Bron:

| 11031 x gelezen

© F. Twisk

Als de resultaten van deze recente studie van Nakatomi et al. gerepliceerd worden, zal wederom blijken dat de naam Myalgische Encefalomyelitis wel degelijk gerechtvaardigd is. ME betekent letterlijk ontsteking van hersenen en ruggenmerg die gepaard gaat met spierpijn. Deze ontsteking werd reeds bij enkele autopsies vastgesteld alsook Natelson stelde afwijkingen in het hersenvocht vast. Watanabe toonde in zijn studie met behulp van PET-scans immers aan dat inflammatie van verschillende hersendelen verhoogd is bij patiënten met ME. Deze correleerde ook met de symptomen.


Naar een duidelijkere diagnose van ME

   Persbericht van het RIKEN Centrum, Japan, 4 april 2014

Onderzoekers aan het RIKEN Centrum voor Biowetenschappen hebben in samenwerking met de Osaka Stadsuniversiteit en de Kansai Universiteit van welzijnswetenschappen, functionele PET-beeldvorming gebruikt om aan te tonen dat de niveaus van neuro-inflammatie, of ontsteking van het centraal zenuwstelsel, hoger zijn bij patiënten met ME(cvs) dan bij gezonde mensen.

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), ook bekend als myalgische encefalomyelitis (ME), is een invaliderende ziekte die gekenmerkt wordt door chronische, ernstige en invaliderende vermoeidheid. Helaas zijn de oorzaken nog niet goed begrepen.

Men veronderstelt dat neuro-inflammatie – de ontsteking van zenuwcellen – een oorzaak is van de aandoening, maar er werd nog geen duidelijk bewijs geleverd om dit idee te ondersteunen. Maar nu vonden de onderzoekers in deze klinisch belangrijke studie die gepubliceerd werd in het Journal of Nuclear Medicine, dat de hoeveelheid van neuro-inflammatie markers verhoogd zijn bij ME(cvs)-patiënten in vergelijking met de gezonde controles.

De onderzoekers hebben PET-scans uitgevoerd op negen mensen met de diagnose ME (volgens de Fukuda criteria én de Internationale Consensus Criteria voor ME) en tien gezonde mensen, en hebben hen gevraagd om een vragenlijst in te vullen die de mate van vermoeidheid, cognitieve stoornissen, pijn en depressie beschrijft. Voor deze PET-scan studie hebben ze een proteïne gebruikt dat geproduceerd wordt door microglia en astrocyten, waarvan bekend is dat ze actief zijn in neuro-inflammatie.

De onderzoekers stelden vast dat de neuro-inflammatie groter is bij ME-patiënten dan in gezonde mensen. Ze vonden ook dat de ontsteking in bepaalde gebieden van de hersenen – de cortex cingularis, hippocampus, amygdala, thalamus, middenhersenen en pons – verhoogd was en op zo’n manier dat deze gecorreleerd is met de symptomen, zodat bijvoorbeeld patiënten die een cognitief verminderd functioneren rapporteerden neuro-inflammatie in de amygdala vertoonden, waarvan bekend is dat die betrokken is bij de cognitie. Dit levert duidelijk bewijs van het verband tussen neuro-inflammatie en de symptomen die ME-patiënten ervaren.

Neuro-inflammatie van patiënten met ME(cvs). Representatieve parametrische PET-beelden van 11C-(R)-PK11195 binding bij een ME(cvs)-patiënt. AMY, amygdala; CC, cortex cingularis; HIP, hippocampus; MID, middenhersenen; THA, thalamus; en PON: pons. Schaal duidt bindingspotentieel aan.

© RIKEN

Hoewel de studie klein was, kan bevestiging van het concept dat PET-scans gebruikt kunnen worden als een objectieve test voor ME, leiden tot een betere diagnose en uiteindelijk tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën om verlichting te brengen voor veel mensen die wereldwijd getroffen zijn door deze ziekte. Dr. Yasuyoshi Watanabe, die de studie aan RIKEN leidde, verklaarde, “We zijn van plan om naar aanleiding van deze opwindende ontdekking verder onderzoek te doen om objectieve testen voor ME te ontwikkelen en uiteindelijk manieren te vinden om deze invaliderende ziekte te genezen en te voorkomen.”

