Bron:

| 5610 x gelezen

RIZIV LEGT TWEE BELGISCHE CVS-ARTSEN SANCTIE VAN MEER DAN HALF MILJOEN EURO OP!!! 

Op 7 juni moesten twee CVS-specialisten verschijnen voor een rechtscommissie van het RIZIV. Ze werden ervan beschuldigd bepaalde behandelingen teveel te hebben voorgeschreven[1]. De zaak kwam er op vraag van de CM, die de voorbije jaren geconfronteerd werd met een groeiende onvrede van haar leden over de opgelegde psychotherapie voor de behandeling van het chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS), zoals die in de zogenaamde referentiecentra wordt toegepast. Uit een intern rapport van het RIZIV was eerder al gebleken dat die gedragstherapie niet tot resultaten leidt. Een rapport van het KCE bevestigde later die uitkomst.

Ondertussen is de uitspraak gekend. Dr. Uyttersprot en Dr. Coucke, die zich reeds jaren inspannen voor de CVS-patiënten werden zeer zwaar gestraft. De twee CVS-artsen, die de voorbije jaren duizenden patiënten behandeld hebben, werden door de administratieve rechtbank van het RIZIV, samen een sanctie opgelegd van 635.000 €! De artsen Francis Coucke, endocrinoloog, en Anne Marie Uyttersprot, neuropsychiater, moeten niet alleen de voorgeschreven medicatie terugbetalen, maar kregen ook nog een boete opgelegd van meer dan 100%. Het vonnis viel bij verstek, omdat beide artsen de rechtbank wraakten.

Beide artsen leggen zich niet neer bij het vonnis en gaan in beroep.

“Deze zaak is een doorgestoken kaart,” zegt Dr. Uyttersprot. “We hebben rigoureus de criteria van het RIZIV toegepast en zijn tot de vaststelling gekomen dat heel wat patiënten lijden aan zeer ernstige comorbide aandoeningen. Wij hebben niet meer dan onze plicht gedaan. Op geen enkele manier hebben we onszelf verrijkt.”

“Hiermee is bewezen dat een arts geen kans heeft op een eerlijke behandeling van zijn zaak,” zegt Dr. Coucke. “Het RIZIV, dat gestuurd wordt door het grootste ziekenfonds van het land, is rechter en partij en verbergt dit zelfs niet. Wij beschikken over schriftelijke bewijzen dat de veroordeling vastlag. Het zogenaamde onderzoek door het RIZIV was een lachertje. ”

Ondanks het beroep is het vonnis onmiddellijk uitvoerbaar.

Met deze uitspraak zorgt het RIZIV voor een precedent, want dit betekent dat artsen vanaf nu niet alleen onterecht ontvangen erelonen moeten terugbetalen, maar nu ook post factum verplicht opdraaien voor de medicatiekosten, die hun patiënten en hun ziekenfonds maken. De voorschriften van de beide artsen waren nochtans telkens goedgekeurd door de adviserende geneesheren van beide ziekenfondsen.

Het RIZIV lijkt er dus een eigen rechtssysteem op na te houden, dat niets te maken heeft met rechtspraak. De veroordeling van beide artsen was nog voor het onderzoek dat aan de rechtszaak vooraf ging, aangekondigd door de Christelijke en de Socialistische Mutualiteiten. Eén van de artsen-magistraten was de voorzitter van de CVS-werkgroep, Prof. Baeyens, die zich terugtrok. De andere gewraakte arts-magistraat was een adviserend geneesheer van de CM, Dr. Bernard Debbaut, die o.m. zetelt in het Verzekeringscomité en de Technisch geneeskundige raad. Deze weigerde zich terug te trekken. Volgens Bernard Hepp, directeur-generaal van de dienst geneeskundige evaluatie en controle (DGEC), heeft ‘de verdediging genoeg rechten’. Senator Louis Ide (N-VA), die zelf ook arts is, denkt er alvast anders over:

“Los van de vraag of een bepaalde therapie al dan niet mocht voorgeschreven worden, stelt N-VA zich toch vragen bij de gang van zaken in dit dossier.  

