Bron:

| 7007 x gelezen

Op 6 december 2022 heeft de Europese Commissie het tweede werkprogramma van Horizon Europe voor 2023-2024 goedgekeurd. In dit artikel belichten we verschillende subsidies die relevant kunnen zijn voor wetenschappers die myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/cvs) bestuderen.

Introductie: wat is Horizon Europe?

Horizon Europe is het grote onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie (EU). Het heeft een budget van 95 miljard euro voor een periode van zeven jaar (2021 tot 2027). Het programma omvat investeringen om klimaatverandering aan te pakken, economische groei te stimuleren en digitale innovatie aan te moedigen. Een aanzienlijk deel, ongeveer 8 miljard euro, is gereserveerd voor gezondheidsonderzoek.

Om de twee jaar publiceert de Europese Commissie een werkprogramma met oproepen die beschrijven welk soort gezondheidsonderzoek ze wil financieren. Op 6 december werd het werkprogramma van Horizon Europe aangekondigd voor de jaren 2022-2023. Twee oproepen springen eruit die bijzonder interessant kunnen zijn voor wetenschappers die ME/cvs bestuderen.

Oproep 1 (komend): aanpak van medische aandoeningen met een hoge ziektelast voor patiënten die onvoldoende werden onderzocht

Deze oproep is geïnspireerd door de resolutie over ME/cvs en heeft tot doel ziekten zoals ME/cvs, die een hoge ziektelast hebben, maar tot nu toe onvoldoende zijn onderzocht, te ondersteunen. De oproep richt zich op medische aandoeningen die “bij een aanzienlijk deel van de patiënten niet worden herkend en/of niet correct worden gediagnosticeerd. Als gevolg daarvan worden zij onvoldoende behandeld en kunnen zij vaak een chronische last voor de patiënt worden. Deze medische aandoeningen zijn soms onvoldoende onderzocht, ook al komen ze veel voor.” In een voetnoot wordt “chronisch vermoeidheidssyndroom” genoemd als voorbeeld naast de ziekte van Lyme en rugpijn.

De oproep wordt op 30 maart 2023 geopend en we verwachten dat het toepassingsgebied in de toekomst verder zal worden verfijnd. Een voetnoot legt uit dat de Europese Commissie een verkennende studie heeft uitbesteed om te helpen “bij het identificeren van medische aandoeningen met een grote last en het bepalen van het type onderzoek en/of onderzoeksprioriteiten om beter tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van patiënten met deze aandoeningen.” EMEC kon feedback geven op deze studie, evenals onze collega’s van de World ME Alliance. We benadrukten dat de definitie van ziekten met een hoge werklast en te weinig onderzoek strikt en specifiek genoeg moet zijn, zodat deze zich richt op de ziekten die historisch gezien het meest zijn verwaarloosd. We voerden ook aan dat ze zich moet richten op ziekten waarvan de pathologie slecht wordt begrepen en die weinig behandelingsmogelijkheden hebben.

De oproep heeft een totaal budget van 25 miljoen euro. Het beoogt de financiering van vier projecten die elk 6 tot 7 miljoen euro zullen ontvangen. De indieningsprocedure verloopt in twee fasen en de eerste deadline is 19 september 2023.

Meer informatie over deze oproep vindt u hier.

Oproep 2 (komend): relatie tussen infecties en niet-overdraagbare ziekten

Deze oproep is gericht op het verband tussen infecties en niet-overdraagbare ziekten. De beschrijving stelt dat “er steeds meer aanwijzingen zijn dat verschillende infecties de ontwikkeling van veel niet-overdraagbare ziekten (bv. multiple sclerose, Alzheimer, Post-COVID-19) kunnen beïnvloeden…”.  Van inzendingen voor deze oproep wordt verwacht dat zij de oorzakelijke verbanden tussen infecties en het ontstaan van niet-overdraagbare ziekten ophelderen.

Aangezien veel ME/cvs-patiënten melden dat hun ziekte is begonnen met een infectie, zou deze oproep financiering kunnen opleveren voor longitudinale studies om na te gaan waarom de incidentie van ME/cvs toeneemt na bepaalde soorten infecties. De Dubbo-studie en prospectieve studies naar het Epstein-Barrvirus hebben eerder aangetoond dat dit het geval is, maar er zijn grotere steekproeven nodig om risicofactoren voor het ontwikkelen van ME/cvs vast te stellen.

Deze oproep heeft een budget van 30 miljoen. Zij beoogt de financiering van vier projecten die elk 6 tot 7 miljoen euro zullen ontvangen. De geplande openingsdatum is 12 januari 2023, wat veel eerder is dan de bovenstaande oproep over ziekten met een hoge prevalentie en te weinig onderzoek. Onderzoekers hebben dan 4 maanden de tijd om hun voorstel in te dienen, aangezien de deadline 13 april 2023 is.

Meer informatie over deze oproep vindt u hier.

Onderzoekers in de VS, het VK en Noorwegen kunnen ook financiering krijgen

Een aanvraag vereist onderzoekers uit minimaal 3 verschillende EU-landen of geassocieerde landen.

Elke juridische entiteit, ongeacht haar plaats van vestiging, komt in aanmerking voor deelname aan Horizon Europe-projecten. Om Horizon Europe-financiering te ontvangen, is de algemene regel dat aanvragers in een EU-lidstaat gevestigd moeten zijn. Er zijn echter enkele uitzonderingen waardoor ook onderzoekers in de VS, het VK of Noorwegen Horizon Europe-financiering kunnen ontvangen.

