Bron:

| 6790 x gelezen

De Artsenkrant houdt ons op de hoogte van de verdere soap rond de CVS-referenticentra. Eerst zouden ze dichtgaan gezien ze gefaald hebben. Daarop stelde Minister Onkelinx haar veto om de heilloze referentiecentra toch open te houden. In de Artsenkant 2230 van 27 maart 2012 hopen de referentiecentra op een reactie van het RIZIV over hun ingediende projectvoorstel (onder de vorm van consortia, lees: LOK en KOLK) of op een vervolgproject in de plaats. In de Artsenkrant 2231 van 30 maart 2012 lezen we dat het Verzekeringscomité van het RIZIV de beslissing om de overeenkomsten met de CVS-referentiecentra definitief stop te zetten, opnieuw bevestigd heeft. Zij het dat er na de stopzetting een behandelingsaanbod moet gegarandeerd worden. De BVAS stelt zich terecht kritisch op tegenover de huidige aanpak die geconcentreerd is op psychologische aannames i.p.v. biologische oorzaken en is dus van mening dat het geld veel nuttiger geïnvesteerd kan worden.

Artsenkrant 2230, dinsdag 27 maart 2012

Actualiteit

CVS-referentiecentra in een vacuüm

‘Riziv moet beslissen over vervolgproject’

Dat minister Onkelinx haar veto stelde tegen het Verzekeringscomité dat de CVS-referentiecentra op droog zaad wilde zetten, steekt de patiënten een hart onder de riem, zegt professor Dirk Vogelaers (UZ Gent). “Intussen weten we nog altijd niet hoe het verder moet. Het Riziv moet nu maar eens een beslissing nemen over ons gedetailleerde projectvoorstel om samen te werken met eerste en tweede lijn.” | Kari Van Hoorick

Veel vragen, maar voorlopig geen antwoorden. Dat is de actuele situatie bij de CVS-referentiecentra, die begin deze maand in het oog van de storm belandden nadat het Verzekeringscomité had beslist om de overeenkomsten stop te zetten. Waarop minister Onkelinx haar veto bovenhaalde en het Verzekeringscomité terugfloot.

Bij de CVS referentiecentra hopen ze dat er dringend duidelijkheid komt over hoe het nu verder moet. Begin deze week hadden ze contact met het Riziv en is er ook een brief verstuurd, maar voorlopig krijgen ze geen enkele officiële reactie. Dat laat ruimte voor interpretatie. “Wij gaan er nu vanuit dat de procedure die bepaalt dat CVS-centra een projectvoorstel moeten indienen om in consortium te werken met de eerste en tweede lijn van kracht blijft. Wij hebben ons op dat vlak perfect aan de afspraken en timing gehouden en hierover een concreet en weldoordacht project ingediend. Maar we kregen nooit een antwoord of evaluatierapport van het Riziv. We wachten nog steeds op hun beoordeling”, zegt professor Vogelaers.

Het argument dat de dossiers ‘te vaag’ zijn, zoals het Verzekeringscomité schrijft, snijdt volgens Vogelaers totaal geen hout. “Een drogreden om het woord pure besparing niet in de mond te moeten nemen. We hebben hier twee jaar aan gesleuteld. Je kan maar meer gaan preciseren als je ook exact weet op welke budgetten je kan rekenen. Een goed zorgaanbod vergt een financiële injectie. Ook om huisartsen en de tweedelijns ziekenhuizen te overtuigen mee in dit verhaal te stappen, moet je hen kunnen zeggen wat er voor hen tegenover staat. Toch waren we er al in geslaagd om 300 huisartsen te overtuigen. Een aantal dat kan aangroeien, eens het project loopt.”

Het CVS-netwerk Oost-en West-Vlaanderen, dat zijn voorstel integraal op de website van het UZ Gent plaatste, focust in zijn plan tot reorganisatie van de zorg op een drietal kernpunten: vroegdetectie, diagnostiek en reconditionering en cognitieve gedragstherapie. “Het is cruciaal dat we chronisch vermoeide patiënten ten laatste twee jaar na de eerste symptomen kunnen zien en onderzoeken. Anders is de kans op herstel en herintegratie in het arbeidscircuit quasi nihil. De gemiddelde duur van de klachten van CVS-patiënten bedroeg echter acht jaar. Multidisciplinaire diagnostiek is vereist bij patiënten van wie de klachten door de huisarts samen met kinesist of psycholoog niet konden verholpen worden binnen de zes maanden na het ontstaan. En als therapie vormen reconditionering en cognitieve gedragstherapie de enige echte evidence based behandelingsvormen voor CVS.”

