Bron:

| 5305 x gelezen

De New Jersey Chronic Fatigue Association (NJCFSA) heeft op 17 oktober 2010 een conferentie georganiseerd: ME/CFS: New Perspectives in Research, Advocacy, Education and Disability. Het programma van deze dag kunt u hier downloaden.

Er was ook een lezing van Judy Mikovits: “XMRV, a new human pathogen in CFS?”. Hieronder volgen interessante nota’s van een persoon die haar lezing (niet de Q&A) bijgewoond heeft. Het zijn notities uit het geheugen, dus eventuele fouten kunnen het gevolg zijn van interpretaties.

 • Judy herhaalde dat er GEEN bewijs van contaminatie is en benadrukte dat de mtDNA test van Bill Switzer gebruikt was om dit als extra controle uit te sluiten naast alle andere verificaties die uitgevoerd werden voor de Science paper.
 • Bewijs dat HMRV’s geassocieerd zijn met CVS is VEEL sterker dan het verband met prostaatkanker omdat ze het virus geïsoleerd hebben – iets wat geen enkele van de prostaatkanker studies gedaan hebben.
 • Een van de negatieve studies (Groom et al.) heeft een methode gebruikt om monoclonale antilichamen tegen MLV Env proteïnen op te sporen (gekregen door Chesebro/Evans). Deze test herkent alle MLV’s behalve XMRV. Oeps.
 • Frank Ruscetti en Rachel Bagni hebben virus geïsoleerd van de Lo/Alter patiënten (Ik geloof dat het zij waren die een verse bloedafname hadden gekregen – de 8 van de 9 die opnieuw positief testten) en wat ze gevonden hebben, was XMRV. Dit is geweldig!
 • Meer dan 70 soorten muizen waren getest door Coffin en geen van hen bevatte XMRV. Dit is duidelijk een nieuw menselijk retrovirus.
 • Lo/Alter hebben de WPI Britse stalen bij hen nog eens getest en hebben zelf nog een paar meer positieve stalen opgepikt dan dat het WPI gevonden had.
 • De WPI familiestudies waren volledig uitgewerkt. Judy toonde familiebomen van enkele generaties – sommigen hebben CVS, sommigen fibromyalgie, sommige lymfomen, ASD (autisme spectrum stoornis), een hartaanval (11-jarige jongen), sommigen zijn niet geïnfecteerd, sommigen zijn besmet maar asymptomatisch. Algemeen toonde het een sterk familiaal verband aan.
 • Ze hebben HMRV’s teruggevonden bij mensen van zowel een jaar oud tot 88 jaar oud.
 • Judy schat de prevalentie tussen 10 en 20 miljoen besmette Amerikanen. Ik denk dat ze gezegd heeft dat dit gebaseerd was op gegevens van de Bloed Werkgroep.
 • Nadruk op de Duitse studie die XMRV teruggevonden heeft via neusuitstrijkjes in immuungecompromitteerde patiënten die overdracht via respiratoire secreties suggereert, is zeer waarschijnlijk. Ze vermeldde ook bloed, urine, faeces als mogelijke reservoirs.

De verslaggever meldde ook dat er veel van onze waardevolle mensen aanwezig waren waaronder Hillary Johnson (Osler’s Web), Annette Whittemore (WPI), Marly Silverman (PANDORA), Donnica Moore (WPI) en de Cairns familie (CFS Patient Advocate). Indien van deze mensen uitgebreider verslag beschikbaar komt, zal dit te zijner tijd ook hier kenbaar gemaakt worden.

Nog een puntje. De laatste negatieve autisme studie heeft de Cooperative Diagnostics ‘drop o’ blood on paper’ test gebruikt. Ze proberen dit al te publiceren sinds vorige herfst en pas nadat het WPI hun autisme poster op de XMRV workshop gepresenteerd heeft hebben ze uiteindelijk hun ‘crap’ studie gepubliceerd. Haar woorden, niet de mijne.

© Vertaling ME-Gids.net


Met dank aan Punika om hierop attent te maken.


Ook CFS Patient Advocate bracht verslag uit van de lezing van Mikovits:

Dr. Mikovits gaf een spetterend uur, ratelend met een hoge snelheid, met een verbazingwekkende hoeveelheid voer.

