Bron:

| 5450 x gelezen

Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen tegemoetkomingen

09-09-2013 Het kabinet gaat in 2014 een aantal financiële tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten afschaffen. Dit heeft zeer grote inkomenseffecten, blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG. Het inkomensverlies voor inkomens onder modaal varieert van ruim 400 euro tot meer dan 1900 euro netto per jaar.

Het kabinet schaft in 2014 de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) af. Hierdoor verdwijnen de jaarlijkse toelagen van 154 tot 514 euro netto per jaar. Daarnaast wordt ook de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten afgeschaft. En tot slot verdwijnt de bestaande korting op de eigen bijdragen in de AWBZ en Wmo. Die gaan daardoor fors omhoog.

Hoge zorgkosten

Uit het onderzoek van het Nibud blijkt dat de inkomenseffecten heel groot zijn. Vooral mensen met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen. Enkele voorbeelden. Een paar met een bijstandsuitkering gaat er netto 1031 euro op achteruit (-5%). Een alleenstaande met klein pensioen verliest netto 1639 euro (-8,5%). En een alleenstaande in een instelling met een Wajong-uitkering gaat er zelfs 1916 euro netto op achteruit (-13,5%).

Het verdwijnen van de tegemoetkomingen levert een besparing op van 1,3 miljard euro. Gemeenten zouden 700 miljoen krijgen om de inkomensondersteuning over te nemen. Inmiddels is duidelijk dat gemeenten het geld vrij mogen besteden binnen ‘het sociale domein’. De kans dat mensen via hun gemeenten nog enigszins voor het inkomensverlies worden gecompenseerd, wordt daarmee heel klein.

Meer slecht nieuws

Daar komt nog ander slecht nieuws bij. Het kabinet zal met Prinsjesdag vermoedelijk opnieuw maatregelen treffen die koopkrachtverlies betekenen voor veel chronisch zieken en gehandicapten.

Zo gaat de Compensatie eigen risico van 99 euro per jaar verdwijnen. Bovendien bestaat de kans dat het kabinet ook de tegemoetkomingen voor arbeidsongeschiktheid gaat afschaffen. Daarnaast zullen veel mensen straks zelf voor huishoudelijke hulp moeten gaan betalen.

Oproep

De CG-Raad en Platform VG roepen Kamer en kabinet op om het dreigende koopkrachtverlies voor chronisch zieken en gehandicapten te voorkomen. Een evenwichtige inkomensontwikkeling is een taak voor de landelijke overheid. De organisaties pleiten daarom voor het behoud van een landelijke basistegemoetkoming met aanvullend gerichte inkomensondersteuning van gemeenten voor met name de laagste inkomens.


Nibud onderzoeksrapport Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten (pdf)

Brief Kamerleden Nibud onderzoeksrapport CG-Raad, Platform VG, NPCF, Per Saldo, LOC en Landelijk Platform GGz

Het Nibud-onderzoek is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Revalidatiefonds

© CG-Raad

Bron: http://www.cg-raad.nl/actueel/nieuwsberichten/index.php?we_objectID=2470 


Patiëntenorganisaties: betaalbaarheid van zorg onder nog zwaardere druk

17-09-2013 De zorgen van patiënten- en cliëntenorganisaties om de gevolgen van de stapeling van bezuinigingsmaatregelen voor mensen die zorg nodig hebben, zijn na Prinsjesdag verder toegenomen. Naast alle bezuinigingsmaatregelen die al bekend waren, bouwt het kabinet nu ook de zorgtoeslag af. Minder mensen komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Hierdoor komt de betaalbaarheid van zorg verder onder druk te staan. Dat zeggen patiëntenkoepels NPCF, CG-Raad, Platform VG en Landelijk Platform GGz.

