Bron:

| 43809 x gelezen

Dr. Dana Myatt en Dr. Mark Ziemann, 11 april 2008*

Vitamine B12 is eigenlijk een verzameling van vier verschillende kobalthoudende moleculen die elk een specifieke en cruciale rol spelen in het lichaam.

Er zijn veel verschillende factoren die ME/CVS en andere multisysteemziekten kunnen uitlokken. Aangezien de symptomen van deze aandoeningen gelijkenissen vertonen, vermoeden onderzoekers dat deze patiënten dezelfde biochemische afwijkingen hebben.

Als deze gemeenschappelijke biochemische afwijkingen gevonden worden, kan een doeltreffende behandeling de gezondheidstoestand van de patiënten sneller doen verbeteren.

 

De zoektocht naar een unieke theorie met betrekking tot ME/CVS/FM heeft geleid tot twee modellen die wetenschappelijke ondersteuning genieten. Uit onderzoek blijkt dat het verband tussen ME/CVS/FM, de ziekte van Lyme, Meervoudige Chemische Sensitiviteit en Golfoorlog syndroom en een vitamine, die al even complex is en ook verkeerd begrepen wordt, voor veel patiënten een sleutel kan zijn tot een gezonder lichaam.

Het verband tussen vitamine B12 en ME/CVS/FM

In hun zoektocht naar gemeenschappelijke biochemische patronen bij ME/CVS/FM-patiënten hebben onderzoekers talrijke gelijkenissen gevonden tussen een vitamine B12-tekort en de symptomen van ME/CVS/FM en andere multisysteemaandoeningen.

Tal van gerenommeerde onderzoekers en artsen die zich buigen over ME/CVS/FM, zoals Paul Cheney, Charles Lapp, Kenny De Meirleir, Jacob Teitelbaum en Martin Pall, beschouwen vitamine B12 als een heel belangrijk onderdeel van het behandelplan. (1-6)

Een studie vond zelfs verhoogde energieniveaus terug bij mensen die geen vitamine B12 tekort hadden, maar toch de vitamine toegediend kregen. (7) Bij een toediening van B12 (2500-5000 mcg) elke twee of drie dagen werd een verbetering opgemerkt bij 50% tot 80% van een groep mensen met ME/CVS. De grootste verbetering werd gezien nar verschillende weken toediening van vitamine B12. (8)

Symptomen van een vitamine B12-tekort

Vitamine B12 is noodzakelijk voor de aanmaak van rode bloedcellen, de myelineschede rond zenuwcellen en DNA. (9-12) De verschillende vormen van vitamine B12 zijn nodig voor talrijke andere fysische functies. Een tekort kan grote gevolgen hebben.

 • Energie: zelfs een klein tekort aan vitamine B12 kan de oorzaak zijn van bloedarmoede, vermoeidheid, kortademigheid en krachteloosheid. (9,10,13)
 • Zenuwstelsel: een vitamine B12-tekort kan neurologische veranderingen veroorzaken zoals gevoelloosheid en tintelingen in handen en voeten, (13,14) evenwichtsproblemen, depressie, verwardheid, geheugenstoornissen en symptomen die gelijken op de symptomen van de ziekte van Alzheimer.(15) Langdurige tekorten aan vitamine B12 kunnen een blijvende beperking van het zenuwstelsel tot gevolg hebben. (16,17,18,70,71)
 • Maag- en darmstelsel: een vitamine B12-tekort kan de oorzaak zijn van verminderde eetlust, constipatie, diarree of afwisselend constipatie en diarree (ook prikkelbaar darmsyndroom genoemd), gewichtsverlies en buikpijn.(9,10,13)
 • Immuunsysteem: vitamine B12 is nodig voor het normaal functioneren van de witte bloedcellen. (19) Studies tonen ook aan dat B12 helpt om de Natural Killer-T cellen te reguleren (20) en voorkomt schade aan chromosomen. (21)
 • Cardiovasculair systeem: vitamine B12 helpt bij de omzetting van homocysteïne in methionine. Een te hoog gehalte aan homocysteïne is een bekende risicofactor voor hartaanvallen, beroertes en tromboses. Zonder adequate B12 gehaltes, gaan de homocysteïne gehaltes doorgaans stijgen. (22-34)
 • Zintuigen. Degeneratieve veranderingen in het centraal zenuwstelsel die veroorzaakt worden door een B12 tekort kunnen ook invloed hebben op de optische zenuwen, wat resulteert in blauw-geel kleurenblindheid. (35)
 • Andere symptomen van vitamine B12 tekort zijn een pijnlijke mond of tong. (36)
 • Bij zuigelingen en kinderen zijn tekenen van vitamine B12-tekort onder andere groeiachterstand, bewegingsstoornissen, vertraagde ontwikkeling en megaloblastische anemie. (37)

Is ME/CVS/FM gelijk aan een tekort aan vitamine B12?

Symptomen die wijzen op een tekort aan vitamine B12 tonen veel gelijkenissen met symptomen van ME/CVS/FM. Toch blijkt uit onderzoek dat CVS en verwante multisysteemziekten niet louter veroorzaakt worden door een tekort aan vitamine B12.

Er wordt verondersteld dat twee opkomende theorieën van biochemische afwijkingen sterk betrokken zijn bij ME/CVS en andere multisysteemziekten. In feite kunnen elk of beide modellen van biochemische afwijkingen een centrale rol spelen in ME/CVS. Interessant is dat ze allebei aan een bepaalde vorm van vitamine B12-tekort gerelateerd zijn.

Het stikstofoxide/peroxynitrietmechanisme (“No, Oh No!”) bij ME/CVS/FM


ME/CVS/FM kan uitgelokt worden door veel verschillende factoren. De ziektesymptomen worden voorafgegaan door een virale, bacteriële of andere infectie, een fysiek of psychologisch trauma, chemische blootstelling of andere stressfactoren. (38-41,43,48,50)  Op dit vlak vertoont ME/CVS gelijkenissen met fibromyalgie (FM) (44,45,48,50), de ziekte van Lyme (47), Meervoudige Chemische Sensitiviteit (46,48) en Gulf War Syndrome (40-42, 48-49).

Volgens de theorie van gerenommeerd onderzoeker dr. Martin Pall, PhD, in detail uitgelegd in zijn boek Explaining ‘Unexplained Illnesses’, hebben ME/CVS en andere multisysteemziekten overlappende symptomen en initiële triggers (uitlokkende factoren) omdat ze een gemeenschappelijke metabole oorsprong hebben, een ‘vicieuze cirkel’ gerelateerd aan een overproductie van stikstofmonoxide (NO) en peroxynitriet (ONOO-). (51)

Gezien de chemische afkortingen voor deze twee substanties (NO- en ONOO-) noemt Dr. Pall deze vicieuze cirkel de “No, Oh No” cyclus, en hij presenteert solide bewijsmateriaal voor deze cyclus als een onderliggende oorzaak van ME/CVS en andere multisysteemziekten.

Dr. Pall heeft vastgesteld dat vrijwel elke bekende initiator van ME/CVS en andere multisysteemziekten een stijging veroorzaakt bij hetzij stikstofoxide (NO) (52-62) of bij hetzij het superoxide radicaal (O2-) of bij beiden. (54,57,73) Deze twee moleculen reageren snel en vormen peroxynitriet (ONOO-), (67-72,79,81,115,117,121), een krachtige oxidant die schade kan berokkenen aan tal van biologische moleculen.(54,68,69,74-92)

Peroxynitriet (ONOO-) reageert via verschillende mechanismen om O2- en NO- te regenereren. Op deze manier houdt de NO-/ONOO- cyclus zichzelf in stand, en een vicieuze cirkel is in gang gezet. (93-96) Tenzij er iets tussenkomt om de cyclus te doorbreken, is het mogelijk dat deze biochemische “eindeloze lus” zich voor onbepaalde tijd kan voortzetten.

Deze theorie krijgt steeds meer bijval en wordt beschouwd als een belangrijke onderliggende afwijking bij ME/CVS/FM en andere multisysteemziekten zoals de ziekte van Lyme, Meervoudige Chemische Sensitiviteit en Gulf War Syndrome. Deze eindeloze NO-/ONOO- cyclus is ook in verband gebracht met verhoogde pijnperceptie. (53,59) [Zie Figuur 1: De NO-/ONOO- Cyclus, en Figuur 2: Onafhankelijk gevolgen van verhoogde superoxide (O2-), stikstofoxide (NO-) en peroxynitriet (ONOO-).]