In het eerste deel van de lezing van Mikovits:

 • Mikovits ging snel door de geschiedenis van de verschillende gepubliceerde papers die het verband vaststellen tussen een familie van gamma retrovirussen en ME/CVS.
 • Ging over bekend terrein met de problemen van de negatieve studies, en zette haar argumenten tegen contaminatie uiteen.
 • Citeerde “grotere sequentie variabiliteit dan oorspronkelijk waargenomen”, dus “Variatie is onze vriend”
 • Citeerde twee maal het belang van Sandy Ruscetti in dit onderzoek, waaronder een belangrijke rol in het isoleren van het virus.
 • Sprak over hoe hormonen en inflammatoire cytokines de virussen activeren
 • Speculeerde over reservoirs, waar het virus zich verbergt en waar niet
 • Gaf voorbeelden van het opsporen van XMRV met verschillende test methodes
 • Stelde dat “het verwerken van het staal is alles”
 • Stelde dat het verband met XMRV-gerelateerde virussen sterker is bij ME/CVS dan in prostaatkanker
 • Herhaalde dat het WPI de enige is die virus geïsoleerd heeft van ME/CVS-stalen
 • Praatte over de subroep P (polytroop).
 • Gaf aan dat de X-variant en de P-variant twee onafhankelijke virussen zijn
 • Vond X en vond P in individueel gekloonde virussen
 • Stelde dat XMRV en zijn varianten geen muizenvirus is
 • Stelde dat het geen recombinatie is, maar een nieuw menselijk retrovirus.

In het tweede deel van de lezing presenteerde ze data van het XMRV-werk dat uitgevoerd is in het Verenigd Koninkrijk. Daarbij vermeldde ze:

 • 50 Britse stalen werden naar twee onafhankelijke labo’s gestuurd, elk op verschillende manieren getest
 • David Bell (onlangs gepensioneerd) is werkzaam als klinisch consulent, vermoedelijk met het WPI.
 • ME/CVS is geen vrouwenziekte
 • Ruscetti heeft stalen op cultuur gezet van de Alter cohorte en heeft X-varianten bij elk van hen teruggevonden
 • Vond volledige overeenkomst tussen virale isolatie en detectie van antilichamen in Brits plasma
 • Lo’s primers pikten er zowel negatieve als positieve uit
 • Conclusie: bewijs gevonden van HMRV bij meer dan 70% ME/CVS-patiënten die voldoen aan de CCC criteria
 • Eerste generatie testen zal beter worden

Uiteindelijk sprak Dr. Judy over het XMRV-gerelateerd virus in de familie en andere ziektes

 • Presenteerde Cheney’s patiënten XMRV informatie
 • Toonde familiestambomen met ziekteverbanden
 • Detectie van XMRV in 16 van 17 families met neuro-immuunziekte
 • Methoden maken uit!
 • HMRV onderzoek staat in zijn kinderschoenen omdat er nog veel onderzoek moet uitgevoerd worden.

Dit was een verbazingwekkende speech en de gevolgen hiervan zijn verreikend.

© Vertaling ME-Gids.net


De verslaggever zal proberen de belangrijkste punten van de NJCFS Association Herfst Conferentie samen te vatten voor u. Wanneer naar de nota’s gekeken werd, realiseerde de verslaggever, hoewel alle sprekers goed waren, hij het meeste geleerd heeft van de XMRV update van Dr. Judy Mikovits, de auteur van de originele XMRV studie en hoofdonderzoeker aan het Whittemore Peterson Institute, dus hij zal zijn samenvatting hierop richten. Sommige zaken die ze gepresenteerd heeft, waren een direct antwoord op de kritiek die afgelopen week op de CFSAC bijeenkomst geuit werd.

De presentatie van Dr. Mikovits was uiterst technisch. De verslaggever heeft een wetenschappelijke achtergrond, en veel van de details die ze besproken heeft, gingen over hem heen, dus hij gaat zich hier focussen op de grote lijnen en haar conclusies. Dus excuses voor de mogelijke ontbrekende details die hij niet kan uitleggen of fouten door persoonlijke interpretatie.