Juist kwetsbare groepen zoals mensen met een chronische ziekte, verstandelijke beperking en kwetsbare ouderen, hebben straks minder te besteden, terwijl hun uitgaven aan zorg stijgen. Vandaag werd duidelijk dat deze groepen er honderden euro’s meer op achteruit gaan dan de gemiddelde Nederlander. Gemeenten krijgen weliswaar geld om deze groepen te compenseren, maar mogen dit vrij besteden binnen het gehele sociale domein. Bovendien is het budget voor de gemeenten gehalveerd ten opzichte van de landelijke regelingen.

Gestegen kosten

Ten opzichte van vijf jaar geleden zijn door hogere premies, fors hoger eigen risico, meer eigen bijdragen en het afschaffen van tegemoetkomingen de kosten voor de zorg per patiënt drastisch gestegen. Deze regering verlaagt de hoogte van de zorgtoeslag en bovendien hebben minder mensen recht hierop. Het eigen risico gaat met 10 euro omhoog en voor chronisch zieken en gehandicapten verdwijnt de compensatie eigen risico.

Langdurige zorg

In de AWBZ wordt 0,5 miljard bespaard door onder meer hogere eigen betalingen, beperking op het recht van PGB en budgetkorting op zorg. Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden en het is nog onduidelijk welke zorg zij straks zullen bieden. Dit leidt tot grote onzekerheid voor mensen die aangewezen zijn op langdurige zorg. De pg-organisaties zijn van mening dat een andere inrichting van ons zorgstelsel niet mag leiden tot verschraling of versplintering van de zorg aan mensen.

Positief

Een lichtpunt voor patiënten en cliënten in de begroting is het schrappen van forse ingrepen in het verzekerde pakket en het behoud van de restitutie-polis. De zorg kan en moet beter. Deze verbeteringen bereiken door een gezamenlijke aanpak van de uitgavengroei vinden wij de goede weg. Die aanpak gaat enerzijds over gepaste zorgbieden: niet te veel en niet te weinig en gericht op eigen regie en herstelvermogen. Die aanpak gaat anderzijds over terugdringen van verspilling en het beter betrekken van patiënten bij de controle op de rekening. Ook zien wij mogelijkheden voor verbetering van de zorg door de versterking van de eerstelijnszorg, het verder ontwikkelen van e-health en het gebruik van een persoonlijke gezondheidsdossier en het sturen op resultaat van zorg en kwaliteit van leven.

Haalbaarheid ‘participatiesamenleving’

Gemeenten moeten én grote bezuinigingen én grote verandertrajecten doorvoeren zoals bij de jeugd-ggz en langdurige zorg. Hierdoor neemt de druk op mantelzorgers toe. Patiëntenkoepels hebben grote vraagtekens bij de haalbaarheid van de ‘participatiesamenleving’, zowel voor mensen die ziek zijn als voor mantelzorgers. Uit recent onderzoek blijkt immers dat familieleden niet meer in dezelfde stad wonen (voorbeeld: in Amsterdam slechts in 50% van de gevallen). Bovendien blijkt ook de rechtspositie van mensen die niet kunnen rekenen op zorg van hun naasten slecht geregeld te zijn, zoals recentelijk weergegeven door de Raad voor de Rechtspraak. Dit maakt het lot van kwetsbare groepen zoals kinderen, chronisch of ernstig zieken extra zwaar.

© CG-Raad 

Bron: http://www.cg-raad.nl/actueel/nieuwsberichten/index.php?we_objectID=2484 


Koopkrachtverlies chronisch zieken veel groter dan gemiddeld

17-09-2013 De miljoenennota betekent slecht nieuws voor de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten. Ze gaan er in 2014 vaak honderden euro’s meer op achteruit dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit de berekeningen die het Nibud heeft gemaakt in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG. 

Vooral mensen met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen. Zo levert een alleenstaande met een WIA-uitkering 10% in, 948 euro per jaar. Een paar met kinderen op het minimumloon gaat er 7% op achteruit, ruim 1800 euro netto. En een alleenstaande met een klein pensioen 8%, 1680 netto per jaar.