Figuur 1: De NO-/ONOO- Cyclus (klik op de afbeelding om te vergroten)

 

Sleutel bij Figuur 1: De “spelers” van de NO-/ONOO- Cyclus

   

 • Stikstofmonoxide (NO-) is een “boodschappermolecule” die van nature in het lichaam voorkomt. Het is een pro-oxidant en vrij radicaal. NO kan zowel nuttig als toxisch zijn, afhankelijk van de mate waarin en de plaats waar het vrijkomt. (141-145-,223) Het is bekend dat stikstofoxide een rol speelt bij de bloeddrukregulatie, bloedklonteren, immuniteit, spijsvertering, de zintuigen (zicht en reuk), en mogelijk het geheugen. Abnormale hoeveelheden NO- kunnen een rol spelen bij ziektes zoals atherosclerose, diabetes, beroerte, hypertensie, impotentie, septische shock, en langdurige depressie. (52,145) Bij ME/CVS/FM en verwante multisysteemziekten, suggereert onderzoek dat overdadig NO- een primaire bijdrage kan leveren aan langdurig energietekort en immuundisfunctie. (101,141-142,223)
 • Superoxide (O2-) is een krachtig vrij radicaal. Net zoals stikstofoxide (NO-), heeft O2- onafhankelijke schadelijke effecten wanneer het in overmaat aanwezig is. Superoxide reageert met NO- om ONOO- te vormen.
 • ONOO- (peroxynitriet) is een krachtig oxidant dat aangemaakt wordt wanneer NO en O2-met elkaar reageren. ONOO- beschadigt cellen door middel van verscheidene mechanismen. ONOO- regenereert NO en O2-aan de hand van verschillende andere mechanismen. Op die manier ontstaat er een vicieuze cirkel waarbij schade steeds meer schade aanricht.

Figuur 2: Onafhankelijke gevolgen van verhoogde superoxide (O2-), stikstofoxide (NO-) en peroxynitriet (ONOO-).

Gevolgen van overmatig superoxide (O2-):

 • Inflammatie (130,137)
 • Vaso-spasmen (131)
 • Endotheliale disfunctie (132,134,135,138,139)
 • Geassocieerd met retinale celdood, pulmonaire hypertensie, atherosclerose, neurodegeneratieve ziekte, type II diabetes (73,132,134,136-140)
 • Gedaalde cellulaire respiratie (133)
 • Celdood (133)Gevolgen van overmatig stikstofoxide (NO-):

 • Cellulaire energiedepletie (97, 120)
 • schade aan het DNA (98-100, 118,123)
 • Neurotoxiciteit, neuronale celdood en hersenletsel (52, 57, 58, 84,100-104,111-113, 115,123)
 • Hypersomnie en slaapapneu (102, 105)
 • Longletsel (61,62,128,129)
 • Verhoogde pijnperceptie en verlaagde pijngrens (53, 59)
 • Verlaagde bloeddruk (224-225)
 • Remming van de methylatiecyclus (106, 107)
 • Vorming van carcinogene substanties (99)
 • Verhoogde inflammatie (61, 62, 110,120,121,125,126, 130)
 • Cytotoxiciteit (68,114,115,120, 123)
 • Wijziging van cellulaire proteïnen (100,123)
 • NO is geassocieerd met de ziekte van Alzheimer, artritis, de ziekte van Parkinson, beroerte, hemorrhagische shock, kanker, virale infecties (57, 58, 97,98,113,115, 120,121,122,123)
 • Beschadigde mitochondriën (108,109,111,112, 114,115,127)
 • Onderdrukt immuunsysteem (122)
 • Virale replicatie en pathogenese (122, 124, 126,127)


Gevolgen van overmatig peroxynitriet (ONOO-)

 • Neurotoxisch (72,74,76,85, 88,89)
 • Cytotoxisch (68,82-84,87,119)
 • Verhoogt lipide peroxidatie (54,87,90,119,125)
 • Retinale celdood (73,75,86)
 • DNA schade (77,87,118,119,125)
 • Verminderde mitochondriale respiratie (cellulaire zuurstof) (69,77,78,90,92,119)
 • Verhoogt virale replicatie (80)
 • ONOO- is geassocieerd met de ziekte van Alzheimer, reumatoïde artritis, atheroscleroe, longletsel, amyotrofe laterale sclerose, HIV, multiple sclerose, nierschade, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, het syndroom van Sjögren, septische shock en andere ziekten. (57,72,74,78,80,81,84,87,88,89,91)

Dr. Bell is een van de eerste artsen die ME/CVS erkent als een medische aandoening. In zijn boek Cellular Hypoxia and Neuro-Immune Fatigue stelt hij voor dat cellulaire hypoxia (verminderde zuustof naar de cellen) de onderliggende factor kan zijn bij ME/CVS en verwante multisysteem ziekten. (146) Dit is consistent met de NO-/ONOO- theorie, omdat schade van velerlei aard resulteert in verminderde zuurstoftoevoer naar de cel, dus een potentieel begin van zo’n destructieve eindeloze cyclus.

Hydroxocobalamine doorbreekt het stikstofoxide/peroxynitrietmechanisme (de NO-/ONOO- cyclus)


Hydroxocobalamine (cobinamide) is een specifieke vorm van vitamine B12, een krachtige stikstofmonoxide vanger en de enige vorm van vitamine B12 die de stikstofmonoxidemolecule kan neutraliseren.

Hydroxocobalamine is net die vorm van vitamine B12 die in staat is om het stikstofoxide/peroxynitrietmechanisme, dat oxidatieve schade berokkent, te doorbreken. (147-149)

De methylatiecyclus en ME/CVS/FM

Het methylatieproces is een biochemisch proces dat nodig is bij de aanmaak van DNA, RNA, fosfolipiden (de myelineschede van zenuwen), neurotransmitters, bijnierhormonen en meer dan 100 enzymen. Het methylatieproces zorgt ook voor tal van ontgiftingsreacties. (150-157)

Defecten in het methylatieproces worden als tweede mechanisme naar voren geschoven dat ME/CVS/FM in de hand werkt. Het onderzoek van Dr. Rich van Konynenburg, PhD, heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een theorie waarbij er een ingewikkelde wisselwerking is tussen de methylatiecyclus en ME/CVS. (158)

Bij een defect in de methylatie

 • vermindert het ontgiftingsvermogen en de productie van cellulaire energie,
 • neemt de productie van serotonine, dopamine, melatonine en andere neurotransmitters af,
 • verlaagt de productie van bijnierhormonen en
 • verhogen de waarden van het toxische homocysteïne.(159-163)

[Zie figuur 3: de methylatiecyclus]


Figuur 3: De methylatiecyclus (klik op de afbeelding om te vergroten)
 

Merk op:

 • De overlapping tussen de NO-/ONOO- cyclus en de methylatiecyclus waar overdadig NO- de methione synthase, een cruciaal enzyme in de methylatiecyclus, blokkeert.
 • De methylcobalamine vorm van vitamine B12 is een noodzakelijk nutriënt in de methylatie cyclus. Als een onderdeel in de methylatiecyclus ontbreekt, dan faalt de volledige cyclus.

 

Welke vorm van vitamine B12 is de beste?

Wat algemeen bekend staat als vitamine B12 is in feite een verzameling van vier verwante maar verschillende kobalthoudende moleculen. Elke vorm heeft een specifieke functie in het lichaam:

 • Hydroxocobalamine:

  een unieke vorm van vitamine B12 die essentieel is om een verhoogde concentratie van stikstofmonoxide (NO), de voorloper van peroxynitriet (ONOO-), te verwijderen. (147-179,172-176) Hydroxocobalamine (en methylcobalamine) speelt ook een belangrijkere rol dan cyanocobalamine bij de behandeling van neurologische aandoeningen. (168)

  Hydroxocobalamine helpt ook bij ontgifting, vooral cyanideontgifting. Cyanide gehaltes zijn typisch verhoogd bij rokers, mensen die voedsel eten dat cyanide bevat (zoals maniok) en mensen die zeker metabolische defecten vertonen. Een teveel aan cyanide in de weefsels blokkeert de omzettin van cyanocobalamine in methylcobalamine of adenosylcobalamin. In zo’n geval is hydroxocobalamine de beste vitamine B12 keuze. (169-171) Hydroxocobalamine is goedgekeurd door de FDA als behandeling voor cyanide vergiftiging. (214)

 • Methylcobalamine:

  volgens veel onderzoekers de meest actieve vorm van vitamine B12 (177-179). Het is een noodzakelijke voedingsstof in het methylatieproces. (179-186) Methylcobalamine beschermt het zenuwstelsel tegen het schadelijk effect van glutamaat op neuronen (het beschermt de corticale neuronen tegen NMDA receptor gemedieerde glutamaat cytotoxiciteit). (187-188) en het heeft een gunstig effect op de regeneratie van zenuwcellen. Het heeft ook een bewezen positief effect op de slaapkwaliteit en bij het slaapverkwikken, evenals een verhoogd gevoel van welzijn, concentratie en alertheid. (190)

 • Adenosylcobalamine (dibencozide):

  ook een actieve vorm van vitamine B12; is essentieel voor het energiemetabolisme (191), en voor de normale vorming van de myelineschede en de synthese van nucleoproteïne. Een tekort eraan kan wijzen op een degeneratie van de zenuwen en het ruggenmerg. (192-193)

 • Cyanocobalamine:

  de meest gebruikte vorm van vitamine B12 in voedingssupplementen; is een synthetische stof die niet in de natuur voorkomt. Het heeft de laagste biologische activiteit en moet in de lever omgezet worden in vormen die biologisch actiever zijn. Deze omzetting is niet-efficiënt en sommige mensen hebben geen baat bij cyanocobalamine omwille van het ontbreken aan assimilatie of omzetting. (194-195) De vorm cyanocobalamine is echter wel noodzakelijk om Hydroxocobalamine te reguleren bij het verwijderen van overtollig stikstofmonoxide, en zou daarbij in supplementen met hydroxocobalamine moeten zitten. (176)

Wie heeft een tekort aan vitamine B12 en hoe komt dat?

