Bron:

| 5962 x gelezen

Donderdag 13 juni is de eenentwintigste uitzending van Wetenschap voor Patiënten op initiatief van de ME/cvs Vereniging met vanaf nu Prof. Visser te bekijken. Het thema van deze uitzending is:

ME & het hart, pijn op de borst en kortademigheid

Bekijk de video (8:00) door op onderstaande afbeelding te klikken:

http://www.youtube.com/watch?v=__bk8MtDWWk

Prof. Dr. F. Visser geeft antwoord op vragen m.b.t. ME/cvs en het hart.

Disclaimer: Deze video bevat geen diagnostische of therapeutische informatie over uw eigen medische situatie. Het kan nooit ter vervanging dienen van een persoonlijk consult. Leg vragen, klachten of symptomen tijdig voor aan uw behandelend arts. (Lees meer op http://bit.ly/R5Mwzj)

Hou het forum in de gaten wanneer er chatmogelijkheid is met Prof. visser om vragen te stellen: Normaal gezien is er chatmogelijkheid steeds daags nadien, vrijdag, van 17u tot 17.30u!

Vragen kunnen steeds worden gemaild naar wvp@me-cvsvereniging.nl of twitter naar @WvPatienten. 


Transcript College 21:

ME & het hart, pijn op de borst en kortademigheid

Mijn naam is Frans Visser en ik ben van huis uit cardioloog, al ongeveer 30 jaar. Maar ik heb me in de laatste  vijf jaar met name bezig gehouden met de behandeling, de begeleiding en het onderzoek van patiënten met ME/cvs. Dat doe ik op de locatie waar we op dit moment zijn, de Parkstadkliniek Amsterdam.

Pijn op de borst

Je zou haast zeggen dat dat een cardiologisch onderwerp is, en het is inderdaad zo dat veel patiënten die hier komen met ME/cvs klachten ook last hebben van pijn op de borst. Die pijn op de borst kan drukkend of stekend zijn en die kan samengaan met de ademhaling. Het is natuurlijk bijzonder dat hij optreedt. Gezien de jonge leeftijd van de patiënten verwacht je niet dat ze iets aan het hart hebben, want pijn op de borst is meestal iets van het hart.

Pijn op de borst komt dus heel vaak voor. Het grappige is bijvoorbeeld dat er twee jaar geleden een onderzoek heeft plaats gevonden in Engeland, waarbij ze bij ME/cvs patiënten hebben gekeken hoe vaak dat voor kwam. Interessant was dat bij deze patiënten in dát onderzoek vanuit Engeland  bij 80% van de mensen pijn op de borst aanwezig was. Die pijn zat heel specifiek aan de linkerkant van het borstbeen, ongeveer ter plaatse van de tweede en derde rib, bij de aanhechting van het borstbeen. 80% vind ik heel erg veel, en ik heb er uiteraard zelf daarna systematisch bij ME/cvs patiënten naar gekeken. Bij mij komt het bij 40 á 50% van de patiënten voor. Dus het is een veel gehoorde klacht.

Wat veroorzaakt pijn op de borst?

Dat is een hele goede en interessante vraag.

Ten eerste is het gezien de plaats het meest waarschijnlijk dat het een irritatie is van het gewrichtje dat tussen het borstbeen en de rib zit. Maar in dat Engelse onderzoek wordt gesuggereerd dat er een verband zou zijn tussen de pijn en de aanwezigheid op die plek van grote lymfevaten. Lymfevaten zijn een derde soort vaten naast aders en slagaders, en voeren overtollig vocht van de weefsels af. Zij suggereren dat dat men name iets met de lymfevaten te doen zou kunnen hebben. Een derde mogelijkheid, die ik toch ook zeer interessant vind, is dat er bij patiënten met ME/cvs klachten door de zogenaamde orthostatische intolerantie optreden. Daar kom ik in een later college nog op terug. Eén van de klachten die daarbij past, is ook pijn op de borst. Dat is dan in feite een gegenereerd signaal van pijn vanuit de hersenen dat dus niets te maken heeft  met een lokale ontsteking of iets dergelijks, maar puur een signaal van de hersenen is.

Wat valt er aan pijn op de borst te doen?