Chronisch zieken en gehandicapten met inkomens tot modaal gaan er over de hele linie vele procenten meer op achteruit dan de gemiddelde Nederlander. Het gemiddelde  koopkrachtkrachtbeeld voor uitkeringsgerechtigden is -0,5%. Voor chronisch zieken in een uitkering varieert het tussen de -4 en -11%. Het gemiddelde koopkrachtbeeld voor ouderen is -1,5%. Voor chronisch zieke ouderen varieert het tussen de -2,5% en -8%.

Nieuw rapport

Het grote koopkrachtverlies is het gevolg van het afschaffen van meerdere  compensatieregelingen voor chronisch zieken. Zoals de jaarlijkse Wtcg-tegemoetkoming, de compensatie voor het eigen risico van 99 euro per jaar en de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten.

Vorige week presenteerden de CG-Raad en Platform VG al een Nibud-rapport waarin de inkomensgevolgen van het verdwijnen van de compensatieregelingen werden getoond. In het nieuwe rapport, over de koopkracht in 2014, zijn de inkomenseffecten vaak nog groter. Dit komt omdat ook algemene maatregelen – die iedereen treffen – zijn meegenomen. Vooral chronisch zieken met inkomens onder modaal worden getroffen door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen, met groot inkomensverlies tot gevolg.

Onverantwoord

De CG-Raad en Platform VG vinden deze koopkrachtontwikkeling onverantwoord. Mensen met een beperking kunnen door geldgebrek in een sociaal isolement raken of gaan afzien van zorg. De organisaties roepen het kabinet en de Kamer op om bij de  Algemene Beschouwingen dit koopkrachtverlies ongedaan te maken.

Gemeenten

Het kabinet heeft in de miljoenennota wel 700 miljoen gereserveerd voor inkomensondersteuning door gemeenten. Maar gemeenten mogen dit geld vrij besteden binnen het sociale domein. De kans dat chronisch zieken via hun gemeenten  voor het inkomensverlies worden gecompenseerd is klein, zeker voor de groep werkenden net boven bijstandsniveau.

De CG-Raad en Platform VG pleiten daarom voor het in stand houden van een landelijke compensatieregeling voor inkomens tot modaal met aanvullend gerichte inkomensondersteuning door gemeenten voor de laagste inkomens.


Nibud-rapport Koopkracht chronisch zieken 2014

Brandbrief CG-Raad, Platform VG, NPCF, Landelijk Platform GGz, Per Saldo

© CG-Raad

Bron: http://www.cg-raad.nl/actueel/nieuwsberichten/index.php?we_objectID=2483 


Petitie

Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) startte o.v. de geplande bezuinigingen een petitie op in samenwerking met de CG-Raad en Platform VG:

Wij willen blijven meedoen!

Laat uw stem horen en onderteken mee de petitie!

 

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
03 apr
03/04/2024 - 04/04/2024    
Hele dag
The 1st International Conference on Clinical and Scientific Advances in ME/CFS and Long COVID aims to raise awareness, clarify misconceptions, promote understanding, and stimulate discussion among healthcare [...]
16 apr
16/04/2024    
15:30 - 16:45
16 april 2024 Tijdens dit webinar vertellen we u meer over lopend onderzoek naar ME/CVS. Ook blikken we vooruit op het vervolg van het onderzoeksprogramma [...]
19 apr
19/04/2024    
00:00
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de 1ste Nederlandse Long COVID Dag die plaats zal vinden in Amersfoort op vrijdag 19 april 2024. Wij bieden op deze belangrijke [...]
20 apr
20/04/2024    
19:15 - 20:00
Post-COVID klinieken eindelijk een feit: minister Pia Dijkstra geeft groen licht Academische ziekenhuizen krijgen groen licht van demissionair minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra om [...]
02 mei
02/05/2024    
15:00 - 22:00
ME/CFS Symposium Air date: Thursday, May 2, 2024, 9:00:00 AM Time displayed is Eastern Time, Washington DC Local iCalendar:  Add an upcoming event to your [...]
Events on 16/04/2024
Events on 19/04/2024
Events on 20/04/2024
Recente Links