Bron:

| 10535 x gelezen


Het plan om steun te betuigen aan dr. Coucke, die verantwoording moet afleggen bij de Orde der Geneesheren, is uitgegroeid tot een initiatief om te protesteren tegen het ME/CVS-beleid in België. Vanuit diverse locaties in Vlaanderen vertrekken bussen naar Brussel, waar een delegatie een bezoek zal brengen aan de Minister van Volksgezondheid, mevr. Onkelinx.

Deze actie is een initiatief van patiënten voor patiënten.

Alle info op


Oproep in het belang van alle Belgische patiënten die lijden aan ME/CVS en fibromyalgie!

Omdat het overheidsbeleid inzake bovenvermelde aandoeningen sterk ontoereikend blijft, wordt er overgegaan tot een nationale protestactie.

Het gevoerde ME/CVS beleid is eenzijdig, onmenselijk en druist tegen alle wetenschappelijke logica in. Erger nog, in plaats van werk te maken van de medische en sociale noden van deze patiëntengroep houdt het RIZIV liever klopjacht op artsen die zich het lot van deze zwaar zieke mensen aantrekt. De monsterboete van 635.000 euro die het RIZIV twee CVS specialisten oplegde staat model voor de onverschilligheid van het RIZIV tegenover de ME/CVS problematiek  

VOOR ONS PATIËNTEN IS DE MAAT VOL!

Kom daarom samen met familie en vrienden mee naar Brussel op Maandag 14 maart 2011.

We brengen een bezoek aan het Ministerie Van Volksgezondheid om aandacht te vragen voor de aanslepende problematiek van ME/CVS & fibromyalgie patiënten. Wij hopen op enkele honderden enthousiaste patiënten die met ons meestappen naar Minister Laurette Onkelinx. 

Deelname aan de protestactie dient te gebeuren via de ingelegde bussen die vertrekken vanuit diverse locaties.

Belangrijk!: Wie met eigen vervoer gaat valt buiten de verantwoordelijkheid van de organisatoren. 

 

Actiepunten

Onze vragen aan de Minister van Volksgezondheid:

Omdat de huidige richtlijnen van het RIZIV een eenzijdig, onrealistisch & ontoereikend CVS beleid nastreven is het hoogst noodzakelijk om dringend werk te maken van een beleidsplan dat tegemoet komt aan de werkelijke noden van de grote groep ME/CVS & Fibromyalgie patiënten dat België kent. Het gevoerde beleid van de voorbije jaren is zwaar discriminerend tegenover het merendeel van de patiënten en heeft haar onkunde reeds uitvoerig bewezen.

Wij vragen bijzondere aandacht aan de Minister van Volksgezondheid voor o.a. de volgende punten:

 • Het recht om de vrijheid in keuze van arts en therapie uit te oefenen.

 • Dringend meer aandacht voor de zwaar zieke patiënten en de organisatie van medische opvang hiervoor.

 • Verbeterde diagnosestelling volgens de Canadese Criteria met toepassing van de beschikbare (immunologische) bloedmarkers die naar voor worden geschoven door het internationaal Biomedisch ME/CVS onderzoek.

 • Aandacht voor het XMRV & MLV viraal wetenschappelijk onderzoek en een constructieve dialoog met de leidende experts hieromtrent.

 • Het toepassen van de ICD 10 door het RIZIV waar ME/CVS erkend staat als neurologische aandoening zoals ze ook erkend wordt door de WHO (World Health Organisation).

 • Het organiseren van ronde tafel gesprekken om te komen tot een constructieve dialoog tussen alle betrokken partijen: overheid, artsen, vooraanstaan­de ME/CV experten en niet te vergeten de patiëntengroeperingen waarvan men tot nu toe de stem steeds heeft genegeerd.

 • Het oprichten van een CVS opleidingscentrum dat geleid wordt door vooraanstaande CVS experten die betrokken zijn bij het wereldwijde biomedische onderzoek naar ME/CVS. Dit centrum moet aan andere artsen de kans geven zich te specialiseren in de aandoening, zodat de kennis over CVS onder artsen vergroot wordt en de ziekte aan geloofwaardigheid wint.

