Bron:

| 5425 x gelezen

Zo geschrokken als patiënten waren door de berichten over XMRV dat slechts een contaminant was en geen menselijk pathogeen kon zijn of oorzaak van ME/CVS, zo onbewogen lijkt het WPI te zijn geweest over het nieuws.

In een reactie kort na de publicatie van de contaminatiepapers liet zij via Annette Whittemore weten hoe de onderzoekers van de Science-studie uit 2009, en ook de andere groepen die XMRV vonden, voldoende geanticipeerd hebben op het gevaar van contaminatie.

De argumentatie van de auteurs over de mogelijkheden van de gevonden XMRV als contaminant in plaats van een menselijk retrovirus doet voorkomen alsof de peer reviewed Science-publicatie gedaan was door een groepje naïeve hobbyisten in plaats van de deskundige wetenschappers waar het WPI over beschikt.

Dat ze professioneel en grondig zijn als mag worden verwacht, blijkt opnieuw in het interview door Sam Shad van Nevada Newsmakers TV met Annette Wittemore en dr. Judy Mikovits. Van hun professionaliteit, volledige en grondige manier van onderzoeken kunnen de auteurs van de contaminatiepapers en de wetenschappers van de negatieve studies nog heel wat leren…


Verklaring Whittemore Peterson Institute betreffende de Retrovirology papers

De Lombardi et al. en Lo et al. studies werden uitgevoerd met behulp van vier verschillende detectiemethodes. Het waren niet alleen PCR experimenten, zoals de studies door McClure et al. en anderen die onlangs hun moeilijkheden gemeld hebben met contaminatie. Ervaren onderzoekers zoals Mikovits, Lombardi, Lo en hun medewerkers hebben inzicht in de beperkingen van PCR technologie, in het bijzonder de mogelijkheid van contaminatie van een staal. Als gevolg hiervan hebben wij en Lo et al. rigoureuze studies uitgevoerd om te voorkomen en elke mogelijkheid uit te sluiten dat de gerapporteerde resultaten uit contaminatie zouden voortkomen.

In aanvulling op het gebruik van PCR methodologie, heeft het Lombardi team twee andere wetenschappelijke technieken gebruikt om te bepalen of we in feite nieuwe retrovirussen gevonden hebben in bloedstalen. We hebben een menselijke antistoffenrespons geïdentificeerd tegen een gamma retrovirale infectie en we hebben aangetoond dat levende gamma retrovirussen geïsoleerd uit menselijk bloed menselijke cellen in cultuur kunnen infecteren. Deze wetenschappelijke bevindingen kunnen niet verklaard worden door contaminatie met muizencellen, muizen DNA of XMRV-gerelateerd virus-gecontamineerde menselijke tumorcellen. Geen muizencellijnen en geen van de menselijke cellijnen die XMRV bevatten, gerapporteerd door Hue et al., werden ooit in cultuur gebracht in het WPI labo waar onze PCR experimenten uitgevoerd waren.

Mensen maken geen antilichamen aan tegen virussen die gerelateerd zijn aan muizenleukemie virussen, tenzij ze zijn blootgesteld aan virusproteïnen. Daarom veranderen de recente publicaties met betrekking tot PCR contaminatie de conclusies niet van de Lombardi et al. en Lo et al. studies die tot het besluit gekomen zijn dat patiënten met ME/CVS geïnfecteerd zijn met menselijke gammaretrovirussen. We hebben nooit beweerd dat CVS veroorzaakt werd door XMRV, enkel dat CVS-patiënten antistoffen bezitten tegen XMRV gerelateerde proteïnen en infectueus XMRV bezitten, wat integreert in de menselijke chromosomen en dus een menselijke infectie is met nog een onbekend pathogeen potentieel.

“De co-auteurs blijven bij de conclusies van Lombardi et al. Niets dat tot nu toe gepubliceerd werd, weerlegt onze gegevens.” Judy A. Mikovits

© Vertaling ME-Gids.net van “WPI Statement Regarding Retrovirology Article” (20 december 2010)


Transcript van Sam Shad’s interview met Annette Whittemore en Dr. Mikovits over de retro-contaminatie papers.

Nevada Newsmakers, 22 december 2010. Transcript XMRV Global Action.

