Bron:

| 5602 x gelezen

Trial By Error: heeft de hond de zeven ontbrekende correcties van professor Crawley opgegeten?

David Tuller © Anil van der Zee

16 oktober 2022.

UPDATE op 25 oktober: Voor een vollediger verslag van mijn correspondentie met de HRA heb ik aan het eind van dit bericht een volgende brief van het bureau toegevoegd, waarin staat dat zij een reactie van Bristol hebben ontvangen en overwegen wat te doen, en mijn brief in antwoord op dat nieuws – een uitwisseling die plaatsvond op 18 en 19 oktober.

Op 5 oktober kreeg ik een e-mail van de Health Research Authority in verband met de bezorgdheid die ik had geuit bij het agentschap, een onderdeel van de National Health Service dat zich bezighoudt met onderzoeksethiek. De zorgen betroffen de problematische praktijken van professor Esther Crawley, de ethisch en methodologisch gewraakte kinderarts en subsidiemagneet van Bristol. Drie jaar geleden verzocht een gezamenlijk onderzoek van Bristol en de HRA haar de ethische verklaringen in elf papers te corrigeren. Tot nu toe zijn er slechts vier gecorrigeerd.

De rest blijft ongecorrigeerd, om nog onverklaarbare redenen. Ik heb hierover contact opgenomen met zowel de HRA als Bristol. De HRA beloofde ernaar te kijken. De juridische afdeling van Bristol weigerde mijn vragen te beantwoorden. Dat is niet verrassend. Een paar jaar geleden heeft de juridische afdeling zich schuldig gemaakt aan misdadig gedrag door een klacht in te dienen bij de rector van Berkeley vanwege mijn (volkomen accurate) kritiek op professor Crawleys flagrante tekortkomingen – waarvan sommige, naar mijn professionele mening op het gebied van de volksgezondheid, gemakkelijk kunnen worden aangemerkt als ernstig wangedrag bij onderzoek.

Hoe staan de zaken er nu voor? Hieronder staat het bericht van 5 oktober van de HRA, gevolgd door mijn twee reacties. Nadat Bristol een maand de tijd had om te reageren, had het blijkbaar een extra week nodig om een verklaring te bedenken voor het gedrag van professor Crawley. Heeft de hond de correcties opgegeten?

**********

Beste David,

In onze brief van 7 september 2022 adviseerden wij u dat wij u tegen 4 oktober 2022 van een update zouden voorzien. Helaas is ons tijdschema enigszins vertraagd omdat de universiteit om een verlenging tot eind deze week heeft verzocht om ons een antwoord te geven. We hebben zoals gebruikelijk ingestemd met deze verlenging.

We zullen opnieuw contact met u opnemen zodra we hun antwoord hebben ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

XXXXX (ik noem niet graag medewerkers die gewoon hun werk doen)
Medewerker informatiebeheer
Health Research Authority

**********

Hieronder staan mijn twee reacties – de eerste op 7 oktober, de tweede op 15 oktober.

**********

Bedankt, ik waardeer de update!

Het verbaast me niet dat Bristol om uitstel heeft gevraagd, maar ze hebben een maand de tijd gehad om hun verhaal op orde te krijgen. Het is mij niet duidelijk hoe een extra week het voor hen gemakkelijker maakt om uit te leggen waarom zeven van de 11 studies geen bewijs laten zien dat ze zijn gecorrigeerd. Wat zou de reden kunnen zijn? “De hond at de correcties op”? Ik bedoel, echt waar.

Met vriendelijke groet–David

David Tuller, DrPH
Senior Fellow in Public Health and Journalism
Center for Global Public Health
School of Public Health
University of California, Berkeley

**********

Beste XXXXX

Kunt u mij een update geven over deze zaak? De termijnverlenging van Bristol om op deze bezwaren te reageren is voorbij. Hebben zij enige uitleg gegeven over waarom niemand zeven van deze 11 papers heeft gecorrigeerd en waarom de lezers nog steeds verkeerd worden geïnformeerd en misleid over de ethische gronden waarop zij zijn uitgevoerd?

Ik blijf verbaasd dat Bristol, dat een maand de tijd had om te antwoorden, in de eerste plaats een verlenging nodig had om te antwoorden op wat een vrij eenvoudige vraag zou moeten zijn. Hoeveel mogelijke redenen kunnen er zijn? Vermoedelijk is professor Crawley vergeten de correcties aan te brengen, of heeft zij om welke reden dan ook besloten dat dit niet nodig was; misschien geloofde zij dat het gezamenlijke Bristol-HRA-rapport waarin de correcties verplicht werden gesteld, slechts een advies was.

In ieder geval ben ik benieuwd naar de verklaring van Bristol voor deze laatste problematische situatie rond het onderzoek van professor Crawley. (Ik heb de juridische afdeling van Bristol een cc’tje gestuurd.)