In het algemeen kampen veel meer mensen met een vitamine B12-tekort dan vroeger werd aangenomen. Uit recente studies blijkt dat zo’n 78% van de ouderen een vitamine B12-tekort heeft. (196-197)

Het prikkelbare darmsyndroom (PDS), waaraan zo’n 77% van de ME/CVS-patiënten en 78% van de FM patiënten lijden, is een belangrijke oorzaak van een vitamine B12-tekort. (200) Dit lijdt ertoe na te denken over “wat kwam eerst, de kip op het ei”: Hebben ME/CVS-patiënten een B12 tekort omwille van PDS, of is PDS een gevolg van een cellulaire of neurologische beschadiging veroorzaakt door een B12 tekort?

Andere groepen met een hoog risico voor een B12 tekort zijn:

 • De mensen die zuurremmende of neutraliserende geneesmiddelen gebruiken (zoals omeprazole (Losec ®), esomeprazole (Nexiam ®) en andere (201-204);
 • Zij die geneesmiddelen gebruiken die de intestinale absorptie nadelig beïnvloeden (zoals Metformine, Questran, Chloramfenicol/chloromycetine) (205);
 • En mensen die een maagoperatie gehad hebben. (206-207)

Bacteriële overgroei van de dunne darm, die vaak voorkomt bij mensen met ME/CVS en laag maagzuur, is een predisponerende factor voor B12 tekort omdat de bacteriën zelf vitamine B12 gebruiken. (208-209)

De meest recente en verontrustende studies suggereren dat vitamine B12 tekort vaker voorkomt bij jong volwassenen dan eerder gedacht (210-211). Een studie wees uit dat vitamine B12 tekort gelijkaardig was in drie leeftijdsgroepen (26-49 jaar, 50-64 jaar, en 65 jaar en ouder), maar dat de eerste symptomen gewoon minder duidelijk waren bij de jongeren. Deze studie vond ook dat wie geen vitamine B12 bevattend supplement nam, twee keer zoveel kans had op een tekort dan de supplement gebruikers, ongeacht hun leeftijd. (210)

In de tweede plaats, in tegenstelling tot andere water oplosbare vitaminen, wordt B12 opgeslagen in de lever, de nieren en andere weefsels. Een tekort aan vitamine B12 ontstaat vaak sluimerend waardoor het te laat opgemerkt wordt. Kleine vitamine B12-tekorten worden in de helft van de bloedtesten over het hoofd gezien. (212-213)

Waarom veel mensen behoefte hebben aan vitamine B12 via supplementen.


De medische wetenschap was er ooit van overtuigd dat weinig mensen een vitamine B12 tekort hadden. Deze valse veronderstelling vloeide voort uit het feit dat vitamine B12 in het lichaam geproduceerd wordt door een normale, gezonde populatie van darmbacteriën.

Voeding is niet de belangrijkste bron van vitamine B12 in de meeste diëten. Vlees, melk, eieren, vis en schaaldieren bevatten de hoogste gehaltes aan vitamine B12, maar hiervan wordt slechts 50% geabsorbeerd in een gezonde darm. (215) Vegetarische bronnen van vitamine B12, zoals algen, zijn niet bio-beschikbaar en leveren geen belangrijke bijdrage tot het vitamine B12 gehalte uit voedsel. (216)

Verder wordt de opname belemmerd door onvoldoende maagzuur, het prikkelbare darmsyndroom en bacteriële overgroei van de dunne darm – aandoeningen die vaak voorkomen bij ME/CVS-patiënten.

Het U.S. Institute of Medicine raadt volwassenen ouder dan 50 aan om hun voorraad vitamine B12 te halen uit supplementen. (14)

Oraal of via injecties: welke vorm is de beste?

Hoewel vroeger vitamine B12 vooral toegediend werd via injecties, wordt nu in de reguliere geneeskunde algemeen aanvaard dat orale en sublinguale (onder de tong) vitamine B12 even efficiënt zijn als injecties bij de behandeling van pernicieuze anemie en andere aandoeningen met een B12 tekort. (214, 217-222)

Volgens de National Institutes of Health (NIH) is orale vitamine B12 suppletie uiterst veilig (221-22). Het is ook even efficiënt als injecties (14, 219-220) en goedkoop en handiger in vergelijking met injecties. (220)

All wegen leiden naar B12: Conclusies en aanbevelingen

Het lijden aan ME/CVS en verwante multisysteem aandoeningen is wijdverspreid met een verwoestend effect. Deze aandoening begint meer aandacht te krijgen, misschien door het activisme van de getroffenen en de inzet van ME/CVS onderzoekers en artsen. Recent onderzoek biedt ons nieuwe inzichten in de onderliggende mechanismen van deze ingewikkelde aandoeningen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het stikstofoxide/ peroxynitrietmechanisme (NO-/ONOO-) en het methylatieproces twee belangrijke mechanismen zijn bij ME/CVS en andere multisysteem aandoeningen zoals fibromyalgie, de ziekte van Lyme, Meervoudige Chemische Sensitiviteit en Gulf War Syndrome. Een tekort aan Hydroxocobalamine en/of Methylcobalamine speelt een belangrijke rol in deze biologische processen.

Vitamine B12 (vooral Hydroxocobalamine en Methylcobalamine) heeft een positief effect, zonder gekende risico’s, op de gezondheidstoestand van ME/CVS-patiënten en patiënten die aan andere multisysteem aandoeningen lijden. Het is voor hen en patiënten met andere verwante multisysteem aandoeningen aangewezen om een supplement in te nemen die deze 2 belangrijke vormen van vitamine B12 bevat.

Bovendien, omwille van het balancerend effect dat cyanocobalamine op hydroxocobalamine heeft (176) en het beschermend en regeneratief effect dat adenysolcobalamine uitoefent op de myelineschede van de zenuwen (192-193), dienen deze vormen ook in beschouwing genomen te worden als belangrijk onderdeel van een volledig vitamine B12 supplement.* Dr. Dana Myatt, NMD, is een praktiserend naturopathisch huisarts, voorlichter, auteur en spreker met een speciale interesse in voeding. Ze geeft lezingen op grote schaal aan medici en leken, en beheert een website http://www.drmyattswellnessclub.com. Mark Ziemann, RN, Dr. Myatt’s echtgenoot en medewerker, is ook een pedagoog, auteur en spreker gespecialiseerd in een holistische verpleegkundige praktijk en patiënten voorlichting.

Referenties:

 1. http://www.ncf-net.org/conference/CheneyLecture.htm
 2. http://www.ncf-net.org/forum/lapp97.htm 
 3. http://www.immunesupport.com/Library/showarticle.cfm/ID/4907
 4. http://www.immunesupport.com/library/showarticle.cfm/id/4337
 5. http://www.immunesupport.com/library/showarticle.cfm/ID/4351
 6. Explaining ‘Unexplained Illnesses’: Disease Paradigm for Chronic Fatigue Syndrome, Multiple Chemical Sensitivity, Fibromyalgia, Post-Traumatic Stress Disorder, and Gulf War Syndrome; Martin Pall: Harrington Park Press; 1 edition (May 15, 2007) Page 106.
 7. Ellis FR, Nasser S. A pilot study of vitamin B12 in the treatment of tiredness.Br J Nutr 1973;30:277–83.
 8. Lapp CW, Cheney PR. The rationale for using high-dose cobalamin (vitamin B12). CFIDS Chronicle Physicians’ Forum, 1993;Fall:19–20.
 9. Herbert V. Vitamin B12 in Present Knowledge in Nutrition. 17th ed. Washington, D.C.: International Life Sciences Institute Press, 1996.
 10. Combs G. Vitamin B12 in The Vitamins. New York: Academic Press, Inc, 1992.
 11. Herbert V and Das K. Vitamin B12 in Modern Nutrition in health and disease. 8th ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1994.
 12. Zittoun J and Zittoun R. Modern clinical testing strategies in cobalamin and folate deficiency. Sem Hematol 1999;36:35-46.
 13. Healton EB, et al. Neurological aspects of cobalamin deficiency. Medicine 1991;70:229-244.
 14. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes: Thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12, pantothenic acid, biotin, and choline. National Academy Press. Washington, DC, 1998.
 15. Bottiglieri T. Folate, vitamin B12, and neuropsychiatric disorders. Nutr Rev 1996;54:382-90.
 16. Roze E, et al. Neuropsychiatric disturbances in presumed late-onset cobalamin C disease.Arch Neurol. 2003 Oct;60(10):1457-62.
 17. van Goor L, et al. Review: cobalamin deficiency and mental impairment in elderly people. Age Ageing. 1995 Nov;24(6):536-42.
 18. Martin DC, et al. Time dependency of cognitive recovery with cobalamin replacement: report of a pilot study. J Am Geriatr Soc. 1992 Feb;40(2):168-72.
 19. Robertson JS, Hsia YE, Scully KJ. Defective leukocyte metabolism in human cobalamin defieciency: impaired propionate oxidation and serine biosynthesis reversible by cyanocobalamin therapy.J Lab Clin Med. 1976 Jan;87(1):89-97.
 20. Tamura J, et al. Immunomodulation by vitamin B12: augmentation of CD8+ T lymphocytes and natural killer (NK) cell activity in vitamin B12-deficient patients by methyl-B12 treatment. Clin Exp Immunol. 1999 Apr;116(1):28-32.
 21. Fenech MF, Dreosti IE, Rinaldi JR. Folate, vitamin B12, homocysteine status and chromosome damage rate in lymphocytes of older men. Carcinogenesis. 1997 Jul;18(7):1329-36
 22. Third Report of the National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). National Cholesterol Education Program, NationalHeart, Lung, and Blood Institute, National Institues of Health, September 2002. NIH Publication No. 02-5215.
 23. Selhub J, et al. Association between plasma homocysteine concentrations and extracranial carotid-artery stenosis. N Engl J Med 1995;332:286-91.
 24. Rimm EB, et al. Folate and vitamin B6 from diet and supplements in relation to risk of coronary heart disease among women. J Am Med Assoc 1998;279:359-64.
 25. Refsum H, et al. Homocysteine and cardiovascular disease. Annu Rev Med 1998;49:31-62
 26. Boers GH. Hyperhomocysteinemia: A newly recognized risk factor for vascular disease. Neth J Med 1994;45:34-41.
 27. Selhub J, et al. Vitamin status and intake as primary determinants of homocysteinemia in an elderly population. J Am Med Assoc 1993;270:2693-8.
 28. Malinow MR. Plasma homocyst(e)ine and arterial occlusive diseases: A mini-review. Clin Chem 1995;41:173-6
 29. Flynn MA, et al. Atherogenesis and the homocysteine-folate-cobalamin triad: do we need standardized analyses? J Am Coll Nutr 1997;16:258-67.
 30. Fortin LJ, Genest J, Jr. Measurement of homocyst(e)ine in the prediction of arteriosclerosis. Clin Biochem 1995;28:155-62
 31. Siri PW, Verhoef P, Kok FJ. Vitamins B6, B12, and folate: Association with plasma total homocysteine and risk of coronary atherosclerosis. J Am Coll Nutr 1998;17:435-41.
 32. Ubbink JB, et al. The effect of a subnormal vitamin B6 status on homocysteine metabolism. J Clin Invest 1996;98:177-84.
 33. Bronstrup A, et al. Effects of folic acid and combinations of folic acid and vitamin B12 on plasma homocysteine concentrations in healthy, young women. Am J Clin Nutr 1998;68:1104-10.
 34. Remacha AF, et al. Enhanced risk of thrombotic disease in patients with acquired vitamin B12 and/or folate deficiency: role of hyperhomocysteinemia.Ann Hematol. 2002 Nov;81(11):616-21. Epub 2002 Nov 9.
 35. Beers MH, Berkow R, et al. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, Seventeenth Edition, 1999 Merck and Co., Chapter 127 page 867.
 36. Monsen ALB and Ueland PM. Homocysteine and methylmalonic acid in diagnosis and risk assessment from infancy to adolescent. American Journal of Clinical Nutrition 2003; 78:7-21.
 37. Carmel R. Megaloblastic anemias. Curr Opin Hematol 1994;1:107-12.
 38. Soderlund A, Malterud K. Why did I get chronic fatigue syndrome? A qualitative interview study of causal attributions in women patients. Scand J Prim Health Care. 2005 Dec;23(4):242-7.
 39. Kerr JR, Tyrrell DA. Cytokines in parvovirus B19 infection as an aid to understanding chronic fatigue syndrome. Curr Pain Headache Rep. 2003 Oct;7(5):333-41.
 40. Ferguson E, Cassaday HJ. Theoretical accounts of Gulf War Syndrome: from environmental toxins to psychoneuroimmunology and neurodegeneration. Behav Neurol. 2001-2002;13(3-4):133-47.
 41. Peckerman A, et al. Cardiovascular stress responses and their relation to symptoms in Gulf War veterans with fatiguing illness. Psychosom Med. 2000 Jul-Aug;62(4):509-16.
 42. Skowera A, et al. Cellular immune activation in Gulf War veterans. J Clin Immunol. 2004 Jan;24(1):66-73.
 43. Patarca R. Cytokines and chronic fatigue syndrome. Ann N Y Acad Sci. 2001 Mar;933:185-200.
 44. Lucas HJ, et al. Fibromyalgia – new concepts of pathogenesis and treatment. Int J Immunopathol Pharmacol. 2006 Jan-Mar;19(1):5-10.
 45. Mease P. Fibromyalgia syndrome: review of clinical presentation, pathogenesis, outcome measures, and treatment. J Rheumatol Suppl. 2005 Aug;75:6-21.
 46. Fiedler N, et al. A controlled comparison of multiple chemical sensitivities and chronic fatigue syndrome. Psychosom Med. 1996 Jan-Feb;58(1):38-49.
 47. Gaudino EA, Coyle PK, Krupp LB. Post-Lyme syndrome and chronic fatigue syndrome. Neuropsychiatric similarities and differences. Arch Neurol. 1997 Nov;54(11):1372-6.
 48. Jason LA, Taylor RR, Kennedy CL. Chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, and multiple chemical sensitivities in a community-based sample of persons with chronic fatigue syndrome-like symptoms. Psychosom Med. 2000 Sep-Oct;62(5):655-63.
 49. Kang HK, et al. Post-traumatic stress disorder and chronic fatigue syndrome-like illness among Gulf War veterans: a population-based survey of 30,000 veterans. Am J Epidemiol. 2003 Jan 15;157(2):141-8.
 50. Aaron LA, Burke MM, Buchwald D. Overlapping conditions among patients with chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, and temporomandibular disorder.Arch Intern Med. 2000 Jan 24;160(2):221-7.
 51. Pall M. Explaining ‘Unexplained Illnesses’: Disease Paradigm for Chronic Fatigue Syndrome, Multiple Chemical Sensitivity, Fibromyalgia, Post-Traumatic Stress Disorder, and Gulf War Syndrome. http://astore.amazon.com/prohealth-20/detail/078902389X/104-0633642-5692763   The Hawthorne Press Inc., 2007.
 52. McCann SM, et al. The nitric oxide hypothesis of aging. Exp Gerontol. 1998 Nov-Dec;33(7-8):813-26.
 53. Jeong JH, et al. Extremely low frequency magnetic field induces hyperalgesia in mice modulated by nitric oxide synthesis. Life Sci. 2006 Feb 23;78(13):1407-12. Epub 2006 Feb 7.
 54. Ródenas J, Mitjavila MT, Carbonell T. Simultaneous generation of nitric oxide and superoxide by inflammatory cells in rats. Free Radic Biol Med. 1995 May;18(5):869-75
 55. Zingarelli B, et al. Effects of nicaraven on nitric oxide-related pathways and in shock and inflammation. Shock. 2000 Feb;13(2):126-34.
 56. Daghigh F, et al. Human gingival fibroblasts produce nitric oxide in response to proinflammatory cytokines. J Periodontol. 2002 Apr;73(4):392-400.
 57. Guix FX, et al.The physiology and pathophysiology of nitric oxide in the brain. Prog Neurobiol. 2005 Jun;76(2):126-52.
 58. Molina JA, et al. The role of nitric oxide in neurodegeneration. Potential for pharmacological intervention. Drugs Aging. 1998 Apr;12(4):251-9.
 59. Larson AA, et al. Changes in the concentrations of amino acids in the cerebrospinal fluid that correlate with pain in patients with fibromyalgia: implications for nitric oxide pathways. Pain. 2000 Aug;87(2):201-11.
 60. Zhan G, et al. Inducible nitric oxide synthase in long-term intermittent hypoxia: hypersomnolence and brain injury. Am J Respir Crit Care Med. 2005 Jun 15;171(12):1414-20. Epub 2005 Mar 4.
 61. Hesse AK, et al. Proinflammatory role of inducible nitric oxide synthase in acute hyperoxic lung injury.Respir Res. 2004 Sep 15;5:11.
