Bron:

| 4625 x gelezen

Nieuws van Nova Southeastern University, Miami

Uitreksel uit een artikel van Cort Johnson, Health Rising, 13/9/14

Dr. Mary Fletcher en het ME/cvs-onderzoeksteam aan het Instituut voor Neuro-immune Geneeskunde van de Nova Southeastern Universiteit hebben een erg grote beurs ontvangen (1,9 miljoen dollar of 1,5 miljoen euro) van het National Institute of Neurological Disorders and Stroke van de NIH. Deze beurs zal gebruikt worden voor onderzoek naar biomarkers bij mannen met het ME/cvs. De studie bouwt voort op het met 10 miljoen dollar (7,9 miljoen euro) gesubsidieerde werk rond het Golfoorlogsyndroom, een syndroom dat meestal gevonden wordt bij mannen. Het is waarschijnlijk het eerste onderzoek dat specifiek is gewijd aan het begrijpen van deze ziekte bij mannen.

De onderzoeksgroep van de NSU (Nova Southeastern Universiteit) heeft zich tot nu toe voornamelijk bezig gehouden met vrouwen en deze grote beurs zal de balans weer in evenwicht brengen. ME/cvs wordt vaak gezien als een “vrouwenziekte” maar mannen maken 20% tot 40% uit van de miljoen mensen in de Verenigde Staten van Amerika waarvan men denkt dat ze lijden aan het ME/cvs.

Studie om nieuwe mogelijke behandelingen op te sporen

Het doel is om deze biomarkers te gebruiken om bestaande medicijnen te selecteren en ze een nieuw leven te geven als behandeling voor mensen met ME/cvs. Een soortgelijke poging bij het Golfoorlogsyndroom bij mannen heeft een behandeling opgeleverd die nu in de eerste fase van klinisch onderzoek zit. Dr. Klimas liet weten dat ze de komende twee jaar een hele reeks klinische studies rond het Golfoorlogsyndroom zullen uitvoeren. De beste manier om hierover op de hoogte te blijven, is de website van de NSU in de gaten te houden: http://www.nova.edu/nim/index.html

Ze hebben duidelijk specifieke medicijnen in gedachten. Het Klimas-Fletcher-Broderick team houdt zich nu al enige tijd bezig met hergebruik van bestaande medicijnen. Hun focus op neurologische ontstekings- en neurodegeneratieve aandoeningen zoals ME/cvs, GWI, Parkinson en MS doet vermoeden dat ze een breed gamma aan medicijnen op het oog hebben. De focus op hergebruik bij deze beurs suggereert dat klinische studies al binnen bereik komen.

Dr. Fletchers doel om de precieze verschillen tussen mannen met ME/cvs en vrouwen met ME/cvs in kaart te brengen, wijst erop dat ze al een goed beeld hebben van wat die verschillen precies zijn en dat het nu enkel nog een kwestie is van het uitwerken van de details. Ze zullen deze beurs tevens gebruiken om verschillen per geslacht te bestuderen bij het vermogen van het menselijk lichaam om latente virussen in het lichaam onder controle te houden.

Paden naar neuro-immuunstoornissen in kaart brengen

Analyses lijken erop te wijzen dat er verschillende wegen zijn die tot de ziekte ME/cvs leiden. ME/cvs en het Golfoorlogsyndroom lijken erg op elkaar. Niet alleen zijn hun symptomen, met post-exertionele malaise voorop, aan elkaar gelijk; ze delen ook gemeenschappelijke autonome, ontstekings- en cellulaire immuunstoornissen. Het dieper graven in de moleculaire basis van deze aandoeningen heeft wel fundamentele verschillen aan het licht gebracht. Verschillende genexpressie- en cytokinereacties op bewegen geven aan dat opvallend verschillende paden op moleculair niveau leiden tot gelijkaardige aandoeningen aan de oppervlakte. Zal hetzelfde patroon van toepassing zijn op geslachtsverschillen bij ME/cvs? Zijn heel verschillende ziektepaden in staat aan de oppervlakte gelijksoortige stoornissen te veroorzaken? Kan het zijn dat mannen en vrouwen met ME/cvs op moleculair vlak verschillende ziekten hebben?

‘Goede dag / Slechte dag’ studie-uitbreiding

In deze uitbreiding van de “Goede Dag / Slechte Dag”-studie waarbij ME/cvs-patiënten onderzocht worden op hun goede dagen en hun slechte dagen zijn biomarkers wederom de sleutel. Deze studie wil proberen de mechanismen achter de veranderde immuunfunctie te identificeren die in de eerste goede dag/slechte dag-studie naar voren kwam. IL-15 zou een belangrijk doelwit kunnen blijken te zijn in de behandeling van ME/cvs. Hun doel is om een genexpressietoets te ontwikkelen die de sleutelmarkers identificeert achter de neuro-immunologische en -endocriene puinhoop die ME/cvs is. Ze zullen eveneens (in het lab) de effectiviteit toetsen van immunotherapieën gericht op de IL-15 cytokine die als doel hebben het functioneren van de natural killercellen te verbeteren. De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat dit voldoende zal zijn om te kunnen overgaan tot klinische studies over ME/cvs. Dit onderzoek kan dan uiteindelijk eventueel een diagnostische test voor ME/cvs opleveren en een immunotherapie die het functioneren van de NK-cellen kan verbeteren. Deze studie is al voor twee derde af en zal worden voltooid in 2015.