 • Een pluralistische benadering van de ME/CVS problematiek zodat het monopolie van de eenzijdige psychologische aanpak die bepaalde artsen opdringen wordt doorbroken en plaats maakt voor een noodzakelijker breder & realistischere aanpak met meer aandacht voor de fysische aspecten en mechanismen van de aandoening ME/CVS.

 • Het opzetten van een media campagne die de aandoening van zijn controversieel karakter moet ontdoen en aandacht en respect heeft voor de ernst van de ziekte.

 • Het opzetten van een preventiebeleid met bijzondere aandacht voor een vroege diagnose welke kan bewerkstelligd worden mits het gebruik van de beschikbare bloedtesten die indicatieve data bezorgen over de aandoening.  

Deze vraagstelling is representatief wat betreft de dringendste noden waar zoal werk dient van gemaakt te worden. Het moet een aanzet zijn om over te schakelen naar een nieuw en beter ME/CVS beleid.

Informatie bussen

Inschrijven kan tot 13 maart maar toch vragen wij  uitdrukkelijk om niet tot het allerlaatste moment te wachten. Wij hopen dat door dit enthousiaste en massale gebeuren de mensen zich aangespoord voelen om ondanks de ernst van hun ziekte deze manifestatie toch bij te wonen!

” SAMEN STAAN WE STERK”

Er vertrekken bussen vanuit de volgende locaties:
 
 
 • Ichtegem (W-Vl) NIEUW!

 • Houthalen

 • Lommel VOLZET! • Antwerpen BIJNA VOLZET! • Gent

 • Waasland VOLZET!
 

 

Gelieve hiervoor contact op te nemen via cvsmanifestatie@yahoo.com 

 

Daar de bussen voor Houthalen en West-Vlaanderen pas later zijn georganiseerd vragen wij om uw inschrijvingen niet uit te stellen maar uw plaats op de bus zo vlug mogelijk te reserveren.
 
Wij hopen alsnog deze twee bussen ook voldoende gevuld te krijgen zodat we zeker niks moeten aflassen of annuleren.
 
Dit goede nieuws massaal verspreiden is dus de boodschap! 

 

Gelieve bij uw inschrijving volgende zaken zeker te vermelden: uw naam, plaats waar u wenst op te stappen en het aantal personen waarvoor u inschrijft. Deelname per persoon: 10 euro.

BusW-Vl 12€ omwille van de grotere afstand.

Rolwagen kan, mits hij kan worden opgeplooid en de persoon zelfstandig op de bus kan.

Aangezien de bussen zich aan een strikt tijdschema dienen te houden, wordt er gevraagd tijdig aan de opstapplaatsen te staan!!

Iedere deelnemer aan de protestactie dient zich te houden aan het politiereglement van de stad Brussel.

U kan het reglement nalezen op www.brussel.be – rubriek preventie & veiligheid/politie /politiereglement.

 

* Opstapplaatsen voor de bus van West-Vlaanderen:

 

Vertrek te Brugge: 1Ou Lac Van Loppem

 

Tussenstop te Kortrijk:  11u Kinépolis, President Kennedylaan

 

Aankomst voorzien te Brussel: 14u aan het kabinet van Minister Onkelinx

 

Inschrijven via contactadrese-mail: busoostende@yahoo.com 

 

 

* Opstapplaatsen voor de  bus van Houthalen:

 

Vertrek in Houthalen: 10u aan de kerk

 

Tussenstop te Zonhoven: 10u15  aan de kerk

 

Tussenstop Hasselt: 10u45  aan het station van Hasselt

 

Tussenstop Sint-Truiden: 11u20 aan het station, Stationsplein 65 – 3800 St. Truiden

 

Tussenstop Tienen: 12u aan het station, Vierde Lansierslaan 3300 Tienen

 

Tussenstop Leuven: 12u45 aan het station, Martelarenplein 16 – 3000 Leuven

 

Aankomst voorzien te Brussel 14u

 

Inschrijven via contactadres e-mail: buszuidlimburg@hotmail.be  

 

* Opstapplaatsen voor de  bus van Lommel:


DEZE BUS IS VOLZET!!!