XMRV – geschiedenis

 • De vader van Dr. Mikovits (of misschien stiefvader) stierf aan prostaatkanker, dus ze wijdde haar carrière en leven aan het vinden van de ziekteverwekker die hiervoor verantwoordelijk is. Dit is hoe ze eerst XMRV in prostaatkankerpatiënten ontdekt heeft, ze had nooit gedacht om dit terug te vinden in CVS (misschien niet eens bekend met ME/CVS) – ze heeft hier al meer dan 20 jaar op gewerkt.

  (Correctie auteur: ze was in feite niet de eerste onderzoekster die het retrovirus XMRV ontdekt heeft, deze ontdekking was weggelegd voor Bob Silverman en Eric Klein. Ook klopt het niet helemaal dat Mikovits niet verwachtte XMRV in ME/cvs aan te treffen. Want afwijkingen in het immuunsysteem in XMRV positieve prostaatkankerpatiënten brachten haar op het idee dat dit virus ook wel eens bij ME/cvs betrokken kon zijn.)
 • Dr. Mikovits werkte ook vele jaren lang op HIV en heeft veel ervaring met dit retrovirus.
 • Omdat andere bekende retrovirussen, zoals HIV, meestal de neiging hebben om de B en T-cellen in het immuunsysteem aan te vallen, zocht ze daarom ook daar eerst voor XMRV, maar dat bleken NIET de beste plaatsen te zijn om XMRV terug te vinden.
 • De antistoffen respons van het lichaam tegen XMRV is erg verschillend van de respons op HIV, dus moet je er op verschillende plaatsen binnen het immuunsysteem naar zoeken (het WPI heeft de antistoffen in “de envelop” gevonden – hij verstond niet helemaal wat dit betekent maar het is belangrijk en ze benadrukte dit vaak).
 • De eerste studies om XMRV op te sporen hebben enkel sequenties of delen van het retrovirus teruggevonden.
 • Er zijn twee types teruggevonden: XMRV en polytroop MRV (die teruggevonden werd in de meer recente FDA/NIH studie). Polytroop MRV wordt ook aangeduid als een PMRV.
 • MLV (murine leukemie virussen) worden door sommigen verkeerd geïnterpreteerd. Hoewel ze murine (i.e. muizen gerelateerd) in hun naam dragen, benadrukte Dr. Mikovits dat deze retrovirussen geen muizenvirussen zijn, ze zijn enkel gerelateerd aan muizen. De X in XMRV staat voor xenotroop wat betekent dat het in staat is om mensen te besmetten. XMRV werd ENKEL bij mensen teruggevonden, niet in muizen (dit is belangrijk in discussies van mogelijke contaminatie later). Johns Hopkins heeft tientallen types muizen bestudeerd, zowel deze die in labo’s gekweekt zijn en deze die in het wild gevonden worden, en deze retrovirussen bestaan NIET in muizen.

Waarom is het zo moeilijk om XMRV terug te vinden en waarom zijn er zoveel CVS/XMRV-studies die negatief uitvallen?

 • XMRV vertoont grote diversiteit in sequenties (In het begin werden enkel sequenties of delen van het retrovirus teruggevonden) – retrovirussen veranderen constant, en verschillende sequenties of delen zijn aanwezig in verschillende mensen in verschillende delen van het lichaam.
 • Patiënten selectiecriteria verschillen in verschillende studies.
 • Methoden die in de verschillende studies tot dusver gebruikt werden, verschillen ENORM.
 • WPI/Mikovits zocht eerst in de B en T-cellen en vond enkel partiële sequenties van XMRV en niet erg vaak. Het is een standaardprocedure om naar retrovirussen op zoek te gaan door te zoeken naar hun DNA in cellen, echter hebben ze vastgesteld dat XMRV niet altijd detecteerbaar is via deze weg.
 • Vervolgens heeft het WPI geprobeerd te zoeken in plasma en ze vonden meer via deze weg – niet alle studies hebben plasma gebruikt.
 • Hoe de stalen worden behandeld nadat ze afgenomen werden en voor ze getest werden, is uitermate belangrijk, het is gemakkelijk om XMRV te doden in de stalen als ze onjuist bewaard of behandeld worden. Bewaring en behandeling verschillen sterk in verschillende studies.
 • Het WPI heeft vastgesteld dat sommige stalen negatief zijn met behulp van PCR-test (een methode die naar DNA van het retrovirus zoekt) maar positief zijn met behulp van alternatieve methodes. Sommige studies hebben ALLEEN PCR gebruikt.
 • Een van de methoden vaak toegepast om XMRV te vinden zullen het maar in 10% van de tijd vinden.
 • Het WPI heeft vastgesteld dat het noodzakelijk is om meerdere detectiemethoden in elke studie te gebruiken om alle XMRV terug te vinden, de meeste studies hebben slechts één methode gebruikt.  