Dr. Dirk Vogelaers: “Het is cruciaal dat we chronisch vermoeide patiënten ten laatste twee jaar na de eerste symptomen kunnen

zien en onderzoeken. Anders is de kans op herstel en herintegratie in het arbeidscircuit quasi nihil.” © T.S.

Rond die drie pijlers was een concreet actieprogramma uitgebouwd, dat ook aan bod komt op een symposium op 21 april. “Dat symposium was lang voor de onheilstijding gepland. We hadden mensen van het Riziv gevraagd om te komen spreken, maar kregen daar nooit antwoord op. Nu begrijpen we waarom natuurlijk. Dat neemt niet weg dat we ons wetenschappelijke engagement blijven verderzetten.”

Wel diagnose, geen behandeling

Nieuwe bilanrevalidatiebehandelingen kunnen de CVS-centra vanaf 1 april niet meer opstarten. Maar de diagnostische verwerking loopt wel verder. “Wij onderzoeken jaarlijks 800 à 900 nieuwe patiënten, van wie een derde CVS heeft, een derde een psychiatrische pathologie en nog een derde een primaire slaapstoornis. De behandeling van CVS-patiënten zal nu via de bestaande nomenclatuur moeten gebeuren, waardoor een complex consult niet meer tot de mogelijkheden behoort. Patiënten zullen gemiddeld 1.000 tot 2.000 euro extra moeten betalen voor behandelingen. We zullen ze ook moeten doorverwijzen naar onder meer centra geestelijke gezondheidszorg (CGG), waar er vaak lange wachtlijsten zijn. Ik vrees ook dat heel wat van deze patiënten in het alternatieve circuit zullen belanden, waar de rekeningen voor allerlei biologische onderzoeken torenhoog kunnen oplopen. Daar lijkt het Riziv allemaal de ogen voor te sluiten. De schorsing door minister Onkelinx geeft ons hoop dat er alsnog ‘een vervolg project’ in de plaats zal komen.”

In overweging

Bij het Riziv verwijzen ze intussen naar de volgende meeting van het Verzekeringscomité waar het dossier opnieuw op de agenda staat. “De Regeringscommissaris van het Verzekeringscomité van het Riziv heeft beroep aangetekend tegen de beslissing om de overeenkomsten met de CVS-referentiecentra niet te verlengen. De minister heeft dat beroep bevestigd, waardoor die beslissing nu geannuleerd is, met de vraag om het dossier opnieuw in overweging te nemen. Dat zal nu gebeuren”, meldt de woordvoerder van het Riziv. Wordt beslist vervolgd. ◆

© Artsenkrant 2230


Artsenkrant 2231, 30 maart 2012

Actualiteit

CVS-centra: Verzekeringscomité vraagt overgangsmaatregelen

Het Verzekeringscomité van het Riziv heeft deze week de beslissing om de overeenkomsten met de vijf CVS-centra stop te zetten, opnieuw bevestigd. Het veto van minister Onkelinx wordt omzeild door de uitdrukkelijke bepaling dat er na de stopzetting een behandelingsaanbod moet gegarandeerd blijven voor de naar schatting 25.000 CVS-patiënten in ons land. Hoe dat precies georganiseerd wordt, moet het College van geneesheren-directeurs uitdokteren. | Kari Van Hoorick

De soap over de overeenkomsten van de CVS-referentiecentra is daarmee nog lang niet aan zijn definitieve ontknoping toe. Het Verzekeringscomité geeft wel aan niet geneigd te zijn om de eerder genomen beslissing tot stopzetting van de overeenkomsten terug te draaien. Wel komt daar nu bij dat er een behandelingsaanbod moet blijven voor de patiënten. Concreet moet het College van geneesheren-directeurs oplossingen aanreiken voor die beslissing van het Verzekeringscomité.

“Dat betekent dat er een oplossing moet komen zodat twee behandelingen om CVS-klachten te verminderen, terugbetaald blijven. Het gaat om de enige twee therapieën waarvoor enige wetenschappelijke evidentie bestaat: cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie. Daarnaast moet het College overgangsmaatregelen uittekenen zodat CVS-patiënten die momenteel in behandeling zijn bij de centra, daar tijdelijk verder kunnen worden behandeld. De CVS-centra zullen wel geen nieuwe patiënten meer mogen opnemen. Vanaf wanneer die patiëntenstop ingaat, staat nog niet vast. De voorstellen hierover van het College zullen binnenkort ter goedkeuring voorgelegd worden aan het Verzekeringscomité”, meldt het Riziv.

