Bron:

| 18058 x gelezen

1 maart 2011.

OPEN BRIEF AAN:

de Heer Waer,

Rector Universiteit Leuven

de heer Kips,

Medisch Directeur

Universitair Ziekenhuis, Leuven

Re: Klachten betreffende Prof.Dr.D.Blockmans.

Geachte Heer Rector, Geachte Heer Directeur, 

Nu dat Prof.Van Houdenhove niet meer werkzaam is aan uw Universiteit wordt de door hem uitgekraamde onzin blijkbaar overgenomen door Prof.Dr.D.Blockmans.

In de Standaard kunnen we de woorden van deze hoogleraar lezen: “wie beweert dat CVS een medische aandoening is, is een kwakzalver”.

Wel een zeer sterke uitspraak van een hoogleraar met amper 2261 referenties op zijn naam (Scopus). Zoals U weet is mijn curriculum vitae vele keren groter dan dat van Dr.Blockmans, maar ja, ik ben één van die kwakzalvers.

Drie jaar geleden heb ik tegen Prof.Dr.Blockmans klacht neergelegd bij de Orde der Geneesheren wegens medische wanbehandelingen aan uw Universiteit.

De klachtenbrief was als volgt:

Aan de Orde der Geneesheren

Provinciale Raad van Antwerpen

Van Eijcklei 37 – bus 2

Antwerpen

26-7-2008

Klacht tegen Prof. Dr. D. Blockmans, staflid Algemene Interne Geneeskunde, UZ Leuven wegens het niet herkennen en behandelen van leaky gut, het verkeerd doorverwijzen van patienten die lijden aan inflammatie voor psychotherapie, het instellen van tegen-geindiceerde therapieen, en het stellen van verkeerde diagnosen.

Geachte Heer Albertyn,

1. Ik leg hierbij klacht neer tegen Dr.Blockmans, internist omdat hij bij de behandeling van XXXX meerdere medische fouten heeft begaan.

Patient kwam op raadpleging interne geneeskunde, KUL, bij Dr.Blockmans wegens aanslepende vermoeidheiden dit bij mogelijke M. Crohn.

Aan patient werd voordien door Dr.Blockmans een behandeling met Rilatine voorgesteld, een behandeling die gelukkig niet door de huisarts werd uitgevoerd !!

Werd vastgesteld door Dr.Blockmans:

 • geen inflammatie
 • normaliseren van de levertesten

Patient werd doorverwezen naar de psychiaters die cognitieve gedragstherapie en graded exercise aanraadden.

Direct hierna (8 dagen later !!!) biedt patient zich aan op mijn polikliniek en wordt een gespecialiseerde bloedafname verricht, gespecialiseerd om CVS na te gaan:

Resultaten:

 • zeer ernstige T cel activatie met toename CD38+, CD38CD4+, CD38+CD8+ en

  CD4+HLADR+ en CD8HLADR+ T cellen. 
 • verhoogde gamma globulines 
 • lage carnitines 
 • verhoogde IgG2
 • positieve immuuncomplexen 
 • verhoogde IgG 
 • afwezige haptoglobine 
 • ANF =1/40 
 • lage CoQ10 
 • zeer hoge peroxides 
 • TPO-as gestegen 
 • lage testosterone 
 • verhoogde interleukin-1 
 • verhoogde tumor necrosis factor alpha 
 • verhoogde neopterine
 • serotonin antilichamen positief
 • lactulose test: ernstig gestoord 
 • fructose test: ernstig gestoord 
 • verhoogde translocatie van LPS van Hafnia Alvei (met IgM immuunrespose) 
 • verhoogde IgM gemedieerde response tegen NO2-tyrosine, wijzend op een verhoogde

  damage door nitrosatieve stress

Diagnosis: ernstige chronische uitgeputheid tgv inflammatie met monocytaire activatie, autoimmuniteit (serotonin), oxidatieve stress en damage door nitrosatieve stress, leaky gut en fructose intolerantie en mogelijks SIBO.

De klachten

1. Dr.Blockmans maakt verkeerde diagnosen:

 • hij heeft geen inflammatie ontdekt omdat hij weinig specifieke testen heeft gebruikt
 • hij heeft geen oxidatieve noch nitrosatieve stress ontdekt hoewel dit een belangrijke rol speelt in de etiologie van CVS

Michael Maes. Inflammatory and oxidative & nitrosative stress (IO&NS) pathways underpinning chronic fatigue, somatization and psychosomatic symptoms. Invited Review: Current Opinion in Psychiatry, 2009.

Michael Maes, Raz Yirmyia, Jens Noraberg, Stefan Brene, Joe Hibbeln, Giulia Perini, Marta Kubera, Petr Bob, Bernard Lerer, Mario Maj. The inflammatory & neurodegenerative (I&ND) hypothesis of depression: leads for future research and new drug developments in depression. Metabol Brain Dis 2009

2. Niettegenstaande patient lijdt aan GIS symptomen en er vroeger sprake was van M. Crohn heeft Blockmans als internist deze toestand niet verder onderzocht. Dit is nochtans pertinent omdat IBO een belangrijke rol kan spelen, alsook fructose intolerantie.