Vertrek in Lommel: 11u45  opstappen aan diagnosecentrum, Binnensingel 44 ,3920 Lommel

 

Tussenstop te Geel: 12u15  op de parking van de Aldi Antwerpsesteenweg 76, 2440 Geel

Tussenstop te Heist-op-den-Berg:  13u00 stedelijk zwembad Lostraat

Tussenstop te Aarschot: 13u20 Wit torentje, Ter Heidelaan 3200 Aarschot

Aankomst voorzien te Brussel 14u15

Inschrijvingen via contactadres e-mail :  aramis2@telenet.be

 

* Opstapplaatsen voor de bus van Antwerpen:

 

DEZE BUS IS BIJNA VOLZET!!!

Vertrek in Antwerpen: 12u  opstappen aan het Zuiderpershuis, Timmerwerfstraat 40 (Waalse kaai) 2000 Antwerpen

 

Tussenstop te Mechelen: 12u20 aan de Mac Donalds, Guido Gezellelaan 4, 2800 Mechelen

 

Tussenstop te Vilvoorde: 12u45 aan de parking van de Makro, Woluwelaan 11, 1830 Machelen (Vilvoorde)

 

Aankomst voorzien te Brussel 14u

 

Inschrijvingen via contactadres e-mail : busantwerpen@yahoo.com 

 

* Opstapplaatsen voor de bus van Gent:

 

Vertrek in Gent om 12u: opstappen in de Tennisbaanstraat 70, 9000 Gent (500m van station Gent-St-Pieters)

 

Tussenstop om 12u15 aan het SMAK , Citadelpark, 9000 Gent

 

Tussenstop te Wetteren: 12u30 aan het Instituut Mariagaard, Oosterzelesteenweg 80, 9230 Kwatrecht-Wetteren

 

Tussenstop te Aalst: 12u45 aan Hotel Ibis, Villalaan 20, 9320 Aalst

 

Aankomst voorzien te Brussel 14u

 

Inschrijven via contactadres e-mail : busgent@yahoo.com 

 

* Opstapplaatsen voor de bus regio Waasland:

 

DEZE BUS IS VOLZET!!!


Vertrek in Sint-Gillis-Waas om 12u30: opstappen aan de kerk, Kerkstraat te 9170 Sint-Gillis-Waas

 

Tussenstop te Sint-Niklaas om 12u45: opstappen aan Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas

 

Tussenstop te Antwerpen: 13u aan het Crown Plaza Hotel, Gerard Le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen

 

Aankomst voorzien te Brussel 14u15

 

Inschrijvingen via contactadres e-mail :  buswaasland@yahoo.com 

 

De actie loopt ten einde om 17u. Vertrek bussen ten laatste om 18u!!!

 

Informatie Actiedag

Programma 14 maart:

Het hoofddoel van deze dag is uiteraard het bezoek aan het kabinet van minister Onkelinx en de daaraan gekoppelde protestactie in de Handelsstraat.

Wij vragen aan de pers dan ook om alle aandacht te richten op de protestactie voor het kabinet van de minister van volksgezondheid.

Wij brengen eerst een bezoek aan de Orde der geneesheren te Brussel waar Dr. Coucke moet verschijnen voor de Nationale Raad. Met onze aanwezigheid komen we steun betuigen voor deze dokter. Het is meteen ook een protestsignaal aan het adres van de Orde en het Riziv dat met zijn bikkelhard machtsvertoon en om dubieuze redenen de activiteiten van cvs artsen wil kortwieken.

Wij komen aan bij de Orde (de Jamblinne de Meuxplein 34-45, 1030 Brussel) rond 14u. Wanneer Dr. Coucke arriveert verwelkomen wij hem met luid applaus. De hoorzitting bij de Nationale Raad start om 15u. Wie wenst kan deze bijwonen. In de raadzaal is plaats voor max 40pers. De rest van de groep stapt rond 15u terug op de bus om onze weg te vervolgen naar het Ministerie van Volksgezondheid.

Aankomst aan het Ministerie van Volksgezondheid (Handelsstraat 70, 1040 Brussel)vermoedelijk rond 15u15. Wij verzamelen voor het gebouw van het Ministerie voor een vreedzaam betoog. Een delegatie brengt een bezoek aan de Minister van Volksgezondheid Mevr Laurette Onkelinx.  Het is de deelnemers toegestaan een klapstoeltje mee te nemen teneinde er een zitbetoging van te maken. We blijven anderhalf uur terplaatse, daarna begeven wij ons terug op de bus voor de terugreis die verloopt via de Nationale Orde der geneesheren.