Met vriendelijke groet,

David

David Tuller, DrPH
Senior Fellow in Public Health and Journalism
Center for Global Public Health
School of Public Health
University of California, Berkeley

**********

Beste David,

Dank u voor uw e-mail.

We kunnen bevestigen dat we nu een antwoord van de universiteit hebben ontvangen dat we momenteel bestuderen. Wij zullen in de komende week contact met u opnemen voor een meer gedetailleerde update.

Met vriendelijke groeten,

XXXX
Medewerker informatiebeheer
Health Research Authority

**********

Beste Emma,

Het is uitstekend dat Bristol eindelijk een of andere verklaring heeft gegeven voor het feit dat professor Crawley zeven van haar papers niet heeft gecorrigeerd, zoals gevraagd in het gezaghebbende gezamenlijke Bristol-HRA-rapport. Ik ben zeker benieuwd wat er in het antwoord van de universiteit zou kunnen staan om meer dan een seconde bedenktijd te rechtvaardigen. 

Laten we duidelijk zijn: de enige gepaste reactie van Bristol in dit geval is om zich uitgebreid te verontschuldigen voor deze ernstige misstap en ervoor te zorgen dat de gevraagde correcties zo snel mogelijk worden doorgevoerd. Ik zou ook de universiteit en de HRA adviseren om het werk van professor Crawley veel beter te volgen, aangezien het zo duidelijk beladen is met een reeks methodologische en ethische kwesties. (Gezien haar onware verklaring aan mij – ten overstaan van een zaal vol mensen, niet minder – dat Bristol mij een “cease and desist”-brief had [formele kennisgevingsbrief met bevel om een handeling blijvend te stoppen (n.v.d.r.)] gestuurd, lijkt het erop dat professor Crawley soms ook feitelijk wordt uitgedaagd. Ter ondersteuning van die bewering wijs ik ook op de correctie van 3000 woorden op haar paper over het Lightning Process, waarin duidelijk werd gemaakt dat de beschrijving van de methodologie van de vermeende prospectieve studie vol onwaarheden zat).

Het is vier jaar geleden dat ik deze zaken aan de HRA heb voorgelegd. Er zou niet zoveel moeite, volharding en onaangename brieven van mijn kant voor nodig moeten zijn om professor Crawley zover te krijgen dat zij doet wat haar gevraagd is en ervoor zorgt dat Bristol zich gedraagt als een Russell Group-universiteit en niet als een beschermingsconstructie voor haar faculteit.

Maar zoals ik al eerder heb opgemerkt, is het gedrag van Bristol niet verrassend, gezien de verontrustende pogingen van de universiteit om mijn eigen instelling het zwijgen op te leggen. Het kantoor van de kanselier van Berkeley was nogal verbaasd over de herhaalde klachten van de vicekanselier van Bristol over mijn “gedrag”. Zoals ik Bristol destijds heb meegedeeld, was er sprake van een academisch geschil, niet van een aflevering van The Sopranos, en er was geen rechtvaardiging voor de misdadige pogingen van de universiteit om mijn werk te beïnvloeden.

De streken van Bristol in deze zaak hebben zeker schade toegebracht aan zijn reputatie bij mijn academische collega’s in Berkeley en elders. Verdere vertragingen bij deze correcties en pogingen om de acties van professor Crawley, of in dit geval het niet-handelen, te rechtvaardigen in plaats van zich te verontschuldigen, zullen deze reputatieschade zeker vergroten.

In ieder geval kijk ik uit naar een snelle oplossing van deze zaak, zodat ik me kan concentreren op andere zaken dan professor Crawleys schendingen van onderzoekspraktijken.

Met vriendelijke groet,

David

David Tuller, DrPH
Senior Fellow in Public Health and Journalism
Center for Global Public Health
School of Public Health
University of California, Berkeley

© David Tuller voor Virology Blog. Vertaling Zuiderzon, redactie NAHdine, ME-gids.


Trial By Error: dus de hond at professor Crawleys correcties EN haar correspondentie op

David Tuller © Anil van der Zee

David Tuller, DrPH, Virology Blog, 25 oktober 2022.

Ik heb gewacht om van de Britse Health Research Authority te horen waarom zeven papers van professor Esther Crawley, de methodologisch en ethisch gewraakte subsidiemagneet van de Universiteit van Bristol, niet zijn gecorrigeerd – zoals voorgeschreven in een gezamenlijk rapport uit 2019 van de HRA en haar eigen academische instelling. Zoals veel lezers weten, bood het gezamenlijke rapport specifieke taal om de ethische verklaringen in 11 afzonderlijke papers te repareren. Maar slechts vier van de papers zijn gecorrigeerd.