Lin HC. Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Framework for Understanding Irritable Bowel Syndrome. JAMA. 2004;292:852-858.

3. Prof. Dr Blockmans heeft verkeerde therapieen toegepast:

 • hij wilde patient behandelen met rilatine, een amfetamine-achtige stof, terwijl patient lijdt aan een inflammatie die de etiologie is van de moeheid 
 • hij wilde patient doorsturen voor cognitieve therapie naar een psychiater terwijl patient lijdt aan inflammatie die de oorzaak is van de klachten. 
 • hij heeft geen enkele therapie opgezet ter behandeling van leaky gut die mede aan de oorzaak ligt van de problemen. 
 • hij heeft geen enkele therapie opgezet ter behandeling van de SIBO en fructose intolerantie.


Met andere woorden: Dr.Blockmans heeft inbreuken gepleegd op de volgende artikels van de Codeleer:

Art. 34. Zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen en voortzetten van de behandeling, verbindt de geneesheer er zich toe zijn patiënt zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe te dienen die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis.

Art. 3. De uitoefening van de geneeskunde is een bij uitstek menslievende opdracht; de geneesheer waakt in alle omstandigheden over de gezondheid van de enkeling en van de gemeenschap.

Art. 4. Om zijn patiënt met de beste zorgen te kunnen omringen, moet de geneesheer zich op de hoogte houden van de vooruitgang van de geneeskundige wetenschap.

Art 35. De geneesheer mag zijn bevoegdheid niet overschrijden. Hij moet het advies inwinnen van confraters, onder meer van specialisten, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de patiënt, telkens wanneer dit binnen de diagnostische of therapeutische context nuttig of noodzakelijk blijkt.

Art. 37. De geneesheer zet zich in om elke vorm van afhankelijkheid te voorkomen. Hij wijst de patiënt onder meer op het verkeerd gebruik en het misbruik van substanties die tot afhankelijkheid kunnen leiden evenals op de risico’s bij langdurig gebruik ervan.

Indien de behandeling van de patiënt een bekwaamheid vergt die de geneesheer onvoldoende bezit doet deze een beroep op een bevoegde collega of een bevoegd multidisciplinair team.


Tot daar de brief aan de Orde der Geneesheren,

Ik denk dat het het beste zou zijn indien U vanaf nu deze hoogleraar een verbod oplegt om uitspraken te maken over het onderwerp CVS, wegens onbekwaam.

met hoogachting,

Michael Maes, M.D., Ph.D.

dr.michaelmaes@hotmail.com

www.michaelmaes.com

www.michaelmaes.net

Eén reactie

 1. ervaring met prof. Blockmans 2011
  Bij mij is de pure “CVS” diagnose nooit gesteld, wel CFIDS en ME, ook ME/CVS en fibromyalgie (obv o.a. drukpunten en crypto test). Maar “CVS” dus niet. Nooit. Desondanks staat in talloze UZ Leuven verslagen “gekend met CVS”. Voor prof. Blockmans, één van de onaangenaamste individuen waarvan ik de pech heb gehad ze ooit tegen te komen, moest ik na een zware fysieke ineenstorting ten gevolge van een operatie met enorme verergering van mijn symptomen (pijnen, slapeloosheid, uitputting, koorts, darmproblemen…) stante pede verwijderd worden van zijn dienst Interne, dezelfde dag nog, ondanks de verwijsbrief van de huisarts en de goedkeuring van zijn eigen diensten. Hij schreef vervolgens diezelfde dag een woedend verslag aan mijn huisarts dat ik “van dichtbij psychiatrisch diende te worden gevolgd”. Hij ziet alle “CVS” patiënten zo, die man is een gevaar voor chronisch uitgeputte en pijn-patiënten. De man had mij niet gesproken, geen vragen gesteld, er was geen enkele dialoog of interesse, alleen woede van zijn kant, laat staan dat hij ook maar één onderzoek laten uitvoeren. Binnen – dan een scheldtirade tegen mij dat men hem niet had “gekend” mbt deze opname op Interne- en “hop!” weer buiten. Ik moest wèg. En hij BLIJFT ondertussen zichzelf promoten op zijn UZ Leuven profielpagina als “CVS” kenner: http://www.uzleuven.be/​pno/202845

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
30
31
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
02 jun
02/06/2024    
14:00 - 19:00
Op 2 juni organiseert de familie van een lotgenote een benefietdag. Op dit tuinfeest is iedereen welkom! Je kan de hele namiddag vrij binnenlopen op [...]
03 jun
03/06/2024    
14:00 - 16:00
Welke oplossingen kan de politiek bieden voor problemen van mensen met PAIS? Dertien organisaties op het gebied van long-covid, chronische lyme, ME/CVS en Q-koorts (samen [...]
Events on 29/05/2024
Events on 03/06/2024
03 jun
3 jun 24
Den Haag
Geen Evenementen
Recente Links