Bron:

| 1223 x gelezen

11 november 2023.

Zoals ik vorige maand al aangaf toen ik een belachelijke studie naar “psychosomatische therapie” voor “aanhoudende somatische symptomen” beoordeelde, lijken de Nederlandse psychologen maar niet te kunnen stoppen met het produceren van onderzoek van slechte kwaliteit dat de bewering ondersteunt dat hun interventies effectief zijn. Vóór het onderzoek naar psychosomatische therapie was er het onderzoek naar cognitieve gedragstherapie (CGT) voor vermoeidheid geassocieerd met langdurige Covid, waarin de auteurs succes verklaarden maar verzuimden te melden dat ze nulresultaten hadden voor hun enige objectieve meting – hoe ver de deelnemers zich verplaatsen, zoals beoordeeld door actigrafie.

Nu hebben we nog een  studie van dit soort, dit keer een meta-analyse van individuele patiëntgegevens uit een reeks onderzoeken naar CGT voor ME/cvs: “Does the effect of cognitive behavior therapy for chronic fatigue syndrome (ME/cFS) vary by patient characteristics? [Verschilt het effect van cognitieve gedragstherapie voor het chronischevermoeidheidssyndroom (ME/cvs) per patiëntkarakteristiek?] Een systematische review en meta-analyse van individuele patiëntgegevens.”  De hoofd- en seniorauteurs zijn dezelfde als voor de recente studie naar CGT voor langdurige Covid – Dr. Tanja Kuut en Professor Hans Knoop, beiden van de Universiteit van Amsterdam.

De nieuwe meta-analyse werd gepubliceerd door Psychological Medicine, een wetenschappelijk tijdschrift dat in wezen een interne publicatie is voor de stroom van slordige artikelen van leden van de CGT/GET-ideologische brigades. (Het Journal of Psychosomatic Research vervult een soortgelijke functie.) Om het meer een inside job te maken, werden alle acht studies in de meta-analyse uitgevoerd door onderzoekers uit dezelfde groep onderzoekers waartoe ook Dr. Kuut en Professor Knoop behoren.

Gezien de achtergrond van zowel de auteurs als het vakblad, zouden lage verwachtingen van deze meta-analyse gerechtvaardigd zijn. En zulke lage verwachtingen worden beloond. De auteurs lijken te denken dat ze, door oude gegevens op nieuwe manieren in stukken te snijden, tot vernieuwde bevindingen zullen komen die hun zaak ondersteunen. Maar dit is een waanidee.

Hier is een citaat van professor Knoop in een persbericht over de studie: “Deze resultaten geven een duidelijk beeld dat CGT gunstig kan zijn voor een substantieel aantal patiënten.” Maar professor Knoop en zijn collega’s slagen er nog steeds niet in een essentieel probleem te begrijpen of te erkennen: studies die niet geblindeerd zijn en uitsluitend op subjectieve uitkomsten vertrouwen voor hun beweringen over succes, zijn vatbaar voor een ongekende mate van vooringenomenheid. De resultaten zijn daarom moeilijk, zo niet onmogelijk, te interpreteren. Alle acht studies in deze meta-analyse vertoonden dit ontwerp. Het meta-analyseren van gegevens die beladen zijn met vooringenomenheid, helpt de kwaliteit van de gegevens niet te verbeteren of de vooringenomenheid te minimaliseren.

Om deze afhankelijkheid van subjectieve uitkomsten te rechtvaardigen, bevat de  paper de volgende verklaring: “Alle casusdefinities van ME/cvs berusten op rapportages van patiënten van subjectief ervaren symptomen. Daarom kan de effectiviteit van interventies gericht op symptomen van ME/cvs alleen worden bepaald met door patiënten gerapporteerde uitkomstmaten.”

Dit is gewoon niet waar. De werkzaamheid kan ook worden beoordeeld aan de hand van objectieve indicatoren van het feitelijke functioneren, zoals actigrafie, die fysieke beweging meet. De onderzoekers weten dit zelf, omdat ze in eerder onderzoek actigrafie hebben gebruikt. Andere mogelijke indicatoren zijn onder meer de arbeidsstatus, de status van sociale uitkeringen en beoordelingen van fysieke fitheid en loopvaardigheid. Geen enkele is perfect. Maar ze zijn zeker relevant voor het bepalen van de werkzaamheid van “interventies gericht op symptomen van ME/cvs.”

