Bron:

| 10642 x gelezen

De NICE-richtlijn over ME/cvs: persoonlijke beschouwingen Dr. Charles Shepherd

Dr. Charles Shepherd

ME Association, 18 augustus 2021.

Goedemiddag,

We hadden vandaag de komst van een geheel nieuwe NICE-richtlijn over ME/cvs moeten verwelkomen. Een richtlijn die ME/cvs erkent als een ernstige en complexe medische aandoening. In feite hadden we een persbericht en verklaring van Forward-ME onder embargo naar alle nieuwsmedia gestuurd in afwachting van de publicatie ervan.

Het was een richtlijn die verstandig advies bevatte over activiteit, energie en symptoombestrijding – samen met een herziene tijdlijn en advies voor een vroege en accurate diagnose, en het legde speciale nadruk op de zorg en behandeling van kinderen en jonge mensen en degenen die ernstige of zeer ernstige ME/cvs hebben.

In plaats daarvan bespreken we de enorme teleurstelling van de patiëntengemeenschap over de aankondiging van NICE van gisteren om de publicatie vandaag te annuleren en de procedure te pauzeren terwijl er discussies plaatsvinden over de bezwaren tegen de nieuwe aanbevelingen met betrekking tot CGT en GET – bezwaren die zijn besproken en opgelost tijdens het lange reviewproces.

Op persoonlijk vlak voel ik mij, na de afgelopen vier jaar samen met collega’s een aanzienlijk deel van mijn tijd te hebben besteed aan de voorbereiding van deze nieuwe richtlijn, mij gefrustreerd en boos. De actie van een klein aantal mensen die de leiding van het Royal College of Physicians, het Royal College of Paediatrics and Child Health, en mogelijk andere Royal Colleges, hebben overgehaald om druk uit te oefenen op NICE om te heroverwegen wat al was overeengekomen door de richtlijncommissie, is verwerpelijk.

De het uitstel is ongezien

De richtlijncommissie – bestaande uit deskundigen, artsen en patiënten – heeft, meestal op vrijwillige basis, enorm veel tijd besteed aan het bestuderen en bespreken van al het relevante bewijsmateriaal met betrekking tot zowel de veiligheid als de werkzaamheid van zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze behandelingen. Dit omvatte een zeer gedetailleerde beoordeling van al het gepubliceerde bewijsmateriaal van klinische studies, getuigenverklaringen van deskundigen en uitgebreid patiëntenbewijs.

Als gevolg daarvan werd geconcludeerd dat er momenteel geen deugdelijk bewijs voorhanden is om welke vorm van interventie dan ook (medicamenteus of niet) aan te bevelen als behandeling voor het onderliggende ziekteproces bij ME/cvs. En in het geval van GET werd vastgesteld dat het gepubliceerde onderzoeksbewijs van lage of zeer lage kwaliteit was, en er waren overtuigende bewijzen dat mensen niet vooruitgingen en zelfs schade ondervonden van deze aanpak. Voor CGT was er geen bewijs dat het curatief was.

Belanghebbenden (in totaal meer dan 200 beroepsorganisaties, liefdadigheidsinstellingen en groepen) hadden eind vorig jaar ruimschoots de gelegenheid om de ontwerprichtlijn te beoordelen en van commentaar te voorzien. NICE en de commissie hebben alle commentaren bestudeerd alvorens eerder deze maand een definitieve ontwerprichtlijn op te stellen. De inhoud van de definitieve conceptrichtlijn zou voor niemand een verrassing moeten zijn geweest.

Het proces dat gevolgd werd door NICE – een onafhankelijke en evidence-based organisatie waarvan de aanbevelingen een kader bieden voor de gezondheidszorg en sociale zorgverlening – was voor de ME/cvs-richtlijn hetzelfde als voor andere richtlijnen. Dit uitstel, aangekondigd slechts 8 uur voordat we de nieuwe richtlijn hadden kunnen verwachten, kwam als een schok voor ons allen – inclusief de commissieleden. Het is ongekend.

Wat is de volgende stap?

Na al dit harde werk, de uitgebreide raadpleging van belanghebbenden die heeft plaatsgevonden, en een comité dat in zijn aanbevelingen aan NICE tot een consensusbesluit is gekomen, is het zeer moeilijk te begrijpen waarom een kleine groep medische professionals de aanbevelingen nog steeds niet kan aanvaarden en nu de geloofwaardigheid van het richtlijncomité in twijfel wil trekken en wil proberen de aanbevelingen terzijde te schuiven.