Referentie

  • Yasuhito Nakatomi, Kei Mizuno, Akira Ishii, Yasuhiro Wada, Masaaki Tanaka, Shusaku Tazawa, Kayo Onoe, Sanae Fukuda, Joji Kawabe, Kazuhiro Takahashi, Yosky Kataoka, Susumu Shiomi, Kouzi Yamaguti, Masaaki Inaba, Hirohiko Kuratsune, Yasuyoshi Watanabe, “Neuroinflammation in patients with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: a 11C-(R)-PK11195 positron emission tomography study”, The Journal of Nuclear Medicine, vol.55, No.6, 2014, DOI: 10.2967/jnumed.113.131045

© Vertaling ME-gids.net


Neuroinflammation in patients with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: a 11C-(R)-PK11195 positron emission tomography study

Yasuhito Nakatomi, Kei Mizuno, Akira Ishii, Yasuhiro Wada, Masaaki Tanaka, Shusaku Tazawa, Kayo Onoe, Sanae Fukuda, Joji Kawabe, Kazuhiro Takahashi, Yosky Kataoka, Susumu Shiomi, Kouzi Yamaguti, Masaaki Inaba, Hirohiko Kuratsune, Yasuyoshi Watanabe,

The Journal of Nuclear Medicine, vol.55, No.6, 2014, DOI: 10.2967/jnumed.113.131045

[PUBMED]

Samenvatting

Chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) is a disease characterized by chronic, profound, disabling, and unexplained fatigue. Although it is hypothesized that brain inflammation is involved in the pathophysiology of CFS/ME, there is no direct evidence of neuroinflammation in patients with CFS/ME. Activation of microglia or astrocytes is related to neuroinflammation. 11C-(R)-(2-chlorophenyl)-N-methyl-N -(1-methylpropyl)-3-isoquinoline-carboxamide (11C-(R)-PK11195) is a ligand of PET for a translocator protein that is expressed by activated microglia or astrocytes. We used 11C-(R)-PK11195 and PET to investigate the existence of neuroinflammation in CFS/ME patients.

Methods: Nine CFS/ME patients and 10 healthy controls underwent 11C-(R)-PK11195 PET and completed questionnaires about fatigue, fatigue sensation, cognitive impairments, pain, and depression. To measure the density of translocator protein, nondisplaceable binding potential (BPND) values were determined using linear graphical analysis with the cerebellum as a reference region.

Results: The BPND values of 11C-(R)-PK11195 in the cingulate cortex, hippocampus, amygdala, thalamus, midbrain, and pons were 45%–199% higher in CFS/ME patients than in healthy controls. In CFS/ME patients, the BPND values of 11C-(R)-PK11195 in the amygdala, thalamus, and midbrain positively correlated with cognitive impairment score, the BPND values in the cingulate cortex and thalamus positively correlated with pain score, and the BPND value in the hippocampus positively correlated with depression score.

Conclusion: Neuroinflammation is present in widespread brain areas in CFS/ME patients and was associated with the severity of neuropsychologic symptoms. Evaluation of neuroinflammation in CFS/ME patients may be essential for understanding the core pathophysiology and for developing objective diagnostic criteria and effective medical treatments.

KEYWORDS:

11C-(R)-PK11195, chronic fatigue syndrome (CFS), myalgic encephalomyelitis (ME), neuroinflammation, positron emission tomography (PET)

11C-(R)-PK11195, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), myalgische encephalomyelitis (ME), neuro-inflammatie, positron emission tomography (PET)


Acute encefalitis verblindt de artsen voor de mogelijkheid van chronische inflammatie

Prof. Anthony Komaroff van de Harvard Universiteit zei op de IACFS ME Conferentie in maart 2014: “Er is, en u hebt dit herhaaldelijk gehoord de afgelopen drie dagen, een theorie dat ME/CVS een weerspiegeling is van voortdurende activering van immuuncellen in de hersenen, niet in de periferie, maar in de hersenen.” En hij ging in op de Japanse studie die duidelijk een toegenomen signaal toonde wat bewijs geeft van immuunactivering in meerdere gebieden van de hersenen, waarbij de intensiteit van het signaal correleert met de cognitieve problemen.

In de vragen- en antwoordensessie, werd Komaroff gevraagd of neuro-inflammatie niet encefalomyelitis was, waarop hij antwoordde: “Ja. Als het wordt bevestigd door verschillende andere onderzoekers zou het voor mij betekenen dat er een laaggradige chronische encefalitis is bij deze patiënten, dat het beeld dat artsen van encefalitis hebben als een acute en vaak dramatische klinische presentatie die zelfs fataal kan zijn, ons verblind – kan – hebben voor de mogelijkheid dat er zoiets kan zijn als langdurige – vele jaren lang – cyclische, chronische, neuro-inflammatie en dat dat ten grondslag ligt aan de symptomen van deze ziekte”, waarbij hij opmerkte dat het “volkomen plausibel is en dat deze gegevens hiermee in overeenstemming zijn”.

Bron:

© Vertaling ME-gids.net


Meer info – media

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
30
31
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
02 jun
02/06/2024    
14:00 - 19:00
Op 2 juni organiseert de familie van een lotgenote een benefietdag. Op dit tuinfeest is iedereen welkom! Je kan de hele namiddag vrij binnenlopen op [...]
03 jun
03/06/2024    
14:00 - 16:00
Welke oplossingen kan de politiek bieden voor problemen van mensen met PAIS? Dertien organisaties op het gebied van long-covid, chronische lyme, ME/CVS en Q-koorts (samen [...]
Events on 29/05/2024
Events on 03/06/2024
03 jun
3 jun 24
Den Haag
Geen Evenementen
Recente Links