Bron:

| 11417 x gelezen

Wat is Nexavir? 

Tijdens de jaren 40 werd een licensie gegeven aan het product Kutapressin genaamd, om acne, koortsblaasjes, herpes virussen en andere inflammatoire virussen te behandelen. In 1983 werd Kutapressin uitgeprobeerd op ME/CVS-patiënten. Een bedrijf genaamd Schwarz Pharma produceerde Kutapressin tot enkele jaren geleden, waarna de productie werd stopgezet. Een andere onderneming genaamd Nexco Pharma heeft hetzelfde product recent geherintroduceerd, met een vrijwel identieke samenstelling als Kutapressin  onder de merknaam ‘Nexavir’. De termen Kutapressin en Nexavir  zullen afwisselend worden gebruikt in dit artikel. 

Nexavir is een varkenslever extract dat  het restproduct is van het proces van vitamine B12 extractie. Het is samengesteld uit peptiden en aminozuren. 

Nexavir Studies 

Nexavir bestaat bijna 70 jaar maar er zijn echter weinig studies op uitgevoerd. Ik zal de Nexavir studies onderzoeken die relevant zijn voor ME / CVS. De eerste studie was een onderzoek in 1996 met de titel ‘Potentiële in vitro activiteit van Kutapressin tegen het Epstein-Barr-virus.’: De samenvatting van deze studie kan hier gevonden worden:   Http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8797033

Deze studie stelde vast dat Kutapressin het Epstein-Barr-virus in vitro kan remmen.

De tweede studie om de werkzaamheid van Kutapressin te beoordelen werd gepubliceerd in 1994 en getiteld ‘Antivirale activiteit in vitro van Kutapressin tegen het humaan herpesvirus-6’. De samenvatting van deze studie kan hier worden gevonden: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7893985  Dit onderzoek concludeerde dat Kutapressin krachtige en niet eerder verwachte antivirale effecten heeft. HHV-6 replicatie werd in vitro geremd voor meer dan 90%. 

Een studie werd gepubliceerd in 1990 in het voorjaarsnummer van CFIDS Chronicle getiteld ‘De behandeling van ME / CVS met Kutapressin.’ Deze studie is hier te vinden: http://www.me-cvs.nl/index.php?pageid=3423

Deze studie was niet peer reviewed en bevatte geen controlegroep of placebo behandeling. Deelname aan deze studie vereiste dat patiënten voldeden aan de Holmes et al criteria, met symptomen die gedurende ten minste vier maanden aanwezig waren. Vele secundaire tests werden uitgevoerd op deze cohort om CVS-gerelateerde aandoeningen uit te sluiten. Een groot deel van de patiënten welke zijn opgenomen in dit onderzoek (59%) hadden abnormale EBV-EA IgG titer niveaus. 80% van deze studie cohort had meer dan 1 jaar CVS, terwijl 18% van de cohort al meer dan 6 jaar CVS had. 

Dagelijks werd 2ml Kutapressin toegediend gedurende tien dagen, gevolgd door drie keer per week. Van de 270 deelnemers aan de studie, bereikte 96% van degenen die meer dan 40 injecties ontvingen remissie (http://nl.wikipedia.org/wiki/Remissie)  of een status in de buurt van remissie (met weinig restverschijnselen).

71% van de patiënten die tussen de 11 en 40 injecties ontvingen, bereikte remissie of een status in de buurt van remissie (met weinig restverschijnselen). Deze positieve correlatie van het aantal injecties met de werkzaamheid van de behandeling werd post hoc gerealiseerd door de studie auteurs, waaruit volgt dat niet alle deelnemers meer dan 40 injecties hebben gehad. Hoge EBV-EA IgG titer niveaus waren de belangrijkste biomarker die wezen op een succes van Kutapressin behandeling, hoewel patiënten met normale EBV-EA IgG levels ook verbeterd waren met Kutapressin. 