Klaar voor wat goed nieuws? Hier volgt het kerstgeschenk van XMRV Global Action. Nieuwe HOOP uit Nevada Newsmakers en het WPI. Hieronder vindt u een ‘close’ transcript van het Nevada Newsmakers TV interview met Sam Shad, Annette Whittemore en Dr. Judy Mikovits.

 

Interview start rond 3 minuten

Sam: Annette, kunnen we gewoon beginnen met een korte uitleg wat neuro-immuunziekten zijn, met inbegrip van ME en CVS?

Annette: Het zijn systemische ziekten die een impact hebben op het zenuwstelsel en het immuunsysteem. ME/CVS is een erg, erg complexe ziekte en we geloven dat het infectueus is, dat er heel erg veel mechanismen in betrokken zijn, en dat het een uitgebreide reeks van behandelingen zal vereisen om (klinisch) verandering tot stand te brengen.

Sam: Het retrovirus XMRV dat opdaagde in onderzoek bleek gevonden te worden bij een meerderheid van mensen die niet alleen aan ME/CVS lijden maar ook prostaatkanker. Wat is het resultaat in termen van de wereldwijde reactie hierop?

Judy: We hebben een erg opwindend jaar gehad, interacties met Noorwegen, Spanje, België. Verschillende groepen doorheen de VS, in de VS in het ZO en NO. Veel groepen zijn in het onderzoek, opgewonden over het onderzoek, en momenteel XMRV in hun patiëntenpopulaties aan het opsporen.

Sam: 4 papers werden deze week gepubliceerd in het tijdschrift Retrovirology en volgens de WSJ toonde het volgens de auteurs aan hoe eenvoudig het kan zijn dat muizen contaminatie XMRV resultaten scheef kan trekken. Gedachten over de Retrovirology papers?

Judy: We hebben in de paper die we vorig jaar gepubliceerd hebben en in een bevestigende studie door Harvey Alter en Dr. Lo aan de FDA, aangetoond dat het noodzakelijk is om meerdere verschillende soorten testen uit te voeren, en een enkele test (PCR) zal je geen duidelijke detectie van XMRV geven. En omdat XMRV zo nauw gerelateerd is aan sommige muizenvirussen, is het erg belangrijk om geen werk uit te voeren in een muizenlabo, en om daadwerkelijk het virus te isoleren en een immuunrespons tegen het virus aan te tonen. We waren er ons goed van bewust dat het mogelijk is om potentieel verkeerde resultaten te verkrijgen (met contaminatie). En dus zijn er meerdere testen nodig.

Sam: Was je verrast over de respons op deze papers?

Annette: Dat was ik. Ik dacht dat het een goed (uitgedokterde) gezamenlijke inspanning was door deze groep om ervoor te zorgen dat iedereen hiervan wist voordat wij in staat zouden zijn om een antwoord klaar te hebben. We waren niet op de hoogte gebracht hierover en hebben geen kans gekregen te antwoorden…We willen u danken voor deze gelegenheid om te antwoorden en willen iedereen zoveel mogelijk gerust stellen. Het verandert echt niet onze bevindingen (van XMRV in ME/CVS). Het verandert dan ook niets aan het werk dat we gedaan hebben. En dat we vooruit gaan in een erg positieve zin.

Sam: Wat denkt u dat de motivatie was, dat ze u niet contacteerden, gezien jullie het belangrijkste onderzoekscentrum zijn?

Judy: Het is moeilijk me uit te spreken over de motivatie van anderen. Het is een poging om duidelijk te maken dat patiënten misschien niet geholpen zijn, en dat XMRV niet belangrijk is. Ik denk dat er een grote angst over het volksgezondheidsrisico van dit virus in deze ziekte en kankers.

Sam: Kunt u dit wat dieper uitleggen?

Judy: Als onze resultaten en de bevestigende resultaten kloppen, kunnen wel 20 miljoen Amerikanen besmet zijn met een nieuw menselijk retrovirus van onbekend pathogeen potentieel. Dat betekent dat je niet ziek hoeft te worden, maar dat het wel kan. En dat is 20 miljoen Amerikanen, en dat is 20x zoveel als HIV dat in dit land was tijdens de HIV epidemie in 1995. Dus is er grote bezorgdheid over de volksgezondheid. En dat is waarom alles wat gepubliceerd wordt over XMRV elke keer veel aandacht krijgt.