Zoals ik al vermoedde – de hond heeft de correcties opgegeten! En ook alle bijbehorende correspondentie. Dat is tenminste hoe ik de informatie interpreteer die ik gisteren ontving in een e-mail van de HRA, die een verslag gaf van Bristols lachwekkende uitleg van wat er gebeurd is. Kortom, Bristol heeft de wetenschappelijke tijdschriften onder de bus gegooid. Het is allemaal hun schuld!

Ik zal meer zeggen in mijn antwoord aan de HRA en Bristol. Laten we nu even stilstaan bij de beweringen van Bristol dat professor Crawley om de correcties heeft gevraagd, maar dat de vakbladen deze niet hebben aangebracht. Bovendien is er geen verslag van enige communicatie tussen haar en de wetenschappelijke tijdschriften om deze beweringen te ondersteunen. Oeps!

Dus het is een mysterie. Heeft iemand het mobiele nummer van Miss Marple?

**********

Beste David,

Naar aanleiding van onze laatste e-mail willen wij u graag een update geven van ons onderzoek naar de punten van zorg die u bij ons hebt aangekaart.

Na ontvangst van uw klacht hebben wij contact opgenomen met de Universiteit van Bristol om een update te vragen over de voortgang van de correcties van de resterende zeven onderzoekspapers en om bevestiging te krijgen wanneer deze correcties voltooid zouden zijn. In haar antwoord liet de universiteit ons weten dat professor Crawley de betrokken vakbladredacties en financieringsinstanties in 2019 in kennis had gesteld van de correcties, overeenkomstig de aanbevelingen van de gezamenlijke evaluatie. Zij meldden dat slechts vier van de elf vakbladen de wijzigingen hadden doorgevoerd. Zij konden echter geen kopieën verstrekken van enige correspondentie met deze wetenschappelijke tijdschriften.

Het is belangrijk te benadrukken dat de vraag of dergelijke correcties worden gepubliceerd een redactionele beslissing van de tijdschriftredactie weerspiegelt; dit is met name van belang gezien het historische karakter van de betrokken publicaties. Niettemin vinden wij het belangrijk dat mensen kunnen vertrouwen op onderzoek dat door ons is goedgekeurd. Het baart ons zorgen dat wij niet over bewijzen beschikken dat de tijdschriften op de hoogte zijn gebracht, noch over hun beslissingen.

Daarom hebben wij de universiteit verzocht de resterende tijdschriftredacties opnieuw in kennis te stellen van de zeven niet-herziene ethische verklaringen. Indien de vakbladen besluiten de correcties niet te publiceren, hebben wij gevraagd dit besluit schriftelijk aan ons mee te delen, zodat duidelijk en transparant is waarom de aanbevolen wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groeten,

XXXX
Medewerker informatiebeheer
Health Research Authority

© David Tuller voor Virology Blog. Vertaling ME-gids.


Trial By Error: mijn meest recente brief aan de HRA over ethische tekortkomingen aan de Universiteit van Bristol

David Tuller © Anil van der Zee

David Tuller, DrPH, Virology Blog, 27 oktober 2022

In 2019 werd professor Esther Crawley, de methodologisch en ethisch uitgedaagde subsidiemagneet van de Universiteit van Bristol, gevraagd correcties aan te brengen in de ethische verklaringen in elf van haar papers, nadat een gezamenlijk rapport van de Health Research Authority (HRA) en haar eigen instelling tekortkomingen in haar werk hadden geconstateerd. (Mijn eerste post over deze zaak dateert van vier jaar geleden.)

Ik heb geprobeerd te achterhalen waarom professor Esther Crawley er niet voor heeft gezorgd dat er in zeven van de elf papers correcties werden aangebracht. Eerder deze week postte ik de meest recente brief die ik ontving van de HRA, de instantie die toezicht houdt op de onderzoeksethiek in het Verenigd Koninkrijk. In de brief merkte de HRA op dat Bristol beweerde dat professor Crawley brieven had gestuurd naar alle relevante wetenschappelijke tijdschriften, maar dat er zeven de correcties om onverklaarbare redenen niet hadden aangebracht.

Helaas kon Bristol de HRA geen jota bewijs van een dergelijke correspondentie voorleggen. Vreemder en vreemder! Hieronder volgt mijn reactie aan de HRA met betrekking tot de claim van Bristol. Ik heb deze brief op Facebook geplaatst, maar ik vind het belangrijk om ook op deze plaats een archief van deze uitwisselingen bij te houden.