Het is toegestaan om een spandoek, zwarte vlag of tekstborden mee te brengen.

Steun petitie

Wij vragen aandacht voor de volgende petitie die loopt:
 
 

 

Affiche protestactie

Aan al degenen die deze actie een warm hart toedragen willen wij vragen om onze affiche op te hangen bij de lokale bakker, apotheek,warenhuis, wachtzaal dokter, enz…

 
Een kleine moeite maar een groot gebaar.
 
U kan de affiche downloaden via bijlagen (zie onderaan)
 
Alvast onze dank en tot 14 maart!
 

De organisatoren.

Download hier de affiche.

Getuigenissen gezocht!

Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

We verzamelen getuigenissen van cvs- en fybromyalgiepatiënten die maar al te goed weten wat het is om “van het kastje naar de muur gestuurd te worden”, te horen krijgen “je ziet er niet ziek uit, je moet wat meer tussen de mensen komen”, “mevrouw/meneer, uw onderzoeksresultaten zijn perfect, u mankeert niets”… “, “je moet wat meer bewegen”, “je bent bang om te bewegen”, etc…Patiënten die bv. behandeld werden in een referentiecentrum en hun ervaringen willen delen, onbegrip bij vrienden en/of familie..

M.a.w. patiënten die gewoon kwijt willen aan  Minister Laurette Onkelinkx wat zij dagelijks meemaken door deze invaliderende aandoening ME/CVS.

 

Het mag een persoonlijk verhaal zijn, en/of wetenschappelijk onderbouwd zijn, je bepaalt zelf of het een anonieme getuigenis is, of je je privégegevens onderaan de getuigenis wenst te plaatsen.  We hebben al menige getuigenissen aangekregen, waarvoor dank!

Alle getuigenissen worden gebundeld en op 14 maart  persoonlijk overhandigd aan het Ministerie. Jullie kunnen deze getuigenissen mailen naar cvsmanifestatie@yahoo.com.  Gelieve uw getuigenis tijdig door te mailen, de tijd dringt immers.  Hartelijk dank voor jullie massale inzet en samenwerking!!

Oproep ivm kinderen met ME(cvs)

Ivm de protestactie van 14 maart 2011 neemt iemand het deel over kinderen met ME/CVS voor haar rekening.

Graag via mail een paar getuigenissen, ondervindingen, enz… zodat we weten wat jullie moeilijkheden, klachten, beperkingen, verzuchtingen en noden zijn.

Ook zou ik graag van jullie en mensen rondom jullie de (voor) namen, leeftijden en de aanvang van ziekte van desbetreffende kinderen die aan ME/CVS of fibromyalgie lijden, ontvangen zodat men er een groot spandoek kan van maken.

Er rest ons maar 2 WEEKJES om dit rond te krijgen… dus massaal reageren aub!!!

U kan hiervoor mailen naar het volgend e-mail adres:

henris-dedecker@hotmail.com

oproep: foto’s voor filmpje!!

Een vinnige jongedame, die we recent leerden kennen, kwam met volgend initiatief naar voren :

Zij werkt, met toestemming van de organisatoren, aan een filmpje dat naar aanleiding van de nationale cvs protestactiedag van 14 maart massaal zal worden verspreid.

Hiervoor willen wij graag een beroep doen op jullie allemaal : aan zowel de jonge als de oudere patiënten met cvs en fybromylagie onder ons, vragen wij vriendelijk om uiterlijk vóór aanstaande donderdag een individuele foto waar men GOED op staat te willen doormailen.;

Het filmpje zelf zal niet voorzien worden van veel tekst ; de boodschap bestaat erin te verduidelijken dat men niet aan iedereen uiterlijk kan zien dat men ziek is, niettegenstaande dat ME/CVS/fibromyalgie  wel dégelijk een verwoestende aandoening is.

De ‘gezichten’ van patiënten worden achtereenvolgens getoond op het filmpje : allemaal blije en ‘gezonde’ gezichten van klein en oud.  Dit filmpje is dus een statement !