Sam: De makkelijkste manier om dit retrovirus te begrijpen is AIDS, klopt dat?

Annette: Dat is een goed voorbeeld, de andere is HTLV1 – het is zeker zo dat deze virussen ons iets kunnen leren, en we kunnen leren van hoe ze integreren enzovoorts. Maar dit (XMRV/MRV’s) is een hele nieuwe familie (van menselijke retrovirussen). Er is veel te leren en voor we beweringen kunnen doen, willen we gedegen onderzoek doen. Ik ben erg trots op onze groep, en het feit dat ze niet hun eerste resultaat namen en simpelweg daarmee verder gingen; maar ze bestudeerden dit grondig en lang, en gebruikten 4 methoden om er absoluut zeker van te zijn dat ze wisten wat ze gevonden hadden.

Sam: Wanneer er een ontdekking is als deze, en dit is een enorme ontdekking, is er altijd een flinke rel in de geneeskundige wereld wanneer je dit soort veranderingen hebt.

Judy: Absoluut. Het is een zeer grote ontdekking. En zoals ik gezegd heb, met mogelijke implicaties voor de hele volksgezondheid. Het zal altijd te maken hebben met wat we ervan begrijpen – we moeten zien te begrijpen hoe we het virus kunnen opsporen. Er is nog erg veel te leren. Er zal altijd veel weerstand zijn. Goede wetenschap zorgt voor meer vragen dan antwoorden en dat is zeker wat hier gebeurd is.

Voortgezet om 11:08

Sam: Sinds uw onderzoek is gepubliceerd het afgelopen jaar wordt er gezegd dat de reden dat andere wetenschappers moeilijkheden hebben de resultaten te reproduceren, zou zijn geweest omdat ze het onderzoek niet op dezelfde manier doen. Waarom? Dat lijkt zo onlogisch. Waarom doen ze het onderzoek niet op dezelfde manier?

Judy: Wetenschappers doen normaal gesproken wat ze doen goed en de vooruitgang die we hebben gehad in de afgelopen 10 jaar, in moleculair testen in ieder geval, hooggevoelig, met een instrument om te meten of het (het virus) er is of niet, heeft de ouderwetse manier van kweken vervangen. Het is erg moeilijk om een virus te kweken, antilichamen testen wat wij hebben gedaan, en het kost heel veel tijd en specifieke middelen. Het is de hoop en misschien de vooringenomenheid van andere onderzoekers dat sinds we HIV kunnen detecteren met de daarvoor bestemde testen (“nucleic acid testing, fast throughput”) dat dat ook met XMRV moet kunnen. Maar het is te vroeg in het ontdekkingsproces voor XMRV. Dus moeten we het doen door het virus van patiënten op een hele arbeidsintensieve manier  te isoleren en dat is erg moeilijk.

Annette: Ik wil graag nog iets anders opmerken en ik denk dat dit ondergesneeuwd is in de laatste (contaminatie) artikelen. Waar we het over hebben is dat wetenschappers van de NIH het (virus) hebben gevonden, The Cleveland Clinic, de Universiteit van Utah, Cornell University, (de FDA), en WPI. Er zijn dus anderen die erg succesvol waren hierin en zij gaan ook verder in hun onderzoek. We zijn dus gezegend dat we juist die belangrijke groepen van wetenschappers hebben die hiermee bezig zijn.

Sam: Wat is de rol van de politiek in dit verhaal?

Annette: Lacht… er is zeker veel politiek betrokken bij geneeskunde. Ik denk dat wanneer er geld, prestige, macht, verandering mee gemoeid is dat er veel interesse zal zijn. Zeker in dit geval gaat het om veel geld. De farmaceutische industrie, zorginstanties, verzekeringsmaatschappijen, gemeentelijke zorginstanties. Zij hebben allemaal een aandeel hierin. Het gaat zorgen voor een enorme verschuiving in de manier waarop dingen gedaan worden en de manier waarop deze mensen behandeld worden. En dat gaat veel geld kosten. Dus de weerstand van dit moment kan politieke redenen hebben.

