Bron:

| 7484 x gelezen

Gendringen – 16 april 2010. Onderzoekers van het UMC St. Radboud maakten in februari bekend in het bloed van Nederlandse patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) geen XMRV-virus te hebben aangetroffen. Ze verzwegen echter dat Amerikaanse onderzoekers in bloedstalen van dezelfde patiënten wél sporen vonden van dit retrovirus. Dit blijkt uit een webpublicatie van het tijdschrift Ortho, die vandaag online is gezet.

Jarenlang zijn medische onderzoekers op zoek geweest naar de biologische oorzaak van ME/CVS, maar steeds zonder resultaat. Afgelopen oktober kondigden Amerikanen een doorbraak aan: onderzoekers van het Whittemore-Peterson Institute (WPI) in Reno vonden bij een groot aantal patiënten met ME/CVS het retrovirus XMRV. Het onderzoek werd gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Science, na een onderzoektraject van 2,5 jaar.

Onderzoekers van het UMC St. Radboud hadden twijfels en besloten het Science-onderzoek te herhalen, met Nederlands ingevroren bloed uit 1991-1992. Het onderzoek vond razendsnel plaats onder leiding van de Nijmeegse experimenteel viroloog dr. Frank van Kuppeveld en internist prof. dr. Jos van der Meer. Maar ze vonden niks. “Noch in het bloed van de 32 patiënten, noch in dat van de 43 controles werd het retrovirus aangetroffen”, meldde het UMC St. Radboud eind februari in een persbericht.

Inmiddels blijkt dat daarbij zaken zijn verzwegen. Deze week werd een brief openbaar van Annette Whittemore, die leiding geeft aan het WPI. Daarin meldt zij dat het WPI, op verzoek van Frank Van Kuppeveld, enkele bloedmonsters uit het Nederlandse onderzoekscohort heeft getest voordat de Nijmeegse studie werd voltooid. Het WPI vond hierin sporen van XMRV. Whittemore zegt over emailcorrespondentie te beschikken die aantoont dat Van Kuppeveld op de hoogte was van deze WPI-onderzoeksresulaten voordat de Nederlandse studie werd gepubliceerd in de British Medical Journal.

De webpublicatie van Ortho geeft een reconstructie van de gebeurtenissen, op basis van onder andere een interview met dr. Judy Mikovits, onderzoeksdirecteur van het WPI. De webpublicatie valt samen met de verschijning van het aprilnummer van Ortho, waarin eveneens aandacht wordt besteed aan XMRV.


Ortho – Orthomoleculair Magazine – www.ortho.nl/orthomoleculair-magazine. Tweemaandelijks wetenschappelijk magazine over voeding & supplementen.

Hoofdredactie: dr. Gert E. Schuitemaker


Press release: XMRV virus found in Dutch patients

Gendringen, 2010/04/16 – Researchers at UMC St. Radboud announced in February no XMRV virus has been found in the blood of Dutch chronic fatigue syndrome (ME/CFS) patients. They concealed, however, that U.S. reseachers did found traces of this retrovirus in blood samples of the same patient. This is shown in a web publication of Ortho magazine, which is put online today.

For years medical researchers have been searching for the biological cause of CFS, but always without success. Last October Americans announced a breakthrough: researchers from the Whittemore Peterson Institute (WPI) in Reno found the retrovirus XMRV in many patients with ME/CFS. The study was published in the leading scientific journal Science, after a Research period of 2.5 years.

Researchers at UMC St. Radboud had doubts and decided to repeat the Science research, with frozen blood samples from Dutch patients from 1991-1992. The study took place very rapidly under the leadership of Nijmegen experimental virologist Dr. Frank Kuppeveld and internist Professor Dr. Jos van der Meer. But they found nothing. “Neither in the blood of 32 patients, nor in that of the 43 controls, the retrovirus was found “, the UMC St. Radboud was quoted in a press release issued at the end of last February.

Now it is obvious certain things are concealed. This week a letter has been made public by Annette Whittemore, who directs the WPI. In this letter she describes that the WPI, at the request of Frank Van Kuppeveld, has tested some blood samples from the Dutch cohort study prior to the completion of the Nijmegen study. The WPI found traces of XMRV in these samples. Whittemore says she possesses email correspondence that shows Van Kuppeveld was aware of the WPI research results before the Dutch study was published in the British Medical Journal.

The web publication of Ortho provides a reconstruction of events based on an interview with Dr. Judy Mikovits, Research Director of the WPI. The web  publication coincides with the appearance ofthe April issue of Ortho, were further attention is spent on XMRV.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Geen Evenementen
Recente Links