De laatste studie die ik onder de loep zal nemen is getiteld ‘Subjectieve vermindering van de symptomen van Chronisch Vermoeidheid Syndroom na langdurige behandeling met een varkenslever extract: Een Fase 1 Trial.’ Sommige details van deze studie kunnen hier gevonden worden: http://www.ncf-net.org/library/kutreat.html

Dit onderzoek uit 1994 werd geleid door dezelfde twee studie auteurs als de eerder genoemde studie van 1990. Zodoende werden dezelfde Holmes criteria gebruikt om deelnemers te selecteren, en ook een CVS duur langer dan vier maanden was een voorwaarde voor selectie van patiënten. Er was geen controlegroep of placebo behandeling in deze studie. Aan de 130 CVS-patiënten in deze studie werden dagelijks 2ml injecties Kutapressin toegediend gedurende 25 dagen, daarna elke tweede dag gedurende 50 dagen, gevolgd door drie keer per week voor 105 dagen. In totaal hebben de deelnemers 95 injecties gehad over een periode van 180 dagen. Van de 180 CVS-patiënten bereikte na de behandeling met Kutapressin 43% remissie status, terwijl 42% een status bereikte in de buurt van remissie (met weinig restverschijnselen.) De auteurs concludeerden dat Kutapressin subjectief de klinische symptomen van de meerderheid van de CVS-patiënten had verminderd. 

Mogelijke werkingsmechanismen van Nexavir bij ME / CVS-patiënten 

Nexavir kan ME / CVS-symptomen verbeteren, omdat het:

 • EBV remt
 • HHV-6 remt
 • een anti-inflammatoir is
 • een antiviraal is
 • een immuunmodulator is (Nexavir kan het immuunsysteem helpen bij het wegschuiven van de Th2 dominantie).
 • de doorbloeding in de hersenen verbetert (zoals gemeten door een SPECT-scan). Deze verbetering van de bloedstroom kan een gevolg zijn van het “Bradykinine effect“ dat mede verwijding van de bloedvaten teweeg brengt. 

Bijwerkingen 

Nexavir wordt al bijna 70 jaar gebruikt om een verscheidenheid aan te behandelen en wordt algemeen beschouwd als veilig. Sommige artsen die terughoudend zijn om antivirale middelen, zoals Valtrex ® (valaciclovir, Zelitrex ®) en Famvir ® (famciclovir) voor te schrijven omwille van mogelijke bijwerkingen, schrijven  in plaats daarvan Nexavir voor als een veiliger alternatief. 

De studie van 1990 met als titel ‘De behandeling van ME / CVS met Kutapressin’ bevatte 270 CVS-patiënten en betrof de toediening van 8.900 injecties met Kutapressin. Deze studie vermeldde slechts één tegenreactie van Kutapressin waarbij de patiënt geloofde dat ze nieuwe symptomen had en een verslechtering opmerkte van het functioneren onmiddellijk na injecties. 

Het onderzoek uit 1994 getiteld ‘Subjectieve vermindering van de symptomen van het Chronisch Vermoeidheid Syndroom na langdurige behandeling met een Varkens Lever Extract: Een Fase 1 Trial’ onderzocht ook de bijwerkingen van Kutapressin injecties. Van de 130 CVS-patiënten, hadden slechts 21 geringe bijwerkingen. Van de 21 patiënten die milde bijwerkingen hadden, bereikten 16 een remissie of een status in de buurt van remissie van hun CVS. 

Nexavir is gecontra-indiceerd bij patiënten met een intolerantie of overgevoeligheid voor lever-of varkensproducten. Nexavir bevat tyramine en kan daarom niet worden gebruikt door patiënten die MAO-remmers gebruiken. De tyramine kan ook leiden tot migraine bij een klein deel van de patiënten. Nexavir bevat ook fenol die een allergische reactie bij sommige gebruikers kan veroorzaken. Net als bij alle injecties kunnen  huiduitslag, zwelling, pijn en een stekend gevoel optreden op de injectieplaats. Anekdotische rapporten online geven aan dat veel gebruikers van Nexavir blauwe plekken op de injectieplaats ervaren en daarom de specifieke injectieplaats moeten variëren. 

