Bron:

| 7344 x gelezen

Onlangs heeft het RIZIV twee artsen veroordeeld tot een monsterboete van meer dan € 600.000. Het RIZIV trekt de behandelingsmethodes van de betrokken artsen in twijfel en eist de terugbetaling van de voorgeschreven medicijnen. Dr. Marc Moens, voorzitter BVAS (Artsensyndicaat), reageert.

In zijn brief steunt hij Dr. Coucke en Dr. Uyttersprot. Beide artsen hebben ook alle steun nodig die ze kunnen krijgen: van collega’s, van patiënten,…

BELGISCHE VERENIGING VAN ARTSENSYNDICATEN

ASSOCIATION BELGE DES SYNDICATS MEDICAUX

v.z.w. BVAS – ABSyM a.s.b.l.

Terhulpsesteenweg 150 Chaussée de la Hulpe

BRUXELLES 1170 BRUSSEL

Tel.: (32-2) 644.12.88

Fax: (32-2) 644.15.27

E-mail : absym.bvas@euronet.be

DGEC , CVS en de artsen Egmont en Hoorn

Dr. Bernard Hepp, directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) bij het RIZIV, beweerde publiek dat de veroordeelde CVS – artsen Francis Coucke en Anne-Marie Uyttersprot alle middelen ter beschikking hebben om zich in beroep tegen het vonnis van zijn DGEC te verweren. Als je have en goed moet verkopen en als de deurwaarder beslag legt op je bescheiden inkomsten als endocrinoloog of parttime (omdat ze zelf CVS patiënte is) psychiater om de onredelijk hoge som van samen € 635.000 te betalen (€ 317.500 voor de zogenaamd onterecht aangerekende medicijnen én de boete van 100 % daarop), dan klinkt de uitspraak van de directeur-generaal wel bijzonder cynisch.

Welke bank zal die artsen geld willen lenen om die straf te betalen? Van dat geld hebben de beide artsen trouwens geen eurocent zelf ontvangen. Het is de kostprijs van de toegediende medicijnen. Als de artsen inderdaad in de fout zouden zijn gegaan, dan verplicht de (ondertussen in 2006 gewijzigde, maar nog altijd slechte) wet de DGEC niet om een boete op te leggen. Als de Dienst meent toch een boete te moeten opleggen, dan mag die variëren tussen 1 % en 150 % van het vermeende onterecht voorgeschreven bedrag aan medicijnen .

De uitkomst van het beroep bij de administratieve RIZIV rechtbank is onzeker. De geloofwaardigheid van de mutualiteiten en van hun artsen-adviseurs staan op het spel. Volgens het arrest kan de adviserende mutualiteitsarts een behandeling toestaan en later op zijn toestemming terug komen, omdat hij ondertussen, spontaan of onder druk van hogerhand, van idee veranderd is en post factum stelt dat de informatie fout of frauduleus was. De mutualiteiten kunnen op die manier hun verantwoordelijkheid systematisch afwentelen op de behandelende artsen.

Dat wordt dus een bikkelhard machtsvertoon van de alleswetende mutualiteiten die over dood of leven menen te mogen beslissen. De twee nietige zorgverstrekkers die er een andere mening durven op nahouden over wat het chronisch vermoeidheidssyndroom is (CVS) en hoe deze moeilijk te definiëren aandoening (of groep van aandoeningen) moet worden behandeld, zullen het bijzonder moeilijk krijgen. Ze moeten optornen tegen de mening van de vijf CVS expertcentra die sinds 2002 met miljoenen euro’s worden gesubsidieerd en tegen de met meer dan een miljard euro gesubsidieerde mutualiteiten, die gemakshalve de kant hebben gekozen van de centra. Hoewel er geen enkel deugdelijk bewijs bestaat dat die centra betere resultaten boeken dan om het even welke andere therapie, inclusief de immunotherapie die de veroordeelde artsen nu moeten terugbetalen. Toch blijft het RIZIV de centra subsidiëren met overheidsgeld a rato van gemiddeld € 1,3 miljoen per jaar (2002-2010).

De BVAS kan geen inhoudelijke positie innemen over de beide dossiers.