 62. Lehtonen H, et al. Increased alveolar nitric oxide concentration and high levels of leukotriene B(4) and 8-isoprostane in exhaled breath condensate in patients with asbestosis. Thorax. 2007 Jul;62(7):602-7. Epub 2007 Jan 24.
 63. Imam SZ, et al. Prevention of dopaminergic neurotoxicity by targeting nitric oxide and peroxynitrite: implications for the prevention of methamphetamine-induced neurotoxic damage. Ann N Y Acad Sci. 2000 Sep;914:157-71.
 64. Sviriaeva IV, Ruuge EK, Shumaev KB. Formation of superoxide radicals in isolated cardiac mitochondria: effect of adriamycin. Biofizika. 2007 Nov-Dec;52(6):1054-9.[PubMed abstract; article in Russian].
 65. Doroshow JH. Effect of anthracycline antibiotics on oxygen radical formation in rat heart. Cancer Res. 1983 Feb;43(2):460-72.
 66. Yurkov IS, et al. Mechanism of superoxide anion generation in intact mitochondria in the presence of lucigenin and cyanide. Biochemistry (Mosc). 2003 Dec;68(12):1349-59.
 67. Pacher P, et al.; “Nitric Oxide and Peroxynitrite: in Health and disease” Physiological Reviews 2007, volume 87(1), page 315-424.
 68. Radi R, et al. Peroxynitrite oxidation of sulfhydryls. The cytotoxic potential of superoxide and nitric oxide. J Biol Chem. 1991 Mar 5;266(7):4244-50. 69.)
 69. Pryor WA, Squadrito GL.The chemistry of peroxynitrite: a product from the reaction of nitric oxide with superoxide. Am J Physiol. 1995 May;268(5 Pt 1):L699-722.
 70. Beckman, J.S., Koppenol, W.H. Nitric oxide, superoxide, and peroxynitrite: The good, the bad, and the ugly. Am J Physiol 271 C1424-C1437 (1996).
 71. Koppenol, W.H., et al. Peroxynitrite, a cloaked oxidant formed by nitric oxide and superoxide. Chem Res Toxicol 5 834-842 (1992).
 72. Squadrito GL, Pryor WA.Oxidative chemistry of nitric oxide: the roles of superoxide, peroxynitrite, and carbon dioxide. Free Radic Biol Med. 1998 Sep;25(4-5):392-403.
 73. Oku H, et al. Endothelin-1 (ET-1) causes death of retinal neurons through activation of nitric oxide synthase (NOS) and production of superoxide anion. Exp Eye Res. 2008 Jan;86(1):118-30. Epub 2007 Oct 9.
 74. Pérez-De La Cruz V, et al. Excitotoxic brain damage involves early peroxynitrite formation in a model of Huntington’s disease in rats: protective role of iron porphyrinate 5,10,15,20-tetrakis (4-sulfonatophenyl)porphyrinate iron (III). Neuroscience. 2005;135(2):463-74.
 75. Shibuki H, et al. Lipid peroxidation and peroxynitrite in retinal ischemia-reperfusion injury. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2000 Oct;41(11):3607-14.
 76. Kawano T, et al. iNOS-derived NO and nox2-derived superoxide confer tolerance to excitotoxic brain injury through peroxynitrite. J Cereb Blood Flow Metab. 2007 Aug;27(8):1453-62. Epub 2007 Feb 7.
 77. Zingarelli B, et al. Effects of nicaraven on nitric oxide-related pathways and in shock and inflammation. Shock. 2000 Feb;13(2):126-34.
 78. Zingarelli B, et al. The potential role of peroxynitrite in the vascular contractile and cellular energetic failure in endotoxic shock. Br J Pharmacol. 1997 Jan;120(2):259-67.
 79. Pryor, W.A., Squadrito, G.L. The chemistry of peroxynitrite: A product from the reaction of nitric oxide with superoxide. Am J Physiol 268 L699-L722 (1995).
 80. Aquaro S, et al. The contribution of peroxynitrite generation in HIV replication in human primary macrophages. Retrovirology. 2007 Oct 21;4:76.
 81. Mendoza MG, et al. Kidney damage after renal ablation is worsened in endothelial nitric oxide synthase -/- mice and improved by combined administration of L-arginine and antioxidants. Nephrology (Carlton). 2008 Jun;13(3):218-27.
 82. Piao XL, Cho EJ, Jang MH. Cytoprotective effect of baicalein against peroxynitrite-induced toxicity in LLC-PK(1) cells.Food Chem Toxicol. 2008 May;46(5):1576-81. Epub 2007 Dec 31.
 83. Kimoto K, Aoki T, Shibata Y, Kamisuki S, Sugawara F, Kuramochi K, Nakazaki A, Kobayashi S, Kuroiwa K, Watanabe N, Arai T. Structure-activity relationships of neoechinulin A analogues with cytoprotection against peroxynitrite-induced PC12 cell death. J Antibiot (Tokyo). 2007 Oct;60(10):614-21.
 84. Jack C, Antel J, Brück W, Kuhlmann T. Contrasting potential of nitric oxide and peroxynitrite to mediate oligodendrocyte injury in multiple sclerosis. Glia. 2007 Jul;55(9):926-34.
 85. Martinez-Palma L, Pehar M, Cassina P, Peluffo H, Castellanos R, Anesetti G, Beckman JS, Barbeito L. Involvement of nitric oxide on kainate-induced toxicity in oligodendrocyte precursors.Neurotox Res. 2003;5(6):399-406.
 86. Ali TK, Matragoon S, Pillai BA, Liou GI, El-Remessy AB. Peroxynitrite Mediates Retinal Neurodegeneration by Inhibiting NGF Survival Signal in Experimental and Human Diabetes. Diabetes. 2008 Feb 19 [Epub ahead of print].
 87. Ho SC, Tsai TH, Tsai PJ, Lin CC. Protective capacities of certain spices against peroxynitrite-mediated biomolecular damage. Food Chem Toxicol. 2008 Mar;46(3):920-8. Epub 2007 Oct 30.
 88. Pehar M, Vargas MR, Robinson KM, Cassina P, England P, Beckman JS, Alzari PM, Barbeito L. Peroxynitrite transforms nerve growth factor into an apoptotic factor for motor neurons. Free Radic Biol Med. 2006 Dec 1;41(11):1632-44. Epub 2006 Aug 15.
 89. Jonnala RR, Buccafusco JJ.Inhibition of nerve growth factor signaling by peroxynitrite. J Neurosci Res. 2001 Jan 1;63(1):27-34.
 90. Pessayre D. Role of mitochondria in non-alcoholic fatty liver disease. J Gastroenterol Hepatol. 2007 Jun;22 Suppl 1:S20-7.
 91. Cejková J, Ardan T, Simonová Z, Cejka C, Malec J, Jirsová K, Filipec M, Dotrelová D, Brunová B. Nitric oxide synthase induction and cytotoxic nitrogen-related oxidant formation in conjunctival epithelium of dry eye (Sjögren’s syndrome).Nitric Oxide. 2007 Aug;17(1):10-7. Epub 2007 May 22.
 92. Szabó C, Day BJ, Salzman AL. Evaluation of the relative contribution of nitric oxide and peroxynitrite to the suppression of mitochondrial respiration in immunostimulated macrophages using a manganese mesoporphyrin superoxide dismutase mimetic and peroxynitrite scavenger. FEBS Lett. 1996 Feb 26;381(1-2):82-6.
 93. Chen Y, Gibson SB. Is mitochondrial generation of reactive oxygen species a trigger for autophagy? Autophagy. 2008 Mar-Apr;4(2):246-8. Epub 2007 Dec 14.
 94. Szabó C, Zingarelli B, O’Connor M, Salzman AL.DNA strand breakage, activation of poly (ADP-ribose) synthetase, and cellular energy depletion are involved in the cytotoxicity of macrophages and smooth muscle cells exposed to peroxynitrite. Proc Natl Acad Sci U S A. 1996 Mar 5;93(5):1753-8.
 95. Goldstein S, Merényi G.The chemistry of peroxynitrite: implications for biological activity. Methods Enzymol. 2008;436C:49-61…and…Zou MH, Shi C, Cohen RA. Oxidation of the zinc-thiolate complex and uncoupling of endothelial nitric oxide synthase by peroxynitrite. J Clin Invest. 2002 Mar;109(6):817-26.]
 96. Szabó C, O’Connor M, Salzman AL.Endogenously produced peroxynitrite induces the oxidation of mitochondrial and nuclear proteins in immunostimulated macrophages. FEBS Lett. 1997 Jun 9;409(2):147-50.
 97. Cuzzocrea S. Role of nitric oxide and reactive oxygen species in arthritis. Curr Pharm Des. 2006;12(27):3551-70
 98. Davies CM, Guilak F, Weinberg JB, Fermor B. Reactive nitrogen and oxygen species in interleukin-1-mediated DNA damage associated with osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2007 Oct 16 [Epub ahead of print]
 99. Rui Hai Liu and Joseph H. Hotchkiss. Potential genotoxicity of chronically elevated nitric oxide: A review. Mutation Research/Reviews in Genetic Toxicology Volume 339, Issue 2, June 1995, Pages 73-89.
 100. Zhang L, Dawson VL, Dawson TM.Role of nitric oxide in Parkinson’s disease. Pharmacol Ther. 2006 Jan;109(1-2):33-41. Epub 2005 Jul 7.
 101. Calabrese V, Mancuso C, Calvani M, Rizzarelli E, Butterfield DA, Stella AM.Nitric oxide in the central nervous system: neuroprotection versus neurotoxicity. Nat Rev Neurosci. 2007 Oct;8(10):766-75.
 102. Zhan G, Fenik P, Pratico D, Veasey SC.Inducible nitric oxide synthase in long-term intermittent hypoxia: hypersomnolence and brain injury. Am J Respir Crit Care Med. 2005 Jun 15;171(12):1414-20. Epub 2005 Mar 4.
 103. Dawson VL, Dawson TM. Nitric oxide neurotoxicity.J Chem Neuroanat. 1996 Jun;10(3-4):179-90.
 104. McCann SM. The nitric oxide hypothesis of brain aging. Exp Gerontol. 1997 Jul-Oct;32(4-5):431-40.
 105. Petrosyan M, Perraki E, Simoes D, Koutsourelakis I, Vagiakis E, Roussos C, Gratziou C. Exhaled breath markers in patients with obstructive sleep apnoea. Sleep Breath. 2007 Dec 11 [Epub ahead of print].
 106. Danishpajooh IO, Gudi T, Chen Y, Kharitonov VG, Sharma VS, Boss GR. Nitric oxide inhibits methionine synthase activity in vivo and disrupts carbon flow through the folate pathway. J Biol Chem. 2001 Jul 20;276(29):27296-303. Epub 2001 May 22.
 107. Campos AC, Molognoni F, Melo FH, Galdieri LC, Carneiro CR, D’Almeida V, Correa M, Jasiulionis MG. Oxidative stress modulates DNA methylation during melanocyte anchorage blockade associated with malignant transformation. Neoplasia. 2007 Dec;9(12):1111-21.
 108. Brown GC. Nitric oxide and mitochondria.Front Biosci. 2007 Jan 1;12:1024-33.
 109. Jacobson J, Duchen MR, Hothersall J, Clark JB, Heales SJ.Induction of mitochondrial oxidative stress in astrocytes by nitric oxide precedes disruption of energy metabolism.J Neurochem. 2005 Oct;95(2):388-95. Epub 2005 Aug 16.