Opinies van ME/CVS-specialisten over Nexavir

Ik zal u nu een eclectische waaier van gedachten van ME/CVS-specialisten presenteren met betrekking tot Nexavir als een ME/CVS-behandeling. Ik heb geprobeerd om de meest up-to-date standpunten van deze specialisten te verzamelen, hoewel door het voortdurende evolutieve karakter van ME/CVS-behandelingen, sommige van deze meningen nu alweer achterhaald zijn.

Dr. De Meirleir 

Dr. De Meirleir heeft een studie uitgevoerd met betrekking tot de toediening van Nexavir of een placebo aan ME/CVS-patiënten. 63% van deze ME/CVS-patiënten in de behandelgroep reageerden op Nexavir, terwijl slechts 17% van deze ME/CVS-patiënten in de placebogroep reageerden. Dr. De Meirleir vindt dat ongeveer 50% van zijn patiënten pijnvrij zijn na 2-3 maanden Nexavir-injecties. Zijn patiënten ervaren over het algemeen een normalisatie in hun slaap binnen de drie dagen na het begin van Nexavir. Ongeveer 70% van Dr. De Meirleir zijn patiënten ervaren een stijging van 20+ (gebaseerd op de Karnofsky schaal) als gevolg van Nexavir te nemen.

Dr. Cheney

Dr. Cheney heeft vroeger Kutapressin aanbevolen als behandeling voor ME/cvs als immunomodulator en breed spectrum antiviraal. Hij stelde dat het analoog is aan een zwakkere vorm van Ampligen. In het verleden heeft Dr. Cheney Kutapressin / Nexavir injecties gebruikt hoewel sommigen het gebruik van Nexavir in gelvorm verkozen. Hij heeft ook verklaard dat zijn patiënten in het algemeen een verbetering van 20-80% ervoeren als gevolg van het nemen van Nexavir gel en secundaire behandelingen.  Nu hebben vooral ‘ECHO terreinkaarten’ invloed op Dr. Cheney’s ME/CVS protocol en als gevolg daarvan heeft hij het voorschrijven van Nexavir stopgezet. Hij gebruikt nu zijn eigen mix van vijf cel signalerende factoren in plaats van Nexavir. Deze zijn varkenshersenen, bizonlever, bizonhart, bizonnieren en bizonalvleesklier.

Dr. Enlander

Dr. Enlander heeft Kutapressen voor ongeveer 12 jaar gebruikt totdat Schwarz Pharma opgehouden is met het te produceren. Hij heeft dan oorspronkelijk Nexavir op zijn patiënten geprobeerd, echter door de bewaarmiddelen in Nexavir, heeft hij Hepapressin op zijn patiënten uitgeprobeerd. Hepapressin is gelijkaardig aan Nexavir, maar het is een Argentijns runderextract, in tegenstelling tot varkens leverextract. Dr. Enlander beveelt zijn patiënten aan om andere substanties in te nemen in combinatie met Hepapressin om zijn doeltreffendheid te verhogen. 67% van zijn patiënten hebben een verbetering aangetoond als gevolg van wekelijkse Hepapressin injecties in combinatie met andere behandelingen. Onlangs is Dr. Enlander begonnen met een studie samen met Dr. De Meirleir die alternatieve manieren hebben onderzocht om Nexavir/Hepapressin toe te dienen.

Dr. Teitelbaum

Dr. Teitelbaum heeft een enorme verbetering gemerkt in sommige van zijn CVS-patiënten als gevolg van de regelmatige inname van Nexavir. Hij heeft vastgesteld dat de patiënten die Nexavir drie keer per week toedienden niet veel voordeel haalden. Dr. Teitelbaum heeft ook opgemerkt dat sommige CVS-symptomen van zijn patiënten terugkeerden na het stoppen met Nexavir.