**********

Beste Emma,

Ik wil mijn dank uitspreken voor de inspanningen van de HRA om deze verbijsterende situatie tot op de bodem uit te zoeken en recht te zetten. Eerlijk gezegd ben ik verontrust door de poging van Bristol om de verantwoordelijkheid voor deze onregelmatigheden af te schuiven. Volgens Bristol is het allemaal de schuld van de vooraanstaande tijdschriften waarin het werk van professor Crawley is verschenen. De implicatie is dat deze tijdschriften ervoor kozen de lezers niet te informeren over belangrijke informatie betreffende de ethische aspecten van het onderzoek dat zij publiceerden. Deze verklaring tart zeker geloofwaardigheid, en niet alleen omdat de universiteit niet in staat is enig bewijs te leveren van correspondentie die deze twijfelachtige beweringen ondersteunt.

Hier volgen enkele andere redenen waarom het moeilijk is de beweringen van Bristol op hun waarde te schatten.

*Wetenschappelijke tijdschriften kunnen zeker incompetent zijn, dus misschien wordt in sommige gevallen het verzoek om een ethische verklaring te corrigeren over het hoofd gezien of anderszins door de mazen gevallen. Maar in zeven van de elf gevallen? Hoewel dat theoretisch mogelijk is, lijkt het me twijfelachtig, vooral zonder enige documentatie over de juistheid van Bristols verklaringen.

*Het is waar, zoals u opmerkte, dat vakbladen hun eigen beslissingen nemen over correcties. Maar zouden serieuze vakbladen echt weigeren ethische verklaringen te corrigeren wanneer de hoofdonderzoeker daarom vraagt op basis van een gezaghebbend rapport van de HRA en de eigen academische instelling van de onderzoeker? Nogmaals, dat is theoretisch mogelijk, maar ik vind het moeilijk te doorgronden. Als dit zo is, dan is het systeem van toezicht op de onderzoeksethiek in het Verenigd Koninkrijk veel gebrekkiger dan ik heb aangenomen.

*Drie van de elf papers zijn gepubliceerd in Archives of Disease in Childhood, een vakblad van BMJ. Een van deze papers werd gecorrigeerd; twee niet. Vermoedelijk zou professor Crawley het vakblad op hetzelfde moment op de hoogte hebben gebracht van de drie vereiste correcties. In dat geval luidt het argument dat Archives besloot slechts één paper te corrigeren en correcties voor de andere twee af te wijzen. Houdt dit steek voor de HRA?

*Als een vakblad een verzoek om een noodzakelijke correctie zou negeren of afwijzen, zou een onderzoeker met een functionerend ethisch kompas en een greintje integriteit hebben gevraagd om tussenkomst van de autoriteiten die in de eerste plaats om de wijziging hebben verzocht – in dit geval de HRA en Bristol. Volgens Bristol ondernam professor Crawley dergelijke actie niet, maar stuurde zij haar verzoeken gewoon door en liet de zaak vervolgens vallen. Als dat is wat er is gebeurd, spreekt het boekdelen dat zij deze zaak niet tot het uiterste heeft doorgezet. Het lijkt haar onverschillig of de lezers al dan niet juiste informatie over haar onderzoek krijgen.

Deze puinhoop heeft niet alleen de reputatie van professor Crawley geschaad, maar ook die van Bristol en de HRA. Nu heeft Bristol de schade nog groter gemaakt door de vakbladen onder de bus te gooien en hen de schuld van alles te geven.

Ik ben blij dat de HRA erop heeft aangedrongen dat Bristol voortaan probeert deze correcties door te drukken en reacties krijgt van vakbladen die weigeren. Maar afgezien van het oplossen van het probleem, denk ik dat verder onderzoek naar hoe dit in de eerste plaats is gebeurd, gerechtvaardigd is. Misschien moet de HRA de tijd nemen om contact op te nemen met de vakbladen, hen op de hoogte brengen van Bristols beschuldigingen van nalatigheid en/of onbekwaamheid, en hun kant van de zaak vragen.

Hou me op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

David

David Tuller, DrPH
Senior Fellow in Public Health and Journalism
Center for Global Public Health
School of Public Health
University of California, Berkeley

© David Tuller voor Virology Blog. Vertaling Zuiderzon, redactie NAHdine, ME-gids.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
1
2
3
10 feb
10/02/2024    
19:15 - 20:00
Op donderdag 15 februari stemt de Tweede Kamer over extra zorg, behandeling en expertisecentra voor long COVID-patiënten. Een petitie hierover is (vrijdagochtend) al ruim 70.000 [...]
24 feb
24/02/2024    
09:00 - 17:00
24 februari 2024 – UZ Gent – 9u00 tot 17u00 Dat is toch heel zeldzaam? Niets is minder waar! Leest u alstublieft verder… hEDS en [...]
Events on 24/02/2024
Datum/Tijd Evenement
24/02/2024
09:00 - 17:00
Symposium 2024 - De complexiteit van hEDS en HSD
Recente Links