Wetenschappelijk

Wetenschappelijke publicaties over ME of cvs. Meer wetenschappelijke publicaties vindt u op

http://www.hetalternatief.org of

http://mecvswetenschap.wordpress.com/

Logo_MEResearchUK

| 5255 x gelezen

De ontwikkeling van een diagnostisch meetsysteem gebaseerd op microbiologische biomarkers Onderzoekers: Prof. Jonas Blomberg en collega’s Instelling: Clinical Microbiology, Uppsala Academic Hospital, Uppsala University, Uppsala, Sweden Bij veel ME/cvs-patiënten had hun ziekte een acuut, infectie-achtig begin.  Daarom is er nog altijd veel belangstelling voor onderzoeken waarbij gekeken wordt naar bacteriën en virussen.  In Zweden wordt met een nieuwe technologie naar deze ziekteverwekkers gezocht. Van oudsher werd myalgische encefalomyelitis in verband gebracht met “uitbraken” met een epidemisch karakter (zie de lijst hier), zoals het beroemde incident in het…
JClinVirol

| 4935 x gelezen

Hoewel studies een verschillende mate van werkzaamheid hebben aangetoond voor de huidige antivirale middelen die gebruikt worden om HHV-6 te behandelen in de klinische setting (ganciclovir of Cymevene®, foscarnet of Foscavir®, en cidofovir of Vistide®), hebben deze moleculen inherente beperkingen waaronder bijwerkingen en potentiële antivirale resistentie. Bovendien is er momenteel geen enkele antivirale therapie goedgekeurd [door de FDA] voor de specifieke behandeling van HHV-6 infecties, en zijn de huidige opties allemaal off-label gebruik van geneesmiddelen die goedgekeurd zijn voor de behandeling van het verwante…
EurJClinInvest

| 5792 x gelezen

Een klinische cohortstudie Samenvatting Achtergrond ME/cvs is een invaliderende aandoening gekenmerkt door een voortdurende vermoeidheid, waarbij het typerend is dat de leeftijd waarop de diagnose gesteld wordt tussen de 35 en 50 jaar ligt. ME/cvs komt wel voor bij mensen boven de 50, maar er is nooit over nagedacht of het bij oudere leeftijdsgroepen om een andere ziekte gaat. Daarom hebben wij een klinische cohortstudie* uitgevoerd om de klinische en autonome* kenmerken bij ME/cvs-patiënten ouder dan 50 jaar te bestuderen en te onderscheiden. Opzet…
728046

| 4360 x gelezen

Onderzoek bij ME/cvs patiënten naar de verbinding tussen de pH-waarde in de spieren en de regulatie van de bloed-toevoer naar de hersenen, zowel in rust als na dynamische stimulatie. Auteurs: Jiabao He, Kieren G. Hollingsworth, Julia L. Newton, Andrew M. Blamire Samenvatting De bloedtoevoer naar de hersenen wordt, ondanks veranderingen in de algehele bloeddruk, normaal gesproken op peil gehouden doordat de bloedvaten naar de hersenen zich aanpassen aan de druk. Het plaatselijk weefsel zorgt vermoedelijk voor deze nauwkeurige regulatie. Myalgische Encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/cvs) wordt…
journalpone0049518g001&representation=PNG_M

| 4663 x gelezen

Samenvatting Achtergrond Cognitieve problemen en autonome disfunctie nemen we los van elkaar waar bij patiënten met myalgische encefalomyelitis /chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/cvs). Er is aangetoond dat bij gezonde mensen de hartslagvariatie (HSV) een rol speelt in de cognitieve flexibiliteit, maar deze relatie is nog niet onderzocht in ME/cvs. Het doel van deze studie was om de relatie tussen de HSV en cognitieve prestaties bij ME/cvs patiënten te bestuderen. Methodes De deelnemers waren 30 patiënten met ME/cvs en 40 gezonde controle personen; de groepen kwamen overeen…
AMS

| 5503 x gelezen

Lipiden- en proteïne-oxidatie bij vrouwelijke patiëntes met het Chronisch Vermoeidheid Syndroom Inleiding Het Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) is een algemeen erkend probleem, gekenmerkt door langdurige, slopende vermoeidheid met een karakteristieke groep begeleidende symptomen, en komt vier keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het doel van de studie was het vaststellen van oxidatieve stress en de mogelijke gevolgen daarvan bij vrouwelijke patiënten met CVS. Gegevens en methoden Vierentwintig vrouwen in de leeftijd van 15-45 jaar die voldeden aan de diagnostische criteria voor CVS…
Journal-of-Biological-Dynamics

| 7490 x gelezen

ME/CVS is een langdurige ziektetoestand die zelfs jaren kan duren, met verschijnselen van hevige griep en systemisch verzet door het immuunsysteem. In een recente Italiaanse studie word een van de meest geaccepteerde mogelijke oorzaken van de ziekte onderzocht, namelijk een persisterende infectie door het Epstein-Barrvirus (EBV), ook bekend als de ziekte van Pfeiffer.  In deze statistische studie laat men zien dat een dergelijke infectie het immuunsysteem uit z’n evenwicht kan brengen. Hierbij ontstaat een stabiele toestand van chronische activatie van zowel het humorale als…
Logo-Journal-of-Clinical-Psychology

| 5193 x gelezen

Inzicht in de uitkomsten van langetermijnonderzoeken naar het chronisch vermoeidsheidssyndroom (CVS) Doel Doel van dit onderzoek was het bestuderen van de resultaten van langetermijnonderzoeken naar gezondheid, ziekteverschijnselen en beperkingen bij patiënten met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). Door degenen die 25 jaar geleden de diagnose CVS kregen te vergelijken met een gezonde controlegroep. Methode Van de 25 deelnemers van het onderzoek die 25 jaar geleden de diagnose CVS kregen, rapporteerden er 5 dat ze nog steeds aan de diagnosevoorwaarden voldeden, terwijl 20 aangaven daar niet…
220px-SinusRhythmLabels.svg

| 9263 x gelezen

ME/CVS wordt vaak in verband gebracht met autonome disfunctie. Een eerdere studie op een geselecteerde groep patiënten m.b.v. manuele meettechnieken suggereerde dat ME/CVS in verband staat met een verkort QTc interval. In deze grote Britse studie van ME/CVS-patiënten m.b.v. automatische meettechnieken wordt nu bevestigd dat het QTc interval significant verkort is bij ME/CVS-patiënten in vergelijking met een niet-CVS vermoeide groep en een gezonde controlegroep. Automatische meting van QTc in de klinische praktijk is dus mogelijk nuttig als diagnostische biomarker bij ME/CVS.    ECG schematisch….
Enbrel

| 6534 x gelezen

Onderzoekers Fluge en Mella, verbonden aan het Haukeland-ziekenhuis in Oslo, ontdekten vorig jaar dat tweederde van een groep ME-patiënten die behandeld werden met het middel Rituximab (Mabthera ®), een tijdelijke vermindering van klachten had. In een vervolgstudie gaan zij dit jaar Etanercept (Enbrel ®) toedienen aan vijftien ME-patiënten, waaronder een aantal van hen die geen reactie vertoonden op Rituximab. In 2011 publiceerden de aan het Haukeland Universiteitsziekenhuis van Oslo verbonden artsen Oystein Fluge en Olav Mella de resultaten van de gevolgen van behandeling van…