Module Juridisch

Het ME-gids.net forum is bestemd voor mensen die op de een of andere manier te maken hebben met ME(cvs) (hetzij als patiënt, als familie, kennis, of beroepsmatig). Het zorgt ervoor dat deze mensen kunnen communiceren met elkaar, info geven en info krijgen, met plaats voor ontspanning.

Opdat het voor iedereen aangenaam vertoeven zou zijn, is er een reglement opgesteld met een aantal afspraken. De praktijk heeft uitgewezen dat deze regels noodzakelijk zijn. We willen voorkomen dat er mensen de sfeer komen verzieken of met verkeerde bedoelingen op het forum komen. Met andere woorden, ME-gids.net wil zijn leden beschermen.

Veel plezier op het forum!

Met vriendelijke groeten,
Het ME-gids.net team

Inhoud:


Regels bij het plaatsen van een nieuw onderwerp:

 • Het lijkt evident, maar gebruik de zoekfunctie. Het forum heeft een goed ingebouwde zoekfunctie waar je makkelijk een mogelijk antwoord vindt op je vraag. Vind je een onderwerp dat verband houdt met je vraag, maar wordt je vraag toch onvoldoende beantwoord, stel je vraag dan gerust in dat onderwerp. Zo blijft alles een beetje gegroepeerd. Voor actuele informatie kan je ook de zoekfunctie gebruiken op de website.
 • Start enkel een nieuw onderwerp als je niet vindt wat je zoekt.
 • Plaats een onderwerp slechts één keer in één subforum.
 • Plaats een onderwerp in het juiste subforum.
 • Bedenk een zinnige titel bij het openen van een nieuw onderwerp.
  Foute titels zijn: “help”, “helpt dit?”, “gezocht”. Dit is onduidelijk voor de lezer.
 • Probeer in lange stukken tekst witregels tussen alinea’s in te voegen, dit voor een vlotte leesbaarheid.

Algemene forumregels:

 1. Het wordt geapprecieerd om je eerst voor te stellen in het forum ‘Wie ben je’ of wie zich geroepen voelt bij ‘ervaringen’, vooraleer je te gaan mengen in discussies. Dit voor openheid naar de leden toe.
 2. Overmatig gebruik van hoofdletters en uitroeptekens is niet toegelaten, dit komt immers schreeuwerig over.
 3. Krijg je niet meteen een antwoord op je vraag, begin je onderwerp dan niet nodeloos omhoog te schoppen. Wacht minstens 24u om je onderwerp te ‘bumpen’.
 4. Hou je in een discussie aan het onderwerp (on-topic). Berichten die niets met het onderwerp te maken hebben (off-topic), worden verwijderd.
 5. Typfouten kunnen direct (tot 1u) na het plaatsen van een bericht nog gewijzigd worden. Het is per definitie niet toegelaten om berichten inhoudelijk te wijzigen omdat de context van discussies verloren gaat. Enkel in geval van gegronde redenen kan toestemming gevraagd worden aan het ME-gids.net Team om een bericht aan te passen.
 6. Personen (al of niet leden) beledigen, uitschelden, beschuldigen en/of persoonlijk aanvallen of belerend doen, is verboden. Met andere woorden, disrespect en laster wordt niet geduld. Heb je moeite met iemand, stuur diegene dan op een volwassen manier een PB (privé bericht) of mail maar doe dit niet openbaar.
 7. Wil uw mening niet als zijnde dé waarheid postuleren of uw mening opdringen, dit is niet alleen misleidend voor onwetende mensen, maar het getuigt ook van weinig respect t.o.v. uw me-de-mens met een andere mening.
 8. ME-gids.net tolereert geen racistische, seksistische, ongepaste berichten of ongepast taalgebruik.
 9. Vermoed je dat iemand rare bedoelingen heeft of word je lastig gevallen door een ander lid op het forum op via PB, laat dit dan zo snel mogelijk aan de administrator of moderator weten, zodat het team kan ingrijpen.
 10. Het uitgangspunt is dat de leden de sfeer op het forum creëren. ME-gids.net behoudt echter het recht om de sfeer te handhaven door bij te sturen indien nodig: de admin en de moderators hebben altijd het eindoordeel hierover.
 11. ME-gids.net behoudt zich het recht om discussies/berichten die duidelijk ingaan tegen de regels zonder verdere uitleg aan te passen en/of te verwijderen omdat dit de sfeer op het forum vaak geen goed doet. Met andere woorden, ME-gids.net is geen verantwoording verschuldigd voor ingrepen die het gevolg zijn van het toepassen van de regels.
 12. Moderator-acties negeren of in het openbaar aanvallen/erover zeuren is verboden. Een PB naar een moderator sturen (voor uitleg/mening) mag altijd, maar gedraag je.
 13. Als een topic gesloten werd, is het niet toegestaan die zomaar opnieuw te openen. Een PB naar een moderator (voor uitleg/mening) mag altijd, zolang dit met respect gebeurt.
 14. Plaats ook geen verschillende berichten kort na elkaar om door te drammen of om na te trappen.
 15. Het is niet toegelaten om onder meerdere gebruikersnamen te registreren, dit voor openheid naar de leden toe.
 16. Het is verboden reclame te maken voor commerciële producten/diensten etc, noch op het forum, noch via PB, tenzij er toestemming gegeven wordt door het ME-gids.net team. Leden die reclame ontvangen in hun berichtenbox, dienen dit zo snel mogelijk te melden. Gebruikers die registreren om een eerste bericht te plaatsen met een reclamelink, kunnen bijgevolg verwijderd worden. 
 17. Auteursrechten. Alle bijdragen dienen de rechten betreffende auteursrechten te respecteren en wie toch materiaal van derden wenst te vermelden of op te nemen, dient steeds over de nodige expliciete akkoorden van de auteurs te beschikken. Iedereen die bijdragen post, is ten volle verantwoordelijk voor de inhoud. ME-gids.net probeert een oogje in het zeil te houden om overtredingen te corrigeren, doch is niet verantwoordelijk voor bijdragen van anderen. Kort citeren van relevante passages met bronvermelding, en in een eigen uiteenzetting is uiteraard mogelijk.
 18. In geen geval zal ME-gids.net een inzamelingspunt zijn voor doelen en initiatieven die niet door het ME-gids.net team gestart zijn. Het aanwakkeren of promoten van dit soort doelen en initiatieven op deze website (of in het forum) is dan ook alleen toegestaan na toestemming van het team. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het contactformulier.
 19. Onderschriften langer dan 4 regels zij niet toegestaan. Een verwijzing naar een persoonlijke weblog bv. is toegestaan. Evenwel is er geenszins een onderschrift met commerciële doeleinden toegestaan.
 20. Avatars dienen beperkt te blijven tot 120 bij 120 pixels of maximaal 10kb. Dit om de lay-out van de website te bewaren. Kies daarbij een “nette” avatar uit, die niet aanstootgevend of provocerend werkt. Zoniet, kan de avatar verwijderd worden en gevraagd worden een nieuwe te kiezen.
 21. ME vs Lyme discussies – in welke vorm dan ook – zijn niet meer toegestaan op het forum. Dit geldt ook voor het belerend doen en oordelen over de betrouwbaarheid van Lyme testen en behandelmethoden. Het is ons ondertussen duidelijk geworden dat, ondanks al onze inspanningen, er hierover geen normale discussies gevoerd kunnen worden en dat beide partijen hier schuld aan hebben. Daarom de keuze om dit helemaal niet meer toe te staan. 
  Iedereen bepaalt voor zichzelf of hij/zij zich laat testen en op welke manier, en welke behandelingen hij/zij wil volgen. Dit dient ten alle tijde gerespecteerd te worden en niemand mag een ander hier op aanvallen. Voor de duidelijkheid: discussies over Lyme zijn wel degelijk toegelaten op respectvolle manier.

Banbeleid:

Mochten er één of meer van deze regels overtreden worden, kan dit leiden tot een (tijdelijke) ban:

 • Betreft de overtreding het sturen van ongewenste PB’s dan zullen wij diegene het recht ontnemen PB’s te versturen.
 • Leden worden gebannen wanneer zij zich, na eerdere officiële waarschuwingen van de admin of een moderator per PB, opnieuw de regels overtreden die hierboven opgesteld zijn. Uit ervaring blijken deze regels meer dan noodzakelijk. Afhankelijk per geval, per situatie, per toon zullen we beslissen hoeveel waarschuwingen iemand verdient. We zijn van mening dat mensen nieuwe kansen verdienen. Uiteindelijk streven we naar een goeie sfeer op het forum waar de gebruiker de grenzen van de regelgeving niet opzoekt.
 • Leden die meerdere accounts aanmaken, bv. om discussies en zelfs gewone mededelingen te kunnen manipuleren, worden zonder meer verwijderd. Bedrog gaat immers in tegen de wet.
 • Na een ban wordt het niet geaccepteerd om opnieuw te registreren onder een andere gebruikersnaam.
 • Wanneer gebande leden weigeren de gevolgen van hun asociale gedrag te dragen en de website blijven besmeuren met lasterberichtjes, worden deze laatste zonder commentaar verwijderd. Aan de oprechte leden wordt gevraagd zulke berichtjes te negeren.