Wat valt er aan deze pijnklachten te doen? Het allerbelangrijkste is dat het afhankelijk is van de ernst van de klachten. Hoe meer pijnklachten men heeft, des te eerder is men natuurlijk geneigd om hulp te zoeken bij een huisarts of specialist. Ik heb ter geruststelling  nu inmiddels zo’n 2000 ME/ cvs patiënten gezien, met ook deze klachten van pijn op de borst, en op een hele enkele uitzondering na  is er bij niemand sprake van ernstige aandoeningen van het hart, zoals ader-vernauwing, een ontsteking van het hartzakje of klachten van de longen.

Hoewel er dus meestal geen sprake is van hart- of longziekten, is het wel verstandig om als de klachten ernstig zijn, daarvoor toch naar een huisarts of specialist te gaan om dit verder te laten onderzoeken. Als dat onderzoek normaal is, en dat is nogmaals bij het grootste deel van de patiënten zo, dan is wat mij betreft alleen pijnstilling op zijn plaats wanneer dat nodig is, wanneer de klachten ernstig zijn.

Waardoor wordt je kortademig?

Kortademigheid is een veel gehoorde klacht bij ME/cvs patiënten, en ook hier is onderzoek naar verricht. Vorig jaar is een groot onderzoek gepubliceerd waarbij de kortademigheidsklachten van patiënten met ME/cvs, vergeleken zijn met die van gezonde mensen. Het kwam bij ongeveer 50% van de patiënten voor, terwijl dat maar een paar procent van de onderzochte gezonden betrof. Het komt dus heel vaak voor ten opzichte van iemand die gezond is.

De oorzaak is onduidelijk. Kortademigheid is een heel ingewikkeld samenspel tussen het hart, de longen, de circulatie, maar ook de hersenen. Ergens in dat pad van die vier organen gaat het op een gegeven moment mis en ontstaan er kortademigheidsklachten.

Het belangrijkste, wat ik ook al bij pijn op de borst heb gezegd, is dat bij mensen met ME/cvs afwijkingen van het hart en met name van de longen eigenlijk bijna niet voor komen. Dus dat is niet de oorzaak van de klachten. Het interessante is dat dit ook deel kan uitmaken van de zogenaamde orthostatische intolerantie klachten. Dat is ook weer een klacht die gegenereerd wordt door de hersenen, en daarom niets te maken heeft met de organen zelf. Het is puur een verkeerd signaal. Of een verkeerd signaal: het is een signaal dat past bij een verandering in de hersenen.

Wat kun je aan deze klachten doen?

Het belangrijkste is weer, dat als de patiënt er veel last van heeft, hij toch door een huisarts of specialist onderzocht moet worden om na te gaan of er niets aan de hand is met bijvoorbeeld het hart of de longen. Als dat niet het geval is, is er eigenlijk aan deze klacht heel weinig te doen en komt het neer op geruststelling. Het is een klacht, maar absoluut geen ernstige klacht. 

Bron: © ME/cvs Vereniging, www.me-cvsvereniging.nl


College 21: Vraag & Antwoord

De dag na de uitzending van college 21 konden er via een chatkanaal vragen aan prof. Visser worden gesteld. Vragen en antwoorden treft u hier.

V: Wat voor pijnstillers kan ik gebruiken bij pijn op de borst? paracetamol?

FC Visser: Paracetamol is een zeer veilig middel en kan dus altijd als eerste gebruikt worden.

V: Helpt rust ook ? (bij pijn op de borst)

FC Visser: Als de pijn verband houdt met de ME, is rust dus zeker op zijn plaats.

V: Beroerte (35 jr oud), zenuwbeschadigingen, ernstige artrose, aangezichtsverlammingen, atrium fibrillaties. Kan dit samenhangen met ME?

FC Visser: Al deze aandoeningen zijn wel heel veel voor ME. Een echte beroerte past meer bij stolselvorming of een bloeding. Ik denk dat er een relatie is tussen de atrium fibrillaties en de beroerte. In eerste instantie denk ik dus dat het niet bij ME past.

V: Er is sprake van een afwijking van de mitralisklep bij ME-patiënten, een zgn mitralisklepprolaps. Heeft u dat ook aangetroffen? Kunt u kort uitleggen wat de mitralisklep is, en welke afwijking daaraan door ME kan worden veroorzaakt?

FC Visser: Ik heb stelselmatig naar het voorkomen van een mitralisklepprolaps gekeken en inderdaad komt het bij ME patienten vaker voor dan ik gewend ben van de “gewone” cardiolo-giepatienten. Ten tweede wat is dat: een mitralis klep prolaps is het doorbuigen van de mitralis klep als de kamers van het hart samentrekken en er dus druk op de klep komt te staan.