Dr. Lapp

Dr. Lapp geeft bijna elke ME/cvs-patiënt die een afspraak met hem maakte, de kans om Kutapressin te proberen. Hij heeft het bestempeld als een “prachtig alternatief”. Dr. Lapp stelde dat Nexavir op maat gemaakt was voor CVS patiënten met de belangrijkste argumenten tegen het nemen ervan zijnde de kostprijs en de noodzakelijke frequentie van de ‘pijnlijke’ injecties.

Nexavir combineren met andere behandelingen

Veel specialisten combineren Nexavir met andere behandelingen om de doeltreffendheid van Nexavir zelf te verhogen of door de opvatting dat meerdere behandelingen samen de kansen van een succesvolle behandeling doen stijgen.

 • Dr. De Meirleir gebruikt vaak Nexavir in combinatie met vitamine B12 subcutaan (nvdr eerder intramusculair). Hij beveelt 10mg B12 aan (hetzij hydroxocobalamine hetzij methylcobalamine), twee maal per week toegediend.
 • Dr. Enlander combineert Hepapressin injecties met injecteerbare magnesiumsulfaat, foliumzuur, B12, Calphosan ® (calcium), glutathion en sporenelementen. (nvdr Dr. Uyttersprot en Dr. Coucke gebruiken een gelijkaardig protocol)
 • Dr. Cheney (die niet langer Nexavir aanbeveelt) heeft vroeger vastgesteld dat de combinatie van Nexavir gel met meidoorn blad en bloem een doeltreffende behandeling was.
 • Enkele anekdotische rapporten geven aan dat het combineren van Nexavir met andere, meer traditionele antivralen op voorschrift de doeltreffendheid van Nexavir kunnen verhogen of een van de andere antiviralen.

Hoe Nexavir nemen?

Nexavir dient ofwel subcutaan ofwel intramusculair toegediend te worden. Verschillende ME/CVS-specialisten hebben verschillende protocollen met betrekking tot de dosis en frequenties van Nexavir injecties, hoewel de meest gebruikelijke aanbevolen dosis 2ml dagelijkse toediening is. Sommige patiënten kunnen een type herxheimer reactie ervaren op de 2ml startdosis, dus kan het verstandig zijn om tot een dosis van 2ml op te bouwen. Dr. Cheney (toen hij nog Nexavir voorschreef) deed de aanbeveling de dosis te variëren tussen 1 en 4cc per dag. Nexavir moet minstens 6 maanden worden genomen om te bepalen of het een doeltreffende behandeling kan zijn.

Andere details

Er is een voorschrift nodig om de injecteerbare vorm van Nexavir aan te schaffen. Het enige bedrijf dat Nexavir produceert is een Texaans bedrijf, Nexco Pharma genaamd. Een Texaanse apotheek, Village Compounding, produceert Nexavir samengesteld als een transdermale gel. Er is ook een voorschrift nodig voor deze Nexavir gel.

De nadelen van het nemen van Nexavir

Het belangrijkste nadeel van het nemen van Nexavir is de kostprijs. De kostprijs voor 20ml Nexavir bedraagt in de Benelux 150€. Aan 2ml per dag (de standaarddosis) zal Nexavir dus ongeveer 450€ per maand kosten. Gezien de minimum aanbevolen behandelingsperiode van Nexavir 6 maanden bedraagt (behoudens nevenwerkingen), is de totale kostprijs om Nexavir te proberen ongeveer 2700€.

Een andere negatieve kant als je Nexavir neemt betreft de omslachtige dagelijkse injecties. Deze worden door sommige Nexavir gebruikers als “pijnlijk” beschreven.

De laatste mogelijke keerzijde van het gebruik van Nexavir als behandeling voor ME/CVS, heeft betrekking op de mogelijke nevenwerkingen (vermeld in een eerder deel). Hoewel de waarschijnlijkheid van het ervaren van deze bijwerkingen minimaal lijkt te zijn, bestaat toch de mogelijkheid.