Volgens de informatie die ons bereikte, werd namelijk steevast goedkeuring gegeven door de ziekenfondsartsen voor de therapie die werd voorgeschreven door de twee betrokken artsen. “Dan is er toch op zijn minst sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid”, stelt N-VA senator Louis Ide. “Maar de ziekenfondsartsen die goedkeuring gaven en de ziekenfondsen zelf, dragen blijkbaar geen enkel verantwoordelijkheid. Moeten artsen daaruit concluderen dat ze vanaf nu alle aanvragen systematisch moeten voorleggen aan collega Hepp willen ze niet het risico lopen alsnog vervolgd te worden?”

Als kers op de taart vaardigt het RIZIV zo’n hoge boete uit, dat deze kan leiden tot in beslagname van het huis van de betrokkenen. Omdat er geen beroep mogelijk is die de boete voorlopig opschort, hebben de betrokkenen geen enkel verweer. Het RIZIV hanteert hiermee regels die in de normale rechtsgang niet gangbaar zijn. Een brug te ver, volgens Ide.”

Deze werkwijze van het RIZIV weerspiegelt zeer goed de algemene houding en visie van het RIZIV ten aanzien van de ME/CVS-problematiek in ons land. Ondanks de internationale wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot ME/CVS, die duidelijk een biomedische behandeling aanbevelen, weigert het RIZIV haar visie en aanpak te wijzigen en aan te passen aan de vaststellingen in het biomedisch onderzoeksveld.

MEAB vzw bracht het RIZIV in de voorbije jaren nochtans meermaals op de hoogte van de stand van zaken en ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek omtrent ME/CVS. De recente ontdekking van een nieuw humaan retrovirus (XMRV) bij ME/CVS-patiënten, waarvan het RIZIV trouwens ook op de hoogte werd gesteld, dringt aan op een drastische koerswijziging in de aanpak van deze invaliderende aandoening.

MEAB vzw vraagt dat het RIZIV ME/CVS-patiënten niet langer werkzame behandelingen, zoals onder andere antivirale therapie, immunotherapie, infectiebestrijding, parenterale voeding, … weigert en stopt met tegen beter weten in onefficiënte en zelfs schadelijke behandelingen, zoals respectievelijk cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie te promoten. Hiervan werd duidelijk aangetoond dat het nutteloze therapieën zijn.

Stop dit onrecht, ‘STOP de HEPPZUCHT’,

het is ook in uw eigen belang!!

TEKEN DE PETITIE EN STEUN DEZE ARTSEN!

 

MEAB vzw start deze petitie op, om beide getroffen artsen te steunen. Door de petitie te ondertekenen, kan u het RIZIV laten weten dat u niet akkoord gaat met hun werkwijze in de aanpak van ME/CVS en met het monddood maken van artsen die slechts de biomedische internationale onderzoeksbevindingen toepassen in de praktijk.

We hopen uiteraard dat dit een verschil kan maken voor de betrokkenen!

GEEF HEN UW STEUN!

We zoeken ook zoveel mogelijk patiënten die bereid zijn een officiële getuigenis af te leggen over druk, laster en aantijgingen aan het adres van Drs Annemie Uyttersprot en Francis Coucke. Voor meer informatie kan je mailen naar cvs.platform@skynet.be of bellen naar het nummer 02/757.20.00. Het is belangrijk dat patiënten de therapieën die ze broodnodig hebben, blijven krijgen. 

U kan ook uw protest laten horen aan het adres van bernard.hepp@riziv.fgov.be, het hoofd van de DGEC bij het RIZIV.


Deze petitie is een initiatief van MEAB vzw – ME Association Belgium vzw.

Voor meer informatie over ME/CVS kan u terecht op de website http://www.meab.be

Vragen en opmerkingen kan u richten aan M.E.A.B.vzw@skynet.be


[1] In de artsenkrant van 4 juni 2010 konden we hierover een artikel lezen op pagina 8.

Geïnteresseerden kunnen dit nalezen op volgende link:  http://www.online.artsenkrant.com/2087/index.html

Eén reactie

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
30
31
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
02 jun
02/06/2024    
14:00 - 19:00
Op 2 juni organiseert de familie van een lotgenote een benefietdag. Op dit tuinfeest is iedereen welkom! Je kan de hele namiddag vrij binnenlopen op [...]
03 jun
03/06/2024    
14:00 - 16:00
Welke oplossingen kan de politiek bieden voor problemen van mensen met PAIS? Dertien organisaties op het gebied van long-covid, chronische lyme, ME/CVS en Q-koorts (samen [...]
Events on 29/05/2024
Events on 03/06/2024
03 jun
3 jun 24
Den Haag
Geen Evenementen
Recente Links