In eerder onderzoek naar CGT bij ME/cvs door leden van de Nederlandse groep onderzoekers waren de actigrafieresultaten slecht, in tegenstelling tot de positieve subjectieve rapporten. Deze bevindingen zijn weggelaten uit de oorspronkelijke onderzoeksrapporten, net zoals ze ook uit deze meta-analyse zijn weggelaten. Het negeren van objectieve nulbevindingen en het aanprijzen van positieve subjectieve bevindingen is de belichaming van wat we ‘cherry-picking’ zouden noemen. Deze op eigenbelang gerichte beslissing is onaanvaardbaar en roept vragen op over de integriteit van de auteurs en over de meta-analyse zelf.

De acht studies bevatten in totaal 1298 deelnemers. De primaire uitkomst was de ernst van de vermoeidheid; de secundaire uitkomsten waren functionele beperkingen en fysiek functioneren. De onderzoeken bevestigden het basisprincipe dat niet-geblindeerde onderzoeken die therapeutische interventies testen en vertrouwen op subjectieve uitkomsten, doorgaans positieve resultaten zullen opleveren. Geen verrassingen daar! Volgens de meta-analyse van modererende factoren varieerden de effecten van CGT met leeftijd, status van functionele beperking en of de activiteitenniveaus van de deelnemers waren wat de onderzoekers “fluctuerend” noemden. De meta-analyse vond geen verschillen in uitkomsten naargelang deelnemers al dan niet rapporteerden dat ze last hadden van postexertionele malaise (PEM).

Het artikel is een van een aantal dat recentelijk probeerde terug te komen op de ME/cvs-richtlijnen van 2021, uitgegeven door het National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Deze richtlijnen draaiden de eerdere aanbevelingen van NICE voor CGT en GET als curatieve behandelingen terug, hoewel ze CGT toestaan als ondersteunende interventie. Als onderdeel van het besluitvormingsproces heeft NICE meer gewicht toegekend aan studies die de aanwezigheid van PEM vereisten. De auteurs van de nieuwe meta-analyse maken duidelijk dat ze vinden dat die beslissing niet gerechtvaardigd is en beweren dat “onze bevindingen de beslissing van NICE niet ondersteunen om bewijsmateriaal uit onderzoeken die de aanwezigheid van PEM niet verplicht stellen in hun bijgewerkte richtlijn te downgraden”. In werkelijkheid zijn hun bevindingen hier noch daar met betrekking tot deze kwestie. De auteurs beweren dat de meeste deelnemers in de gecombineerde steekproef PEM ervoeren, maar het is onduidelijk hoe en hoe zorgvuldig deze eigenschap in elk van de geïncludeerde studies werd beoordeeld.

De meta-analyse constateert ook dit: “In de Cochrane-tool voor risico op bias worden studies bestraft als de uitkomstbeoordelaar (de patiënt) op de hoogte was van de ontvangen interventie. Deze beperking is echter inherent aan de evaluatie van gedrags-/psychotherapeutische interventies die gebruik maken van een subjectieve uitkomstmaat.”

Het is waar dat deze beperking inherent is aan de genoemde onderzoeksopzet – een niet-geblindeerde studie die vertrouwt op subjectieve uitkomsten. Maar die erkenning vermindert niet de vertekening die wordt gegenereerd door deze combinatie van factoren. Deze auteurs hebben er zelf voor gekozen om geen objectieve metingen van het functioneren op te nemen. Gegeven die keuze kunnen ze hun werk niet vrijstellen van straf voor deze duidelijke tekortkoming. Net als andere artikelen van professor Knoop en zijn handlangers, is dit methodologisch gebrekkige artikel een stuk onzin. De gerapporteerde voordelen voor CGT kunnen niet zonder meer worden aangenomen.

© David Tuller voor Virology Blog. Vertaling admin, redactie NAHdine, ME-gids.

Eén reactie

  1. Ik zag een andere rare vorm. Iemand vertelde dat een collega hersteld was van Covid, maar het lichaams wist dat nog niet. Er is een trucje geleerd door een speciale houding aan te nemen of zo, iets wat dan op de persoon afgestemd is. Als door een wonder ben je dan weer beter. Lijkt mij zelfhypnose en dat zal lelijk terugslaan.

    Indertijd was er een tv-serie oid over hypnose. Iemand werd dan op het podium gehaald en kreeg opdrachten die onder hypnose alle uitgevoerd werden. Maar bij nadere beschouwing van dat soort activiteiten, bleek dat men het wel deed, maar bij sommigen werkte het onderbewustzijn net sterk genoeg om zachtjes te kunnen kermen dat het zo’n pijn deed of zo koud was, net wat voor opdracht gegeven was.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Geen Evenementen
Recente Links