Ik ben geen lid meer van het richtlijnencomité, maar ik vermoed dat het volgende dat zal gebeuren is dat het comité bijeenkomt om de situatie te bespreken. Totdat wij meer weten over wat er aan de hand is, is het beter elke vorm van individuele of groepsactie op te schorten. Maar er zijn duidelijk een aantal opties die kunnen worden overwogen.

De ME Vereniging zal blijven samenwerken met onze collega’s van Forward-ME met betrekking tot verdere actie – aangezien het zeer belangrijk is voor alle ME/cvs-verenigingen om het eens te zijn en samen te werken in deze zeer moeilijke tijd. Ik was van plan om vandaag op Facebook vragen te beantwoorden over de nieuwe richtlijn. Ik zal dit nog steeds proberen te doen, maar zoals reeds opgemerkt, kan het zijn dat ik niet de antwoorden heb op de vragen die de gemeenschap stelt.

Dr Charles Shepherd, Medisch Ere-Adviseur ME Association

Voor meer informatie over de achtergrond van deze ontwikkelingen, en ook waarom de ME Association en Forward-ME de voorgestelde NICE-richtlijn ondersteunden: klik hier [in het Engels]

© ME Association.


Reactie Prof. Chris Ponting voor het Science Media Centre

Prof. Chris Ponting

Science Media Centre, 17 augustus 2021.

Prof. Chris Ponting, hoogleraar medische bio-informatica, Universiteit van Edinburgh; onderzoeker, DecodeME-studie, zei:

“De nieuwe richtlijnen moeten zowel van professionals als van patiënten steun krijgen. NICE heeft de nodige zorg en aandacht besteed aan de ontwikkeling van deze richtlijnen in een proces dat 4 jaar heeft geduurd. Het heeft een rigoureuze methodologie toegepast, waar het wereldberoemd om is, en heeft hoog aangeschreven professionals en leken gerekruteerd voor het beoordelingspanel. Het panel bereikte een consensus over een sterk verbeterde reeks richtlijnen. Het zou begrijpelijk zijn als de implementatie van de voltooide richtlijnen extra tijd vergt om de nieuwe praktijk in te voeren.”

© Science Media Centre.


Reactie Brian Hughes op Twitter

Het pauzeren van de publicatie van de nieuwe #MEcvs-richtlijn door NICE is niet het gevolg van een wetenschappelijk of klinisch geschil. Het is het resultaat van een last-minute hinderlaag van gevestigde belangen. Patiënten verdienen een evidence-based behandeling, geen medisch protectionisme.

Zoals ik afgelopen zondag schreef:

9. Waarom volharden sommige artsen in het verdedigen van de oude, op CGT/GET gebaseerde behandelingen?

Processen zoals NICE-reviews zijn nodig omdat klinisch oordeel alleen onvoldoende is voor het trekken van consistente conclusies over behandelingsopties. Artsen zijn mensen, of ze nu diensthoofden, senior academici of buitengewone hoogleraren zijn. Ze zijn onderhevig aan menselijke zwakheden. Tot deze zwakheden behoort het probleem dat zij van nature op hun hoede zijn voor alles wat de status quo verstoort, vooral wanneer de eigen professionele reputatie wordt bedreigd.

Het is begrijpelijk dat veel artsen hun praktijk hebben gebaseerd op de vorige NICE-richtlijn. Ze hebben tijd en moeite geïnvesteerd in het ontwikkelen van diensten rond het aanbieden van CGT en GET aan ME/cvs-patiënten. Het herzien van deze diensten in het licht van de nieuwe NICE-richtlijn zal vooral voor deze artsen een uitdaging zijn, zowel om psychologische als om logistieke redenen.

De #MEcvs-richtlijnen zijn “rigoureus”, geproduceerd “volgens de regels van de wet”, maar omdat (sommige) artsen ontevreden zijn, zijn ze “gepauzeerd”.

Onmogelijk om richtlijnen aan te passen zonder ze af te zwakken. Hoe kan dat goed zijn voor patiënten?

Wat is de functie van NICE eigenlijk?

Volgens mij heeft NICE weinig andere keus heeft dan zijn #MEcvs-richtlijn te publiceren zoals ze nu is. Het enige wat het nu kan doen is het (waarschijnlijk kleine) aantal “medische belanghebbenden” met bezwaren, tot bezinning brengen.

