Bron:

| 3715 x gelezen

Artikel over studeren met ME.

Gevolgen voor de studie

CVS komt in verschillende gradaties voor, onderstaande punten gelden dus niet voor elke ME/ CVS-patiënt.

Mogelijke problemen bij het studeren:

  1. Concentreren: Veel ME/ CVS-patiënten hebben concentratiestoornissen. Dit is een op zichzelf staande klacht, maar kan ook voortkomen uit de soms bijna verlammende vermoeidheid of uit de pijn.
  2. Leren: de concentratie is ook hier een probleem. De leeshouding verergert de pijn en is moeilijk vol te houden: studieboeken zijn vaak (letterlijk) zwaar.
  3. Schrijven: schrijven en werken achter de computer is erg belastend. Computerwerk is vaak het minst belastend, omdat deze houding langer is vol te houden.
  4. Samenwerken: medestudenten verwachten dat je een evenredig aandeel levert aan een project binnen de gestelde tijd. Dit is niet altijd haalbaar, want het is niet te voorspellen wanneer je aanwezig kunt zijn en of je dan voldoende kunt presteren.

Voorbeeld:

Bij colleges is het moeilijk om tegelijk te luisteren en aantekeningen te maken (concentratie en houding). De informatieverwerking is traag, hoofd- en bijzaken zijn moeilijk te onderscheiden. Je neemt de stof moeilijk op.

Mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn: een memorecorder om thuis nog eens naar de stof te kunnen luisteren. Aantekeningen overnemen van medestudenten. Sheets vooraf op papier uitdelen: dit kan dienen als hulpmiddel om de stof te kunnen blijven volgen. Een goede tafel en stoel zodat je niet dubbelgevouwen in de collegebanken hoeft te zitten. Een kluisje op school zodat je niet de hele dag je boeken hoeft te dragen.

Het decanaat

Het decanaat is het eerste aanspreekpunt voor de student met een functiebeperking. Het is aan te raden dat de student voor aanvang van de studie een intakegesprek met de decaan voert. De decaan kan dan informatie geven over allerlei (financiële) regelingen, adviseren over een aangepast studieprogramma en ondersteunen bij aanvragen voor (financiële) regelingen.

Financiële regelingen

Voor een student met een functiebeperking zijn meerdere financiële regelingen mogelijk, bijvoorbeeld:

  1. De student kan een extra jaar studiefinanciering aanvragen bij de Informatie Beheer Groep in geval van ernstige studievertraging.
  2. De student kan zich beroepen op de Wajong (WAO voor jong gehandicapten) en de wet REA (Reïntegratie arbeidsgehandicapten). Met de wet REA kunnen eventuele noodzakelijke aanpassingen worden vergoed.
  3. De student kan via de decaan bij de instelling “erkende studievertraging” aanvragen. Dit wordt beoordeeld door de Commissie Financiële Ondersteuning voor Studenten (FOS). De student krijgt dan maandelijks eenzelfde bedrag uitgekeerd van de onderwijsinstelling.

Contactpersoon

Een contactpersoon is er voor de student. Dit kan bijvoorbeeld een docent van de opleiding zijn die op de hoogte is van het studieprogramma. Taken van de contactpersoon kunnen zijn: de student steunen bij het informeren van de docenten en medestudenten over de functiebeperking en de student helpen bij het regelen van voorzieningen op de opleiding.

Mogelijke aanpassingen

Aanpassing

Reden

– extra boekenpakket/kluisje – te zware tassen
– memorecorder/sheets – hoorcolleges gaan snel en vergen veel concentratie
– absentieregeling – student is vaak afwezig
– vertraagd programma – beperkte energie
– rustruimte met bed – even rusten/ even opladen
– langere stageperiode – stagedagen zijn te lang dus moeilijk vol te houden
– thuiswerken – eigen tijd indelen, eigen tempo bepalen
– extra tijd bij tentamens – concentratieproblemen, eigen tempo
– lift – weinig kracht / energie
– studiemaatje – kopiëren van aantekeningen
– financiële regelingen – studievertraging
– voorlichting over ME/CVS – onbegrip studenten en docenten
– rustige en vaste werkplek – lawaai is vermoeiend
– geen meerkeuze vragen – vragen + antwoorden onthouden is te veel
– vervoerregeling – fietsen of openbaar vervoer is te vermoeiend
– korte lessen – concentreren is vermoeiend

Meer informatie

Handicap + Studie: http://www.handicap-studie.nl

Dyslexiekliniek: http://www.dyslexiekliniek.nl

Vereniging Woortblind: http://www.woortblind.myweb.nl

Met dank aan

Handicap en Studie

Werkgroep Studeren met een handicap

Hanzehogeschool Groningen

PlatForum, E-maillijst voor jongeren met en handicap

Geef een antwoord

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
Geen Evenementen
Recente Links