Wat over contaminatie?

 • Sommige mensen beweren dat de positieve XMRV-studies bij CVS positief zijn als gevolg van contaminatie van de stalen in het laboratorium. Dr. Mikovits bood het hoofd aan dit argument.
 • Het WPI heeft ALLE stalen op muizen DNA getest en er was geen bewijs van contaminatie (plus, bedenk dat XMRV eigenlijk niet in muizen bestaat!)
 • Zowel de WPI als de FDA/NIH studies hebben contaminatie strikt uitgesloten met extra testen. Al deze gegevens waren opgenomen in de originele paper, ook al was er niet genoeg ruimte om alle achtergrondgegevens te publiceren.

Britse XMRV-studie

 • Het WPI startte een studie in maart 2010 om te zoeken naar HMRV (humane MLV verwante virussen, zowel X en P) bij Britse ME/cvs-patiënten.
 • De studie bevatte 50 patiënten met ME die voldeden aan de Canadese Consensus Criteria, 50% mannen en 50% vrouwen, samen met 50 controles. Het was een blinde studie.
 • De 100 stalen werden blind getest door twee labo’s die nog nooit met MRV gewerkt hadden of met muizen (om ervan te verzekeren dat er geen mogelijkheid tot contaminatie was).
 • De labo’s hebben eerst plasma getest en 48% van de ME plasma stalen waren positief voor XMRV (ze werden ook allemaal getest voor muizen DNA en waren negatief). Andere stalen waren detecteerbaar pas na cultuur (een speciale soort bereiding van stalen). In sommige stalen was enkel het virus detecteerbaar, en bij anderen waren enkel de antistoffen detecteerbaar.

  Meerdere testmethodes waren noodzakelijk om alle XMRV-positieve stalen te vinden.
 • In totaal waren 80% van de ME-patiënten positief voor XMRV.
 • 4% van de controles waren ook positief voor XMRV (in lijn met de originele WPI studie)
 • Dr. Mikovits benadrukte dat XMRV erg moeilijk te vinden was. Ze hebben geleerd dat subtiele verschillen in opslag, behandeling en testen een groot verschil maken en dat meerdere methoden toegepast moeten worden om ze allemaal te vinden.

XMRV Familie studies

(Dit is het deel van de dag dat het geheugen hem in de steek liet)

 • In januari 2010 deed het WPI een studie waarbij ze stalen gebruikten van Dr. Cheney’s kliniek in Dallas. Ze hebben niet alleen CVS-patiënten getest maar ook hun families, waaronder kinderen, ouders, en broers en zussen.
 • 81% van de Cheney CVS-patiëntenstalen waren positief voor XMRV.
 • Klaar voor het volgende? 50% van de familieleden van CVS-patiënten waren ook positief voor XMRV, of ze nu symptomen hadden of niet.
 • Ze hebben stambomen geconstrueerd voor elke familie. Naast mensen met CVS hebben ze ook gezocht naar familieleden met kanker en autisme.
 • Ze vonden XMRV-positiviteit: ouders met CVS kinderen, kinderen met een CVS-ouders, kinderen met autisme.

In totaalwaren 54% van de geteste ouders XMRV-positief, 59% van de geteste kinderen waren XMRV-positief, en 82% van de kinderen met autisme waren XMRV positief.

Politiek?

(Dit deel is echt zorgwekkend voor de verslaggever. Hij wil graag geloven dat mensen over het algemeen goed doen wat ze geloven dat goed is. Hij gelooft nu dat dit niet altijd het geval is.)