 110. Borutaite V, Moncada S, Brown GC.Nitric oxide from inducible nitric oxide synthase sensitizes the inflamed aorta to hypoxic damage via respiratory inhibition. Shock. 2005 Apr;23(4):319-23.
 111. Bal-Price A, Brown GC.Inflammatory neurodegeneration mediated by nitric oxide from activated glia-inhibiting neuronal respiration, causing glutamate release and excitotoxicity. J Neurosci. 2001 Sep 1;21(17):6480-91.
 112. Brown GC, Borutaite V. Nitric oxide, mitochondria, and cell death.IUBMB Life. 2001 Sep-Nov;52(3-5):189-95.
 113. Mander P, Borutaite V, Moncada S, Brown GC.Nitric oxide from inflammatory-activated glia synergizes with hypoxia to induce neuronal death. J Neurosci Res. 2005 Jan 1-15;79(1-2):208-15.
 114. Brown GC, Bal-Price A.Inflammatory neurodegeneration mediated by nitric oxide, glutamate, and mitochondria. Mol Neurobiol. 2003 Jun;27(3):325-55.
 115. Packer MA, Murphy MP. Peroxynitrite formed by simultaneous nitric oxide and superoxide generation causes cyclosporin-A-sensitive mitochondrial calcium efflux and depolarisation. Eur J Biochem. 1995 Nov 15;234(1):231-9.
 116. Jekabsone A, Neher JJ, Borutaite V, Brown GC. Nitric oxide from neuronal nitric oxide synthase sensitises neurons to hypoxia-induced death via competitive inhibition of cytochrome oxidase.J Neurochem. 2007 Oct;103(1):346-56. Epub 2007 Jul 10.
 117. Packer MA, Porteous CM, Murphy MP.Superoxide production by mitochondria in the presence of nitric oxide forms peroxynitrite. Biochem Mol Biol Int. 1996 Oct;40(3):527-34.
 118. Inoue S, Kawanishi S. Oxidative DNA damage induced by simultaneous generation of nitric oxide and superoxide. FEBS Lett. 1995 Aug 28;371(1):86-8.
 119. Szabó C.The pathophysiological role of peroxynitrite in shock, inflamma
 120. Szabó C, Billiar TR. Novel roles of nitric oxide in hemorrhagic shock.Shock. 1999 Jul;12(1):1-9.
 121. Maeda H, Akaike T.Nitric oxide and oxygen radicals in infection, inflammation, and cancer. Biochemistry (Mosc). 1998 Jul;63(7):854-65.
 122. Akaike T.Role of free radicals in viral pathogenesis and mutation. Rev Med Virol. 2001 Mar-Apr;11(2):87-101.
 123. Ebadi M, Sharma SK. Peroxynitrite and mitochondrial dysfunction in the pathogenesis of Parkinson’s disease. Antioxid Redox Signal. 2003 Jun;5(3):319-35.
 124. Zaki MH, Akuta T, Akaike T.Nitric oxide-induced nitrative stress involved in microbial pathogenesis. J Pharmacol Sci. 2005 Jun;98(2):117-29. Epub 2005 Jun 4.125.
 125. Akaike T, Suga M, Maeda H. Free radicals in viral pathogenesis: molecular mechanisms involving superoxide and NO.Proc Soc Exp Biol Med. 1998 Jan;217(1):64-73.
 126. Akaike T, Maeda H.Nitric oxide and virus infection.Immunology. 2000 Nov;101(3):300-8.
 127. Akaike T, Fujii S, Kato A, Yoshitake J, Miyamoto Y, Sawa T, Okamoto S, Suga M, Asakawa M, Nagai Y, Maeda H.Viral mutation accelerated by nitric oxide production during infection in vivo. FASEB J. 2000 Jul;14(10):1447-54.
 128. Fakhrzadeh L, Laskin JD, Laskin DL.Deficiency in inducible nitric oxide synthase protects mice from ozone-induced lung inflammation and tissue injury.Am J Respir Cell Mol Biol. 2002 Apr;26(4):413-9.
 129. Weinberger B, Fakhrzadeh L, Heck DE, Laskin JD, Gardner CR, Laskin DL. Inhaled nitric oxide primes lung macrophages to produce reactive oxygen and nitrogen intermediates. Am J Respir Crit Care Med. 1998 Sep;158(3):931-8.
 130. Elsasser TH, Caperna TJ, Li CJ, Kahl S, Sartin JL. Critical control points in the impact of proinflammatory immune response on growth and metabolism. J Anim Sci. 2008 Mar 14 [Epub ahead of print].
 131. FR Laurindo, PL da Luz, L Uint, TF Rocha, RG Jaeger and EA Lopes. Evidence for superoxide radical-dependent coronary vasospasm after angioplasty in intact dogs. Circulation, Vol 83, 1705-1715, Copyright © 1991 by American Heart Association.
 132. Robert P. Jankov, Crystal Kantores, Jingyi Pan, Jaques Belik. Contribution of xanthine oxidase-derived superoxide to chronic hypoxic pulmonary hypertension in neonatal rats. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 294: L233-L245, 2008.
 133. Ricci C, et al. Mitochondrial DNA damage triggers mitochondrial-superoxide generation and apoptosis.Am J Physiol Cell Physiol. 2008 Feb;294(2):C413-22. Epub 2007 Dec 12.O2
 134. Cuzzocrea S, et al. Superoxide: a key player in hypertension. FASEB J. 2004 Jan;18(1):94-101.
 135. Tomasz J Guzik, et al. Mechanisms of increased vascular superoxide production in human diabetes mellitus: role of NAD(P)H oxidase and endothelial nitric oxide synthase. Circulation, 105(14):1656-62.
 136. Senthil Kumar Venugopal, et al. alpha Tocopherol Decreases Superoxide Anion Release in Human Monocytes Under Hyperglycemic Conditions Via Inhibition of Protein Kinase C. Diabetes 51:3049-3054, 2002.
 137. Alejandro MS Mayer, et al. Differential modulation of microglia superoxide anion and thromboxane B2 generation by the marine manzamines. BMC Pharmacology 2005, 5:6doi:10.1186/1471-2210-5-6.
 138. Zalba G, et al. Is the balance between nitric oxide and superoxide altered in spontaneously hypertensive rats with endothelial dysfunction? Nephrol Dial Transplant. 2001;16 Suppl 1:2-5. O2 and hypertension, endothelial dysfunction.
 139. Sánchez M, et al. Quercetin downregulates NADPH oxidase, increases eNOS activity and prevents endothelial dysfunction in spontaneously hypertensive rats. J Hypertens. 2006 Jan;24(1):75-84.
 140. Stefanovic A, et al. The influence of obesity on the oxidative stress status and the concentration of leptin in type 2 diabetes mellitus patients. Diabetes Res Clin Pract. 2008 Jan;79(1):156-63. Epub 2007 Sep 11.
 141. Dawson VL, Dawson TM. Nitric oxide in neurodegeneration.Prog Brain Res. 1998;118:215-29.
 142. Wahl SM, et al. Nitric oxide in experimental joint inflammation. Benefit or detriment? Cells Tissues Organs. 2003;174(1-2):26-33.
 143. Bredt DS. Targeting nitric oxide to its targets. Proc Soc Exp Biol Med. 1996 Jan;211(1):41-8.
 144. Yun HY, et al. Nitric oxide in health and disease of the nervous system. Mol Psychiatry. 1997 Jul;2(4):300-10.
 145. Berdeaux A. Nitric oxide: an ubiquitous messenger.Fundam Clin Pharmacol. 1993;7(8):401-11.
 146. Bell D. Cellular Hypoxia & Neuro-Immune Fatigue. Wingspan Press, July 2007.
 147. Broderick KE, et al. The Cobalamin Precursor Cobinamide Detoxifies Nitroprusside-Generated Cyanide. Experimental Biology and Medicine 232:789-798 (2007).
 148. Broderick KE, et al. Nitric Oxide Scavenging by the Cobalamin Precursor Cobinamide. J. Biol. Chem., Vol. 280, Issue 10, 8678-8685, March 11, 2005.
 149. Broderick KE, et al. The nitric oxide scavenger cobinamide profoundly improves survival in a Drosophila melanogaster model of bacterial sepsis.FASEB J. 2006 Sep;20(11):1865-73.
 150. Lee ME, Wang H. Homocysteine and hypomethylation. A novel link to vascular disease.Trends Cardiovasc Med. 1999 Jan-Feb;9(1-2):49-54.
 151. Qin J, et al. Arsenic detoxification and evolution of trimethylarsine gas by a microbial arsenite S-adenosylmethionine methyltransferase.Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 Feb 14;103(7):2075-80.
 152. Dunlevy LP, et al. Integrity of the methylation cycle is essential for mammalian neural tube closure. Birth Defects Res. Part A Clin. Mol. Teratol. (2006)
 153. Mason P. Folic acid – new roles for a well known vitamin. The Pharmaceutical Journal Vol 263 No 7068 p673-677 October 23, 1999.
 154. Stempak, J. M., et al. Cell and stage of transformation-specific effects of folate deficiency on methionine cycle intermediates and DNA methylation in an in vitro model. Carcinogenesis, 2005 (Vol. 26) (No. 5) 981-990.
 155. James SJ, et al Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired methylation capacity in children with autism Am J Clin Nutr 2004;80:1611–7.
 156. Miller A. The methionine-homocysteine cycle and its effects on cognitive diseases. Alternative Medicine Review, Feb, 2003.
 157. Nijhout HF, Reed M, Ulrich C. Mathematical Models of Folate-mediated One-Carbon Metabolism, in Vitamins & Hormones, Vol. 79, Folic Acid, ed. by G. Litwack (Accepted, 2008), Academic Press.
 158. Van Konynenburg R. Glutathione Depletion – Methylation Cycle Block Hypothesis for the pathogenesis of CFS. Paper presented at the International Association for Chronic Fatigue Syndrome, Ft. Lauderdale, Florida, January 10-14, 2007.
 159. Yasko A. Genetic Bypass. Matrix Press. 2005.
 160. Yasko A. Nutrigenomic Testing and the Methylation Pathway. Townsend Newsletter. 270: 69. 2006.
 161. Ganong W. F. Review of Medical Physiology, 11th Edition. Lange Medical Publications, Los Altos California, 1983. p.235.
 162. Martin Jr. D.W., et al. Harper’s Review of Biochemistry, 19th edition. Lange Medical Publications, Los Altos California, 1983. p.312.
 163. Murphy TM, et al. The emergence of DNA methylation as a key modulator of aberrant cell death in prostate cancer.Endocr Relat Cancer. 2008 Mar;15(1):11-25.
 164. Christensen B, Ueland PM. Methionine synthase inactivation by nitrous oxide during methionine loading of normal human fibroblasts. Homocysteine remethylation as determinant of enzyme inactivation and homocysteine export. J Pharmacol Exp Ther. 1993 Dec;267(3):1298-303.