We stellen wel vast dat in dit geschil rechtvaardigheid ver te zoeken is en dat de administratieve RIZIV-rechtbank collega’s en hun families ruïneert. Ik herinner me zeer levendig hoe de BVAS- delegatie (de dokters de Toeuf, Lemye, Moens) in 2002 in de clinch ging met toenmalig minister Frank Vandenbroucke over (het toen nog ontwerp van) nieuwe wet over de individuele responsabilisering. Het Kartel koos toen de kant van de mutualiteiten en de minister en het bleef een schrikbewind verdedigen. Sindsdien zijn de eerste koppen gevallen op basis van deze genadeloze wetgeving. Dura lex sed lex. In 2007 kreeg een vrouwelijke Franstalige huisarts een waarschuwing van de DGEC na het niet volgens de RIZIV- regeltjes voorschrijven van een voor de betrokken, immobiele, oude, patiënten levensbelangrijk geneesmiddel in 2005 . Deze milde straf kwam er allicht slechts dank zij de solidariteitsbetogingen en de vele protesten van haar collega’s huisartsen.

Vandaag worden twee specialisten zeer hard aangepakt. Volgens de veroordeelde artsen om enkele universitaire centra en mutualiteiten te plezieren. Omdat CVS zo’n glibberig terrein is volgt er nauwelijks protest. Want er zijn jammer genoeg ook charlatans bezig op het CVS terrein, met artsendiploma maar zonder ethiek of scrupules. Die schudden de zakken van hun patiënten leeg met ondermeer volstrekt nutteloze laboratoriumonderzoeken en ander fraais, maar buiten de ziekteverzekering. Zo worden ze niet door het RIZIV vervolgd.

In 2002 heeft de BVAS zich op het kabinet van oud-minister Vandenbroucke en in de media verzet tegen het toen nog ontwerp van wet op de individuele responsabilisering.

Vandaag klaagt de BVAS het vonnis Uyttersprot – Coucke om principiële redenen aan: de strafmaat is buitenissig, de artsenadviseurs van de mutualiteiten worden tot onaantastbaren gepromoveerd en het beroep tegen het vonnis is niet opschortend, zodat de veroordeelden in een aantal gevallen geen financiële middelen meer hebben om in beroep te kunnen gaan

Zoals ik al in 2002 aan de voltallige RIZIV- top en aan Vandenbroucke zei bij een bespreking in zijn kabinet: deze wet is een rechtsstaat onwaardig.

De BVAS eist dat ze gewijzigd wordt.

05.07.10

Dr. Marc MOENS,

Voorzitter BVAS

 

U kan het volledige persbericht hier downloaden.

Dit artikel werd ook overgenomen op MedischOndernemen.nl

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
1
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
1
2
02 mei
02/05/2024    
15:00 - 22:00
ME/CFS Symposium Air date: Thursday, May 2, 2024, 9:00:00 AM Time displayed is Eastern Time, Washington DC Local iCalendar:  Add an upcoming event to your [...]
08 mei
08/05/2024    
21:30 - 23:45
Dr. Putrino and Dr. Wood will explain their ongoing research and the current study, which has high potential to generate new knowledge and to help [...]
11 mei
11/05/2024    
14:00 - 16:00
Save the date! Op zaterdag 11 mei plannen we een Millions Missing bewustmakingsactie in het centrum van Brussel van 14 tot 16 uur. De precieze [...]
15 mei
15/05/2024 - 16/05/2024    
Hele dag
Unite to fight 2024. De eerste en grootste door de community gedreven conferentie over ME/cvs en Long Covid. Gratis tickets voor online webinar, een tweedaagse [...]
17 mei
17/05/2024    
18:00 - 23:00
The PolyBio is Symposium: register now to hear updates on our LongCovid, ME/CFS and related chronic illness projects & clinical trials: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Od4HsQn-Thq87EreSse-6w#/registration
23 mei
23/05/2024    
14:00 - 16:00
Ben je statutair ambtenaar en vaak afwezig op het werk door ziekte? Dan kan, wanneer je zogenaamde ‘ziektedagen’ zijn opgebruikt, een ziektepensioen ter sprake komen. [...]
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
Events on 11/05/2024
Events on 15/05/2024
Events on 17/05/2024
Events on 29/05/2024
Datum/Tijd Evenement
29/05/2024
16:00 - 18:00
Webinar: alles wat je altijd al wilde weten over EDS en HSD
03/06/2024
14:00 - 16:00
Pais op naar Den Haag!
Nieuwspoort, Den Haag
Recente Links