Nexavir protocol van blogauteur

Hij zal Nexavir injecties starten in de komende week. Hij zal starten met een dagelijkse dosis van 2ml en deze dosis aanhouden voor 1-2 maanden. Afhankelijk van de vraag of Nexavir enig effect heeft op zijn ME/cvs-symptomen, kan hij de Nexavir dosis beginnen aanpassen. Hij kan ook proberen om Nexavir te combineren met andere behandelingen om zijn efficiëntie te verhogen. Hij zal een update geven op zijn blog om de eventuele gevolgen van Nexavir op zijn ziekte aan te geven.

Conclusie

Nexavir/Kutapressin boogt op een van de meest succesvolle studieresultaten van CVS-behandelingen. De heterogeniteit van CVS echter maakt de omzetting van CVS studieresultaten vaak problematisch. De doeltreffendheid van Nexavir in combinatie met de lage kans op bijwerken maakt Nexavir (of een van zijn afgeleide derivaten) een van de primaire ME/cvs-behandelingen die door veel specialisten gebruikt wordt.

© Vertaling Punika en ZZ

Dit artikel werd ook overgenomen op MedischOndernemen.nl 

7 reacties

 1. Wordt het ook vergoed door de reguliere gezondheidszorg?
  Klinkt hoopgevend. Bedankt voor het plaatsen van het artikel.
  Hoop dat dergelijke medicijnen ook worden betrokken bij het behandelplan van ME/(cvs)-patienten door de reguliere gezondheidszorg 🙂

 2. Mooi overzicht, bedankt. Hoe kwam je er zo bij dit te plaatsen? Valt er in de toekomst een daling van prijs te verwachten nu wellicht meer mensen dit middel zullen gaan gebruiken?

  Ik print het uit en bestudeer het nader. Want mijn zoon is er al zo’n bijna 3 jaar aan, met goed resultaat wat betreft het verminderen van de (heftigheid van de) infecties. Niet wat betreft het echte genezen, want de pijn in de kuiten blijven en de vermoeidheid en het wattige geheugen ook.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
1
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
1
2
02 mei
02/05/2024    
15:00 - 22:00
ME/CFS Symposium Air date: Thursday, May 2, 2024, 9:00:00 AM Time displayed is Eastern Time, Washington DC Local iCalendar:  Add an upcoming event to your [...]
08 mei
08/05/2024    
21:30 - 23:45
Dr. Putrino and Dr. Wood will explain their ongoing research and the current study, which has high potential to generate new knowledge and to help [...]
11 mei
11/05/2024    
14:00 - 16:00
Save the date! Op zaterdag 11 mei plannen we een Millions Missing bewustmakingsactie in het centrum van Brussel van 14 tot 16 uur. De precieze [...]
15 mei
15/05/2024 - 16/05/2024    
Hele dag
Unite to fight 2024. De eerste en grootste door de community gedreven conferentie over ME/cvs en Long Covid. Gratis tickets voor online webinar, een tweedaagse [...]
17 mei
17/05/2024    
18:00 - 23:00
The PolyBio is Symposium: register now to hear updates on our LongCovid, ME/CFS and related chronic illness projects & clinical trials: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Od4HsQn-Thq87EreSse-6w#/registration
23 mei
23/05/2024    
14:00 - 16:00
Ben je statutair ambtenaar en vaak afwezig op het werk door ziekte? Dan kan, wanneer je zogenaamde ‘ziektedagen’ zijn opgebruikt, een ziektepensioen ter sprake komen. [...]
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
Events on 11/05/2024
Events on 15/05/2024
Events on 17/05/2024
Events on 29/05/2024
Datum/Tijd Evenement
23/05/2024
14:00 - 16:00
Infomoment: wat verandert er aan het ziektepensioen voor ambtenaren?
29/05/2024
16:00 - 18:00
Webinar: alles wat je altijd al wilde weten over EDS en HSD
03/06/2024
14:00 - 16:00
Pais op naar Den Haag!
Nieuwspoort, Den Haag
Recente Links