 165. Christensen B, et al. Preoperative methionine loading enhances restoration of the cobalamin-dependent enzyme methionine synthase after nitrous oxide anesthesia.Anesthesiology. 1994 May;80(5):1046-56.
 166. Banerjee RV, Matthews RG. Cobalamin-dependent methionine synthase. FASEB J. 1990 Mar;4(5):1450-9.
 167. Drummond JT, Matthews RG. Nitrous oxide degradation by cobalamin-dependent methionine synthase: characterization of the reactants and products in the inactivation reaction. Biochemistry. 1994 Mar 29;33(12):3732-41.
 168. Freeman AG. Hydroxocobalamin versus cyanocobalamin. J R Soc Med. 1996 Nov;89(11):659.
 169. Linnell JC, Matthews DM. Cobalamin metabolism and its clinical aspects. Clin Sci (Lond). 1984 Feb;66(2):113-21.
 170. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, DC: National Academy Press; 2000.
 171. Kate E. Broderick, et al. Cyanide Detoxification by the Cobalamin Precursor Cobinamide. Experimental Biology and Medicine 231:641-649; 2006.
 172. Sharma VS, et al. Reactions of nitric oxide with vitamin B12 and its precursor, cobinamide. Biochemistry. 2003 Jul 29;42(29):8900-8.
 173. Rochelle LG, et al. Interactions between hydroxocobalamin and nitric oxide (NO): evidence for a redox reaction between NO and reduced cobalamin and reversible NO binding to oxidized cobalamin. J Pharmacol Exp Ther. 1995 Oct;275(1):48-52.
 174. Kruszyna H, et al. Spectroscopic studies of nitric oxide (NO) interactions with cobalamins: reaction of NO with superoxocobalamin(III) likely accounts for cobalamin reversal of the biological effects of NO. J Pharmacol Exp Ther. 1998 May;285(2):665-71.
 175. Brouwer M, et al. Nitric oxide interactions with cobalamins: biochemical and functional consequences. Blood. 1996 Sep 1;88(5):1857-64.
 176. Broderick KE, et al. Nitric oxide scavenging by the cobalamin precursor cobinamide. J Biol Chem. 2005 Mar 11;280(10):8678-85. Epub 2005 Jan 4.
 177. Murray, Michael. Encyclopedia of Nutritional Supplements. Prima Publishing, 1996. Chapter 15,pg.130.
 178. Methylcobalamin. [No authors listed]. Altern Med Rev. 1998 Dec;3(6):461-3.
 179. Jepson B. Changing the Course of Autism. Sentient Publications, 2007. Chapter 10.
 180. Kapadia CR. Vitamin B12 in health and disease: part I–inherited disorders of function, absorption, and transport. Gastroenterologist. 1995 Dec;3(4):329-44.
 181. Morel CF, et al. Prenatal diagnosis for methylmalonic acidemia and inborn errors of vitamin B12 metabolism and transport. Mol Genet Metab. 2005 Sep-Oct;86(1-2):160-71.
 182. Rosenblatt DS, et al. Altered vitamin B12 metabolism in fibroblasts from a patient with megaloblastic anemia and homocystinuria due to a new defect in methionine biosynthesis. J Clin Invest. 1984 Dec;74(6):2149-56.
 183. Linnell JC, Bhatt HR. Inherited errors of cobalamin metabolism and their management.Baillieres Clin Haematol. 1995 Sep;8(3):567-601.
 184. Watkins D, Rosenblatt DS. Genetic heterogeneity among patients with methylcobalamin deficiency. Definition of two complementation groups, cblE and cblG. J Clin Invest. 1988 Jun;81(6):1690-4.
 185. Suormala T, et al. The cblD defect causes either isolated or combined deficiency of methylcobalamin and adenosylcobalamin synthesis. J Biol Chem. 2004 Oct 8;279(41):42742-9. Epub 2004 Aug 2.
 186. Lebionka Y., Melvidas V.I. The ability of bacterial DNA methyltransferases to use methylcobalamine as a cofactor in DNA methylation reactions. Biochemistry (Moscow) Supplemental Series B: Biomedical Chemistry. 1990-7508 Issue Volume 1, Number 3 / September, 2007.
 187. Akaike A, et al. Protective effects of a vitamin B12 analog, methylcobalamin, against glutamate cytotoxicity in cultured cortical neurons. Eur J Pharmacol. 1993 Sep 7;241(1):1-6.
 188. Kikuchi M, et al. Protective effects of methylcobalamin, a vitamin B12 analog, against glutamate-induced neurotoxicity in retinal cell culture. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1997 Apr;38(5):848-54.
 189. Watanabe T, et al. 1994. Ultra-high dose methylcobalamin promotes nerve regeneration in experimental acrylamide neuropathy. J Neurol Sci 122:140-43.
 190. Mayer G.,Kroger M., Meier-Ewert K. Effects of vitamin B12 on performance and circadian rhythm in normal subjects. Neuropsychopharmacology,1996, vol. 15, no5, pp. 456-464.
 191. Olle Selinus, B. J. Alloway. Essentials of Medical Geology. Academic Press, 2005,p.519.ISBN 0126363412.
 192. The Pharmacological Basis of Therapeutics, Goodman and Gillman, Tenth Edititon, Page-1503-1513.
 193. R.S.Satoskar & S.D. Bhanderkar. Pharmacology and Therapeutics, Revised 12th, Page No.424-425.
 194. Andrès E, et al. Vitamin B12 (cobalamin) deficiency in elderly patients. CMAJ. 2004 Aug 3;171(3):251-9.
 195. Rajan S, et al. Response of elevated methylmalonic acid to three dose levels of oral cobalamin in older adults.J Am Geriatr Soc. 2002 Nov;50(11):1789-95.
 196. Herrmann W, et al. Functional vitamin B12 deficiency and determination of holotranscobalamin in populations at risk. Clin Chem Lab Med. 2003 Nov;41(11):1478-88.
 197. Kwok T, et al. Randomized trial of the effect of supplementation on the cognitive function of older people with subnormal cobalamin levels.Int J Geriatr Psychiatry. 1998 Sep;13(9):611-6.
 198. Pimentel M, et al. Small intestinal bacterial overgrowth: a possible association with fibromyalgia. J Musculoskelet Pain 2001;9:107-113.
 199. Pimentel M, et al. Eradication of small intestinal bacterial overgrowth decreases symptoms in chronic fatigue syndrome: a double blind, randomized study. Gastroenterology 2000;118:A414.
 200. Chandy J. Vitamin B12 Deficiency with Neuro-Psychiatric Symptoms Serum B12 Level Below <300ng/l with or without Anaemia or Macrocytosis: A Retrospective Study 1981- 2006 (ongoing). Upublished research from the Shinwell Medical Centre, Horden Peterlee County Durham, UK. Report available on website: http://www.b12d.org/
 201. Bradford GS and Taylor CT. Omeprazole and vitamin B12 deficiency. Annals of Pharmacotherapy 1999;33:641-3.
 202. Kasper H. Vitamin absorption in the elderly. International Journal of Vitamin and Nutrition Research 1999;69:169-72.
 203. Howden CW. Vitamin B12 levels during prolonged treatment with proton pump inhibitors. J Clin Gastroenterol 2000;30:29-33.
 204. Termanini B, et al. Effect of Long-Term Gastric Acid Suppressive Therapy on Serum Vitamin B12 Levels in Patients with Zollinger-Ellison Syndrome.American Journal of Medicine 1998; 104: 422-30.
 205. Bauman WA, et al. Increased intake of calcium reverses the B12 malabsorption induced by metformin. Diabetes Care 2000;23:1227-31.
 206. Sumner AE, et al. Elevated methylmalonic acid and total homocysteine levels show high prevalence of vitamin B12 deficiency after gastric surgery. Ann Intern Med. 1996 Mar 1;124(5):469-76.
 207. Adachi S, et al. Enteral vitamin B12 supplements reverse postgastrectomy B12 deficiency.Ann Surg. 2000 Aug;232(2):199-201.
 208. Suter PM, et al. Reversal of protein-bound vitamin B12 malabsorption with antibiotics in atrophic gastritis. Gastroenterology 1991; 101:1039-45.
 209. Súbtil JC, et al. Dementia caused by bacterial overgrowth in a patient with Billroth II gastrectomy]Rev Esp Enferm Dig. 1996 Jun;88(6):431-3.
 210. Tucker KL, et al. J. Plasma vitamin B12 concentrations relate to intake source in the Framingham Offspring Study. Am J Clin Nutr 2000;71:514-22.
 211. Louwman MW, et al. Signs of impaired cognitive function in adolescents with marginal cobalamin status. Am J Clin Nutr. 2000 Sep;72(3):762-9.
 212. Oh R, Brown DL. Vitamin B12 deficiency. Am Fam Physician. 2003 Mar 1;67(5):979-86.
 213. Pennypacker LC, et al.High prevalence of cobalamin deficiency in elderly outpatients. J Am Geriatr Soc. 1992 Dec;40(12):1197-204.
 214. http://www.fda.gov/fdac/departs/2007/207_upd.html#cyanide .
 215. Watanabe F. Vitamin B12 sources and bioavailability. Exp Biol Med (Maywood). 2007 Nov;232(10):1266-74.
 216. Dagnelie PC, et al. Vitamin B-12 from algae appears nonot to be bioavailable. Am J Clin Nutr. 1991 Mar;53(3):695-7.
 217. Lederle FA. Oral cobalamin for pernicious anemia: back from the verge of extinction. J Am Geriatr Soc 1998;46:1125-7.
 218. Kuzminski AM, et al. Effective treatment of cobalamin deficiency with oral cobalamin.Blood 1998;92: 1191-8.
 219. Lederle FA. Oral cobalamin for pernicious anemia. Medicine’s best kept secret? JAMA 1991;265:94-5.
 220. Bolaman Z, et al. Oral versus intramuscular cobalamin treatment in megaloblastic anemia: a single-center, prospective, randomized, open-label study.Clin Ther. 2003 Dec;25(12):3124-34.
 221. National Institutes of Health Fact Sheet on vitamin B12 http://ods.od.nih.gov/factsheets/vitaminb12.asp
 222. Nilsson-Ehle H. Age-related changes in cobalamin (vitamin B12) handling. Implications for therapy. Drugs Aging. 1998 Apr;12(4):277-92.
 223. Bishop A, Anderson JE. NO signaling in the CNS: from the physiological to the pathological. Toxicology. 2005 Mar 15;208(2):193-205.
 224. Bucci M, et al. Endothelial nitric oxide synthase activation is critical for vascular leakage during acute inflammation in vivo. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 Jan 18;102(3):904-8. Epub 2005 Jan 7.
 225. Kaminski A, et al. Up-regulation of endothelial nitric oxide synthase inhibits pulmonary leukocyte migration following lung ischemia-reperfusion in mice. Am J Pathol. 2004 Jun;164(6):2241-9.