Sam:  De bloedvoorraden in de wereld. Mensen geven bloed en ze worden hier niet op getest (XMRV/MRV’s)

Judy:  Bloeddonors worden niet getest omdat we nog niet in staat zijn geweest om de hooggevoelige testen te ontwikkelen. We hebben gewerkt met NHLBI en een Blood Working Group die is opgezet toen we ons artikel publiceerden vorig jaar, en we hebben een erg succesvolle bijeenkomst gehad vorige week (BP Advisory Council), en er is gestemd waaruit blijkt dat er genoeg zorg is en gegevens die aantonen dat CVS-patiënten GEEN bloed moeten geven.

Dus tot we meer weten, een vraag is gesteld, en wanneer je ooit CVS heb gehad, is het niet toegestaan bloed te geven. In het licht van nieuwe ontdekkingen zijn we erg voorzichtig en werken erg hard aan het ontwikkelen van die (hooggevoelige) testen.

Sam: KUNNEN mensen nu getest worden voor XMRV?

Annette: Ja. Het laboratorium heet VIPDx. De onze is een onderzoekslaboratorium op het WPI, maar het klinische WPI lab is in ontwikkeling om te openen, maar we zijn nog niet zover. Maar VIPDx is het huidige lab, en wanneer een arts die test verzoekt (voor XMRV), dan krijgen ze die test. Op de VIPDx website staat hierover meer.

Judy:  En we kweken het virus, en bepalen of de patiënt antilichamen heeft voor het virus, en dat is de Gouden Standaard test. Cultuur testen kan 45 dagen duren, maar we hebben geen haast. Het gaat erom dat de uitkomst klopt.

Sam:  Hoe is het nieuwe instituut?

Annette: Erg enthousiast. We zijn druk bezig. We hebben deze week in nauw contact met artsen gewerkt om de praktijk op te starten. In de tussentijd is het inrichten van het onderzoekslaboratorium tijdrovend geweest. Wat nu soepel verloopt. We zijn erg enthousiast. Iedereen die langs wil komen, kan dat doen en zien wat hier gebeurt. We zijn er heel erg trots op. We zijn erg enthousiast om het allemaal onder 1 dak te hebben.

Sam: Ik begrijp dat de boodschap van deze discussie vooral is dat mensen niet bang moeten zijn. Het gaat nog steeds vooruit. Niets is veranderd – er zijn gewoon verschillende meningen.

Annette: Absoluut.

Judy: Zoals je zou verwachten (dat er verschillende meningen bestaan). En is dit eigenlijk een fantastische tijd van HOOP. Omdat we ook hebben vastgesteld in ons onderzoek dit jaar – en dat wordt zeer snel gepubliceerd – dat we begrijpen WAAROM het (XMRV) virus het immuunsysteem schaadt. We begrijpen wat er verkeerd gaat en wat je ziek maakt, en dat is een stap om mensen beter te maken. Het is dus een fantastische tijd van spanning en onderzoek in de wereld. We verwachten behandelingen volgend jaar (2011).

Sam: 2011. Ik kan niet wachten!

© Vertaling Annemoontje en Zuiderzon van “XMRV Global Action’s Transcription of Sam Shad’s interview with Annette Whittemore and Dr Mikovits on Retro-contamination papers” (XMRV Global Action, 22 december 2010)


Reactie Ian Lipkin

Ook Ian Lipkin, die door het NIH is ingeschakeld om grootschalig onderzoek te doen naar XMRV/MLV en ME/CVS patienten, reageerde kort na het verschijnen van de papers met het volgende:

“Deze artikelen benadrukken de valkuilen van moleculair testen en geven aanleiding tot bezorgdheid. Het is echter voorbarig om XMRV of gerelateerde virussen uit te sluiten als factoren in prostaat kanker of CVS. De relatie hierin was ook gebaseerd op serologie en de aanwezigheid van virale eiwitten alsmede virale sequenties. We hebben dus nog steeds naar behoren aangevoerde, streng geblindeerde studies van duidelijk gedefinieerde patiënten en controles nodig. Een zo’n studie is onderweg onder de auspiciën van het NIH.”

Ian LipkinIan

W. Ian Lipkin, MD

John Snow Professor of Epidemiology and Director

Center for Infection and Immunity

Mailman School of Public Health

Professor of Pathology and Neurology

College of Physicians & Surgeons

Columbia University

722 West 168th Street, 17th Floor

© Vertaling Annemoontje

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Geen Evenementen
Recente Links