V: Wat kan de oorzaak zijn van een dergelijke prolaps?

FC Visser: Een belangrijk aspect is dat de mitralisklep minder stug is doordat het steunweefsel van de klep minder goed functioneert. Een tweede en goede verklaring is de volgende: voor een optimale functie van de klep is een goede vulling van de kamers nodig, en bij ME kan de hoeveelheid bloed in het lichaam en dus in de kamers van het hart verminderd zijn. Door deze ondervulling kan de klep dus iets lekken en dat kan sterk lijken op een prolaps.

V: Kan het minder functioneren van dat steunweefsel komen door bijvoorbeeld een inflammatie?

FC Visser: Een ontsteking van de klep is iets wat heel snel – op korte termijn- tot een verslechtering van de klepfunctie leidt. Ik heb in vier jaar bij niemand een achteruitgang van de klepfunctie gezien.

V: Ziet U ME als een vaststaand ziektebeeld?

FC Visser: Natuurlijk is het een vaststaand ziektebeeld.

V: U spreekt in uw eerste college over het hart en over klachten die daar al dan niet mee samenhangen. Maar wat is voor u nou eigenlijk ME/cvs?

FC Visser: Een ziekte/aandoening met een zeer veelzijdige uiting qua klachten en verschijnselen, met daarnaast een zeer wisselende mate van ernst: van weinig tot sterk invaliderend.

V: Kan angina pectoris veroorzaakt worden door M.E.?

FC Visser: Angina pectoris is niets anders dan de latijnse naam voor pijn op de borst. Dus ja. Maar als u vraagt of adervernauwing van het hart in verband gebracht kan worden met ME: daar heb ik heel weinig aanwijzingen voor.

V: U doet veel onderzoek naar hart en bloedsomloop etc. bij ME patienten. Worden deze resultaten in de toekomst ergens gepubliceerd?

FC Visser: Het eerste artikel staat in de steigers en ik hoop er eind van het jaar drie te hebben aangeboden voor publicatie.

V: Denkt u een biomarker in handen te hebben danwel een doorbraak te kunnen melden?

FC Visser: Ik weet nog niet of het een biomarker is, maar wel dat een afwijkende circulatie meer dan we weten bij ME voorkomt. Wat de relatie is met de klachten weet ik denk ik wel, maar aantonen..Dat is de grote uitdaging.

V: Hoe denkt u over uitgebreid bloedonderzoek bij ME, en evt. gerichte behandelingen naar aanleiding van de uitkomsten?

FC Visser: Als bloedonderzoeken wijzen in een richting van een aandoening, dan moet dat altijd uitgezocht worden.

V: Soms krijg ik een erge steek in borstbeen en rug, mijn ademhaling en hartslag zijn dan normaal. Een MEdepatient zei dat dit mogelijk toch een ontsteking bij de gewrichten kon zijn. Wat denkt u?

FC Visser: Dat denk ik wel. Een ontsteking is misschien wat teveel gezegd maar op zijn minst kan een irritatie een rol spelen.

V: Kan pijn op de borst ook ontstaan door stress bij ME patiënten?

FC Visser: Stress is een uitlokkend moment voor toename van klachten bij ME. Dus ook voor pijn op de borst.

V: Bij veel ME patiënten is één van de eerste tekenen van ‘teveel gedaan hebben’ dat de ademhaling verslechterd – ook ademhappen komt veel voor. Enig idee wat de reden hiervan is?

FC Visser: Ten eerste kan de ademhaling verslechteren door toename van inspanning, ten tweede ook door een verminderde perfusie van de hersenstam. Dus een verminderde circulatie leidt tot vermindering van de doorbloeding van de hersenstam. Et voilà: een slechtere ademhaling.

V: Er wordt in onderzoeken naar ME gesproken over de bloedhersenbarrière. Is dat een bestaand iets, en zoja, waar bestaat die uit?

FC Visser: De bloedhersen barrière bestaat heel echt.

V: Kunt u dat in simpele taal uitleggen, wat dat is?

FC Visser: De bloedhersenbarrière is eigenlijk een vlies tussen de bloedvaten van de hersenen en de hersenen zelf. Deze barrière houdt bijvoorbeeld stoffen tegen die in andere organen de cellen normaal kunnen bereiken. Een heleboel medicamenten gaan bijvoorbeeld niet door de bloedhersenbarrière.