 • Vraag je je af waarom we nog niet gehoord hebben van de verbazingwekkende studies die uitgevoerd zijn door het WPI in Groot-Brittannië en met families van Dr. Cheney’s kliniek? Dr. Mikovits zegt dat niemand die zal publiceren. Ze zei dat ze bleven papers insturen naar verschillende uitgevers en ze worden steeds afgewezen.
 • Dr. Mikovits zei dat wat er gebeurt met XMRV en CVS haar erg veel doet herinneren aan de vroege dagen van HIV-onderzoek. Ze zei dat net als toen, ze een lade vol wetenschappelijke studies heeft dat niemand zal publiceren, maar ze zal gewoon studies blijven uitvoeren en ze in de lade leggen totdat dingen veranderen.
 • Dr. Mikovits zei ook dat sommige van de mensen die contaminatie suggereren, mensen zijn die betrokken waren bij de originele studies en die alle originele gegevens hebben gezien, inclusief deze die bewezen hebben dat contaminatie onmogelijk is.
 • Andere sprekers vermeldden ook dat er politiek mee gemoeid is. De heersende theorie lijkt de volgende te zijn: als de CDC bevestigt dat XMRV een nieuw, gevaarlijk en besmettelijk retrovirus is, dat aanwezig is bij mensen met CVS (en de CDC heeft geschat dat het aantal volwassenen met CVS in de VS 4 miljoen bedraagt), dan hebben ze een enorme crisis voor de volksgezondheid voor hun voeten.
 • Dr. Mikovits zegt dat bewijs van XMRV bij CVS eigenlijk sterker is dan het bewijs van XMRV in prostaatkanker omwille van de meer uitgebreide testmethodes die tot op heden gebruikt worden.
 • Gerucht is dat het Nationaal Kanker Instituut (NCI) door iemand hoog in rang in de regering verteld is om zich bezig te houden of XMRV betrokken is in prostaatkanker maar om zich te distantiëren van CVS. Hoewel hij haat om zoiets te geloven dat dit daadwerkelijk zou kunnen gebeuren, was de spreker van NCI op CFSAC afgelopen week degene die suggereerde dat contaminatie mogelijk verantwoordelijk was voor de positieve XMRV resultaten in CVS. Dr. Mikovits zei dat die persoon op het originele team was die XMRV gevonden heeft en alle gegevens gezien heeft die bewijzen dat contaminatie onmogelijk is.

Dat is het ongeveer. Het is een lang stuk maar de verslaggever denkt dat het uiterst belangrijk is voor ons allemaal om alles te begrijpen. Hopelijk is dit een verhelderend verslag.

© Vertaling ME-Gids.net

Met dank aan Punika, Frank en zonaanbidster om hierop attent te maken.

2 reacties

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
03 apr
03/04/2024 - 04/04/2024    
Hele dag
The 1st International Conference on Clinical and Scientific Advances in ME/CFS and Long COVID aims to raise awareness, clarify misconceptions, promote understanding, and stimulate discussion among healthcare [...]
16 apr
16/04/2024    
15:30 - 16:45
16 april 2024 Tijdens dit webinar vertellen we u meer over lopend onderzoek naar ME/CVS. Ook blikken we vooruit op het vervolg van het onderzoeksprogramma [...]
19 apr
19/04/2024    
00:00
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de 1ste Nederlandse Long COVID Dag die plaats zal vinden in Amersfoort op vrijdag 19 april 2024. Wij bieden op deze belangrijke [...]
20 apr
20/04/2024    
19:15 - 20:00
Post-COVID klinieken eindelijk een feit: minister Pia Dijkstra geeft groen licht Academische ziekenhuizen krijgen groen licht van demissionair minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra om [...]
02 mei
02/05/2024    
15:00 - 22:00
ME/CFS Symposium Air date: Thursday, May 2, 2024, 9:00:00 AM Time displayed is Eastern Time, Washington DC Local iCalendar:  Add an upcoming event to your [...]
Events on 16/04/2024
Events on 19/04/2024
Events on 20/04/2024
Recente Links