Bron:

| 2895 x gelezen

21.02 Staatssecretaris Julie Fernandez-Fernandez: Het beleid inzake diagnose en behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom moet berusten op de aanbevelingen van het Expertisecentrum (KCE) en de Hoge gezondheidsraad (HGR), die verschillen van de gegevens vermeld in de petitie waarnaar u verwijst.

De voornaamste aanbeveling stuurt aan op het opzetten van een beter gestructureerde zorgorganisatie, waarbij de eerste lijn een centrale rol toebedeeld krijgt, in combinatie met verwante tweedelijncentra en een referentiecentrum. Er wordt niet voorgesteld om de financiering van de referentiecentra stop te zetten maar om ze te herzien en het aantal commissies strikter te bepalen.

Het verslag van de KCE, dat op de literatuur berust, steunt de cognitieve gedragstherapie en de graduele oefentherapie omdat ze de toestand van de patiënten gedeeltelijk helpen verbeteren.

De doeltreffendheid van de immunologische en antibiotische therapieën is daarentegen onvoldoende bewezen. Er moet ook rekening gehouden worden met de bijwerkingen. Het gebrek aan bewijzen dat de behandeling werkt, speelt ook in het nadeel van het toedienen van diëtetische voedingssupplementen, inclusief de essentiële vetzuren.

Het KCE en de HGR steunen de therapieën die door de referentiecentra ontwikkeld worden. Dit impliceert geen enkel oordeel over de aard van de ziekte. Noch het KCE noch het RIZIV stellen dat het CVS een psychosomatische ziekte is. Blijkbaar hebben sommige patiënten het gevoel dat de cognitieve gedragstherapie automatisch met zich brengt dat het syndroom een psychosomatische, psychiatrische aandoening is. Ze zouden liever met geneesmiddelen behandeld worden, zelfs als de efficiëntie daarvan niet bewezen is.

Hun petitie zegt niets over de kwaliteit van de behandelingen die door de referentiecentra aangeboden worden. De minister van Volksgezondheid zal de initiatieven steunen die door het RIZIV zullen worden genomen om de aanbevelingen van het KCE toe te passen.


21 Vraag van mevrouw Maya Detiège aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over “het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)” (nr. 9217)

21.01 Vraag van Mevrouw Detiège

21.02 Antwoord van Staatssecretaris Julie Fernandez-Fernandez

21.03 Weerwoord van Mevrouw Detiège 

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Geen Evenementen
Recente Links