Privacy:

Waarschuwing bij het plaatsen van berichten op publieke fora

Derden hebben toegang tot alle informatie die u zelf publiek maakt. Wees u ervan bewust dat iedereen uw berichten kan lezen. Het forum is (deels) besloten maar iedereen kan zich registreren zonder dat de werkelijke identiteit bij de leden, noch bij de moderatoren bekend is. U weet dus nooit wie er ‘meeleest’. Alles wat u op een publiek forum plaatst, is effectief ook openbaar en kan bijgevolg teruggevonden worden door zoekmachines zoals Google, MSN, Yahoo etc… Denk dus twee keer na voor u gevoelige of persoonlijke zaken op een publiek forum plaatst.
Tip: voor mensen die gesteld zijn op privacy, gebruiken best een nickname in plaats van je echte naam.
Dit wil het ME-gids.net Team nog eens duidelijk melden omdat het de laatste tijd meer vraag krijgt om te persoonlijke berichten te wijzigen.
In de regel wordt het niet toegestaan berichten te wijzigen omdat op deze manier de context van discussies verloren gaat. Enkel bij gegronde redenen kan een bericht gewijzigd worden. Weet dat zelfs na het wijzigen van dit bericht de zoekmachines het oorspronkelijke bericht nog lange tijd terug zullen vinden.

Geef geen persoonlijke informatie, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres enz. in uw berichten. Wil u dergelijke informatie uitwisselen met andere leden, doe dit dan bijv. via een privé-bericht.
Wees ook terughoudend met het noemen van namen en privé-gegevens over derden (partners, kinderen, andere familieleden, bekenden, enz.). Als u over een ander schrijft, beperk dit dan tot wat dit voor u betekent. Zorg dat u de ander niet beledigt noch aantast in zijn/haar privacy en dat zijn/haar identiteit niet te herleiden is uit uw berichten.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming deelt ME-gids.net geen persoonlijke gegevens met derden. In het geval van illegaal misbruik, wanneer we de vraag krijgen van rechtsgeldige autoriteiten of om onze rechten te beschermen, kan ME-gids.net uw persoonlijke gegevens wel beschikbaar maken aan derden.

Nieuwsbrief

Door u te registreren op ME-gids.net kan u van ons af en toe nieuws krijgen over belangrijke veranderingen op de site. Door u te registreren op ME-gids.net, wordt u automatisch op de hoogte gehouden van het laatste nieuws over ME via een elektronische nieuwsbrief. Bij het ontvangen van een nieuwsbrief kunt u op elk moment laten weten geen verdere berichten meer te wensen te ontvangen. E-mail-adressen worden niet doorgegeven aan derden.

Cookies

Voor een goede werking van ME-gids.net is het noodzakelijk dat uw browser een cookie kan plaatsen.
Met dat volstrekt onschuldig bestandje kan u na het inloggen bijvoorbeeld gedurende een tijd ingelogd blijven zonder telkens opnieuw uw gebruikersnaam en paswoord te moeten invoeren. In dit bestand worden geen andere gegevens geplaatst.
Via ME-gids.net wordt ook een cookie geplaatst van Google, als deel van de diensten van Google zoals Google Ads en Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoeveel bezoekers ME-gids.net gebruiken en op welke wijze zij dat doen, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.  
Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig. U kunt te allen tijde cookies van deze website verwijderen of blokkeren, maar in dat geval zullen bepaalde delen van de website niet optimaal functioneren.

Tot slot: Disclaimer

Forumregels, gebruiksvoorwaarden en disclaimer kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

Alle forumberichten, reacties en commentaren zijn eigendom van de respectievelijke plaatsers. De auteur van een reactie is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van zijn reactie. ME-gids.net, de beheerder van de site en de domeinnaam, en het moderators-team, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor uitspraken en teksten die door geregistreerde gebruikers geplaatst zijn. ME-gids.net staat niet in voor de juistheid van de informatie die door anderen geplaatst wordt.

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden; op de inhoud hiervan hebben wij geen invloed. Links naar sites van derden die door ons of door de gebruikers geplaatst zijn, betekent niet dat ME-gids.net dergelijke sites heeft goedgekeurd. ME-gids.net is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar wordt doorgelinkt. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke sites.

Voor diagnose, behandeling, etc, raden wij steeds aan een bevoegd arts te raadplegen. Elke gegeven informatie op deze site is louter en vrijblijvend informatief, zonder allesomvattend te zijn en houdt geen enkel medisch advies in. De informatie door ME-gids.net gegeven, is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke gegevens en/of verworven kennis. Voor die zaken waar minder kennis over is, wordt er getracht door te verwijzen of op zoek te gaan naar betreffende informatie. Er wordt dan ook met aandrang gevraagd om medische informatie na te kijken. Onder geen beding kan ME-gids.net verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onjuistheden of schade van welke aard ook, die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie van deze website. Daarom benadrukken we voor iedere specifieke toepassing, vragen of klachten om uw arts te raadplegen.
Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Creatief kerstmarktje 12ME
09/12/2023    
13:00 - 16:30
Ook in 2023 organiseert 12ME een creatief mini-kerstmarktje op zaterdag 9 december van 13u tot 16u30. Het gaat door in de Koningin Fabiolalaan 57 te [...]
Events on 09/12/2023
Geen Evenementen
Recente Links