  • Ten eerste, als erkenning van de openstelling van de programma’s van de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) voor Europese onderzoekers, komt elke in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde rechtspersoon in aanmerking voor financiering door Horizon Europe ter ondersteuning van zijn deelname aan projecten die worden gefinancierd in het kader van de cluster “Gezondheid”. Dit geldt voor alle bovengenoemde oproepen en is een belangrijke toevoeging gezien veel ME/cvs-onderzoekers in de VS gevestigd zijn. In de praktijk zal een aanvraag echter gericht moeten zijn op onderzoeksinstellingen in de EU. Hoewel een Amerikaanse organisatie zich bij een EU-project kan aansluiten, heeft een consortium met voornamelijk Amerikaanse partners en slechts enkele EU-partners weinig kans van slagen.
  • Ten tweede hebben verschillende niet-EU-landen een overeenkomst ondertekend om een geassocieerd land te worden. Dit betekent dat ze aan Horizon Europe kunnen deelnemen onder dezelfde voorwaarden als entiteiten uit de EU-lidstaten. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Israël of Noorwegen, waar verschillende ME/cvs-onderzoeksgroepen gevestigd zijn.
  • Het Verenigd Koninkrijk onderhandelt momenteel over een overeenkomst met de EU, maar is nog geen geassocieerd land. Onderzoekers uit het VK kunnen echter deelnemen aan uitnodigingen in het kader van Horizon Europe alsof het VK al geassocieerd is. Als het project vervolgens positief wordt beoordeeld en het VK op het moment van de subsidieovereenkomst nog niet geassocieerd is, worden de Britse organisaties in het consortium geassocieerde partners en krijgen ze geen EU-subsidie. Gelukkig biedt het VK deze organisaties de garantie dat hun financiering voor de ganse duur van het project door de Britse regering zal worden verstrekt. Deze garantie wordt jaarlijks verlengd.
  • Ten vierde kunnen ook aanvragers uit landen met een laag of gemiddeld inkomen (bijvoorbeeld Argentinië, Zuid-Afrika, Indonesië) in aanmerking komen voor financiering.

We adviseren onderzoekers die subsidies in het kader van Horizon Europe willen aanvragen, contact op te nemen met hun nationale contactpunten, omdat zij begeleiding, praktische informatie en bijstand bieden bij alle aspecten van deelname aan Horizon Europe.

Hoe werkt een aanvraag?

Aanvragen moeten elektronisch worden ingediend via het elektronische indieningssysteem van het Funding & Tenders Portal. Vóór de indiening moeten alle begunstigden en gelieerde entiteiten worden geregistreerd met behulp van een deelnemersidentificatiecode (DIC). De DIC (één per deelnemer) is vereist in het online aanvraagformulier en in de verdere correspondentie met de EU-diensten. Alleen als uw voorstel succesvol is, wordt er contact met u opgenomen voor de validering van uw DIC-registratiegegevens (zoals uw bankrekening, financiële draagkracht en officiële juridische status).

Als de expertise van uw onderzoeksgroep relevant is voor de oproep kunt u “partnerverzoeken” publiceren, hetzij in het zoeken of aanbieden van expertise voor samenwerking.

Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen. Deel A bevat administratieve formulieren met gegevens over deelnemers, wettelijke verklaringen en contactpersonen. Deel B (het verhalende deel) bevat een technische beschrijving van het project met geplande activiteiten, werkpakketten, kosten, enz. Deze moeten in pdf-formaat worden geüpload. De aanvragen moeten ook een plan voor gendergelijkheid en een plan voor de exploitatie en verspreiding van de resultaten bevatten.

  • Een programmagids over het aanvragen van Horizon Europe-financiering is hier beschikbaar.
  • Een online handleiding voor deelname aan EU-subsidies en aanbestedingen is hier beschikbaar.

Na indiening beoordeelt een onafhankelijk evaluatiecomité, dat bestaat uit externe deskundigen, uw voorstel. Men rangschikt uw voorstel op basis van drie criteria: “Excellentie”, “Impact” en “Kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering”. Elk criterium krijgt een score op 5 punten. De vereiste drempel voor individuele criteria is 3 punten. De algemene drempel, die geldt voor de som van de drie individuele scores, is 10 punten.

Medewerkers en patiëntenorganisaties vinden

EMEC zal blijven pleiten voor patiënten en ME/cvs-onderzoekers ondersteunen om ervoor te zorgen dat ze eerlijke financieringsmogelijkheden krijgen in de EU. Wij brengen onderzoekers die geïnteresseerd zijn in samenwerking en het indienen van een voorstel voor een Horizon Europe-oproep graag met elkaar in contact. We kunnen u ook in contact brengen met patiëntenorganisaties en u verwijzen naar infrastructuur en middelen (zoals biobanken, netwerken) die kunnen helpen bij het indienen van een succesvol project.

© European ME Coalition, 10 januari 2023. Vertaling admin, redactie NAHdine, ME-gids.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
30
31
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
02 jun
02/06/2024    
14:00 - 19:00
Op 2 juni organiseert de familie van een lotgenote een benefietdag. Op dit tuinfeest is iedereen welkom! Je kan de hele namiddag vrij binnenlopen op [...]
03 jun
03/06/2024    
14:00 - 16:00
Welke oplossingen kan de politiek bieden voor problemen van mensen met PAIS? Dertien organisaties op het gebied van long-covid, chronische lyme, ME/CVS en Q-koorts (samen [...]
Events on 29/05/2024
Events on 03/06/2024
03 jun
3 jun 24
Den Haag
Geen Evenementen
Recente Links