pagina/onderzoek-niet-terugbetaalde-vitaminenmineralen-en-voedingssupplementen)
  • Bewaar het document op je computer (het is niet mogelijk om rechtstreeks in de bijlage van een e-mail wijzigingen op te slaan)
  • Vul alle informatie in waarover je beschikt, zet de vermelding ‘geen info’ in de velden die je niet kan invullen zodat het duidelijk is dat je niet over deze informatie beschikt
  • Indien je meer producten wil registreren dan het aantal tabellen dat voorzien is, dan kan je een tabel selecteren en kopiëren/plakken om extra tabellen toe te voegen
  • Sla het document op met alle wijzigingen die je hebt aangebracht en verander de bestandsnaam in de naam van je vereniging
  • Voeg het document als bijlage toe aan een e-mail
  • Vergeet jouw contactgegevens niet te vermelden in jouw e-mail

Het Vlaams Patiëntenplatform

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Geen Evenementen
Recente Links