Het veranderen van de richtlijn zou ongefundeerd zijn en zou alle andere NICE-richtlijnen in diskrediet brengen.

© Twitter.


Snelle reactie en commentaar van deskundigen: vertraging NICE-richtlijn  is onwettig

Doctors with ME, 17 augustus 2021.

Wij zijn zeer teleurgesteld te horen over de ‘pauze’ in de publicatie van de NICE-Richtlijn over ME/cvs, die al in april werd uitgesteld. Na het harde werk van de Richtlijnontwikkelingsgroep, ontvingen wij het nieuws van de verdere vertraging van de publicatie van de richtlijn met zowel ontzetting als diepe bezorgdheid voor de gezondheidsverstrekkers, hun organisaties en patiënten. Voortdurend uitstel of afwijken van op bewijs gebaseerde aanbevelingen brengt schade toe aan patiënten, brengt goede praktijken in gevaar en stelt organisaties bloot aan voortdurende onbeheerde risico’s.

“NICE heeft niet de wettelijke bevoegdheid om onwettigheid, wanpraktijken of geïndustrialiseerd wetenschappelijk analfabetisme toe te staan. Evenmin heeft het de bevoegdheid om gevestigde belangen te laten primeren boven klinische behoeften of wettelijke vereisten”.

Doctors with M.E.

NICE heeft de bevoegdheid om beroepsbeoefenaars in het VK te ondersteunen bij het leveren van de beste praktijk en evidence-based behandeling aan patiënten. NICE heeft niet de wettelijke bevoegdheid om onwettigheid, wanpraktijken of geïndustrialiseerd wetenschappelijk analfabetisme toe te staan. Het heeft evenmin de bevoegdheid om gevestigde belangen te laten primeren boven klinische behoeften of wettelijke vereisten.

“Wanneer dergelijke richtlijnen buigen voorgebruikelijke contrawetenschappelijke geloofssystemen, dan moet wat daar officieel uit voortkomt door artsen en zorgverleners worden genegeerd als een afdwingbare eis van elementaire naleving van de wet.”
Doctors with M.E.

Deze realiteit geldt ook voor toekomstige richtlijnen. Wanneer dergelijke richtlijnen tegemoet komen aan gebruikelijke contrawetenschappelijke geloofssystemen, dan moet wat daar officieel uit voortkomt door artsen en zorgverleners worden genegeerd als een afdwingbare eis van elementaire naleving van de wet. Afdwingbaarheid vereist geen rechterlijke toetsing of andere actie wanneer de medische praktijk indruist tegen implicaties van de wettelijk aantoonbare wetenschappelijke consensus.

Patiënten komen op de eerste plaats. Voldoende bewijs van schade, medische trauma’s en geïnstitutionaliseerde discriminatie zijn grote risico’s voor de vrijwaring van professionals en voor eerstelijnsorganisaties die er niet in slagen de gevolgen voor de naleving te beheersen.

“Ongeacht hoe NICE besluit verder te gaan, zijn de nalevings- en medisch-juridische context duidelijk en zullen wij onze professionals begeleiden om ervoor te zorgen dat zij aan de juiste kant staan van hun zorgplichten, professionele normen en het belang van de patiënt.”

Doctors with M.E.

Ongeacht hoe NICE besluit verder te gaan, zijn de nalevings- en de medisch-juridische context duidelijk en zullen wij onze professionals begeleiden om ervoor te zorgen dat zij aan de juiste kant staan van hun zorgplichten, professionele normen en het belang van de patiënt. Wij staan klaar om samen met onze partners in deze ongewoon duidelijke juridische en wetenschappelijke context om eenvoudige oplossingen te bieden aan alle belanghebbenden en elk van hun organisatieafdelingen.

Wij wachten met spanning op de aankondiging van de volgende stappen en zullen ons volledig rechtstreeks met onze partners bezighouden en waar nodig advies geven over individuele gevallen.

 (We zijn ook coauteur van de reactie van Forward ME, die hier gevonden kan worden). [in het Engels]

SECTIE MEDICOLEGALE/NALEVINGSCONTEXT [in het Engels]

© Doctors with ME.

Vertaling Zuiderzon, redactie Abby, ME-gids.


Lees ook

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Geen Evenementen
Recente Links