Opm.: Deze informatie werd niet gecontroleerd door de FDA. Het is universeel en is niet bedoeld voor de preventie, diagnose of behandeling van een ziekte of aandoening. Het is heel belangrijk dat u geen veranderingen aanbrengt in uw behandelplan zonder dit te onderzoeken of bespreken in samenspraak met uw arts of specialist.

http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=13561   verkorte versie

http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=13596   uitgebreide versie

© Vertaling anonieme vertaalster en zz van “B-12 Deficiency in ME/CFS and FM May Provide Clues & Relief (Footnoted Version)” (ProHealth, 11 april 2008)

Met dank aan MEAB.Lees ook het dossier “Het hersenstimulerende B12: Hydroxocobalamine”

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
1
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
1
2
02 mei
02/05/2024    
15:00 - 22:00
ME/CFS Symposium Air date: Thursday, May 2, 2024, 9:00:00 AM Time displayed is Eastern Time, Washington DC Local iCalendar:  Add an upcoming event to your [...]
08 mei
08/05/2024    
21:30 - 23:45
Dr. Putrino and Dr. Wood will explain their ongoing research and the current study, which has high potential to generate new knowledge and to help [...]
11 mei
11/05/2024    
14:00 - 16:00
Save the date! Op zaterdag 11 mei plannen we een Millions Missing bewustmakingsactie in het centrum van Brussel van 14 tot 16 uur. De precieze [...]
15 mei
15/05/2024 - 16/05/2024    
Hele dag
Unite to fight 2024. De eerste en grootste door de community gedreven conferentie over ME/cvs en Long Covid. Gratis tickets voor online webinar, een tweedaagse [...]
17 mei
17/05/2024    
18:00 - 23:00
The PolyBio is Symposium: register now to hear updates on our LongCovid, ME/CFS and related chronic illness projects & clinical trials: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Od4HsQn-Thq87EreSse-6w#/registration
23 mei
23/05/2024    
14:00 - 16:00
Ben je statutair ambtenaar en vaak afwezig op het werk door ziekte? Dan kan, wanneer je zogenaamde ‘ziektedagen’ zijn opgebruikt, een ziektepensioen ter sprake komen. [...]
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
Events on 11/05/2024
Events on 15/05/2024
Events on 17/05/2024
Events on 29/05/2024
Datum/Tijd Evenement
23/05/2024
14:00 - 16:00
Infomoment: wat verandert er aan het ziektepensioen voor ambtenaren?
29/05/2024
16:00 - 18:00
Webinar: alles wat je altijd al wilde weten over EDS en HSD
03/06/2024
14:00 - 16:00
Pais op naar Den Haag!
Nieuwspoort, Den Haag
Recente Links