Wij hopen nogmaals op massale samenwerking, met dank bij voorbaat !

Alvast dank aan de initiatiefneemster.

Mvg,

de organisatoren van de nationale protestactie.

Wie zijn wij?

Wie zijn de organisatoren van de nationale cvs protestactiedag?

De nationale cvs protestactiedag is het resultaat van een samenwerking binnen een grote groep misnoegde me/cvs- & fibromyalgiepatiënten.

Los van de bestaande patiëntenverenigingen in België, waarvan sommigen in het verleden reeds bewonderenswaardige initiatieven hebben ondernomen maar telkens zonder het bereiken van het beoogde resultaat, heeft deze grote groep patiënten beslist een belangrijke rol te gaan spelen in het dynamiseren van het cvs beleid. Met als hoofdoel het foute beleid van de voorbije jaren te vervangen door een menselijker, evenwichtiger en aan de belangrijkste noden tegemoetkomend nieuw beleid.

Om dit te realiseren zal deze grote groep patiënten de beleidsmensen voortdurend op hun verantwoordelijkheden wijzen en alert houden door het gebruik van een reeks geplande “Wake Up Calls” die niet zullen stoppen alvorens het beoogde doel van onze acties is bereikt.

Deze protestactiegroep verkondigt haar boodschap naar de buitenwereld toe aan de hand van zogenaamde “postbodes” die slechts fungeren binnen het kader van een groter geheel. Wij maken gebruik van meerdere woordvoerders (postbodes) om aan te tonen dat ons protest gedragen wordt door een grote groep die kan terugvallen op een brede basis van misnoegde patiënten.

 

Getekend,

 

ME/CVS protestactiegroep, alias  “wake up call”  beweging.

 

contact: mecvsprotestactiegroep@yahoo.com

Alvast bedankt, de organisatoren.

Contact: cvsmanifestatie@yahoo.com  

Deze actie is een initiatief van patiënten voor patiënten.

Wij hopen op een massale opkomst!

Eén reactie

 1. Dit is het jaar van de verandering. Er ligt – heb ik begrepen – een KB op tafel dat ME/CVS definitief als psychiatrische aandoening wil klasseren. Al wie kan, ajb kom dit jaar voor één keer mee op straat.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
1
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
1
2
02 mei
02/05/2024    
15:00 - 22:00
ME/CFS Symposium Air date: Thursday, May 2, 2024, 9:00:00 AM Time displayed is Eastern Time, Washington DC Local iCalendar:  Add an upcoming event to your [...]
08 mei
08/05/2024    
21:30 - 23:45
Dr. Putrino and Dr. Wood will explain their ongoing research and the current study, which has high potential to generate new knowledge and to help [...]
11 mei
11/05/2024    
14:00 - 16:00
Save the date! Op zaterdag 11 mei plannen we een Millions Missing bewustmakingsactie in het centrum van Brussel van 14 tot 16 uur. De precieze [...]
15 mei
15/05/2024 - 16/05/2024    
Hele dag
Unite to fight 2024. De eerste en grootste door de community gedreven conferentie over ME/cvs en Long Covid. Gratis tickets voor online webinar, een tweedaagse [...]
17 mei
17/05/2024    
18:00 - 23:00
The PolyBio is Symposium: register now to hear updates on our LongCovid, ME/CFS and related chronic illness projects & clinical trials: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Od4HsQn-Thq87EreSse-6w#/registration
23 mei
23/05/2024    
14:00 - 16:00
Ben je statutair ambtenaar en vaak afwezig op het werk door ziekte? Dan kan, wanneer je zogenaamde ‘ziektedagen’ zijn opgebruikt, een ziektepensioen ter sprake komen. [...]
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
Events on 11/05/2024
Events on 15/05/2024
Events on 17/05/2024
Events on 29/05/2024
Datum/Tijd Evenement
23/05/2024
14:00 - 16:00
Infomoment: wat verandert er aan het ziektepensioen voor ambtenaren?
29/05/2024
16:00 - 18:00
Webinar: alles wat je altijd al wilde weten over EDS en HSD
03/06/2024
14:00 - 16:00
Pais op naar Den Haag!
Nieuwspoort, Den Haag
Recente Links