De moleculaire basis van de bewegingsproblemen in ME/cvs

Dit onderzoek concentreert zich op het ‘regulerend falen’ dat volgens de onderzoekers de oorzaak is van de bewegingsproblematiek bij ME/cvs. Zij zijn ervan overtuigd dat ME/cvs althans gedeeltelijk te wijten is aan het foutlopen van de regulering van het immuunsysteem, het endocriene systeem en de neurologische systemen tijdens het bewegen. Hun voorgaande studies onthullen bijvoorbeeld dat ingewikkelde immuniteitsnetwerken bij mensen met ME/cvs in de plaats zijn gekomen van de kleinere en meer effectieve immuniteitsnetwerken van gezonde mensen.

In deze studie onderzoeken ze de moleculaire gevolgen van het bestoken met een bewegingsstressor van het immuunsysteem, het endocriene systeem en de neurologische systemen van ME/cvs-patiënten. Daarna willen ze deze moleculaire bevindingen overzichtelijk op een kaart zetten waarop te zien is hoe de verschillende systemen samenhangen bij patiënten ten opzichte van een gezonde controlegroep. Vervolgens willen ze de zwakke schakels in deze ‘bedrading’ identificeren.

Met behulp van computersimulaties willen ze dan de effectiviteit nagaan van verschillende behandelmethoden om deze zwakke schakels en de homeostase te herstellen; anders gezegd om het ‘systeem’ terug te brengen tot zijn normale rust-staat (bij gezondheid) waarin de normale reactie op beweging wordt hersteld zoals die bij de gezonde controlegroep wordt gevonden.

De studie eindigt in 2015.

WOORDENLIJST

biomarker: Een kenmerk dat objectief wordt gemeten en geëvalueerd als een indicator van een bepaalde ziekte.

bewegingsstressor: Stressreactie van het lichaam opwekken/induceren door middel van beweging. Meestal houdt dit in dat een overmatige beweging van het lichaam wordt gevraagd of gesimuleerd en vervolgens wordt gekeken wat de gevolgen zijn op allerlei niveaus.

cytokines: Proteïnen die een rol spelen in de immuunafweer en bij het activeren van bepaalde receptoren.

epidemiologische studie: Studie naar het voorkomen van een ziekte. Bijvoorbeeld verdeling mannen/vrouwen, verdeling leeftijd, geografische verdeling enz.

GWI: Gulf War Illness = Gulf War Syndrome: Golfoorlogziekte of Golfoorlogsyndroom.

genexpressie: De manier waarop de informatie in een gen zich uitdrukt.

IL-15: Interleukine15 is een cytokine dat wordt uitgescheiden na een infectie met een virus. Dit cytokine brengt de groei op gang van Natural Killercellen wier taak het is door virussen geïnfecteerde cellen te vernietigen.

klinisch onderzoek / klinische trial: Onderzoek waarbij men met behulp van proefpersonen een test uitvoert aangaande een nieuw medicijn of een nieuwe behandeling of… Een klinisch onderzoek of klinische trial bestaat meestal uit verschillende fasen en in het geval van een nieuw ontwikkeld medicijn, is het testen op mensen vaak de laatste stap na o.a. het testen op dieren.

Natural Killer (NK)cellen: herkennen membraanveranderingen van cellen, die met een virus zijn geïnfecteerd en kunnen die doden.

‘regulerend falen’: Wanneer er iets fout loopt in het controlecentrum van het lichaam. In het controlecentrum van het lichaam worden de benodigde moleculen, enzymen, enz geactiveerd om adequaat op een gegeven situatie of een verandering ervan te reageren.

Persbericht Nova Southeasthern University:

Nova Southeastern University Researcher Receives a Nearly $2 Million Grant to Investigate Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome.

National Institutes of Health Award will Fund Study of the Disease in Men.

Gezamenlijke vertaling van WUCB, ME-gids en ME/cvs Vereniging  [PDF]

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
03 apr
03/04/2024 - 04/04/2024    
Hele dag
The 1st International Conference on Clinical and Scientific Advances in ME/CFS and Long COVID aims to raise awareness, clarify misconceptions, promote understanding, and stimulate discussion among healthcare [...]
16 apr
16/04/2024    
15:30 - 16:45
16 april 2024 Tijdens dit webinar vertellen we u meer over lopend onderzoek naar ME/CVS. Ook blikken we vooruit op het vervolg van het onderzoeksprogramma [...]
19 apr
19/04/2024    
00:00
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de 1ste Nederlandse Long COVID Dag die plaats zal vinden in Amersfoort op vrijdag 19 april 2024. Wij bieden op deze belangrijke [...]
24 apr
24/04/2024    
09:30 - 12:00
Dr. Putrino and Dr. Wood will explain their ongoing research and the current study, which has high potential to generate new knowledge and to help [...]
Events on 16/04/2024
Events on 19/04/2024
Recente Links