V: ME-klachten lijken overeen te komen met ‘syndroom van Tietze’. Is daar wel eens een verband tussen gelegd?

FC Visser: Nee, wat mij betreft is er geen verband tussen Tietze en ME, hoewel het dus sterk op elkaar lijkt.

V: Tietze en ME – zou daar op spier/gewrichts/ontstekingsniveau geen connectie in zitten? Ik kan me voorstellen dat ME’ers sneller Tietze ontwikkelen dan gezonde personen?

FC Visser: Ik vraag me dus af of het Tietze is. Voor Tietze moet er ook een duidelijke zwelling aanwezig zijn, bij ME zie ik dit eigenlijk niet.

V: Het valt mij op dat ik vaak in rust wat pijn op de borst krijg. Is dit ook typisch voor ME?

FC Visser: Inderdaad, pijn op de borst is typisch voor ME.

V: Maar met name als ik lig?

FC Visser: Behalve de klachten van pijn op de borst bij ME kunnen ook andere aandoeningen deze klachten geven. Als je bijvoorbeeld gaat liggen, komt er druk op de ribben en op de aanhechting bij het borstbeen. Als er een wervel verschoven is, kan dat ook ribklachten en borstbeenklachten geven.

V: Ik wilde een vraag stellen over lage bloeddruk, maar ik geloof dat ik hem zelf al kan beantwoorden. Oorzaak: slechte circulatie?

FC Visser: Ja maar het is zeker niet de enige oorzaak, er zijn er zeer vee, waaronder een normaal fenomeen bij gezonden.

V: Wordt die slechte circulatie/doorstroming bij (zo goed als) alle ME patiënten gezien?

FC Visser: Nee niet bij iedereen. Zoals ook door experts is gememoreerd: waarschijnlijk schuilen onder ME meerdere aandoeningen, dus niet iedereen heeft een afwijkende circulatie.

Bron: © ME/cvs Vereniging, www.me-cvsvereniging.nl


De volgende aflevering met Prof. Visser is op 27 juni en heeft als onderwerp: ME en hartkloppingen.

Lees/Bekijk ook:

Alle transcripten van voorgaande afleveringen van prof. dr. De Meirleir zijn bij het betreffende college online te lezen of hier kunt u de PDF downloaden van alle colleges. Deze transcripten werden door de © ME/cvs Vereniging beschikbaar gesteld, inclusief de vraag- en antwoordsessies indien er chatmogelijkheid was.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
1
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
1
2
02 mei
02/05/2024    
15:00 - 22:00
ME/CFS Symposium Air date: Thursday, May 2, 2024, 9:00:00 AM Time displayed is Eastern Time, Washington DC Local iCalendar:  Add an upcoming event to your [...]
08 mei
08/05/2024    
21:30 - 23:45
Dr. Putrino and Dr. Wood will explain their ongoing research and the current study, which has high potential to generate new knowledge and to help [...]
11 mei
11/05/2024    
14:00 - 16:00
Save the date! Op zaterdag 11 mei plannen we een Millions Missing bewustmakingsactie in het centrum van Brussel van 14 tot 16 uur. De precieze [...]
15 mei
15/05/2024 - 16/05/2024    
Hele dag
Unite to fight 2024. De eerste en grootste door de community gedreven conferentie over ME/cvs en Long Covid. Gratis tickets voor online webinar, een tweedaagse [...]
17 mei
17/05/2024    
18:00 - 23:00
The PolyBio is Symposium: register now to hear updates on our LongCovid, ME/CFS and related chronic illness projects & clinical trials: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Od4HsQn-Thq87EreSse-6w#/registration
23 mei
23/05/2024    
14:00 - 16:00
Ben je statutair ambtenaar en vaak afwezig op het werk door ziekte? Dan kan, wanneer je zogenaamde ‘ziektedagen’ zijn opgebruikt, een ziektepensioen ter sprake komen. [...]
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
Events on 11/05/2024
Events on 15/05/2024
Events on 17/05/2024
Events on 29/05/2024
Datum/Tijd Evenement
23/05/2024
14:00 - 16:00
Infomoment: wat verandert er aan het ziektepensioen voor ambtenaren?
29/05/2024
16:00 - 18:00
Webinar: alles wat je altijd al wilde weten over EDS en HSD
03/06/2024
14:00 - 16:00
Pais op naar Den Haag!
Nieuwspoort, Den Haag
Recente Links