Wetenschappelijk onderzoek

“Wij vinden het niet meer dan logisch dat de overeenkomsten met de CVS-centra stopgezet zijn en blijven”, reageert Marc Moens (Bvas). Het zit hem en andere leden van het Verzekeringscomité bijzonder hoog dat het kabinet Onkelinx vorige week liet uitschijnen dat het comité zomaar eventjes 25.000 CVS-patiënten op straat zou zetten. “Een uitlating beneden alle peil. Van de 25.000 patiënten worden er naar schatting maar zo’n 450 behandeld in de centra zelf. Dat melden zowel de bevoegde Riziv-ambtenaar als CVS-patiëntenverenigingen. Alle overige 24.500 patiënten die nooit bij een centrum aanklopten, zullen nog altijd verder geholpen worden door huisartsen, kinesitherapeuten en algemeen internisten”, aldus Moens. “Het is ook opmerkelijk dat van die 25.000 de overgrote meerderheid Vlamingen zijn. In het Franstalige landsgedeelte wordt eerder de diagnose fibromyalgie gehanteerd en is CVS veel minder gangbaar.”

De Bvas staat ook kritisch tegenover de huidige aanpak van CVS in ons land. “De therapie is vooral geconcentreerd op de psychologische achtergrond van de ziekte. Maar het ontbreekt aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke oorzaken van deze erg gecompliceerde pathologie. Ook heel wat patiënten zelf tonen zich ontevreden over de huidige therapieën in CVS-centra en zijn vragende partij naar echt onderzoek om te achterhalen of er nu virussen, bacteriën of andere zaken meespelen. Het budget dat we nu pompen in de behandelingen door CVS-centra, die al jaren geleden door het Kenniscentrum als onvoldoende werden bevonden, kan bijvoorbeeld daar veel nuttiger in geïnvesteerd worden.”

Em. Psychiater Boudewijn Van Houdenhove (KU Leuven) schreef ook zijn opiniestuk op blz. 30 van de Artsenkrant.

© Artsenkrant 2231


In Artsenkrant 2233 van vrijdag 6 april 2012 op pagina 30 kunt u de excellente reactie van Frank Twisk lezen op de soap rond de CVS-referentiecentra: “ME, CVS, het Riziv en de referentiecentra: tijd voor een nieuwe koers”

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
1
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
1
2
02 mei
02/05/2024    
15:00 - 22:00
ME/CFS Symposium Air date: Thursday, May 2, 2024, 9:00:00 AM Time displayed is Eastern Time, Washington DC Local iCalendar:  Add an upcoming event to your [...]
08 mei
08/05/2024    
21:30 - 23:45
Dr. Putrino and Dr. Wood will explain their ongoing research and the current study, which has high potential to generate new knowledge and to help [...]
11 mei
11/05/2024    
14:00 - 16:00
Save the date! Op zaterdag 11 mei plannen we een Millions Missing bewustmakingsactie in het centrum van Brussel van 14 tot 16 uur. De precieze [...]
15 mei
15/05/2024 - 16/05/2024    
Hele dag
Unite to fight 2024. De eerste en grootste door de community gedreven conferentie over ME/cvs en Long Covid. Gratis tickets voor online webinar, een tweedaagse [...]
17 mei
17/05/2024    
18:00 - 23:00
The PolyBio is Symposium: register now to hear updates on our LongCovid, ME/CFS and related chronic illness projects & clinical trials: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Od4HsQn-Thq87EreSse-6w#/registration
23 mei
23/05/2024    
14:00 - 16:00
Ben je statutair ambtenaar en vaak afwezig op het werk door ziekte? Dan kan, wanneer je zogenaamde ‘ziektedagen’ zijn opgebruikt, een ziektepensioen ter sprake komen. [...]
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
Events on 11/05/2024
Events on 15/05/2024
Events on 17/05/2024
Events on 29/05/2024
Datum/Tijd Evenement
23/05/2024
14:00 - 16:00
Infomoment: wat verandert er aan het ziektepensioen voor ambtenaren?
29/05/2024
16:00 - 18:00
Webinar: alles wat je altijd al wilde weten over EDS en HSD
03/06/2024
14:00 - 16:00
Pais op naar Den Haag!
Nieuwspoort, Den Haag
Recente Links